lauantaina, joulukuuta 08, 2007

Etujärjestöt ja vallan kolmijako-oppi

Käynnissä olevan sosiaaliturvan uudistamiskomitean työstä kirjoitetaan tiedotusvälineissä tiheään.

Viimeksi tänään Helsingin Sanomat kirjoittivat pääkirjoituksessaan aiheesta otsikolla ”Sosiaaliturvan uudistus on kovan väännön takana.”

- - - - - -

Työelämää koskevissa asioissa toisiinsa etabloituneet etujärjestöt ovat tottuneet Suomessa hoitamaan isotkin asiat pienessä piirissä. >>> Samat henkilöt toimivat eri kokoonpanoissa, eri nimikkeillä ja eri etujärjestöjen nimissä. "Asiantuntijuustarpeiden" mukaan.

Saamiemme selitysten mukaan todellisista työelämän asiantuntijoista on Suomessa niin huutava pula, että sen takia samoja henkilöitä on pakko kierrättää eri tehtävissä mahdollisimman tehokkaasti.

Etujärjestöjen vetämässä konsensusmenettelyssä ei ole mielestämme sinällään haittaa, jos esimerkiksi lainsäädäntöhankkeiden valmistelu ja eteneminen tapahtuvat avoimesti.

Esimerkiksi eduskunnan valiokuntien valitsemien asiantuntijoiden kuulemiset pitää saada avoimiksi, niin kirjallisten lausuntojen kuin suullisten lausumien suhteen. Suomessahan teknologian ei pitäisi olla tässä asiassa avoimuuden suhteen hidasteena. Vai mitä?

- - - - - -

Sosiaaliturvaa uudistavan komitean työstä saa näköjään suomalaisissa tiedotusvälineissä kirjoittaa, mutta missä mennään tapaturmavakuutus – ja ammattitautilainsäädäntöä uudistavan työryhmän toimien kanssa?

Kohderyhmänä ovat sentään kaikki Suomen työikäiset henkilöt. Pahimmillaan uusi lainsäädäntö voi vaikuttaa myös tapaturman tai ammattitaudin takia työelämästä ulos lentäiden ja työkyvyttömäksi todettujen henkilöiden loppuelämään. Tuhoisasti.

Saimme yhdeltä avustajistamme seuraavat lehtileikkeet, jotka kertovat ainakin siitä, että jotain kerrottavaa työryhmän tuloksista alkaa olla jo valmiina….
- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

- - - - - -

Hankenumero: STM120:00/2006
Hankkeen nimi: Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistamistyöryhmä


Asettaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
Asettajan osasto/yksikkö: Vakuutusosasto
Asettamispäivä: 4.1.2007
Hankkeen tila: Käynnissä
Toimikausi/aikataulu: 4.1.2007 – 31.1.2008
Tehtävä: Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus:
Työryhmän tehtävänä on selvittää, minkälaisia lainsäädännön rakennetta ja sisältöä koskevia muutoksia tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädäntöön on tarpeen tehdä lainsäädännön uudelleenkirjoittamista ja selkeyttämistä varten.

Työryhmän tulee tarkastella muun muassa: 1) lain soveltamisalaa, 2) korvattavien vahinkojen määrittelyä ja 3) korvausten määräytymisperusteita.

Tavoitteet: Työryhmän tavoitteena on laatia vakuutusperiaate huomioon ottaen ehdotukset tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön rakenteen ja sisällön uudistamiseksi.

Samalla työryhmän on myös arvioitava vastaako nykyinen tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädäntö sisällöltään muuttuneita työelämän olosuhteita.

Lähde: http://www.hare.vn.fi/

- - - - - -

Seuraavat henkilöt toimivat mielestämme valittuina ja paljon vartijoina:

Hannula, Jaakko hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö, puheenjohtaja
Wuorenjuuri, Carita hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö, sihteeri


JÄSENET:

Väänänen, Pirjo sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK ry
Koskinen, Timo lakimies SAK ry
Aaltonen, Juri lakimies, STTK ry
Ilveskivi, Paula lakimies, Akava
Nyyssölä, Mikko asiantuntija, VT, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Rantahalvari, Vesa asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kaukinen, Kari ylilääkäri, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Leivo, Pirkko apulaisneuvottelupäällikkö, Kunnallinen työmarkkinalaitos
Vuoriluoto, Irmeli henkilöstöpoliittinen asiamies STTK ry
Hirvonen, Merja työmarkkina-asiamies, Suomen Yrittäjät
Sukselainen, Tuomas budjettineuvos, valtiovarainministeriö
Kannisto, Miia työmarkkinalakimies, valtiovarainministeriö
Mänttäri, Mika lakimies, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

ASIANTUNTIJAT:

Miettinen, Tapani toimitusjohtaja, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto
Pohjolainen, Kirsi lakiasiainjohtaja, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Ijäs, Hannu vahinkovakuutuspäällikkö, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto
Tola, Sakari ylilääkäri, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Hakkola, Hannu oikeustieteen kandidaatti, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Lumiaho, Maire jaostopäällikkö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Mäntyniemi, Lea johtaja, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto

Lähde: http://www.hare.vn.fi/

- - - - - -

Mielenkiintoista on huomata, että työeläkeyhtiö Varman ylilääkäri Sakari Tola esiintyy tässä kokoonpanossa tällä kertaa Tapaturmavakuutuslaitosten palkkalistoilla?

- - - - - -

Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliittoa kokoonpanossa edustavan johtaja Lea Mäntyniemen mielipide vakuutuslääkäri- ja erityistuomioistuinjärjestelmästä:

A-pisteen selvityksen mukaan jokaisessa neljässä tärkeimmässä muutoksenhakulautakunnassa istuu vakuutusyhtiöiden palkkalistoilla olevia lääkäreitä tuomarin vastuulla arvioimassa vakuutusyhtiöiden lääkäreiden korvauspäätöksiä. Vakuutusala siis valvoo itse itseään.

Onko valvonta sitten hoidettu hyvin?

Johtaja Lea Mäntyniemi, Vakuutusalan keskusliitto: "Kyllä minun mielestäni se on hoidettu erinomaisesti."

Lähde: Yle A - piste 8.10.2004

- - - - - -

Kertauksena sen verran, että tapaturma-asiain korvauslautakunta toimii tuomioistuinjärjestelmän ulkopuolella korvauskäytäntöjen linjaajana ja ns. vakiintuneen oikeuskäytännön paaluttajana nelikantaisen toimintamallin mukaan.

Eli sen rooli on vallan kolmijako-oppeja mukaillen ohjata tapaturma- ja ammattitautilain toimeenpanoa ja koko erityistuomioistuinjärjestelmän läpikulkevaa tuomiovaltaa edustavan kirjallisen liitepäätösmenettelyn formatointia. Intressiryhmien yhteisesti ennakkoon sopimalla tavalla.

HUOM! Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta (ex - Tapaturmalautakunta) on aivan eri asia kuin tapaturma-asioiden korvauslautakunta.

Tapaturma- ja ammattitautilain uudistamistyöryhmän puheenjohtajan roolia vetävä Jaakko Hannula on toiminut puheenjohtajana tapaturma-asiain korvauslautakunnassa ainakin seuraavina ajanjaksoina:

Hankenumero: STM0054:00/15/07/1997
Hankkeen nimi: Tapaturma-asiain korvauslautakunta
Toimikausi/aikataulu: 14.1.1997 – 31.12.1999
Lisätiedot: http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanonSelailu.asp?h_iID=4656&tVNo=6&sTyp=Selaus
Linkki lakannut toimimasta. Lisätiedot tulee pyytää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamon kautta.

Hankenumero: STM0555:00/15/07/1999
Hankkeen nimi: Tapaturma-asiain korvauslautakunta
Toimikausi/aikataulu: 1.1.2000 – 31.12.2002
Lisätiedot: http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanonSelailu.asp?h_iID=4664&tVNo=6&sTyp=Selaus
Linkki lakannut toimimasta. Lisätiedot tulee pyytää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamon kautta.

Hankenumero: STM137:00/2002
Hankkeen nimi: Tapaturma-asiain korvauslautakunta
Toimikausi/aikataulu: 1.1.2003 – 31.12.2005
Lisätiedot: http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanonSelailu.asp?h_iID=7819&tVNo=6&sTyp=Selaus
Linkki lakannut toimimasta. Lisätiedot tulee pyytää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamon kautta.

Hankenumero: STM137:00/2005
Hankkeen nimi: Tapaturma-asiain korvauslautakunta
Toimikausi/aikataulu: 1.1.2006 – 31.12.2008
Lisätiedot: http://www.hare.vn.fi/mKokoonpanonSelailu.asp?h_iID=11336&tVNo=6&sTyp=Selaus
Linkki lakannut toimimasta. Lisätiedot tulee pyytää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamon kautta.

(Niin kuin mahdollisesti huomasitte, niin jostain syystä lautakuntaan kuuluvien jäsenten pää- ja sivutyönantajien nimet ovat unohtuneet kaikista kokoonpanoista pois….?!)

- - - - - -

Huolestuttavinta tuossa tapaturma- ja ammattitautilakia uudistavassa kokoonpanossa on kaikkien Suomessa työskentelevien työntekijöiden kannalta se, että kokoonpanossa ovat mukana vain työntekijäpuolen keskusjärjestöjen edustajat. Terveet sellaiset.

Eivät siis niiden pysyvästi vammautuneiden ja sairastuneiden ammattiliittojen entisten/nykyisten jäsenten, jotka on jätetty oikeusturvan toteutumisen ja lakien mukaisen vakuutusturvan kannalta täysin heitteille.

Kuitenkin etujärjestöjen puolelta samoja henkilöitä toimii sosiaaliturvaa uudistavassa komiteassa, josta puuttuvat taas kerran ruohonjuuritason ongelmat parhaiten tuntevat potilas- ja kansalaisjärjestöjen edustajat kokonaan.


- - - - - -

Kunnallisvaalien lähestyminen alkaa näkyä jo eduskunnassa, koska Kelan valtuutetut ovat viimeinkin osoittaneet kauan odotettuja elonmerkkejä:

”Kansaneläkelaitoksen valtuutetut vaativat sosiaali- ja terveysministeriötä puuttumaan sosiaaliturvan muutoksenhaun pitkiin käsittelyaikoihin.

Käsittely muutoksenhakulautakunnassa kestää nyt yleensä yli 13 kuukautta. Näin pitkä aika ei valtuutettujen mukaan ole oikeusturvan ja kansalaisten toimeentulon takaamisen kannalta mitenkään hyväksyttävissä.

Mahdollinen jatkovalitus vakuutusoikeuteen kestää sekin tavallisesti yli vuoden.

- Pitkät muutoksenhakuajat pakottavat usein henkilöt hakemaan kunnallista toimeentulotukea, mikä lisää paineita tähän viimesijaiseen tuen muotoon, Kelan valtuutetut arvostelevat tiedotteessaan.”


Lähde: Plaza –STT 5.12.2007

Kuitenkin Kelan sanomissa (1/2007) kerrottiin asioiden olevan aivan toisella tolalla. Artikkeli ”Muutoksenhaku Kelan päätöksiin selkeytyi” löytyy tätä juttuja kirjoitettaessa Kelan omilta sivuilta.

Kuntataloushan kantaa jo tälläkin hetkellä viime kädessä niitä lakisääteisen vakuutusturvan aiheuttamia kustannuksia, jotka kuuluisivat ensisijaisesti vakuutusyhtiöille.

Kyseessä on tuolloin perustelemattoman vakuutusyhtiön hylkäävän päätöksen jälkeen käynnistyvä hitaan syöksykierteen malli, jonka loppupäässä häämöttää kotikunnan sosiaalitoimen pitkäaikainen asiakkuussuhde. Lakien mukaisen ja tapauskohtaisen eläkkeen sijaan.


- - - - - -

Euroopan unionin entisen oikeusasiamiehen, kansanedustaja Jacob Södermanin (sd) 9.11.2007 tekemä kirjallinen kysymys hallitukselle - KK 440/2007 Kansalaisten oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa, tuli ajallisesti oikeaan paikkaan. Kysymykseen vastasi eduskunnassa 28.11.2007 oikeusministeri Tuija Brax.

Kysymys ja vastaus löytyvät kokonaisuudessaan eduskunnan www – sivustolta:
Kirjallinen kysymys KK 440/2007 vp: Kansalaisten oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa
Linkki korjattu 19.1.2021. Kiitos tilanteen huomanneelle ja siitä ilmoittaneelle henkilölle.

https://www.eduskunta.fi/FI/Sivut/default.aspx
> Valtiopäiväasiat ja -asiakirjat > Kysymykset - VK, KVN, KK, SKT, SK

Tehtyä kysymystä ja annettua vastausta emme lähde tässä yhteydessä sen tarkemmin analysoimaan, mutta toivottavasti vihreiden reaalielämän toimiin kuuluvat myös suomalaisiin kohdistuvien ihmisoikeuksien ja oikeusturvaloukkausten esilletuonti sekä estäminen. Siis Suomessa.

- - - - - -

Oikeusturvaloukkaus voitaneen määritellä kertaluontoiseksi ja satunnaiseksi tapahtumaksi?

Täyttyvätkö oikeusmurhan tunnusmerkit, jos tiedossa olevat oikeusturvaloukkaukset ovat jatkuneet ainakin yli 10 vuoden ajan?

Malliksi työryhmämme on poiminut muutamia Jacob Södermanin puoluekollegan Esa Lahtelan kirjallisia kysymyksiä eri hallituksille vuosilta 1996-2007:

1.
KK 45/1996 Esa Lahtela /sd:
Vakuutusyhtiön korvausmenettelystä suhteessa potilasta hoitaneen lääkärin antamaan lausuntoon
Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

2.
KK 622/1996 Esa Lahtela /sd, Kalevi Olin /sd, Marjaana Koskinen /sd Raimo Mähönen /sd: Työtapaturmakorvausten käsittelyjärjestelmän kehittämisestä
Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

3.
KK 892/1996 Esa Lahtela /sd. Marjaana Koskinen /sd:
Vajaakuntoisten aseman parantamisesta
Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

4.
KK 815/1999 Esa Lahtela /sd:
Vakuutusyhtiön tai Valtiokonttorin määräämät lääkärintutkimukset
Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

5.
KK 1159/2001 Esa Lahtela /sd:
Homesairauksien testausmenetelmien kehittäminen
Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

6.
KK 1158/2001 Esa Lahtela /sd, Ulla Juurola /sd, Pirkko Peltomo /sd:
Homesairauksiin erikoistuneen asiantuntijan kuuleminen homealtistumistapauksissa
Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

7.
KK 1360/2001 Esa Lahtela /sd, Matti Kangas /vas:
Työtapaturmasta johtuvan fysikaalisen hoidon korvaaminen
Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

8.
KK 918/2002 Esa Lahtela /sd, Marjaana Koskinen /sd, Tero Rönni /sd, Harry Wallin /sd:
Ikään perustuva syrjintä tapaturmavakuutuskorvauskäytännöissä
Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

9.
KK 1041/2002 Esa Lahtela /sd:
Tapaturmakorvauksen saannin kesto
Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

10.
KK 203/2004 Esa Lahtela /sd, Marjaana Koskinen /sd, Matti Kangas /vas:
Kielteisen eläkepäätöksen perustelut selkokielisiksi
Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

11.
KK 889/2004 Seppo Lahtela /kesk, Esa Lahtela /sd:
Kansalaisten eriarvoinen kohtelu työkyvyttömyyseläkeasioissa
Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

12.
KK 848/2005 Esa Lahtela /sd:
Vakuutusoikeuden päätöksenteon nopeuttaminen
Vastaaja oikeusministeri Leena Luhtanen

13.
KK 487/2006 Esa Lahtela /sd:
Kansalaisten oikeusturvan parantaminen
Vastaaja oikeusministeri Leena Luhtanen

14.KK 507/2006 Esa Lahtela /sd:
Kansalaisten kantelut viranomaisten toiminnasta
Vastaaja oikeusministeri Leena Luhtanen

15.
KK 783/2006 - Esa Lahtela /sd:
Potilasvahinkolautakunnan päätösten nopeuttaminen
Vastaaja peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

16.
KK 834/2006 Esa Lahtela /sd:
Viiveiden poistaminen tapaturmaeläkeasioiden käsittelystä
Vastaaja oikeusministeri Leena Luhtanen

17.KK 1144/2006 KK 1144/2006 - Esa Lahtela /sd:
Korkeimman oikeuden päätösten puolueettomuus
Vastaaja oikeusministeri Leena Luhtanen

18.
KK 350/2007 - Esa Lahtela /sd:
Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen ilman väliinputoamisia
Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

- - - - - -

Tuon eduskunnan ja Euroopan unionin entisen oikeusasiamiehen Jacob Södermanin (sd) kirjallisen kysymyksen tekee historialliseksi sen, että edellisten kansanedustaja Esa Lahtelan (sd) yli 10 vuoden aikana eduskunnassa jo tehtyjen kirjallisten kysymysten ja niihin ministerin suulla annettujen vastausten valossa voidaan perustellusti katsoa, ettei päättäjien tiedossa oleville epäkohdille:

A.
Ole tarkoituskaan tehdä mitään.

B.
Eduskunnalla ja hallituksella ei ole toimivaltaa epäkohtien korjaamiseksi.

Mikäli vastaus vaihtoehdoista on B, niin kyseeseen saattaa tulla silloin Euroopan unionin kilpailulainsäädännön ja sisämarkkinasääntöjen pitkäkestoinen rikkomus. Takautuvine korvausvastuineen?

Muuten. Tässähän on mielestämme mahtava EU - maineen kohotuspaikka Euroopan unionin organisaation toimijoille. Suomen sosiaalidemokraattista puoluetta ollenkaan unohtamatta.

Toivottavasti kansanedustajat Söderman ja Lahtela uskaltavat olla ulkopuolisen tutkinnan aloittamisen suhteen oma-aloitteisia ja saavat omalta puolueeltaan kaiken sen toiminnallisen tuen sekä suhdeverkoston käyttöönsä mitä tämän koko luokan asioiden selvittelyssä tarvitaan.

Näin toimien myös kansalaisten usko edustuksellisen demokratian vaikutuskeinoihin vahvistuisi kertahujauksella. Ainaisten kertahuijausten sijaan.

- - - - - -

Pakollinen vakuutussopimushan solmitaan työnantajan ja vakuutusyhtiön välille.

Kuten työtapaturman ja ammattitaudin varalle tapaturmavakuutus ja työeläkevakuutus, joka sisältää lakisääteisen toimeentuloturvan ja oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen pysyvän työkyvyttömyyden uhatessa tai toteutuessa.

Mikäli vakuutettu jostain perustellusta syystä joutuu tai lähtee valittamaan vakuutusyhtiön päätöksestä, niin tuolloin vastakkain ovatkin yksittäinen vakuutettu (kuluttaja) ja finanssialan konserni lakimiesarmeijoineen.

Oma ammattiliitto tai työnantaja eivät lähde välttämättä puolustamaan aktiivisesti vakuutetun/jäsenen/työntekijän tekemää perusteltuakaan valitusta, koska ne ovat itse mukana etujärjestöjensä kautta nelikantaisesti toimivissa lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa käyttävissä organisaatioissa.

Onko missään muualla Euroopassa olemassa näin vahvaa näyttöä siitä, että samat intressipiirit voivat hallita isoja taloudellisia etujaan näin suvereenisti; kaikilla länsimaisen oikeuskäsityksen mukaisilla, vallan kolmijako-opin alueilla?

”Elämästä ei saa uusintoja; edes lottovoittajien Suomessa” - terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , , ,