torstaina, kesäkuuta 17, 2010

Vaalirahoituksen salaisuudet julki koko 2000-luvulta

Jo vuoden 2009 kesällä niin keskustan kuin kokoomuksen puoluesihteerit ovat näyttäneet vihreää valoa kohta seuraavalle Avoimen vaalirahoituksen ABCDE – laintulkinnalle.

Kuitenkin valtaosin kansanedustajien ja ministereiden omien voitokkaiden vaalikampanjoiden vaalirahoitukset ovat edelleen avaamatta.

Herää pakostakin kysymys – miksi?


MAAN TAPA – KUVAKOLLAASI JA NUKKUVIEN PUOLUE- Klikkaamalla kuvakoostetta hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

Sanatarkat lainaukset molempien puoluesihteerien lausumista uutisvirrasta poimittuina seuraavina. Olkaa hyvät.


# # # # 

Keskustan aiempi puoluesihteeri Jarmo Korhonen tiedotteessaan 13.7.2009:
"Puoluesihteerinä en ole pitänyt asiallisena puuttua julkisuudessa Keskustan kansanedustajien ja ministerien vaalirahailmoituksiin ja niissä mahdollisesti ilmenneisiin puutteisiin.

Ne ovat yksittäisten edustajien ja heidän tukiryhmiensä asioita.


Puoluesihteerinä olen vastannut puolueen varainhankinnasta, yhdessä puheenjohtajan kanssa. Saadut varat on käytetty puolueen vaali- ja varsinaiseen toimintaan."


# # # # 

Kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujunen MTV3-uutisissa 21.7.2009:
”Tujusen mukaan kokoomus perustaa toimintatapansa voimassa olevaan lakiin sekä sopimuksiin, joihin anonyymit kokoomuksen tukijat luottavat. Puoluesihteeri kiistää jyrkästi, että puolue pimittäisi tietoja.
- Me tulemme tulevaisuudessa avaamaan puoluerahoitusta, mutta se on vaikea tehdä taannehtivasti.

Kokoomus haluaa, että vaalirahoituksen uudistamista pohtinut Lauri Tarastin työryhmä lataa yhteiset pelisäännöt, joita vastaisuudessa noudatetaan. Tujunen tosin myöntää, ettei kokoomuksella ole tukijoiden listan julkistamisesta päätöstä suuntaan tai toiseen.

Puoluesihteerin mukaan hänellä ja puheenjohtaja Jyrki Kataisella on kuitenkin yhtenäiset näkemykset vaalirahoituksen avoimuudesta ja ongelmana on juuri menneisyys.

- Emme estä, jos joku kokoomuksen kansanedustaja haluaa avata rahoitustaan, Tujunen tyytyy toteamaan.”


# # # # 

Sitten tiedotusvälineistä poimittuja kannustimia laajamittaiselle avautumiselle.

Ensin kuitenkin lyhyt katsaus eduskunnan kautta tulossa olevaan lakien muutokseen, jonka on väitetty jo pitkään poistavan kaikki maan tapaan perustuneet epäkohdat vaalirahoituksen tiimoilta.


FINNGATE SKANDAALI ULOTTUU MYÖS VAALIRAHOITUKSEN YTIMEEN

HE 6/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi puoluelakia, ehdokkaan vaalirahoituksesta annettua lakia ja rahankeräyslakia.

Esityksen tavoitteena on lisätä puoluerahoituksen avoimuutta sekä ehkäistä korruptiota ja epäasiallisiin sidonnaisuuksiin perustuvaa vaikuttamista puolueiden toimintaan.


Lue koko lakiesitys osoitteessa:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100006


FINNGATE SKANDAALI - KUVAKOLLAASI JA HERÄNNEIDEN PUOLUE

Mikäli Helsingin Sanomien ja perussuomalaisten kanta on jatkossakin näin yhden pitävä, niin on olemassa pieni mahdollisuus sille, että Suomessa tapahtuu todellisia muutoksia. Kansalaisten kannalta parempaan suuntaan. Rauhanomaisesti.

Avainsana rauhanomaisessa liikehdinnässä tulee olemaan nukkuvien puolueen äänisaaliin siirtyminen heränneiden puolueen haltuun. Mikäli nukkuvien puolue saavuttaa vakiintuneen 30 – 40 prosentin äänisaaliinsa, niin nykyisenkaltainen meno tulee valtakunnassa säilymään. Puheiden ja tekojen välisen ristiriidan jatkaessa pahentumistaan.

