keskiviikkona, lokakuuta 28, 2009

Työeläkevarojen väärinkäyttö on maan tapa?

Eri aloittain pyritään näköjään lisäämään omavalvontaa. Varsinkin finanssikonsernien hallitsemilla pankki- ja vakuutusaloilla. Täten toimien yritettäneen estää mahdollisten uusien epäkohtien sekä väärinkäytösten syntyminen?Lähde: Yle teksti-tv 21.10.2009

Henkilöstöhän monesti suurimman paineen asiakkaiden suunnalta tulevana kohtaa. Toivomme, että ammattiliitto Suoran toimialajohtaja Hannu Kivipato jaksaa taistella hyvän asian puolesta.

Lopussa vinkkejä muutamiin laillisuusvalvojien työstämiin päätöksiin, jotka paljastavat lumelaillisuusvalvontaa koskevan karun pelin hengen Suomessa. Esimerkiksi vuonna 1996 esiintuodut epäkohdat ovat edelleen voimissaan vakuutusoikeudessa.


IRTISANOMINEN ON HALPAA SUOMESSA – KIITOS TYÖELÄKEVAROJEN


Toivottavasti ammattijärjestön Suoran jäsenet pitävät kirjaa jatkossa EU - komission suuntaa siitä, kuinka paljon työeläkevaroja käytetään irtisanomisten maksamiseen ja siten yritysten tulosten pikaparantamiseen. Uskomme tiedon kiinnostavan myös OECD:tä.

Viime aikojen uutisten mukaan terveitä, työkykyisiä ja työhaluisia työntekijöitä irtisanotaan erilaisin eläkejärjestelyin. Kuitenkin samaan aikaan vaaditaan työntekijöiden työeläkkeelle jäämisen iän nostamista. Aina 67 ikävuoteen asti.

Jokin tässä yhtälössä ei natsaa.

Samaan aikaan kymmenet tuhannet työssään pysyvästi vammautuneet ja sairastuneet joutuvat käymään vuosien vakuutustaisteluja omista korvauksistaan ja eläkkeistään
.


MIKÄ EI OLE LAISSA NIMENOMAISESTI KIELLETTYÄ; ON SALLITTUA?


Näin tuntuu vakaasti olevan maamme tapa, kun kuuntelee vaalirahoituksesta annettuja selityksiä käryjen jälkeen. Vaalirahoituksen salaisuudet on onnistuttu pitämään edelleen piilossa muun muassa työeläkelaitosten osalta.


JOUSTAVA MORAALI ON HALLITUKSEEN PÄÄSYN EDELLYTYS SUOMESSA?
Oikeusministeri Tuija Braxin (vihr.) tuore lausunto vakuutuslääkäreistä enteilee kylmän kyydin jatkumista kaikille lakisääteisesti vakuutetuille potilaille:

”Asiantuntijapohdinnan tulokset pitää Braxin mielestä nykyistä paremmin tulla esiin perusteluissa. Oikeusministerin mukaan epäluulo johtuu osin siitä, että hoitavilla lääkäreillä on usein liian suuret odotukset potilaidensa mahdollisuuksista saada jokin tietty etuus.

Lääkärit eivät tunne vakuutusoikeuden käytäntöjä, Brax sanoo.

- Ja kun vakuutusoikeus ei perustele päätöksiään riittävän hyvin, eikä vakiintuneista tulkinnoista tiedoteta, hoitava lääkäri vilpittömästi uskoo tietävänsä miten lakia kuuluu tulkita. Sitten ihmetys tai pettymys vakuutusoikeuden ratkaisuun perustuu siihen, että hoitava lääkäri ei ole ymmärtänyt tai tuntenut tätä vakiintunutta ratkaisukäytäntöä.

Työryhmä esittää, että jatkossa lääkärijäsenetkin joutuvat ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan muiden tuomareiden tapaan. Brax ampuu alas julkisuudessakin esitettyjä väitteitä, joiden mukaan vakuutuslääkäreillä olisi kytköksiä vakuutusyhtiöihin ja että nämä siksi tekisivät vakuutusyhtiöitä miellyttäviä päätöksiä.

 
- Epäilyjä kiertää turuilla ja toreilla ja kansalaiskirjeissä paljon. Sen takia näitä sääntöjä halutaan tiukentaa siitä huolimatta, että eduskunnan oikeusasiamiehen mielestä tässä asiassa ei ole nytkään huomautettavaa.”


Lähde: Yle Uutiset 7.9.2009 - Aivovammapotilaat: Vakuutusoikeuden uudistusesitykset eivät vakuuta

Vihreiden Brax jatkaa siten ministerinä Sutki Sisko – viisikon eli Mönkäre – Haatainen – Luhtanen –Hyssälä – Risikko viitoittamalla linjalla. Ainakin mitä tulee vakuutuslääkäreiden ylivertaisuuteen suhteessa hoitavaan lääkäriin: ”Vakuutuslääkäri on aina oikeassa.”

> Vakuutusoikeuden kehittämistyöryhmän (OM 4/32/2006,OM016:00/2008) -
>>> tilannekuva 04/2015 >>> Vakuutusoikeus
lausuntokierroksella oleva lakiesitys tullee siten olemaan potilaiden kannalta fiasko ja vakuutusalan konsernien kannalta menestys. Vaikka vihreiden oikeusministeri Brax on muuta julkisuudessa väittänytkin.

- Vakuutuslääkäreiden toimien tuottavuus vakuutusyhtiöille -
http://ajankuva.blogspot.com/2008/02/vakuutuslkreiden-toimien-tuottavuus.html

Linkin takaa löytyy oikeusministerinä toimineen Johannes Koskisen (sd.) mietteitä vuodelta 2000. Jotenkin ei voi välttyä olettamalta, että aika on tässä pysähtynyt pahemman kerran.
Yhtymäkohtia eri reittejä pitkin virtaavaan vaalirahoitukseen on vaikeaa välttää, jos otetaan avoin katsaus oikeusministeri Braxin toimiin lakivaliokunnan puheenjohtajana vuosina 2003 – 2007. Vihreäthän olivat tuolloin oppositiossa.


- Paperilääkärien armoilla edelleen -
http://ajankuva.blogspot.com/2009/04/klikkaamalla-hiirellasi-kuvaa-saat-sen.html


Kaikille irtisanomisten kohteeksi joutuneille toivomme sitkeyttä ja voimia.

Tarkkailkaamme kuitenkin joukolla kaikkea mitä SAK, STTK ja AKAVA puolestamme nelikannassa sopii. Ja muistakaa osallistua ja levittää sanaa ruohonjuuritason vaikuttamisen keinoista.>>> ”Menneisyyden hautajaiset – Tulevaisuuden avajaiset” – mielenosoitus

Pidettiin Helsingissä 13.6.2008. Yksikään valtamedia ei saanut/uskaltanut uutisoida tästä suomalaisten ihmisoikeuksien ja oikeusturvan kannalta erittäin merkittävästä tapahtumasta.

Onneksi meillä on tiedonlevitystä varten avoin internet. Ainakin toistaiseksi. Sen muistihan on kirjailija Jari Tervon mukaan ikuinen.

Suomen ihmisoikeustilannetta ei käsitellä julkisuudessa totuuden mukaisesti. Niin kauan kuin vaalirahoituksen salaisuudet pysyvät piilossa meillä ei ole lupaa odottaa parannuksia törkeisiin ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkauksiin. Jotka tapahtuvat pseudotieteeseen perustavan vakuutuslääketieteen avulla ja ylimmän vakuutusasioiden oikeusasteen; vakuutusoikeuden valvonnassa. Alkaen vakuutusyhtiöistä.


Eikä potilaille kuuluvia rahallisia korvauksia tarvitse koskaan maksaa, koska näitä epäkohtia ei virallisesti tunnusteta. Vaikka tarkka tieto vallitsevista epäkohdista ja siten lakien vastaisuudesta on ollut päättäjiemme kuin laillisuusvalvojien tiedossa pitkään.

Kohta seuraaville videoreportaaseille kiinnekohtana oli potilaiden ja kansalaisten nälkälakko 30.10.2001- 27.11.2001 eduskuntatalon edessä.

* * * *

Ja levittäkää sanaa ruohonjuuritason kohta seuraavista vaikuttamismahdollisuuksista mahdollisuuksienne mukaan, sillä vain yhdessä olemme enemmän. Kiitos.

”Moraalin monitorointi” - terveisin

Oikeusturvan VOLF - työryhmä

Oikeusturva Twitterissä
Oikeusturva Facebookissa
Oikeusturvan ajankuva – Asbestista sairastuneita kohdellaan kuin AIDS-potilaita!
Oikeusturva YouTubessa

* * * *

- Artikkelin linkit toiminnassa, artikkelin julkaisun hetkellä -

* * * *Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -


Eikä tässä vielä kaikki.


Kansalaismonitoroinnin tietopaketteja vakuutusalalle:

1. Riitta-Leena Paunion apulaisoikeusasiamiehenä toimiessaan antamassa päätöksessä dnro 489/2/96, hänen lainsäädäntömme vastaiseksi katsomansa , liitepäätösmenettely on edelleen vakuutusoikeudellisessa tuomioistuinjärjestelmässä täysimääräisessä käytössä.

2. Myös Riitta-Leena Paunion apulaisoikeusasiamiehenä toimiessaan antama päätös 1124/2/99 sosiaali- ja terveysministeriölle on parannusten kohdalta jäänyt toteutumatta. Tuo päätös koski nk. asiantuntijalääkäreiden puolueettomuutta.

3. Oikeuskanslerin antama päätös 496/1/05 lääkärijäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden riippumattomuutta koskien on jäänyt myös mielestämme toteutumatta.

4. Vuonna 2003 Maija Sakslinin vakuutusoikeutta koskevassa selvityksessä esiintuomat epäkohdat ovat käsittääksemme edelleen vuonna 2009 voimissaan vakuutusoikeudessa ja sen alaisissa lautakunnissa.

5. Ulla Nevalaisen kirja vuodelta 2004 Haista home vakuutusoikeus kuuluu jokaisen vakuutustaisteluun joutuvan potilaan perusvarustukseen.

Tunnisteet: , , , , , , , ,