perjantaina, heinäkuuta 09, 2010

Suomi 2.0 – Maan tapa vuonna 2017?
-->Lisätietoja aiheeseen internetin hakukoneilta hakusanoilla:

apparatsikki
korporatismi
korporativismi
konsensus
konklaavi


- - - - - - - - - -

Virallisessa Suomi 1.0 – versiossa virheitä ei tehdä. Ja jos tehdään, niin niitä ei myönnetä.

- - - - - - - - - -

Kun vuonna 2006 aloitimme kirjoittamaan tätä Oikeusturvan ajankuva – blogia, niin lähtökohtanamme oli kirjata niin sanottua hiljaista tietoa esiin niistä epäkohdista lakisääteisessä vakuutusturvassa, kun ihminen vammautuu tai sairastuu pysyvästi.

Lapsen omaisesti uskoimme, että kun epäkohdat näin kirjataan, niin konkreettisten ehdotusten kautta ne päättäjiemme toimesta korjataan. Myönnämme olleemme täysin väärässä.

Tiesittekö, että kovin pysäytys monen potilaan loppuelämälle tulee siitä, että ei pystykään lääketieteellisten hoitojen ja erilaisten kuntoutusvaiheiden jälkeen jatkamaan työelämässä.

Järkyttävintä on ollut huomata, että monilla potilaista käynnistyy viimeistään tuossa vaiheessa vuosien vakuutustaistelut, joidenka pelisääntökirja on koko ajan vastapuolen eli vakuutusyhtiöiden hallussa.

Lakiin perustuvana vakuutusyhtiöillä on käytössään erittäin laaja harkintavalta, jonka puitteissa poliisitkin joutuvat vakuutusoikeudellisessa erityistuomioistuinjärjestelmässä systemaattisten oikeusmurhien kohteeksi.

HS käsitteli työssään ammattitautiin sairastuneiden poliisien tilannetta 13.6.2010 numerossaan - Harva kosteusvauriosta sairastuva saa ammattitautidiagnoosin 
Joten halutessasi tutustua käytännössä Suomessa vallitsevaan todellisuuteen potilaiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen suhteen, niin aloita kokonaisuuden hahmottaminen halutessasi Oikeusturvan ajankuva – blogin arkistosta ja syyskuusta 2006.

Valitettavasti osa kirjoituksissamme olevista internet - linkeistä on poistettu käytöstä. Yksi syy on se, että yleensä sanomalehdet nettilehteään uusiessaan poistavat yleensä vanhaa materiaalia asiakkaidensa saatavilta.


- - - - - - - - - 


Uskallamme avoimesti tunnustaa, että vuonna 2010 olemme tömähtäneet siihen vakaan vaikenemiseen muuriin, jota Suomessa on rakennettu vuosikymmenien ajan.

Olemassa olevia epäkohtia potilaiden kannalta ei ole tarkoitustakaan korjata. Saati myöntää.- - - - - - - - -

HERÄNNEIDEN PUOLUE ON OSA KOKONAAN UUTTA PUOLUEGENREÄ

Sitten hieman kevyempään aihekokonaisuuteen. Mielestämme Suomi tarvitsee esikuvia ja heränneiden puolueen. Mielellään kokonaan uuden puoluegenren.

Sillä Suomi 2.0 – versioon ei tulla pääsemään kertarysäyksellä, vaan asteittain Suomi 1.0 –version koodausta avoimesti yhteistyössä purkamalla. Ilman avointa purkamista yhteiskuntamme päättäjillämme hyvin tiedossa olevat miinakentät ja mustat aukot jäävät tulevilta sukupolvilta piiloon. Liekö ne jo kirjoitettu koodaamalla EU – lipun tähtiin?

Tiesittehän, että mikäli HE 60/2010 vp - Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta menee heittämällä eduskunnan käsittelyssä läpi, niin Suomen eläinsymboliksi on syytä vaihtaa pulu.

Pääministerin asemasta Suomen edustajana Euroopan unionin toiminnassa ehdotetaan säädettäväksi perustuslaissa.

Lisäksi perustuslakiin otettaisiin nimenomaiset säännökset Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ja toimivallan siirrosta kansainväliselle toimielimelle.

Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen osoitettaisiin pääsääntöisesti valtioneuvostolle.”


Olemmeko piakkoin osa isoa EU - liittovaltiota riippuu meistä itse kustakin?
Eduskunnasta tehdään tämän lakimuutoksen myötä virallisesti kumileimasin. Kauniisti niiaava ja kallis sellainen.

Kertauksena vielä kertaalleen se, mitä Suomi lupasi muulle maailmalle toimistaan EU-puheenjohtajamaana vuonna 2006.

- - - - - - -

Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteena avoin ja tehokas unioni 30 Jun 2006, 10:20 en fr de fi sv


Suomi haluaa kaudellaan puuttua unionin ydinongelmaan, sen vähentyneeseen oikeutukseen kansalaisten silmissä.

Suomi katsoo, että unionin tarpeellisuuden osoittaminen onnistuu parhaiten tekemällä tehokasta lainsäädäntötyötä ja hoitamalla myös unionin muut tehtävät tehokkaasti.

Siksi Suomi panostaa erityisesti avoimeen ja tehokkaaseen toimintatapaan. Avoimuuden lisääntyminen unionin toiminnassa näkyy erityisesti neuvoston istuntojen avautumisena kansalaisten seurattavaksi internetin kautta.

Suomen tavoitteena on myös unionin lainsäädäntötyön laadun parantaminen. Tähän sisältyvät sekä säädösten vaikutusten selvittäminen että selkeyden parantaminen.”


- - - - - - -

VUONNA 2017 SUOMI ON 100 - VUOTIAS!

Alla vapaaseen pohdintaan ja jatkokehittelyyn kaavio tuoteselosteineen. Kaaviossa on pyritty kuvaamaan niitä asioita, joista emme politiikassa ja taloudessa valtaa pitävien suhteen Suomessa tiedä kuin murusia.

Mikäli emme pysty saavuttamaan kaaviossa nimettyjen asioiden suhteen länsimaisen avoimuuden perustasoa, niin toimikaamme jatkossakin yhteiskuntana tsaarinaikaiseen 1.0 - versioon nojautuen.


Edessä mykistävä menneisyys. Harmaa hallinto turvaa harmaan talouden?”

Moni yhteiskuntamme tilaa syvemmin tuntevista ollut kanssamme samaa mieltä siitä, että Venäjällä taitavat asiat olla sittenkin hyvin. Siellähän kansalaiset sentään jo tietävät historiansa tuntien, että heitä kusetetaan valtaa pitävien toimesta koko ajan.

Vaan yritetään vielä kertaalleen.


SUOMI 2.0 - VERSIO POHJAUTUU AVOIMUUTEEN JA LÄPINÄKYVYYTEEN

Toki myönnämme, että päivittelyä ei kannata koskaan pelkän päivittelyn takia tehdä. Varsinkaan yhteiskuntatasolla. Tarvitaan koko ajan tapahtuvaa valvontaa ja epäkohtiin puuttumista.

Aito kansan valta vaatii myös kansalaisiltaan paljon. Olemmeko valmiita siihen?

Helsingin Sanomien iso mainoskampanja vuodelta 1999 kiteytti asian osuvasti mainoksessaan - ”Kansanvalta ei toimi jos kansa ei tiedä.”


Lähde: SANANVAPAUS kauppatavarana, Martti Valkonen- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

Vaalirahoitus, sidonnaisuudet – Avoimuus, läpinäkyvyys – Puolue/ehdokas-akseleilla

Mikäli Suomi ei ole vuonna 2017 pienen pieni pulumainen osa EU:n liittovaltiota, niin Suomessa saadaan järjestää vuonna 2017 ja sen jälkeenkin seuraavia vaaleja itsenäisesti:

+ presidentinvaalit
+ eurovaalit
+ eduskuntavaalit
+ kunnallisvaalit

Vaalit voidaan käydä nykyisen kaltaisesti henkilövaaleina, jolloin ehdokkaan ominaisuudet, sidonnaisuudet ja taustat on tärkeää tietää etukäteen. Kattavasti ja rehellisesti.

Mikäli Suomessa mennään listavaaleihin, niin puolueen todellinen rooli ja kytkennät tulevat korostetun tärkeiksi tietää etukäteen.

PUOLUEEN TOIMINTAPROFILOINTI:

Minne kaikkialle kunkin puolueen valta todellisuudessa ulottuu?

Muun muassa Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden kansankuntien jättikoneistojen sisälle. Se on jäänyt jostain syystä valtaosin tiedotusvälineiltämme kokonaan kertomatta.
+ kenen asialla puolue todellisuudessa on? Puolueohjelma verrattuna käytännön tekoihin?
+ piilovaikutuskanavat – yliopistot, oikeuslaitos, yritykset, säätiöt, kansalais- ja etujärjestöt
+ asemointi akselilla Korporaatiot - Eduskunta – EU – EN – YK – OECD – IMF - EKP


JÄRJESTÖVALTA:

ammattiliitot
puolueen sisaryhdistykset
etujärjestöt
kansalaisjärjestöt
ajatushautomot (Think Thank)

OMISTUKSET/LAINAT:

yritykset/osakkuudet
yhdistykset/säätiöt
lainat/takaajat/pankit

TIEDOTUSVÄLINEET:

puolueen omistamat
puoluepaikat – media
kansainväliset tahot

LÄHIPIIRIN VIRKAMIEHET:
eduskunta/ministeriöt/virastot
maakuntaliitot
kunnat ja kaupungit


EHDOKKAAN TOIMINTAPROFILOINTI
Minkälaisesta toimintaympäristöstä ehdokas tulee? Onko hän toiminut verovaroista tai vastaavista katettavan julkishallinnollisen sektorin palveluksessa vai vapaasti kilpailuilla markkinoilla?

+ mihin tehtäviin parhaat edellytykset politiikassa?
+ henkilökohtainen profiili – jääviydet/sidonnaisuudet?
+ eettinen suhde puolueohjelmaan ja ryhmän vaatimuksiin?

PÄÄ- JA SIVUTOIMET:

työhistoria
luottamustoimet
koulutus/elämänkoulu

OMISTUKSET/LAINAT:

osakkeet/tuotot
sijoitusrahastot/eläke
lainat/takaajat/pankit

JÄSENYYDET:

harrastustoiminta
osakkuudet
etujärjestöt

LÄHIPIIRI:

puoliso/elämänkumppani
sukulaiset/sukupuu
vanhemmat/omat lapset


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Suomi 2.0 version taustoitusta avoimen internetin hakukoneilta hakusanoilla:

Suomen ihmisoikeustilanne
finngate skandaali
vaalirahoituksen salaisuudet
kaiken takana vaalirahoitus
nelikantainen toimintamalli


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Mielestämme kansanvalta ei voi missään demokraattisessa maassa toimia, jos kansa ei tiedä edes perusasioita asioiden hoitajistaan tai sellaiseksi pyrkivistä.

Mitään valtaahan ei koskaan anneta; vaan se otetaan. Sen on historia lukuisia kertoja osoittanut. Siksi on erittäin tärkeää, että myös Sinä laitat äänesi kuulumaan!

Yksi suurimmasta Suomeen liittyvistä haasteista on mielestämme saada nukkuvien puolueen jäsenistä 20 prosenttia siirtymään heränneiden puolueeseen. Jonka jälkeen uusilla puolueillakin on astetta helpompi saada heränneiden puolueeseen siirtyneet uudet jäsenet käymään vaaleissa äänestämässä.


”Suomi 2.0! Kansanvallallakin on hyvä olla!” – terveisin

Oikeusturvan VOLF - työryhmä


* * * * * * *


Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -Tunnisteet: , , , , , , , ,