sunnuntaina, heinäkuuta 08, 2007

Lukijapalautetta korporativismista

Julkistamme luvan saatuamme seuraavanlaisen lukijapalautteen ja kiitämme Viljo R Räsästä aktiivisuudesta.

Palautteen lopussa kuvamuotoinen kysymys siitä, että kenelle laillisuusvalvonnan piirissä kuuluu lakisääteisten vakuutusten ympärillä tapahtuvien asioiden kokonaisvastuu?

Mielenkiintoiseksi tämän palautteen tekee se, että tämä liittyy erittäin tiivisti käynnissä olevien sosiaaliturvan uudistamiskomitean sekä tapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöä uudistavan työryhmän vastuualueisiin, joiden kokoonpanoista puuttuvat jälleen kerran kokonaan käytännöntason ongelmakohdat parhaiten tuntevat potilas- ja kansalaisjärjestöjen edustajat.

# # # # #

Datum: Tue, 3 Jul 2007 14:49:57 +0300
Från: "ViljoRR1958"

Till: "Oikeusturvan ajankuvan toimitus" < jesp1981 @ yahoo.com >
Ämne: Ammattiyhdistystaustoitusta

Hyvät kesäpäivät,

Laitan Teille oheisena tuoretta viisiosaista kirjoitussarjaanne koskien vastauksen, jonka sain vuoden vaihteessa eduskuntavaaleissa olleelta STTK:n / SDP:n ehdokkaalta.

Ensin tulee minun hänelle esittämäni alustus ja sitten hänen vastauksensa, joka käsittääkseni liittyy juuri käsittelemiinne HE 47/2005 tapaturma-asioiden ja HE 91/2006 työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaa sekä HE 12/2006 koskien hallintotuomioistuimia eli koko erityistuomioistuinjärjestelmää.

Itse havahduin tämän vastauksen löytymisen kautta miettimään entistä enemmän sitä, että kenen puolella ammattiyhdistysliike on, kun heidän jäsenensä sairastuu tai vammautuu pysyvästi? Siis taistelussa vakuutusyhtiön esittämää kantaa vastaan?

Ammattiliitothan ovat ainakin niiden nettisivujen mukaan iso myynnillinen jakelukanava vakuutusyhtiöiden vapaaehtoisille vakuutuksille. Ns. jäsenetuvakuutukset.

Ystävällisin terveisin
Viljo RR

- - - - - - - -

Lähettäjä: ViljoRR1958 [mailto:viljorr@gmail.com] .
Lähetetty: 16. joulukuuta 2006 20:33
Vastaanottaja: heli.puura @ sttk.fi
Kopio: pirjo.helin @ kemianliitto.fi

Aihe: Lakien kansalaisille takaamista ihmisoikeuksista ja oikeusturvasta

Hyvää iltaa Teille matkalla eduskuntaan,

Viestini lopussa tietoonne uusin käänne Suomen uuden ihmisoikeustuomarin Päivi Hirvelän valintaan liittyvistä käänteistä, joka kertoo mielestäni Suomessa vallitsevan EU-puheenjohtajuuden alussa kuulutetun avoimuuden ja läpinäkyvyyden tasosta sekä suomalaisten kansalaisten ihmisoikeuksien kunnioittamisesta.

Kiitos Teille jo näin etukäteen viestini lukemiseen käyttämästänne ajasta.

Lähestyn viestini otsikon aihetta perustuslain 21 ja 22 §:n näkökulmasta sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklojen 6 ja 13 näkökulmasta, jossa keskeiseksi mittavan yhteiskunnallisen ongelman synnyttäjäksi nousevat vakuutuslääkäreiden ja vakuutusoikeuden välisen niin sanotun suljetun kierron erityistuomioistuinjärjestelmä.

RUOHONJUURITASON KANSALAISTEN KOVENEVA HÄTÄHUUTO

Saatan tietoonne tällä viestilläni varmistuksen omaisesti seuraavat linkit ja tiedot, jotka osuvat otsikon aiheeseen laajemmin.

Siis sellaisten kansalaisten näkökulmasta tarkasteltuna, joidenka koko loppuelämän on muuttanut vakava sairaus, tapaturma, ammattitauti, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko.

Yleensä ongelmat alkavat lakisääteisiin vakuutuksiin liittyvissä asioissa viimeistään noin vuoden jälkeen tapahtumasta.

Tuossa kohden monen kovia kokeneen kansalaisen kohdalla lakisääteisten vakuutusten mukainen oikeus hoitoon, kuntoutukseen ja toimeentuloon saatetaan kiistää vakuutusyhtiön taholta härskisti kokonaan tai osittain. Ilman mitään tosiasiallisia perusteluita.

Moni joutuu elämänsä kovimpaan myllytykseen ja lopulta yksittäinen kansalainen joutuu huomaamaan, ettei edes oma ammattiliittokaan anna vuosia kestävään asianajoon tukeaan.

Hyvän kokonaiskuvan tarkoittamastani erikoisesta suljetusta erityistuomioistuinjärjestelmästä saatte tutustumalla vakuutusoikeuden vuosikertomuksen 2005 sivulla 8 olevaan kaavioon http://www.oikeus.fi/vakuutusoikeus/uploads/inktw8j.pdf

Kyseessä ovat pitkäkestoisten inhimillisten kärsimysten lisäksi siten rahallisestikin miljardien eurojen suuruiset summat vuosittain.

Toisaalta nämä ongelmat, joita "toimiala" edustaa liittyvät myös voimassa olevien lakien takaamiin suomalaisten ihmisoikeuksien ja oikeusturvan pitkäkestoisiin rikkomuksiin.

Karkea arvio, että lakisääteisten vakuutusten miinakenttien niin sanotulla harmaalla alueella elää tällä hetkellä Suomessa 150-200 000 henkilöä.

Tarkoittamani henkilöt ovat sellaisia, että he ovat vakuutuslääkäreiden mielestä "liian" terveitä täydelle eläkkeelle ja hoitavien lääkäreiden sekä työnantajien mielestä liian sairaita paluuseen työelämään.

Kelan Sosiaalivakuutus-lehdessä 5/2006 kerrotaan, että osa tähän pyöritykseen joutuneista kuolee ennenaikaisesti. Kelan kannan mukaan heillä jokaisella pitäisi olla käytettävissään lakiviidakkoon sekaantuessaan henkilökohtainen selvitysmies, jotta he eivät poistuisi keskuudestamme ennenaikaisesti.

Toivottavasti ongelmakentän käsittely eri kanteilta katsottuna jatkuu vilkkaana toimestanne ja tukiryhmänne keskuudessa. Koska tämä ongelmakenttä on elänyt mielestäni jo vuosikymmenten ajan liian pitkään.

Kiitos Teille vielä kertaalleen viestini lukemiseen käyttämästänne ajasta.

Hyvän joulunajan toivotuksin

Viljo R Räsänen

* * * *

--------------------------------------------------------------------------------


- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

# # # # # # # # # # # # # # # #


- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

Tuoreena uutisena huomasimme, että työmarkkinalakimies Heli Puura on nimitetty sosiaaliturvan uudistamiskomitean alaisuudessa toimivaan ansioturvajaostoon jäseneksi:

Puura Heli, lakimies, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Hankenumero: STM042:00/2007
Hankkeen nimi: Sosiaaliturvan uudistamiskomitea
Toimiaika: 15.6.2007 - 31.12.2009

Joten toivotaan, että tällä kertaa STTK:n lakimies Heli Puura hyödyntää hänelle kertynyttä tieto-taitoaan myös ammattiyhdistysliikkeen jäsenten hyväksi. Siis sellaisten jäsenten, joiden kohdalle on tullut pysyvä sairaus, tapaturma, ammattitauti, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko.


- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana –

Jäämme odottamaan syksyn tullen laajan julkisen keskustelun avautumista isoksi kasvaneen vallankäytön harmaan alueen ongelmien tiimoilta, sillä yksikin menetetty ihmishenki tiedossa olevien kokonaisjärjestelmän virheellisyyksien takia on ollut turhaa.

Käynnissä olevien sosiaaliturvan uudistamiskomitean sekä tapaturma- ja ammattitautilakia uudistavan työryhmän koordinointi ovat toivomme mukaan jo hallituksen ja eduskunnan hallinnassa.

Sillä ilman tarkkaa koordinointia monet tiedossa olevat ongelma-alueet sosiaalivakuutusten piirissä muuttavat vain muotoaan.

Minimivaatimus ulospäin on mielestämme se, että näiden molempien määräaikaisten toimijoiden kaikki kokouspöytäkirjat liitteineen ja asiantuntijakuulemisineen ovat kaikille julkisia.

Perusteluna tuolle julkisuusvaatimukselle käy juuri se, että potilas- ja kansalaisjärjestöt on jälleen kerran syrjäytetty lait valmistelevista korporaatioita edustavista toimijakollektiiveista.

Laittakaa edelleenkin tervetullutta lukijapalautetta tulemaan toimituksemme studioon: jesp1981 @ yahoo.com

Kesäterveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -


Tunnisteet: , , , , ,