keskiviikkona, maaliskuuta 24, 2010

Yhden (1) osakkeen omistajien liike
-->

Yhden (1) osakkeen omistajien liike syntyi
> 13.6.2008 mielenosoituksen jälkimainingeissa -
.

Liike toimii ilman keskusjohtoa ja perustuu vapaaseen verkostoistumiseen sekä jäsentensä täydelliseen omatoimisuuteen.

Tässä muodossa ja yhteydessä tämä liike keskittyy Suomessa lakisääteistä vakuutusturvaa tarjoavien vakuutuskonsernien yhden (1) osakkeen omistukseen.

Yhden (1) osakkeen omistajana voit viedä henkilökohtaiset terveisesi kerran vuodessa yhtiön operatiiviselle johdolle ja muille yhtiökokouksiin osallistuville aktiivisille osakkeenomistajille.

Osallistu ja valmistu yhtiökokoukseen huolella sekä houkuttele myös kaverisi mukaan.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Lakisääteinen vakuutusturva toimii erinomaisen hyvin paperilla. Vaan miten on käytännön sovellusten laita?

Tarkista tietoutesi lopussa olevan ”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot” – linkin kautta. Mitään ei ole jätetty sattumaan varaan.

Ainakin, jos nykytilannetta tarkastellaan vakuutusyhtiöiltä leipänsä ja rahoituksensa ansaitsevien tahojen kannalta.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Yhden osakkeen (1) omistajien liikkeen kannatuksen odotetaan kasvavan nopeasti, kunhan viime eduskunta- ja hallituskaudella (2003-2007) vakuutusalalla voimaan saatetut lait alkavat puremaan täydellä teholla.

Vaihtoehdothan vakuutustaisteluihin pakotetuille potilaille potilaalle ovat hiljene, tee itsemurha tai taistele. Toki niin kauan, kun emme tiedä koko 2000-luvun vaalirahoittajia, niin vastustajan ylivoima on melkoinen.

Melkeinpä kaikki kansanedustajat ja ministerit ovat vaienneet tai vaiennettu kaikista toimista epäkohtien korjaamiseksi tahikka niiden aktiivisesti esillä pitämiseksi.

Aika näyttää; onko yhden (1) osakkeen omistajien liike tässä asiassa väärässä. Tällöin jokainen liikkeen jäsen uskaltaa varmasti tunnustaa olleensa väärässä.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Käytännön elämän kokemusten kautta Suomen valtion, eduskunnan ja hallituksen ei tarvitse välittää seuraavista ratifioimiensa sopimusten velvoitteista:

Perustuslaki
Euroopan ihmisoikeussopimus
YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus


Pikakatsauksen väitteiden paikkansa pitävyyteen voi jokainen tehdä, niin halutessaan katsomalla mukana seuraavat Finanssivalvonnan kirjeenvaihdosta löytyvät nettilinkit ja niiden takaa löytyvät materiaalit aiheesta.

Vakuutuslääkärit, vakuutusyhtiöt ja vakuutuslääketiede on nostettu tällä hetkellä tehtyjen lakimuutosten kautta asemaan, jossa ne voivat halutessaan tehdä ihan mitä vaan.

Työtapaturma- ja ammattitautitapauksissa avaintoimijat ovat:

Tapaturma-asiain korvauslautakunta (toimii taustalla nelikantaisesti)
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta (nelikantainen kokoonpano)
Vakuutusoikeus (nelikantainen kokoonpano)
KKO tai KHO


Toki on myönnettävä, että yhden (1) osakkeen omistajien liike taistelee erittäin isoa vastusta vastaan.

Tiesittekö tämän?

Työelämään ja liikenteeseen liittyvien lakisääteisten eli pakollisten vakuutusten vakuutustaisteluista vakuutusyhtiöt voittavat 90-100 prosenttia.


Jotain on potilaiden kannalta pielessä. Pahasti pielessä.

Tosin ensin olemassa olevat epäkohdat pitää tunnustaa, jotta ne voidaan korjata ja korvata.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Onko finanssikonsernin yhtiökokous oikea paikka epäkohtien esille tuomiselle?

Tutustukaa rauhassa seuraavaan kirjeenvaihtoon Finanssivalvonnan kanssa ja sieltä saatuun vastaukseen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vakuutuslääketieteen epäkohdat julkisiksi ja korvattaviksi
lähettäjä: PS2009
vastaanottaja: kirjaamo @ finanssivalvonta.fi
kopio: anneli.tuominen @ finanssivalvonta.fi, paivi.goos @ finanssivalvonta.fi
date (päiväys): 2. maaliskuuta 2010 9.06 aihe: Vakuutuslääketieteen epäkohdat julkisiksi ja korvattaviksi

Hyvää päivää Finanssivalvontaan,

Otan Teihin, Anneli Tuominen, muun muassa vakuutusalaa valvovana ylimpänä virkamiehenä yhteyttä, koska pitkään vastauksia etsineelle on nyt tullut seinä eteen.

Vastauksia kysymyksiin ei näköjään löydy edes Finanssivalvonnan sivujen kautta.

Olimme muutamien kollegojeni kanssa viime vuonna Sammon ja Pohjolan yhtiökokouksissa puhumassa käsittääkseni Teidänkin hyvin tiedossa olevista epäkohdista lakisääteisen vakuutusturvan piirissä.

Meidän käskettiin mennä tuolloin puhumaan epäkohdista eduskuntaan. Sen olemmekin viime syksyn aikana tehneet ja loppuyhteenvedon voitte katsoa YouTube - videoraporttina Teille sopivana ajankohtana.

Oikeusturva osa Suomi-brändiä – pituus 2,13
http://www.youtube.com/watch?v=d4MVPs8FD0E

Tiedoksenne myös, että tapasimme perustuslakivaliokunnan nykyisen valiokuntaneuvoksen Timo Tuovisen potilaiden mielenosoituksessa 13.6.2008. Kysymyksessä oli ”Menneisyyden hautajaiset – Tulevaisuuden avajaiset” – nimellä kulkenut pysyvästi vammautuneiden ja sairastuneiden potilaiden järjestämä mielenosoitus.

Tuolloin tasavallan presidentin oikeudellisena neuvonantajan toiminut Timo Tuovinen otti vastaan potilaiden valmistavan ”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot” - tietopaketin presidentin linnan edessä.

Luvaten toimittaa sen pyyntöjemme mukaisesti tasavallan presidentti Tarja Haloselle ja hänen puolisonsa tohtori Pentti Arajärven käyttöön.

Mitään parannuksia tiedossa oleviin epäkohtiin ei ole tähän mennessä tullut. Tietojemme mukaan ei ole myöskään tämänkään hallituksen aikana tapahtumassa.

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta myyvät vahinkovakuutusyhtiöt ovat takoneet viime vuosina ennätystuloksia.

Vakuutuslääkäreiden toimien tuottavuus vakuutusyhtiöille
http://ajankuva.blogspot.com/2008/02/vakuutuslkreiden-toimien-tuottavuus.html

Kauttanne finanssivalvonnan virallista vastausta seuraaviin asiakokonaisuuksiin odottaen:

vakuutuslääketiede
vakuutuslääketieteellinen arvio
vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä

Mielestäni vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan edellyttävät sitä, että noista kolmesta asiakokonaisuudesta on kaikilla Suomessa vakuutetuilla saatavissa sanalliset ja ajantasaiset tuoteselosteet oman vakuutusyhtiönsä vakuutusehdoissa sekä internet-sivuistoilta.

Uskon, että yhä useampi potilasosakkeenomistaja haluaa tulla keskustelemaan näistä kaikista epäkohdista henkilökohtaisesti Sammon ja OP - Pohjolan yhtiökokouksiin.

Mielestäni ylivertaisen aseman pitkäaikaisella hyväksi käytöllä hylätyt korvaukset, eläkkeet jne. tulee saattaa potilaille automaattisesti takaisin maksuun vuodesta 1980 alkaen.

Samalla mikäli huomaatte alla olevaan materiaaliin mahdollisesti liittyen virheitä, niin pyydän Teitä ottamaan minuun kohteliaimmin yhteyden.

Mikäli asiakokonaisuuden selvittäminen on tullut väärään paikkaan, niin pyydän Teitä kohteliaimmin ohjaamaan tämän viestini edelleen oikealle henkilölle ja ilmoittamaan hänen yhteystietonsa minulle.

Ystävällisin terveisin ja kiitoksin
Petri Salo
potilasosakkeenomistaja
yhden (1) osakkeen omistajien liike
osa Oikeusturva - yhteisöä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seuraavissa konkreettisissa hallituksen esityksissä ja niistä nelikannassa voimaan saatetussa lainsäädännössä vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa vahvistettiin entisestään. Ranskalaisin merkittävät vaikutukset:

1. HE 62/2004 - Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta
 

- vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin.
- hoitava lääkäri antaa lausuntonsa vakuuttaen antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.
- vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”.

 

2. HE 47/2005 (HE 155/2003) - Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä
 

- tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.
 

3. HE 91/2006 - Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
 

- työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai - laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.
 

4. HE 12/2006 - Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 

- koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.
- vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään.
- valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä.
- vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


KAHDEN LÄÄKÄRIN LOUKKU – NELIKANTAINEN LAINSÄÄDÄNTÖMALLI


Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 1/5
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 2/5 http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_15.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 3/5 http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_21.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 4/5 http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_23.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 5/5 http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_27.html


NELIKANTAISEN LAINSÄÄDÄNTÖMALLIN VAIKUTTAVUUDESTA


Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 1/3
http://ajankuva.blogspot.com/2007/03/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn.html

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 2/3 http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn.html

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 3/3 http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn_12.html


YHTEENVETOA JA POHDINTAA VAKUUTUSYHTIÖIDEN VALLASTA

Miksi kahden lääkärin loukku on mahdollinen?
http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/miksi-kahden-lkrin-loukku-on.html

Yhteenvetoa nelikantaisesta lainsäädäntömallista http://ajankuva.blogspot.com/2007/07/yhteenvetoa-nelikantaisesta.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: PS2009
Lähetetty: 3. maaliskuuta 2010 9:10
Vastaanottaja: Fiva: Kirjaamo; Tuominen, Anneli; Göös, Päivi
Aihe: Fwd: Vakuutuslääketieteen epäkohdat julkisiksi ja korvattaviksi
 

Vahvistatteko kohteliaimmin ensitilassa alla olevan selvittelypyynnön perille tulon ja kuka nimetty virkamies asiaa hoitaa.

Ystävällisin terveisin
Petri Salo
potilasosakkeenomistaja


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lähettäjä: kirjaamo @ finanssivalvonta.fi vastaanottaja: pissalo @ gmail.com
date (päiväys): 3. maaliskuuta 2010 9.31
 

aihe: VS: Vakuutuslääketieteen epäkohdat julkisiksi ja korvattaviksi
 

Sähköpostinne on vastaanotettu.
Ystävällisin terveisin,
Finanssivalvonta, kirjaamo
www.finanssivalvonta.fi


Vi har mottagit er e-post.
Med vänlig hälsning,
Finansinspektionen, registreringskontor
www.finansispektionen.fi

Your e-mail has been received.
Best regards,
FIN-FSA, register office
www.fin-fsa.fi


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


VL: Vakuutuslääketieteen epäkohdat julkisiksi ja korvattaviksi lähettäjä Riikka.Poimula @ finanssivalvonta.fi
vastaanottaja pissalo @ gmail.com
kopio Kati.Neuvonen @ finanssivalvonta.fi
date (päiväys) 3. maaliskuuta 2010 14.17
aihe VL: Vakuutuslääketieteen epäkohdat julkisiksi ja korvattaviksi

Hei,

kiitos viestistänne. Kirjaamomme onkin varmasti vahvistanut selvityspyynnön perille tulon, mutta lisäyksenä tietoonne se, että käsittelijäksi on nimetty lakimies Kati Neuvonen.
Terveisin,

--

Riikka Poimula
Osastosihteeri | Department Secretary
Finanssivalvonta | FIN-FSA
+358 10 831 5XXX | www.finanssivalvonta.fi


Finanssivalvonta (Fiva) on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat mm. pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, arvopaperikeskus ja pörssi. Lisäksi Fiva valvoo listayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta ja kaupankäyntiä arvopapereilla. Toiminnan rahoittavat pääosin valvottavat. Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Finanssivalvonnalle lähettämänne sähköpostit 2.3 ja 10.3

lähettäjä Kati.Neuvonen @ finanssivalvonta.fi
vastaanottaja pissalo @ gmail.com
kopio kirjaamo @ finanssivalvonta.fi
date (päiväys) 16. maaliskuuta 2010 9.54

Hei

Ohessa liitteenä Finanssivalvonnan vastaus (dnro 23/202/2010).

Ystävällisin terveisin
Kati Neuvonen
Lakimies
Finanssivalvonta
www.finanssivalvonta.fi


Finanssivalvonta (Fiva) on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat mm. pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, arvopaperikeskus ja pörssi. Lisäksi Fiva valvoo listayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta ja kaupankäyntiä arvopapereilla. Toiminnan rahoittavat pääosin valvottavat. Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


-->
- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

HUOMIOITAVAA!

Kukaan Suomessa ei vastaa kokonaisuuden valvonnasta, vaan käytössä on laillisuusvalvonnan suhteen erittäin hyväksi havaittu ”hajota ja hallitse” – metodi.

Esimerkiksi vakuutuslääkäreiden toimintaa ei valvo tosiasiallisesti mikään viranomainen. Vakuutuslääketiede ei ole Suomen Akatemian kontrollin alainen virallisen tieteen ala.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot  


Suomalaisten tabujen hengenvaarallisista sivuvaikutuksista pitää pystyä vihdoinkin keskustelemaan avoimesti. Nelikannasta huolimatta.
 

Lue lisää osoitteessa:
http://ajankuva.blogspot.com/2008/11/lakisteinen-vakuutusturva-ja-sen-mustat.html


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Yhden (1) osakkeen omistajien liike Facebookissa: http://www.facebook.com/pages/Yhden-osakkeen-1-omistajien-liike/284945374937613* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.
.

Tunnisteet: , , , , , ,