Valitettavasti myös perussuomalaisten mahdollisen vaalivoiton ja hallitukseen pääsyn myötä. Tässä asiassa olemme mielellämme täysin väärässä.

Jokainen politiikkaa seurannut tietää, mitä on tapahtunut vihreille hallitusvastuun myötä. Esimerkiksi ruohonjuuritason suomalaisten ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutuminen tosielämässä eivät vihreitäkään enää hetkauta.

- Klikkaamalla kuvakollaasia hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

# # # # #

Timo Haapala MTV3 - Missä kansanedustaja ja raha, siellä ongelma:

”Vaalirahoituksen vastaanottaminen ei ole väärin eikä rikollista, mutta sen puutteellinen ilmoittaminen on.”


# # # # 

Olli Ainola Kauppalehti Presso – Voideltu valta:
”Iso osa Suomen puoluetukiaisista rohmutaan jopa yhteiskunnan hyväntekeväisyysvaroista.

Esimerkiksi neljän suurimman puolueen eläkeläisjärjestöt saavat puoluekoneiston johtamalta Raha-automaattiyhdistykseltä pelkästään tänä vuonna yli 3,6 miljoonaa euroa, mikä kattaa puolet niiden menoista ja tuo mojovan lisän neljän puolueen 11 miljoonan euron varsinaiseen puoluetukeen.

Laki Suomen vaalirahoituksesta on Bulgarian tasolla eikä ole johtanut ehdokkaiden taloudellisten kytkösten avautumiseen.

Lakia on äärettömän helppo kiertää, sillä esimerkiksi eduskuntavaaleissa alle 1 700 euroa lahjoittanutta ei tarvitse paljastaa. Kun avustus pilkotaan pienempiin eriin, voi tukea ehdokasta vaikka millä summalla ja pysyä silti salassa.

Kaiken lisäksi oikeuslaitos on kieltäytynyt tutkimasta lain soveltamista.”


# # # #

Ennen seuraavia eduskuntavaaleja on koko 2000-luvun vaalirahoitus avattava.

Jotta pystytään ennakoimaan edes jotenkin tulevaa maan tapaa, niin meidän pitää tietää vaalirahoituksen lähimenneisyys tarkemmin.

"Suomessa ei aiemmin ollut minkäänlaisia säännöksiä puolueiden vaalirahoitukselle." (HS 9.6.2010)

Joten mitään laillista estettä saatikka taloudellista sanktiovaaraa vaalirahoituksen takautuvalle avaamiselle ei ole eikä ole ollut olemassa.


# # # #

Tämän pakollisen ilma puhdistavaa menettelyn kautta avautuu; kaikille puolueille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen mahdollisuus uuteen alkuun. Myös kokonaan uusille puolueille.

Toivottavasti saamme pikaisesti hallituksen ministereiltä ja kansanedustajilta tiedot heidän omien kampanjoidensa vaalirahoittajien nimistä julkisuuteen.

Laillista estettähän vaalirahoittajien nimien julkisuuteen saattamiseen ei ole eikä ole ollut. Varsinkaan sellaisten vaalirahoittajien osalta, joilla ei ole ollut vaaleissa edes äänioikeutta.

Viimeistään ydinvoimapäätösten yhteydessä asiaan palataan varmasti tarkemmin. Jo tehdystä Kreikan tukipäätöksestä vihjaisemattakaan. Energia- ja finanssialan vaalirahoitusta jakaneet toimijat on viimeistään nyt syytä saada avoimeen julkisuuteen.


On ollut uskomatonta seurata, että Suomessa vaalirahoituksen vaikuttavuutta vähätellään. Kun silmäilee 2000-luvun vaaleista tehtyjä vaalirahoitusilmoituksia, niin huomaa politiikkojen puheiden ja tekojen välisen ristiriitojen suuruuden. Laintulkintakin sidonnaisuuksien selvittämisestä on tulkittu tahallisesti väärin. Toki muutamia poikkeuksiakin löytyy.


AVOIMEN VAALIRAHOITUKSEN ABCDE– LAINTULKINTA

Kaikki ymmärtävät varmasti talouselämän ja yritysten merkityksen Suomelle. Siksi ihmetyttää suuresti sitä, että poliittiset päättäjämme eivät uskalla julkistaa länsimaisesti omien vaalikampanjoidensa rahoittajia. Hintatietoisia eivät niinkään summat kiinnosta, vaan se ketkä kaikki esimerkiksi ministereitämme ovat rahoittaneet?

Tiedossa olevien epäkohtien piilossa pitämisestäkin nimittäin kannattaa maksaa. Helpoiten se tapahtuu juuri valtapuolueiden kautta toimien. Keskusta, kokoomus ja sdp.

Lakia ehdokkaan vaalirahoituksesta on tulkittu tarkoituksella väärin. Vaalirahoittajien nimeäminen voidaan tehdä edelleen ilman mitään eurorajoja, takautuvasti ja ilman sanktioita.

Lopussa suorat linkit eduskuntavaalien 2003 ja 2007 vaalirahoitusilmoitusten sijainteihin oikeusministeriön sivulla. Esimerkiksi keskustan puheenjohtajalla ja tulevalla pääministerillä Mari Kiviniemellä on juuri nyt avautumisen paikka. Koskien juuri hänen omien vaalirahoittajiensa nimiä. Muuten maan tapa vakaan vaikenemisen kulttuurin parissa keskustassa jatkuu.

Valtaosinhan 2000-luvun vaaleissa valittujen päättäjien omien vaalikampanjoiden vaalirahoittajat on pidetty tiukasti piilossa. Samoin puolueiden paikallisosastojen ja isojen konsernien tytäryhtiöiden kautta kohdistetut vaalirahat.

Kuitenkin kohta seuraavan lain tulkinnan mukaisesti estettä vaalirahoittajien nimeämiselle ja kertomiselle ei ole tosiasiallisesti ollut olemassakaan. On vain sovittu, että kukaan ei kerro vaalirahoittajiaan tarkasti.

Asiaa henkilökohtaisesti kysyttäessä; monien kansanedustajien ensi reaktio on ollut sellainen, että he kyllä kertovat vaalirahoittajiensa nimet, jos muutkin sen tekevät. Nyt he ovat vain noudattaneet maan vakiintunutta tapaa.

Perusmottohan Suomessa tuntuu vaalirahoituksen suhteen olleen – ”Se mikä laissa ei ole nimenomaisesti kielletty; on sallittua.”

Oikeusoppineet ovat hyväksyneet hiljaisuudessa avoimen vaalirahoituksen ABCDE – laintulkinnan. Kukaan kansanedustajista ei ole muuten kiistänyt sen oikeellisuutta. Toki he ovat asian ajankohtaisuuden tajuttuaan nikotelleet.


# # # # 

Näistä lähteistä löydätte vankan perustan kohta seuraavalle avoimen vaalirahoituksen ABCDE - laintulkinnalle:

1. Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta 12.5.2000/414
2. Voideltu valta - Olli Ainola, Kauppalehti Presso
3. Lumedemokratia - Katja Boxberg, Taneli Heikka
4. Näin valta ostetaan - Petri Koikkalainen, Esko Riepula


# # # # 

Avoimen vaalirahoituksen ABCDE– laintulkinta lähtee vain ja ainoastaan lain soveltamisalasta sekä tarkoituksesta.

A. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 414/2000 oli voimassa kaikkia valtakuntamme vaaleja koskevana 30.4.2009 asti. Seuraava suora lainaus Finlex – tietokannasta:

1 §
Lain soveltamisala ja tarkoitus

”Tässä laissa säädetään ehdokkaan vaalikampanjan rahoituksen (vaalirahoitus) ilmoittamisesta eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa, kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa.

Lain tarkoituksena on vaalirahoituksen avoimuuden lisääminen ehdokkaiden mahdollisten sidonnaisuuksien selvittämiseksi.”

B. Laki (414/2000) sallii antamaan alkuperäiset lahjoittajan nimitiedot kaikista rahoittajatahoista, vaikka rahoja on siirretty kampanjaa varten perustetun yhdistyksen tai mahdollisten välikäsiyhdistysten kautta.

C. Lain (414/2000) avoimet sanamuodot antavat täydet mahdollisuudet takautuvalle selvittelylle.

Koski sitten tuo rahan tai vastikkeellisen rahasuorituksen antaminen etujärjestöä, yhdistystä, säätiötä ja/tai yritystä. Kaupungin tai kunnan tahikka niiden omistuksissa olevien yritysten/liittymien muodossa toimivien vaalirahoittajien kertominen on myös sallittua.

Nimikkeenä esimerkiksi seminaarilippu, taidehankinta, golf-tapahtuma tai vastaava.

Laki (414/2000) sallii ko. nimitietojen antamisen takautuvasti ilman keinotekoiseksi luotuja eurorajoja.

D. Laki (414/2000) sallii myös kaikkien mainoskuluja tai muita vastaavia vaalikampanjaan kuuluvien kulujen maksamista ”sponsoroineiden” yritysten, etujärjestöjen, yhdistysten ja/tai säätiöiden nimeämisen.

E. Lain (414/2000) mukaan vaalirahailmoitukset pitää päivittää ajan tasalle oikeusministeriöön, jonka jälkeen ne ovat myös internetin kautta avoimesti kaikkien saatavilla.

Takautuvaan selvittelyyn voidaan siten ottaa kaikki 2000-luvun vaalit, jotka on pidetty ennen 30.4.2009. Kuten presidentinvaalit, EU-vaalit, eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit.

Avoimen vaalirahoituksen ABCDE – on vapaasti Teidän kaikkien levitettävissä ja hyödynnettävissä. Olkaa hyvät ja kiitokset avoimemmin toimivan Suomen ja suomalaisten puolesta.


# # # # 

Vuoden 2007 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset:
http://www.vaalit.fi/38746.htm
Linkki vie oikeusministeriön Vaalit-sivustolle (21.5.2021)
Vuoden 2003 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset:
http://www.vaalit.fi/18880.htm

Linkki vie oikeusministeriön Vaalit-sivustolle
(21.5.2021)
Vuoden 2004 europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset:
http://www.vaalit.fi/26986.htm
Linkki vie oikeusministeriön Vaalit-sivustolle
(21.5.2021)

Päivitys 21.5.2021
Tällä hetkellä vaalirahailmoitukset löytyvä Valtiotalouden tarkastusviraston (VTV) sivuilta

Vaaleihin liittyvät ilmoitukset ovat saatavilla vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan verkkosivuilla määräajan.

Vaalirahoitusilmoitukset vaaleittain
https://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/fi/index/vaalirahailmoituksia/ilmoituslistaus.html
Linkki luettu 21.5.2021

Vaalirahoitusilmoitukset tulee saattaa helposti saataville niin, että vaaleissa valitun koko poliittisen uran vaalirahanjälki on helposti tarkistettavissa. Koko uran ajalta.

On hyvä tiedostaa, että kun poliitikot laitettiin uudistamaan heitä ja puolueita koskeva vaalirahalainsäädäntö, niin näin pystytettiin yksi Suomen sisäinen Berliinin muuri.


Toivottavasti 2010-luvulla käynnistetty ja kokoomuksen ekosysteemin lanseeraama korjausliike saadaan viedyksi 2020-luvulla loppuun asti.

# # # # 

VOLF - vinkit vaalirahoituksen sidonnaisuuksien avointa selvittämistä varten:

Tanja Karpela/kesk.
Tuomo Puumala/kesk.

Eero Heinäluoma/sdp
Jukka Gustafsson/sdp

Sampsa Kataja/kok.
Alexander Stubb/kok. (eurovaalit 2004 )


# # # # 

YHTEENVETOA KESKUSTAN JA KOKOOMUKSEN PUOLUEKOKOUSTEN JÄLKEEN

Jännitys tiivistyy…..

1. Tapahtuuko laajamittainen avautuminen 2000-luvun vaalirahoituksesta vapaaehtoisesti?

2. Vai vasta oikeuden ennakkopäätös hakemalla? Esimerkiksi tiedotusvälineiden yhteisellä haastehakemuksella? Vaiko Euroopan unionin tahikka Euroopan neuvoston puututtua voimakkaasti asiaan?

3. Ovatko poliittisten toimijoidemme puheet ja teot koskaan olleetkaan yhteneväisiä vaalirahoituksen läpinäkyvyyden suhteen? Yli puoluerajojen ulottuvana…?

Hyvä Tasavallan Presidentti! Hyvät kansanedustajat, ministerit, mepit ja kunnanvaltuutetut!
Juuri nyt otetaan Teidän rehellisyydestänne mittaa! Ei enää seuraavien vaalien yhteydessä. Sillä sitä varmuudella ruohonjuuritasolta korjaatte, mitä olette vuosien varjella viljelleet ja vakaasti varjelleet.


# # # #

Lisätietoja otsikon aiheeseen internetin hakukoneilta hakusanoilla:

hallitusohjelman tekijät
näin valta ostetaan
institutionaalinen korruptio


# # # # 

Suomi ja suomalaiset tarvitsevat esikuvia, jotka tekevät arkielämässään ja valtaan päästyään juuri niitä asioita, joita puheissaan ja mainostoimistomateriaaleissaan lupaavat.

Ihmisten asialla on yllättävän vaikeaa pysyä. Vai onko sittenkään?


”Rakkaudesta Suomeen. Heränneiden puolue tarvitaan. Juuri nyt.” – terveisin
Oikeusturvan VOLF – työryhmä


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 21.5.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , ,