keskiviikkona, lokakuuta 17, 2012

Vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisu jatkuu

Kirjoitimme vuoden 2007 helmikuusta otsikon aiheesta avointa ajankuvaa
> Katsaus vakuutuslääkärijärjestelmän ytimiin.

Katso internetistä myös hakusanasetillä > "On Sovittu Että" - järjestelmä
 
Tiedossa olevien lukuisten lakisääteisen vakuutusturvan epäkohtien sekä perustuslain vastaisuuksien tunnustaminen, korjaaminen ja > korvaaminen perustuslain 88§ mukaisesti – tulee olemaan Suomen historiassa erittäin mielenkiintoinen ajanjakso.

* *

Toki ensin Suomen laillisuusvalvojien, hallituksen, ministeriöiden ja eduskunnan tulee keskenään päättää siitä, että tuleeko Suomessa noudattaa:

* perustuslain
* Euroopan ihmisoikeussopimuksen
* YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen
velvotteita.

Sitä kautta meillä kaikilla on ensi kertaa varmuudella tiedossamme se, kenen pelikirjaa ja prinsiippejä tullaan politiikkojen suulla annettujen lupausten lunastamisessa noudattamaan.

Annoimme tuolloin vuonna 2007 samalla avointa analyysiä korporativismistä eli Suomen todellisesta hallintamuodosta. Jonka kaaviokuva toimintamallista lakisääteisiä vakuutuksia koskien alla:

Klikkaamalla korporatismin kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana.


Aiheesta on nyt nähtävissä Ryhmäteatterissa > Eduskunta 2 - näytelmä, jota suosittelemme kaikille vakuutusalasta kiinnostuneille lämpimästi. Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää.


"Läpivalaisu ei saa olla enää läppää" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä


* * * *

Kesäkuussa 2012 kirjoitimme ilouutista  > Vakuutuslääkärijärjestelmä läpivalaistaan

Tänään 17.10.2012 sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut asiasta seuraavan tiedotteen:

Tiedote 175/2012
17.10.2012 11:36

Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämissuunnitelma valmistui

Palapelin palat

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko on päättänyt vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen suuntaviivoista sosiaalivakuutuksen asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.
 

Asiantuntijoiden ehdotuksista on valmisteltu ministeriössä toimenpideohjelma, jota toteuttamaan asetetaan työryhmä. Työryhmään kutsutaan mukaan sekä järjestelmän että potilaiden edustajia.

"Olen iloinen, että asiantuntijat ovat keskustelleet todella avoimesti ja rakentavasti. Toimenpideohjelma antaa meille monia käytännön keinoja vakuutuslääkärijärjestelmän parantamiseen. Työryhmä voi vielä täydentää ohjelmaa aloitettuaan työskentelynsä ", ministeri Risikko kertoi.

Hakijan osallisuutta, tiedonsaantia ja luottamusta järjestelmään lisätään

Asiantuntijoiden mukaan keskeinen ongelma on, että hakijat eivät koe olevansa riittävän osallisia oman asiansa käsittelyssä. Keskusteluissa on noussut esiin muun muassa tietojen vaihdon parantaminen hakijan, hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin välillä sekä etuuspäätösten perustelujen parantaminen.

Etuuspäätösten perustelut ovat olennaisia hakijan oikeusturvan kannalta. Riittävät ja ymmärrettävät perustelut antavat hakijalle edellytykset arvioida muutoksenhaun tarvetta sekä toisaalta helpottavat kielteisen päätöksen hyväksymistä. Etuuspäätösten ja muutoksenhakuratkaisujen perustelujen parantaminen lisäisi järjestelmän avoimuutta. Muutoksenhakujärjestelmässä lääketieteellisen arvioinnin läpinäkyvyyttä voitaisiin parantaa myös lisäämällä ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden käyttöä.

Väärät käsitykset vakuutuslääkärijärjestelmästä aiheuttavat epäluottamusta järjestelmää kohtaan. Jatkossa etuudenhakijalle annettaisiin enemmän tietoa etuuden myöntöperusteista ja päätöksenteosta jo ennen etuuden hakemista.

Jotta lääkärinlausunnon rooli potilaan työkykyä kuvaavana asiakirjana tulisi selvemmäksi, lääkärinlausuntolomakkeita uudistetaan. Nykyinen, muihinkin tarkoituksiin käytettävä B-lausuntolomake saattaa antaa potilaalle sen virheellisen kuvan, että hoitava lääkäri ratkaisee oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen. Hoitavan lääkärin tehtävä ei ole ottaa kantaa työkyvyttömyyseläkeratkaisuun, vaan kuvata mahdollisimman tarkasti potilaan terveydentila.

Ministeri Risikko käynnisti keskustelut vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyden lisäämiseksi kesäkuussa. 

Keskustelutilaisuuksissa on ollut mukana oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, hoitavien lääkäreiden, vakuutuslääkäreiden, potilaiden, sosiaalivakuutusta toimeenpanevien laitosten sekä muutoksenhakujärjestelmän edustajat. 

Potilaita ovat edustaneet Suomen Potilasliitto ja Vakuutusongelmaisten liitto.

Lisätietoja:

ylijohtaja Outi Antila, p. 0295 163164, etunimi.sukunimi @ stm.fi
hallitussihteeri Inka Hassinen, p. 0295 163187, etunimi.sukunimi @ stm.fi

* * * *

TOIMENPIDEOHJELMA VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39502&name=DLFE-23310.pdf
- .pdf-muodossa oleva listaus on pituudeltaan seitsemän A4-sivua.
- stm:n linkki on lakannut toimimasta 04/2016
> materiaali luettavissa  myös Suomi 2017 blogista >>> Kukkosen listasta

- kyseessä on vasta lähtölaukaus, joten toimenpidelistaus tulee elämään koko ajan.
- laittakaa palautetta tulemaan ja menemään. Myös kansanedustajanne kautta.
- seuratkaa tilanteita ministeriön > nettisivuilta kuin > Twitteristä
- tätä kirjoitettaessa ministeriö ei ole vielä Facebookissa.
- myös > eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimia kannattaa tarkkailla.
- vain yhdessä toimien olemme enemmän.

* * * *

Palaamme aiheeseen, kun tiedämme lisää. Alla olevasta linkistä lisää taustatietoa.

> Suomen ihmisoikeustilanne 2010 ja ylijohtaja Antila

Alan tilanteiden seurantaa myös
Oikeusturvan ajankuvan > Facebook - sivuilla
- mikäli Sinulla ei ole Facebook-profiilia, niin sulje ruudulle tuleva kirjaantumisruutu.
- sen jälkeen voi lukea Oikeusturvan ajankuva esillenostoja Facebookissa.
(homma toiminnassa 17.10.2012 kello 15:56)

* * * * * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.


Tunnisteet: , , , , , , , , ,