keskiviikkona, marraskuuta 07, 2012

Kuluttajaparlamentti

Monilonkeroisen > Kuluttajaliiton - alaisuudessa toimivan; Kuluttajaparlamentin, täysistunnossa 1.10.2012 myös muutkin kansalais- ja potilasjärjestöt tulivat Oikeusturva-yhteisön järjestöjen kanssa samoille linjoille! Upeaa toimintaa, joka toivottavasti jatkuu entistä entistä aktiivisempana.

Mutta entistä tarkemmin > tiedossa oleviin epäkohtiin kohdentuvana -.

Vallassa olevilta tarvitaan nyt kuitenkin julkisuuteen periaatepäätös siitä, että tarvitseeko suomalaisen vakuutusalan noudattaa vieläkään perustuslain velvotteita? Entä Euroopan ihmisoikeussopimusta (EIS)?

Kuluttajaparlamentin puheenjohtajana toimineen tohtori Pentti Arajärven kautta; pitkään tiedossa olleet epäkohdat, toivottavasti ylittävät myös kansallisen uutiskynnyksen. Vaikka edes jälkikäteen. Ja sitäkin isommalla julkisuudella.

Tohtori Arajärven kautta olisi tärkeää saada kommentti siitä, > miksei eduskunnalla ole tosiasiallista lainsäädäntövaltaa vakuutusalaan liittyvissä asioissa? -


Vakuutuslääketiede kaikille tutuksi! Tietopaketti joka kotiin!

Kuluttajaparlamentin täysistunnon 1.10. 2012 päätökset ovat olleet netissä avoimesti luettavissa. Joista tärkein edustamamme "toimialan" kannalta tulee tässä:

Kansalaisten oikeusturvaa tulee parantaa vakuutusyhtiöiden ja muutoksenhakuelinten päätöksenteossa (linkki korjattu 20.3.2017, taas kerran) > tiedote Kansalaisten oikeusturva (.pdf-muodossa) (270.5 KB)

Netissä ovat myös Kuluttajaparlamentin täysistunnon 1.10. 2012 videot katsottavissa. Tämä alla oleva osuus saadaan toivottavasti Kuluttajaliiton toimesta litteroituna eli tekstiksi purettuna kaikkien saataville:

12.15-13.15 Kansalaisten oikeusturvaa käsittelevän kysymyksen väittely


puolustaja: Tampereen yliopiston julkisoikeuden professori Raija Huhtanen
vastustaja: Kevan johtajaylilääkäri Tapio Ropponen
kysymyksen puheenvuorot
kysymyksen äänestys

Toivottavasti mahdollisimman moni toimialaamme tuntevista näkee tuon professori Raija Huhtasen ja Kevan ylilääkärin Tapio Ropposen väittelyn.

Tekstiksi puretuksi saamista pidämme erittäin tärkeänä. Eduskunnan täysistuntojen tapaan. Litterointi on tärkeää myös tiedotusvälineiden toiminnan kannalta. Etenkin 0 euron budjetilla toimivien sosiaalisen median (SM) toimittajien kannalta.

Tästä linkistä sisään >
http://www.kuluttajaliitto.fi/tapahtumat/kuluttajaparlamentti/kuluttajaparlamentti_2012
- linkki toiminnassa artikkelin julkaisun ajankohtana

Keskipäivän istunto:
Keskustelussa: Tuleeko kansalaisten oikeusturvaa parantaa vakuutusyhtiöiden ja muutoksenhakuelinten päätöksenteossa?

Vakuutusyhtiöt ja vakuutuslääkärit ovat jatkossakin edelleen täysin ylivertaisessa asemassa, mikäli Kevan vakuutusylilääkäri Ropposen esittämät kannat toteutuvat. Keskustelua pyritään edelleen vahvasti ohjaamaan työkyvyttömyyseläkejärjestelmän piiriin. Kuitenkin rahallisesti suurimmat härskiydet tapahtuvat työssään pysyvästi vammautuneiden ja sairastuneiden kohdalla eli lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä.

Siksi on hyvä nostaa esille Oikeusturvan ajankuvan > lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja sen mustat aukot - artikkeli - kaikkien aiheesta kiinnostuneiden tietoisuuteen.


Työministeri Lauri Ihalainen/sd. Kuluttajaparlamentissä 1.10.2012.

Jos isoa ihmettä ei tapahdu niin "uudistuksia" tehdään tuossa aiemmin esitelyssä ministeri Risikon > vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisua pohtivassa työryhmässä - vakuutusalan toivomalla tavalla.

Siksi kaikkien niiden tahojen, jotka ymmärtävät asian ytimen apua tarvitaan paljon ja pitkäkestoisesti.

ISOILLA KIERROKSILLA TOIMIVA TIEDONVÄLITYS KÄYNTIIN


On se sitten yleisönosastokirjoittelua, yhteydenottoa virkamiehiin, kansanedustajiin, ammattiliittoihin jne.  Pikku hiljaa esille nostaamiimme kansalais- ja potilasjärjestöihin kannattaakin, niiden jäsenistön; olla nyt tiiviissä yhteydessä.

Kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa, jos tieto epäkohdista ei kulje jäsenistön kuin järjestöjen johdon välillä. Siksi tarvitaan enemmän paikkansa pitävää tiedonvälitystä. Ja vähemmän jonnin joutavaa journalismia.

Ranskalainen lehtimies, Le Monde Diplomatiquen päätoimittaja, professori Ignacio Ramonet kertoo aiheesta kirjassaan “Median tyrannia”: “Kuinka tänä päivänä salataan tietoa? Lisäämällä sen määrää: tieto naamioidaan tai palotellaan niin, että sitä on saatavilla liian paljon sulatettavaksi, emmekä me edes huomaa kaivata puuttuvaa tietoa.” (Lähde: Sananvapaus kauppatavarana sivu 18.)

Siksi toivoa sopii, että kaikki alla olevat kansalais- ja potilajärjestöt heräävät toimimaan myös yhdessä.

KULUTTAJAPARLAMENTTI 2.0

Kuka järjestäisi nämä porukat mukaan Kuluttajaparlamentin vakuutusalaa koskeviin toimintoihin?

http://www.suomenkipu.com/

http://homepakolaiset.fi/


Osallistujia tulee varmuudella ko. yhteistöistä, jos tapaamisen sisällöstä ilmoitetaan hyvissä ajoin ennakkoon ja kutsun perillemeno varmistaen.

Kuluttajaparlamentti 2.0 yhteyteen olisi sitten helppoa saada yhdistetty seminaarisarja eduskuntapuolueiden, vakuutusalan ja ay-liikkeen tuella samaan yhteyteen? Eduskunnan pitkän istuntotauon aikana myös isoin istuntasali lehtereineen on vapaana tämän tyyppiselle kansalaisjärjestöjen toiminnalle.

Laillisuusvalvojia ja ministeriöiden tukea sekä läsnäoloa unohtamatta. Matka- ja majoituskulujen kattamiseen 2000 euroa/per kokouskerta/osallistuva yhdistys tai yhteisö. Esimerkiksi 3 henkilöä per osallistujaorganisaatio.

Myös kaikkien rekisteröityneiden puolueiden edustajille mahdollisuus osallistua samoin ehdoin.

Seminaarisarjasta suora nettilähetys. YouTube-videoraportti. Sekä tilaisuuden puheenvuorot avoimesti nettiin tekstiversioina eduskunnan täysistuntojen tapaan.

Vain yhdessä toimien olemme enemmän. Vaikka eri mieltä oltaisiinkin, niin sanallisia ja lihallisia kontakteja tarvitaan. Todella kovasti. Koska vain. Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää.

"Vain yhdessä toimien olemme enemmän" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä


* * * * *


Kuluttajaparlamentti 2012  | Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt:
HUOM!
Mikäli järjestön linkki lakannut toimista, googlaa uusi osoite järjestön nimellä.

Äänivaltaiset järjestöt

1.  Aivoliitto ry
2.  Aivovammaliitto ry
3.  Allergia- ja Astmaliitto ry
4.  ASBA Asbestialtistuneiden liitto ry
5.  Crohn ja Colitis ry
6.  Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
7.  Eläkeläiset ry
8.  Eläkkeensaajien KeskusliittoEKL ry
9.  Hengitysliitto Heli ry
10. Iholiitto ry
11. Invalidiliitto ry
12. Irti Huumeista ry
13. Kansallinen senioriliitto ry
14. Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry
15. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
16. Mielenterveyden keskusliitto ry
17. Näkövammaisten Keskusliitto ry
18. Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry
19. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
20. Suomen Diabetesliitto ry
21. Suomen Kilpirauhasliitto ry
22. Suomen Mielenterveysseura ry
23. Suomen Monikkoperheet ry
24. Suomen Parkinson-liitto ry
25. Suomen Potilasliitto ry
26. Suomen Sydänliitto ry
27. Svenska pensionärsförbundetrf
28. Vailla vakinaista asuntoa ry

- linkit toiminnassa 5.11.2012 kello 10:45.


Muut Kuluttajaparlamenttiin osallistuneet tahot

Kansaneläkelaitos
Kuluttajaliitto- Konsumentforbundet ry:n paikallisyhdistykset
Sosiaali- ja terveysministeriö
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Lääkäriliitto ry
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
Työ- ja elinkeinoministeriö

- linkit toiminnassa 5.11.2012 kello 10:54

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n yhteisöjäsenet

Akava ry
Agronomiliitto ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Kotien Puolesta Keskusliittory
Pieni- ja Isokenkäiset ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry
Suomen Potilasliitto ry
Ammattiliitto Pro ry
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Työtehoseura TTS


- linkit toiminnassa 5.11.2012 kello 11:11
 

Lähde:
Kuluttajaliitto/Kuluttajaparlamentti


# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #


Medialle ja vakuutetuille monitorointivinkkejä vakuutusalan ytimiin:
- Muistakaa käydä katsomassa > Eduskunta 2 - dokumenttinäytelmä -.
- Ei liene sattumaa, että samoja nimiä löytyy myös näiden epäkohtien takaa...


Päivitys 1.4.2016 ja ison kuvan tilanteisiin liittyen:
”Surullista tässä kissa ja hiiri – tyyppisessä lakikikkailussa on se, että vakuutuslääkärin ei tarvitse edelleenkään vannoa lausumaansa tai kirjaamaansa kunnian ja omatunnon kautta oikeaksi vakuuttaen. Kuten hoitava/tutkiva lääkäri joutuu kaikissa antamissaan lääkärinlausunnoissaan tekemään. Perustuslain yhdenvertaisuus periaatteesta ollaan tässä kohtaa kaukana.

LAILLISUUSVALVOJIEN PÄÄTÖKSIÄ JA HUOMIOITA VUOSILTA 1996 – 2005
– liitteet ovat .pdf-muodossa ja löytyvät alla olevasta Suomi 2017 blogin linkistä.
– tarvitset niiden lukemiseen ilmaisen Acrobat Reader – ohjelman.

Laillisuusvalvojien tekemät päätökset ja huomiot ovat jääneet pieruiksi huopatossuihin. Viestivätkö nämä seuraavat tiedot vakuutusmafian olemassa olosta? Vai korporatismi koneiston kaapuun puetusta kyykytyskoneistosta?”


Totta vai tarua? Lue ja vertaa tilanteita vuoteen 2016? Onko mikään muuttunut?

https://suomi2017.wordpress.com/2015/11/20/vakuutuslaakarimafia/1. Riitta-Leena Paunion apulaisoikeusasiamiehenä toimiessaan antamassa päätöksessä dnro 489/2/96, hänen lainsäädäntömme vastaiseksi katsomansa , liitepäätösmenettely on edelleen vakuutusoikeudellisessa tuomioistuinjärjestelmässä täysimääräisessä käytössä.

2. Myös Riitta-Leena Paunion apulaisoikeusasiamiehenä toimiessaan antama päätös 1124/2/99 sosiaali- ja terveysministeriölle on parannusten kohdalta jäänyt toteutumatta. Tuo päätös koski nk. asiantuntijalääkäreiden puolueettomuutta.

3. Oikeuskanslerin antama päätös 496/1/05 lääkärijäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden riippumattomuutta koskien on jäänyt myös mielestämme toteutumatta.

4. Vuonna 2003 Maija Sakslinin vakuutusoikeutta koskevassa selvityksessä esiintuomat epäkohdat ovat käsittääksemme edelleen vuonna 2009 voimissaan vakuutusoikeudessa ja sen alaisissa lautakunnissa.

5. Ulla Nevalaisen kirja vuodelta 2004 Haista home vakuutusoikeus kuuluu jokaisen vakuutustaisteluun joutuvan potilaan perusvarustukseen.

Lähde: > Oikeusturvan ajankuvan VOLF - työryhmä -

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , ,