keskiviikkona, syyskuuta 19, 2007

Miksi vakuutuslääkärijärjestelmä Suomessa ei vieläkään toimi?

Siis yksittäisen potilaan ihmisoikeuksien ja oikeusturvan kannalta.

Viime kirjoituksessamme kerroimme erittäin merkittävästä korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä, josta ei ole julkisuudessa käyty minkäänlaista keskustelua.

Ei edes ammattiliittojen taholta. Puolueista pukahtamattakaan. Arvoituksellisen arvojohtajan roolin omineesta presidentistämme vihjaisemattakaan. Kaavion muodossa kokonaisuus näyttää tällä hetkellä tältä.

- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -
Viemällä hiiresi osoittimen kuvakoosteen päälle ja painamalla hiiresi kakkospainiketta, voit Tallenna kuva nimellä - toiminnolla tallentaa .jpg-muodossa olevan "Lakisääteisen vakuutukset ovat osa Finngate-skandaalia" - kuvakoosteen käyttöösi.

Laajalti politiikan toimijoiden keskuudessa viljellyt muodikkaat termit ”oikeudenmukaisuus” ja ”sosiaalinen oikeudenmukaisuus” vaatisivat mielestämme pikaiset tarkentavat merkitykset niiden sisällöstä.

# # # #

Kelan tutkimusosaston lääkäritutkija Lauri Virta kirjoitti ansiokkaasti Helsingin Sanomien Pääkirjoitus- sivulla 25.2.07 Vieraskynä – osiossa ”Pitkällä sairauslomalla olevien työsuhdeturva heikentynyt”, jonka jälkeen niin sanottu virallinen julkinen keskustelu kuoli kertaheitolla:

”Vuoden 1970 työsopimuslaki oikeutti työnantajan päättämään työsuhteen sairaustilanteissa vain, jos lääkäri piti työntekijää pysyvästi työkyvyttömänä. Nykyinen, vuoden 2001 työsopimuslaki sallii työsuhteen irtisanomisen jo vuoden sairausloman jälkeen.

Yleinen käsitys työmarkkinoilla oli, ettei pitkällä sairauslomalla olevan työsuhdetta saa purkaa. Näin ei kuitenkaan ole. Sen vahvisti korkeimman oikeuden tuore päätös (104/2006; http://www.finlex.fi/fi/), joka koski UPM:n tarrapaperiyhtiön Raflatac Oy:n ja sen kahden työntekijän välistä riitaa työsopimusten purkamisesta.

Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat hyväksyneet ne, eikä korkein oikeus muuttanut tuomiota.

Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen saa purkaa ainakin silloin, kun sairausloma on kestänyt saman sairauden takia yhtäjaksoisesti vuoden ja sen jälkeen työkyky on heikentynyt olennaisesti kahdeksi seuraavaksi vuodeksi lääkärin arvioimana.

Vuoden 1970 työsopimuslain mukaan työantaja sai irtisanoa toistaiseksi voimassa olleen työsopimuksen, jos "sairaudesta oli seurauksena työntekijän työkyvyn olennainen ja pysyvä heikentyminen". Työsopimuslaki turvasi siis työntekijän paluun entiseen työhön pitkältäkin sairauslomalta.

Vähitellen 1980-luvulla oikeuskäytäntö lievensi pysyvän työkyvyttömyyden ehtoa ja hyväksyi irtisanomisen perusteeksi myös määräaikaisen, noin vuoden kestäneen työkyvyttömyyden.

Pitkäaikaissairaiden työsuhdeturva on heikentynyt olennaisesti vajaassa neljässä vuosikymmenessä. Näin rajusta muutoksesta ei ole käyty julkista keskustelua.”

Koko artikkeli luettavissa Helsingin Sanomien sähköisessä arkistossa.

# # # #


Korkeimman oikeuden antama ennakkopäätös KKO:2006:104 on siis erittäin merkittävä kaikkien sairastuneiden työntekijöiden lakisääteisen vakuutusturvan kannalta.

Kuitenkaan lainsäädännössä ei ole ajallisia takarajoja eikä sanktioita seuraaville asioille:

A. Lääketieteellisen hoidon ja kuntoutuksen antamiselle
B. Ammatillisen kuntoutuksen selvittelylle ja toimenpiteille
C. Loppupäätelmien teosta yhteistyössä hoitavan ja vakuutusyhtiölääkärin kanssa
D. Päätöksestä: Potilas tapauksen mukaiselle eläkkeelle tai takaisin työelämään
E. Seurannasta: Työ – tai toimintakyvyn ylläpitäminen ja kontrollitoimenpiteet


Potilaan pysyvän työkyvyn aleneman taustalla siis sairaus, tapaturma, ammattitauti, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko.

Näin ollen potilasta voidaan roikuttaa löysässä hirressä 10-20 vuotta, koska lainsäädäntöön on jätetty tarkoituksella vähintäänkin porsasrekan mentäviä aukkoja.

Silmiimme osui sanomalehdestä ajankohtainen kysymys vakuutuslääkäreistä, johon tässä yhteydessä myös vastaamme, koska keinotekoisesti rajoitetun nykytekstiviestin pituus, 160 merkkiä, ei anna mahdollisuutta vastata 334 000 lukijalle kysyttyyn asiaan kuin osittain.

# # # #

Uutislehti 100 - PERJANTAI 14.9.2007 (334 000 lukijaa Sanoma kaupunkilehdet)

Tekstiviestit

Miksi vakuutusyhtiölääkärien ei tarvitse vahvistaa lausumiaan allekirjoituksellaan ”kunnian ja omantunnon kautta oikeiksi”?

Mikael - Ole Kafka

# # # #

Yksi potilaiden oikeusturvaa loukkaava epäkohta liittyy todellakin paperilla toimivaan vakuutusyhtiölääkärijärjestelmään.

Potilasta hoitavan lääkärin pitää vahvistaa allekirjoituksellaan potilaasta antamansa tiedot sekä lääkärinlausunto ”kunnian ja omantunnon” kautta oikeaksi. Väärien tietojen antamisesta hoitava lääkäri joutuu siten myös tarvittaessa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Vakuutuslääkäreiltä tuo velvoite poistettiin vaivihkaa tapaturmalain 41 d §:n muutoksella;
> asetusnumerolla 545/2004 -

Tämä yksi porsasrekan mentävä aukko lainsäädännössä mahdollistaa siten sen, että vakuutuslääkäri hylkää halutessaan helposti ja ilman tosiasiallisia perusteluita hoitavan lääkärin/hoitavien lääkärien potilaastaan, esimerkiksi E - lausuntoon kirjaamat, kliiniset löydökset sekä niiden vaikutukset potilaan työkykyyn.

Lyhimmillään vakuutuslääkäri voi tehdä hylkäävän päätöksen potilasta koskevaan asianomaisjulkiseen käsittelijä-/lääkärikansioon merkinnällä: ”Ei.”

Vakuutusyhtiön hylkäävässä päätöksessä päätösperusteluiksi on vakiintunut siten viisisanainen vakiomantra: ”Ei anna aihetta kannan muutokseen.”

Vakuutuslääkäreiden toimintaa viran puolesta valvovien > sosiaali – ja terveysministeriön vakuutusosasto - ja > Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen - toiminnan suhteen; on ollut erittäin hiljaista. Sanoisimmepa, että kuoleman hiljaista.

JO 1 400 KIPUSAIRAIDEN POTILAIDEN ITSEMURHAA 2000 - LUVULLA

Niin kuin tuo alussa esille ottamamme korkeimman oikeuden ennakkopäätös osoittaa, niin tabuluokituksen omaavan ongelman saa kertaluontoisesti tuoda tiedotusvälineissä esiin.

Sen jälkeen avoin ja julkinen keskustelu on maan vakiintuneen käytännön mukaan käyty.

Seuraavaksi otamme tarkasteluun yhden ison tabuaiheen, josta edelleenkin Suomessa vaietaan.

Aihe liittyy pysyvästi sairaiden potilaiden järjettömään paperilla tapahtuvaan pallotteluun, jonka karmeat seuraukset tunnustettiin ensimmäisen kerran Kelan Sosiaalivakuutus – lehden pääkirjoituksessa 5/2006.

Avainrooleissa ovat vakuutuslääkärit ja –lakimiehet. Paperilla tarjoiltava kafkamainen kuorrutus tarjotaan vakuutuslääketieteen ja vakuutusjuridiikan sisäsiittoisella jargonilla varustettuna. Silkkojen oikeusmurhien lisäksi niiden yhteisvaikutukset johtavat vuosittain muiden muassa lukuisiin itsemurhiin.

Aivan turhaan.

Seuraavat epäkohdat olivat esillä julkisuudessa Yleisradion toimesta jo vuonna 2004 ja tilanne on edelleen huolestuttavan huonossa jamassa.

+ + + +

Voitto Järvimäki on kipuun erikoistunut Oulu yliopistollisen sairaalan lääkäri, joka on monesti todistanut oikeudessa hermovauriopotilaidensa puolesta.

Varsin usein vastassa vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäreinä on ollut tavallisia kirurgeja ja ortopedejä.

Erikoislääkäri Voitto Järvimäki, OYS:

"Kirurgi näkee asiat eri tavalla kuin kipuun ja kivunhoitoon erikoistunut lääkäri. Esimerkiksi kirurgi näkee asiat asiantuntijana että leikkaako potilaan vai jättääkö leikkaamatta, mutta hän ei voi tehdä päätöstä siitä, että onko potilaalla toimintahaitta, joka pysyvästi seuraa läpi hänen elämänsä, jota ei kannata leikata pois."

- - -

Monet hoitavat lääkärit pelkäävät puolustaa oikeudessa potilaitaan vakuutusyhtiötä vastaan. Mielessä elää pelko joutua yhtiön mustalle listalle, jos niillä sellaisia on.

Järvimäki:

"No jos siellä jo valmiiksi jo on niin ei sinne enää joudu, tarkoitan siinä mielessä että kyllä tässä on joutunut oman työnsä kun mä olen 24 vuotta tehnyt tätä työtä, jossa kipupotilaat, hermovauriopotilaat ovat aika usein laillistuksen ulkopuolella heidän oikeuksiaan loukataan niin jonkunhan niitä pitää myöskin puolustaa."

Suomen haittalainsäädäntö tapaturmissa on pahasti vanhentunut sillä se perustuu 40-luvulla Saksassa luotuun ja Suomessa vuonna 86 käyttöönotettuun haittaluokkataulukkoon, jota nykyiset vakuutuslääkärimme orjallisesti noudattavat.

Oikeuskanslerimme on patistanut sosiaali- ja terveysministeriötä taulukon päivittämiseen kipulääkäreiden pyynnöstä, mutta mitään ei ole vielä tapahtunut.

- -

Järvimäki:

"Parisataa kipusairautta sairastavaa potilasta tekee itsemurhan sehän on tietysti halvin ratkaisu myöskin korvausta maksavalle järjestelmälle. Valitettavasti.

Ja osa sitten ajautuu menettää työnsä ja perheensä ja omaisuutensa ja tuota tällä tavalla yksilönä joutuu aikamoisiin kokemuksiin. Tän työn raskaus piilee aika paljon siinä että joutuu näkemään ihmisiä, jotka ovat ajautuneet systeemin ulkopuolelle."


Lähde:
MIKSI VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄ EI TOIMI? - Ajankohtaisohjelma A-piste 11.10.2004

+ + + +


Erikoislääkäri Voitto Järvimäen kertoma tyly totuus:


"Parisataa kipusairautta sairastavaa potilasta tekee itsemurhan sehän on tietysti halvin ratkaisu myöskin korvausta maksavalle järjestelmälle” saa tuekseen seuraavan kohderyhmän piirissä tehdyn kyselytutkimuksen.


- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -Tietysti kysely on suuntaa – antava, mutta kyse ei ole tosiaankaan enää mistään yksittäisistä tapauksista.

+ + + +

Suomalaisessa kahden lääkärin loukussa olevaa 200 000 potilasta on iso luku, minkä tahansa ongelmakentän kohderyhmänä, jota ei internetin ansiosta voi pitää enää mitenkään valistumattomana ja tyhmänä.

Ehdottammekin, että vakuutuslääkäreille ja - lakimiehille järjestetään pian avainministeriöiden toimesta ja kustannuksella eri paikkakuntia kiertävä road show – tyyppinen kiertue.

Mukaan samaan kiertuepakettiin suomalaiset laillisuusvalvojat, niin yleisömenestys on taattu.

Me lupaamme hoitaa yhteistyöverkostomme kanssa koko Suomen kattavan tiedotuksen.

Noiden edellä paljastamiemme tutkimustietojen mukaan, tunnelmaa ei tarvitse millään valituiksi tulevilla road show - paikkakunnista erikseen lämmittää.

Syysterveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä

* * * * * * *


Eikä tässä vielä kaikki.

Vallan kolmijako-oppi tarkoittaa > Montesquieun - mukaan, että vallan väärinkäytön estämiseksi lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erotettava toisistaan.


Lähde: Wikipedia

Suomessa lakisääteisen vahinko- ja työeläkevakuutuksen piirissä on toimittu vuosikymmenten ajan toisin. Iso käry kävi jo vuoden 2007 alussa, mutta tiedotusvälineetkin ovat vaienneet asiasta.

Olemme nimenneet käryn Finngate - skandaaliksi ja tästä Oikeusturvan ajankuvan
> Yhteenvetoa nelikantaisesta lainsäädäntömallista - linkistä lisää.

Sisältöön kannattaa tutustua kaikessa rauhassa ja nukkua ainakin parin yön yli.

Ymmärrystä laajentavia ja sisäistämistä auttavia hakusanoja internettiin:

vakuutuslääketiede
vakuutuslääketieteellinen arvio
vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä


* * * * * *

Päivitys 18.3.2013:

Kuinka ollakkaan. Mietimme ajan kulumista ja katsoimme allakkaan. Upeaa huomata, että Oikeusturvan ajankuvan > Facebook - kanava käsittelee näköjään parhaillaan vakuutusalan vaalirahoitusta...

Sitä edelleen avaamatonta.


* * * * * *

Vain yhdessä toimien voimme olla ja vaikuttaa enemmän.

> Haasteellisinta korporatismin kaatamisessa ja korjaamisessa on saada vastapuoli ymmärtämään asioita ja epäkohtia. Asioita ja epäkohtia, joita he eivät voi oman uraputkensa ja sosiaalisen asemansa vuoksi välttämättä ymmärtää. Asioita ja epäkohtia, joita he saattavat sanoa ymmärtävänsä ja korjaavansa, mutta eivät voi sitä tehdä, koska muuten he menettävät yhteiskunnallisen asemansa nopeasti.

Maan tapa. Niitä on monia.

Yksi on se, että mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Sitä mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Yhdessä toimien; se ikuisena pidetty Berliinin muurikin lopulta kaatui.
 


Tässä muutamia verkostoja; itse kunkin mielenkiinnon ja elämän tilanteen mukaisesti:

Lokakuun liike http://www.lokakuunliike.com/
Älä Sairastu Vakavasti Suomessa
http://ala-sairastu-vakavasti.blogspot.fi/Laita Sinäkin äänesi kuulumaan ja ajatuksesi vaikuttamaan.

Kiitämme avustasi, koska toimimme 0 euron budjetilla. Miljardiluokan liikevaihtoa pyörittäviä finanssikonserneja vastaan.

* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

 
* * * *

- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , , ,