sunnuntaina, syyskuuta 09, 2007

Oikeusturvan ajankuva - vuodessa zerosta ykköseksi!

Näillä seuraavilla sanoilla alkoi Oikeusturvan ajankuvassa aktiivinen bloggaaminen yli vuosi sitten:

”Tervetuloa oikeusturvan ajankuvaan.

Tämä sivusto on avattu 4.9.2006 ja käsittelee ajankohtaisia asioita pakinoiden tyyliin.”

# # # #

Lobbaaminen päättäjiin päin on ammattilaisten puuhaa ja siihen tarvittavat rahavarat sekä henkilöresurssit ovat vakuutusalan toimijoilla Suomessa ylivoimaisen suuret. Kuten Lapin ylisillä sijaitsevat rapsakkaan kokoiset kelohonkamökitkin.

Bloggaamisella uskomme voivamme vaikuttaa siihen, että aina kun tietoisuus olemassa olevista epäkohdista lisääntyy, niin samalla kasvaa se henkinen paine, joka käynnistää sen kuuluisan poliittisen tahdon pullistumisen epäkohtien pumpsauttamiseksi pois päiväjärjestyksestä.

Tosin pitkään tiedossa olleiden epäkohtien suhteen tapahtuneita parannuksia ei ole toimialallamme vuoden sisällä tapahtunut.

Potilaan oikeusturvaa heikentävät lakimuutokset ovat menneet eduskunnan läpi kuin paistettu sorsa voisulaan solahtaen. Lakimuutoksiin liittyvä koostelinkki tämänkertaisen kirjoituksemme loppusuoralla.

# # # #

- Oikeusturvan ajankuva – blogin kirjoituksia syyskuu 2006 -

Klikkaamalla yllä olevaa avauslinkkiä pääsette tutustumaan vuosi sitten syyskuussa tapetilla olleisiin aiheisiin, jotka ovat säilyttäneet ajankohtaisuutensa potilaiden kannalta hyvin surullisella tavalla.

Vakuutusyhtiöiden ylivertainen asema suhteessa yksittäiseen potilaaseen nähden on entisestään vahvistunut.

# # # #

Mahdollisesti jo vuonna 2011 saamme tietää, että ovatko vakuutusalan toimintakeinot olleet yhteneväiset tupakkateollisuuden kanssa?

”Tutkija Heikki Hiilamon pian hyväksyttävästä väitöskirjasta käy ilmi, että tupakkateollisuus lobbasi voimakkaasti poliittisia päättäjiä, työnantajajärjestöjä, ammattiliittoja sekä mediaa usein eri keinoin.

Tupakkateollisuuden lobbauksen vaikutuksesta 1990-luvun uuden tupakkalain toimeenpano viivästyi. Tupakkateollisuus onnistui myös torjumaan ryhmäkannelainsäädännön Suomessa.

Kansainvälinen tupakkateollisuus koki Suomessa 1980- ja 1990-luvulla käydyt tupakkaoikeudenkäynnit niin uhkaavina alalle, että se laittoi paljon rahaa muun muassa todistajien hankkimiseen ja lobbaamiseen.”

Lähde: YLE Uutiset 14.08.2007

# # # #

Eräinä vuoden aikana voimistuneina trendeinä (potilaan kannalta ei niin happy endeinä) vakuutuslääketieteen ja vakuutuslääkärien alalta voimme poimia Teille esittelyyn seuraavanlaiset lauseet hylkäävistä korvauspäätöksistä:

1.”Vakuutusoikeudessa vakiintuneen käytännön mukaisesti katsotaan, että ellei tapaturmassa sattunut vamma parane lääketieteellisesti katsottuna normaalissa ajassa, niin kyseessä on muu vamma, jota ei välttämättä yksilöidä.”

2.
”Tämäntyyppinen vamma ei voi johtua enää kyseisestä vammasta, vaan se on muuttunut sairaudeksi, jota ei katsota vakuutusehtojen mukaan enää korvattavaksi vammaksi eikä sitä siten tarvitse yksilöidä.”

SOSIAALITURVAN TYÖRYHMIEN KOORDINOINTI PUUTTUU

Menneillään olevasta isosta sosiaaliturvan uudistamisesta on ollut tietoa kesän mittaan eri tiedotusvälineissä.

Erittäin vähälle julkiselle huomiolle on jäänyt samanaikaisesti käynnissä olevan tapaturma- ja ammattitautilain uudistamiseen tähtäävän nelikantaisesti työryhmän toiminta.

Molemmissa työryhmissä työskentelee vertailuajojemme mukaan osittain samoja henkilöitä. Osa henkilöistä on myös ollut luomassa nelikannassa ja eduskunnassa suomalaista kahden lääkärin loukkua.

Hankkeen nimi: Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistamistyöryhmä
- Hankenumero: STM120:00/2006 -

Hankkeen nimi: Sosiaaliturvan uudistamiskomitea
- Hankenumero: STM042:00/2007 -

><

HUOM!
Valtioneuvoston ja ministeriöiden hanketietopalvelua uudistetaan. Vanhan HARE-hanketietojärjestelmän verkkosivut on poistettu käytöstä 3.8.2015.

Hanketiedot löytyvät 3.8. alkaen valtioneuvoston verkkosivustolta osoitteesta http://valtioneuvosto.fi/hankkeet
- ennen vuotta 2010 loppuneiden hankkeiden tiedot pyydettävä erikseen ministeriöiden kirjaamoista.

* * * *

Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke
VNK013:00/2015
http://vnk.fi/hanke?selectedProjectId=8704

- linkit toiminnassa 26.10.2016


><


Mielenkiintoinen havainto on se, että näissä kahdessa isossa kansallisessa projektissa toimii osin samoja etujärjestöjen edustajia. Eikä siinä vielä mitään.

Vaan kun otetaan huomioon, ettei kummassakaan määräaikaisesti toimivassa työryhmässä ei ole käsittääksemme mukana yhtään potilas- ja kansalaisjärjestöjen edustajaa, niin tilanne on huolestuttanut meitä syvästi jo jonkin aikaa.

Mielestämme potilas- ja kansalaisjärjestöt tuntevat ruohonjuuritasolla vallitsevat epäkohdat parhaiten.

Erityisen huolestuttavaa näiden kahden eri työryhmän välillä on se, että mikäli erillisten työryhmien koordinointi ja prosessien integrointi puuttuu, niin ollaan vain luomassa uudenlaisia toimeentuloturvaan liittyviä mustia aukkoja.

Tämän kirjoituksemme lopussa on lainaus sairaanhoitaja Ulla Nevalaisen kirjasta ”Haista home vakuutusoikeus”, joka kertoo karua kieltään Valtiokonttorin omaksumasta linjasta ammattitautien korvauksissa.

Yksi iso ongelma nykyistenkin tapaturma- ja ammattitautilakien suhteen on se, että niitä ei jostain syystä vakuutusyhtiöiden tarvitse noudattaa. Sen takia olemme lanseeranneet käsitteen petosvakuuttaminen, joka on vastakohta vakuutuspetokselle.

KELAN PÄÄJOHTAJA JORMA HUUHTASEN NÄKEMYS 1/2007

Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen on jostain syystä sulkenut peräänkuuluttamamme yhteistyön mahdollisuudet, josta seuraava lainauksemme

Tukiviidakosta Huuhtanen kertoo esimerkin.

- Kun ihminen ei saa työstä toimeentuloa, hänen on järjestettävä toimeentulonsa riippumatta siitä, mikä on toimeentulo-ongelman syy. Hänen kätensä on voinut katketa liikenteessä, vapaa-aikana tai työpaikalla – kaikilla näistä on sama seuraus: käsi on poikki, eikä sillä pysty tekemään mitään. Kun hän sitten hakee korvausta ja toimeentuloa menetetyistä ansioista, prosessit kussakin tapauksessa ovat ihan erilaiset. Tällaisen etuuksien sekavuuden ei pitäisi olla tätä päivää.

Huuhtanen muistuttaa, ettei hän ole nyt pohtinut sosiaaliturvan selkeyttämisessä lainkaan ansiosidonnaista turvaa.

Hän korostaa puhuvansa Kelan toimeenpanemasta sosiaaliturvasta.


- Jos parlamentaarisessa komiteassa halutaan miettiä sosiaaliturvan ansiosidonnaisuutta, mietittäköön, mutta minä en sitä keskustelua ole nyt polkaisemassa liikkeelle. Sosiaaliturvauudistuksen käynnistymistä ei pitäisi pilata poliittisesti niin herkällä asialla kuin ansiosidonnaisuus. Nyt pitäisi tehdä se, mikä on ihmisten perusturvan kannalta tärkeää.

Lähde: - 1/2007 Kelan sanomat > .pdf.muodossa

Oheisena oleva kaavio kertoo toimeentuloturvan "vaihtoehdoista" vakuutusyhtiön hylkäävän eläke- tai korvauspäätöksen jälkeen tarkemmin.


- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

Monestihan hidas syöksykierre oman asuinpaikan sosiaalitoimen pitkäaikaiseksi asiakkaaksi käynnistyy kuin huomaamatta niin, että pysyvästi työkyvyttömäksi kliinisen lääketieteen tutkimuskeinoin todettu potilas saa hylkäävän päätöksen ansiosidonnaisesta tapaturma- ja/tai työkyvyttömyyseläkkeestä.

Entistä useammin ilman mitään tosiasiallisia perusteluita ja puhtaasti papereilta uskomusdiagnostiikkaan pohjautuvan vakuutuslääketieteen termein.

LISÄTIETOA VALLITSEVISTA EPÄKOHDISTA

Suomalainen kahden lääkärin loukku on tällä hetkellä karua todellisuutta 200 000 potilaalle. Loukku toimii tällä hetkellä erittäin tehokkaasti lakisääteisten vakuutusten saralla. Potilaan kohtaloksi on tullut pysyvä sairaus, tapaturma, ammattitauti, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko.


- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

Mikäli oman työnantajan tai ammattiliiton tuki asioiden ajamiseen vakuutusyhtiöön päin puuttuu, niin loukku napsahtaa viimeistään yhden vuoden kuluttua työkyvyn menettämisen tapahtumisajankohdasta.

Korkeimman oikeuden antama ennakkopäätös > KKO:2006:104 - on erittäin merkittävä sairastuneen työntekijän kannalta.

Kyseisen ennakkopäätöksen mukaan työnantajalla katsottiin olevan työsopimuslain 8 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla oikeus purkaa työntekijän työsopimus pitkäaikaisen työkyvyn alenemisen perusteella. Ennakkopäätöksen mukaan työsuhteen purkamisen jälkeen työeläkeyhtiöillä ei ole kuitenkaan velvoitetta myöntää lakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä pitkäaikaisen työkyvyn aleneman perusteella. Aikaraja sairaan työntekijän työnsuhteen purulle on siten noin 12 kuukautta.

Kuitenkaan lainsäädännössä ei ole ajallisia takarajoja eikä sanktioita seuraaville asioille:

A. Lääketieteellinen hoito ja kuntoutus
B. Ammatillisen kuntoutuksen selvittely ja toimenpiteet
C. Loppupäätelmien teko yhteistyössä hoitavan ja vakuutuslääkärin kanssa
D. Henkilö tapauksen mukaiselle eläkkeelle tai takaisin työelämään
E. Työ – tai toimintakyvyn ylläpitäminen ja kontrollitoimenpiteet


Potilaan pysyvän työkyvyn aleneman taustalla siis sairaus, tapaturma, ammattitauti, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko.

NEGATIIVISIA MUUTOKSIA LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN PARISSA

Eri kansalaisjärjestöjen työstämänä koosteena voitte katsoa oheisesta linkistä, minkälaisia lainmuutoksia viime hallituskaudella eduskunnassa saatettiin voimaan, jotka vahvistavat vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa entisestään.

- Eduskunta-ja hallituskausi 2003-2007 lainmuutosten yhteenveto -

Vaikka oikeusministerinä toimineen Johannes Koskisen mukaan lakimuutosten tavoite oli aivan toinen:

"Vakuutusoikeuden lausunnot ylimalkaisia"

Entinen oikeusministeri Johannes Koskinen (sd.) haluaisi vahvistaa tasapuolisuutta valitusprosessissa.

- Eläkelautakuntien yhteyksiä hoitaviin lääkäreihin tulisi lisätä, ja siten vahvistaa lautakuntien asiantuntemusta, jotta valittajat kokisivat prosessin puolueettomaksi, Koskinen sanoo.

Hän kertoo, että tänä vuonna eduskunnan käsittelyyn tulee mahdollisesti uusi laki, jolla itsenäistettäisiin lautakuntien työskentelyä. Käsittelyajat tulisivat nopeammiksi ja vakuutusoikeuteen vietyjen tapausten määrä vähenisi.

- Näkemyserot ristiriitaisissa lausunnoissa tulisi selvittää useammin ja vakavammin. Syyt tulisi myös kirjata kielteiseen päätökseen, sillä nykyisellään vakuutusoikeuden lausunnot ovat aivan liian ylimalkaisia, Koskinen vetoaa.

Lähde: Satakunnan Kansa 22.6.2006

Vaan aina pitää uskoa parempaan huomiseen ja jatkaa taistelua paremman huomisen puolesta. Vaikka vastassa on juuri kafkamaisten kauhujen muuri.

Tiili tiileltä se Berliinin muurikin purettiin. Tosin moukarilla mouhaistuna tiullinenkin tiiliä mureni kerralla. Jotkut jysäyttelivät grossinkin, mutta siinä oli jo moottoroituja apuvälineitä käytössä.

Tässä kohtaa ajanlaskua kenenkään ei tarvitse enää heittää sitä kuuluisaa ensimmäistä kiveä. Riittää kun laitat täällä olevaa sanaa ja kuvaa epäkohdista kierrätykseen omalle verkostollesi.

Yhteistyöterveisin ja lämpimin kiitoksin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä


- - - - -


- Klikkaa tästä - Haista home vakuutusoikeus, Nevalainen Ulla; ISBN 952-91-7578-7

Lainaus kirjan sivuilta 256-257, joka koskee liitettä 16, joka koskee valituslupahakemusta ja valitusta korkeimmalle oikeudelle. Vakuutusoikeuden päätös 24.4.2002, Dnro 9201/99/1026. Muutoksenhakija työvoimaneuvoja, sairaanhoitaja Ulla Nevalainen.

Lainaus alkaa:

”Nevalainen liittää tähän valituslupahakemukseen Vakuutusoikeuden suullisessa käsittelyssä nauhoitetun henkilötodistelun ja osapuolten lausumat. Todistajakertomukset ja lausumat on kirjoitettu tekstiksi Vakuutusoikeuden äänittämistä ääninauhoista. Vakuutusoikeuden suullisessa käsittelyssä valtiokonttoria edusti korvauspäällikkö Vuokko Hänninen (VH) ja asiantuntijalääkäri Matti Mero (MM). Vakuutusoikeus liittänee alkuperäiset ääninauhat asiakirja-aineistoon Korkeimmalle oikeudelle.

Valtiokonttorin edustajan, korvauspäällikkö Vuokko Hännisen lausumasta selviää mm. se, että valtiokonttorin tarkoituskaan ei ole ollut, Nevalaisen tapaturmaeläkkeen evätessään noudattaa ammattitautilakia ja tapaturmavakuutuslakia.

Hänninen totesi vakuutusoikeudessa mm.:

”Ja kaiken kaikkiaan, miks olemme tähän ratkaisuun päätyneet on se, että vakuutusoikeuden kantana on tähän asti ollut se, että tapaturmavakuutusjärjestelmästä ei tapaturmaeläkettä makseta” (sivu 3)

------

”Sitten vielä sen verran korvauskäytännöstä, eli tapaturma-asiain korvauslautakunta, joka meillä on tällainen neuvoa-antava elin. Siellä on aina katsottu työkykyiseks tämä potilas riippumatta siitä, onko se työpaikka saatu altistusvapaaks vai ei. Elikkä tapaturmaeläkettä ei juurikaan ole lähdetty maksamaan. Eli rajana on vähän veteen piirrettynä ollut tämä, että niin kauan, kun se on päivärahavaiheessa, noin vuoden verran, mutta ei enää eläkevaiheessa.” (sivu 4)

Loppulausunnossaan valtiokonttorin edustaja Hänninen niinikään totesi valtiokonttorin Nevalaisen tapaturmaeläkkeen eväämisen perustuvan ”vallitsevaan korvaus- ja oikeuskäytäntöön sekä tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausuntoon”:

Kun olemme tämän päätöksen antaneet, tää meidän arviohan on perustunut tähän asiantuntijalautakunnan eli tapaturma-asiain korvauslautakunnan kantaan, jonka linjaa noudatamme kaikissa päätöksissä, että emme koskaan poikkea heidän kannan otoistaan, lausunnoistaan. Eli hehän sorvaavat tätä korvauskäytäntöä niin kuin valtakunnan tasolla. Yrittävät pitää sitä ja pitävätkin sitä yhdenmukaisena. Plus lisäksi ratkaisu on perustunut myös vallitsevaan korvaus- ja oikeuskäytäntöön, mikä näitten homeammattitautien kohdalla on omaksuttu linjaks.”

Lainaus päättyy.

------

Kuitenkin Suomessa on lukuisten potilaiden hallussa lukuisia vakuutusyhtiöiden antamia päätöksiä, joissa lukee seuraavasti:

”Tapaturmaturma-asiain korvauslautakunnan lausunnot eivät ole yhtiötä sitovia.”

------


Tästä > linkistä
kirjallisesti ja suljetusti toimivan tapaturma-asiain korvauslautakunnan ytimiin. Hyvää perustietoa muun muassa todistustaakasta.
* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , ,