perjantaina, joulukuuta 14, 2012

Vakuutuslääkärit

Vaan mikä on tilanne, jos hoitava lääkäri toimii myös vakuutuslääkärinä? Vieläpä potilaan tietämättä...


Kohteliaimmin suomalaiselle lääkärikunnalle ja vakuutetuille tiedoksi
14.12.2012 17:22:


Lääkärilehden uutisia - > "Vakuutuslääkärien työmahdollisuuksia ei saa heikentää" -
Julkaistu 11.12.2012 15.10

Koska artikkelissa mainitun Vakuutusongelmaisten liiton kotisivut ovat ilkivallan takia alhaalla, niin nostamme vastineemme kohteliaimmin tätä kautta esiin:

"Vakuutusongelmaisten liitto voitti Helsingin hallinto-oikeudessa kaikki viisi (5) yhtiötä. Niistä neljä (4) on nyt valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valtiokonttori ei tämän päivän tarkistetun tilanteen mukaan ole jättänyt valitusta.

Parasta mitä tässä tässä prosessissa saattaa ensimmäistä kertaa Suomen historiassa käydä on se, että vakuutuslääketiede - niminen tiede tulee kaikille tutuksi ja erittäin merkittävää julkista valtaa yksityisissä vakuutusyhtiöissä käyttävien vakuutuslääkärin työnkuvasta sekä toimintatavoista käydään kattava julkinen keskustelu.

Vakuutuslakimiehet on myös hyvä saada julkiseen keskusteluun mukaan.


Etenkin kirjallisesti ja paperilla tapahtuva vakuutuslääketieteellinen arvio tulee saattaa julkisesti kaikkien vakuutettujen tietoon. Selkein kaavioin ja selventävin sekä paikkansa pitävin tekstiselostein varustettuna.

Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää."


KASVOLLISTEN VAKUUTUSLÄÄKÄREIDEN AIKAKAUSI KÄYNNISTYMÄSSÄ?

Vakuutuslääkärin nimitiedot, erikoisalat, erityispätevyydet ja missä kaikissa työpaikoissa toimii; julkisiksi.

* * * *

Vakuutusongelmaisten liiton mukaan taas potilaan kuuluu saada tietää, ketkä kaikki lääkäreistä toimivat sivutoimisesti  myös vakuutusyhtiöiden laskuun.

"Toiminnan täytyy olla avointa. Ellei potilas tiedä etukäteen, että hoitava lääkäri toimii myös vakuutuslääkärinä, hän ei pysty tekemään valintaa siitä, haluaako lääkärin toimivan hoitoketjussaan". Vakuutusongelmaisten liiton puheenjohtaja Hannu Kukkonen perustelee.


Lähde: HS 11.12.2012 - Vakuutuslääkärien nimilistat julki - sivu A4
HS toimittaja Janne Toivonen

HUOM!
Myös päätoimiset vakuutuslääkärit tulee olla tiedossa. Samoin kuin vakuutusoikeudellisessa eritystuomioistuinjärjestelmässä toimivat jne.

Samoin vakuutuslääkäreiden toiminnan perustana oleva tiede. Vakuutuslääketiede.

* * * *


lauantaina, joulukuuta 01, 2012
> Vakuutuslääketiede kaikille tutuksi! -

"Vakuutuslääketieteen tiimoilta on hyvä saada nämä kolme perusasiaa selville. Mitä tarkoittaa eri osapuolten välillä vakuutuslääketieteestä ja vakuutuslääkäreistä puhuttaessa seuraavat termit:

1. avoimuus
2. läpinäkyvyys
3. rehellisyys

Ilman yhdenmukaista ymmärrystä ko. asioista; ministeri Risikon käynnistymä > vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisu - uhkaa muuten jäädä pahasti torsoksi.

Vakuutuslääketiede ja vakuutuslääketieteellinen arvio ovat keskeisimmät toimintainstrumentit vakuutuslääkärien ja vakuutuslakimiesten toiminnassa."

* * * *

 

Helsingin Sanomien sivulla A4 olleet jutut:
11.12.2012 "Hallinto-oikeus: Vakuutuslääkärien nimilistat julki"
12.12.2012 "Vakuutuslääkärien nimikiista jatkuu korkeimmassa oikeusasteessa"

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan VOLF-työryhmän katsaus:
> Kesäkuun Hymyssä: "Hymy tutki: Katso vakuutuslääkärilista!" -


Taustalla tässä kaikessa on hyvä tiedostaa Hymy-lehdessä 6/2012 ollut 4-sivuinen reportaasi vakuutuslääkäreistä, joka oli journalistisessa mielessä kovatasoinen suoritus.

Muutama eläkeyhtiö, Kela ja Valtiokonttori kertoivat tuolloin avoimesti vakuutuslääkärinsä Hymy-lehdelle. Valtaosa yhtiöistä kiisti ko. tietojen julkisuuden.

Hymyn julkaisemasta listasta lehti kirjoitti seuraavin saatesanoin:

"Hymy sai haltuunsa suhteellisen tuoreen listauksen vakuutuslääkärin erityispätevyyden omaavista henkilöistä ja heidän silloisista työpaikoistaan, vaikka useimmat vakuutusyhtiöistä eivät olleet yhteistyöhaluisia.

Listassa on 101 nimeä. Eri tietojen mukaan Vakuutuslääkärien yhdistyksessä olisi kuitenkin 252 jäsentä, joten lista on vaillinainen.

Kaikki vakuutuslääkärit eivät välttämättä kuulu edes yhdistykseen. Hymy julkaisee listan avoimuuden nimissä."

Miksi vakuutuslääkäritietojen tulee olla julkisia?


Lakisääteisten eli pakollisten vakuutusten, kuten työtapaturma-, työeläke- ja liikennevakuutusten, piirissä vakuutuslääkärit käyttävät kiistattomasti yhtiöissä erittäin merkittävää julkista valtaa.

Lisäksi heille on pedattu lainsäädännöllisesti ylivertainen asema suhteessa vakuutettuihin ja hoitaviin lääkäreihin. Millään muulla vakuutusyhtiöiden ammattiryhmällä ei ole tällaista lainsäädäntöön pedattua asemaa.

Katso lisätietoa netistä > kahden lääkärin loukku

Tiesithän jo tämän?

Jokainen voi pyytää ensinnäkin oman vahinkotapauksensa asianomaisjulkiset käsittelijä-/lääkärikansiomerkinnät käyttöönsä, josta selviää kunkin korvauspäätöksen kupletinjuoni eli kuka todellisen korvauspäätöksen lääketieteellisiä seikkoja sisältävässä korvausasiassa tekee.

Korvauspäätöksen tehneen vakuutuslääkärin nimi, erikoisalat ja erityispätevyydet tulee ilmoittaa potilaalle pyytämättä.

> Tosin asiasta joutuu todellisessa elämässä yleensä joskus muistuttamaan. -


Jokainen vakuutustaisteluihin juuttunut voi pyytää asianomaisena tiedot oman yhtiönsä vakuutuslääkäreistä, erikoisaloista ja erityispätevyyksistä. Mikäli ne kieltäydytään antamasta, niin pitää pyytää valituskelpoinen päätös hallinto-oikeutta varten, jonka jälkeen toiminta valitusohjeiden mukaan.

Tiedoista voi sitten vaikka eniten rohkeutta, virtaa ja voimavaroja omaava tiedotusväline tai kansalaisjärjestö työstää ajantasaisen listauksen kiinnostuneiden saataville.

Lisätietoa internetistä > joukkoistaminen

Vakuutusongelmaisten liiton sivut ovat tällä hetkellä ilkivallasta johtuvien syiden takia alhaalla.

Uudelle lääkärille vastaanottoaikaa tilatessanne kannattaa aina varmistaa jo ajanvarauksessa se, että toimiiko uusi lääkäri myös mahdollisesti vakuutuslääkärinä. Mikäli se unohtuu tai jää epäselväksi, niin asian voi kysyä vielä kasvotusten vastaanoton alussa.

Mikäli edellä mainituilla asioilla ei ole kohdallasi merkitystä, niin asia on sitten siinä.


* * * *

Eli Hymy on tehnyt tältä osin esimerkillistä työtä yhteiskunnallisesti erittäin merkittävän asiakokonaisuuden avoimeksi saamisen suhteen.

Jo vuonna 2005 Hymy teki useita reportaaseja samasta aiheesta. Surullisinta tässä kaikessa on se, että tuolloin esiinnostetut epäkohdat ovat vuonna 2012 edelleen voimissaan.


* * * *

Sitten korjaus Helsingin Sanomien 11.12.2012 uutisen loppuun:


"Vakuutuslääkärien nimilistasta on kärhämöity jo pitkään.

Viime vuonna Vakuutusongelmaisten liitto julkisti internet-sivuillaan eri lähteistä keräämänsä listan vakuutusyhtiöiden palveluksessa toimivista lääkäreistä.

Tietosuojavaltuutettu piti listan julkistamista ongelmallisena ja liitto joutui poistamaan sen sivuiltaan."


Tietolähde ja tapahtumien käänteet ovat Vakuutusongelmaisten liitolle tuntemattomat.

Vakuutusongelmaisten liiton kotisivut ovat nyt siis ilkivallan takia alhaalla ja tietosuojavaltuutettukin totesi listauksen lailliseksi.

Lainaamme tähän kohtaan lopuksi Hymy-lehden version asiasta:


Tietosuojavaltuutetunkin mielestä vakuutuslääkärien nimilistaus on laillista.

AVOIN SUOMI
Vieläkö muistatte tämän? Mitkäs olivatkaan Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteita vuonna 2006?

- Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteena avoin ja tehokas unioni -


”Suomi haluaa kaudellaan puuttua unionin ydinongelmaan, sen vähentyneeseen oikeutukseen kansalaisten silmissä.


Suomi katsoo, että unionin tarpeellisuuden osoittaminen onnistuu parhaiten tekemällä tehokasta lainsäädäntötyötä ja hoitamalla myös unionin muut tehtävät tehokkaasti.


Siksi Suomi panostaa erityisesti avoimeen ja tehokkaaseen toimintatapaan.


Avoimuuden lisääntyminen unionin toiminnassa näkyy erityisesti neuvoston istuntojen avautumisena kansalaisten seurattavaksi internetin kautta.


Suomen tavoitteena on myös unionin lainsäädäntötyön laadun parantaminen.
Tähän sisältyvät sekä säädösten vaikutusten selvittäminen että selkeyden parantaminen.”

Lähde:
eu2006.fi

* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Tunnisteet: , , , , , , ,