maanantaina, huhtikuuta 21, 2008

Laiminlyövätkö kunnat lasten tarvitsemia terapiapalveluita?

Vastaus on kyllä ja ei. Lainsäädäntöön ja käytäntöön tarvitaan ”saattaen vaihdettava” – toimintamalli, jolloin lasten ja nuorten pallottelu verovaroin toimivien viranomaisten välillä voidaan muinaisjäänteenä katsoa loppuneeksi.

Vaan se ei tapahdu hetkessä eikä ilman kansalaisten yhteistoimia. Kirjoituksemme lopussa kokonaisuutta valaisevat www - linkit käyttöönne.

- - - - -
- - - - -Pirjo Nykänen kertoo rohkeasti erityislapsestaan HS Mielipidesivulla tänään. Kyseessä on valitettavan yleinen ongelma nyky - Suomessa.

Käynnissä oleva erityislapsen kuntoutus katkeaa, vaikka tulevaan muutokseen, esimerkiksi kuntoutusta antavan henkilön eläkkeelle jäännin suhteen on toimittu ennakoivasti, niin kuin Pirjo Nykänen kirjoituksessaan kertoo.

Vanhempien hätä on suurin, koska syrjääntymisen kierre ja riski alkavat erityistä tukea vaativien lasten kohdalla salakavalasti, ellei lapsen vanhemmilla ole voimia ja taitoa taistella lapsensa puolesta.

Vastassa on monesti tälläkin alueella vakaan vaikenemisen kulttuuri, jossa kysyä kyllä saa, mutta vastauksia ei viranomaisten tarvitse antaa.

Onneksi internetin kautta löytyy paljon vertaistukitietoa siitä, että mitä ongelmia muut vanhemmat ovat kokeneet ja mitä kautta apua on löytynyt.

Vaikein alue tulee mielestämme siinä, kun pitää alkaa taistella lakien ja vakuutusehtojen mukaisen kuntoutuksen korvaamisesta Kelan tai vakuutusyhtiön kanssa.


- - - - -
- - - - -”Pojallamme on diagnosoitu kehitysviive puheen tuotossa ja karkeamotoriikassa sekä lihasten velttoutta.

Lastenneurologi suosittaa hoitoa päiväkodin erityisryhmässä sekä viikoittaista puheterapiaa.

- -

Saimme myös juuri tietää, että lapsemme sairauksien vuoksi Kelalta saamamme korotettu vammaistuki (aikaisemmin hoitotuki) putoaa perusvammaistueksi. Tämän takia emme voi myöskään anoa terapiaa Kelan korvaamana yksityiseltä puheterapeutilta.

Päiväkodin mukaan Nöykkiön päiväkodissa on nyt puheterapeutin palvelua vailla noin kahdeksan kuukauden ajan viisi lasta, joiden arveltiin tarvitsevan sitä kiireellisesti, sekä lukuisia muita eri tavalla puhehäiriöisiä lapsia.

Jokainen vanhempi tietää, miten pitkä aika kahdeksan kuukautta on 3-vuotiaan kehityksessä. Vanhempien hätä on suuri, jos lapsi puheenkehityksen viiveen takia tuottaa 3,5-vuotiaana noin 20 selkeää sanaa ja pari kokonaista lausetta.

Jorvin sairaala on arvioinut lapsemme tarvitsevan säännöllistä yksilöllistä puheterapiaa. Näin arvioivat myös erittäin kokenut puheterapeutti ja päiväkodin erityislapsiin perehtynyt henkilökunta. Espoon kaupunki ei tätä puheterapiapalvelua ole meille pystynyt tarjoamaan.

Erityislapsen kasvatuksessa varhaiskuntoutuksella on erittäin suuri merkitys. Varhain annetut terapiat ehkäisevät tulevia ongelmia, mahdollistavat lasten koulunkäynnin tulevaisuudessa normaaliluokissa sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Näin säästämme siis kaikki."


Lähde: HS Mielipidesivu 21042008


- - - - -
- - - - -Parantunut taito varhaisemman diagnostiikan tekemisessä auttaa siinä, että yhteiskunnallemme rahallisesti kannattava kuntoutus voidaan aloittaa jo esimerkiksi 3- vuoden iässä.

Valitettavasti hylkäävien kuntoutuspäätösten jälkeen moni vanhemmista kokee itsensä avuttomaksi eikä tiedä kuin toimia.

Jokaisen erityistä tukea vaativan lapsen vanhemmat joutuvat tuon valitustaistelunsa käymään itsenäisesti eikä sitä voi ulkoistaa lapsen tilannetta yksityiskohtaisesti tuntemattomien käsiin.

Pikaneuvona Pirjo Nykäsen ja vastaavassa tilanteessa olevien erityislasten vanhempien suuntaan voimme antaa mahdollisesti muutamia käyttökelpoisia käytännön vinkkejä:

1. Kelan hylkäävän korotetun vammaistukipäätöksen taakse liittyvät asianomaisjulkiset käsittelijä- ja lääkärikansiomerkinnät kannattaa pyytää aina haltuunsa.

- mikäli niistä käy ilmi, että hylkäävä päätös on tehty ilman tosiasiallisia ja lääketieteellisiä perusteluita, niin mielestämme kannattaa aloittaa asiasta kirjallinen valitusprosessi.

- valitusprosessin suhteen on toimittavan 30 + 7 päivän kuluessa hylkäävän päätöksen saamisesta.

- valitusprosessi vie tällä hetkellä Suomen erityistuomioistuinjärjestelmässä 3 vuotta.

- kansallisen valitustien jälkeen on mahdollisuus valittaa mahdollisesti valitusprosessissa tapahtuneista oikeusprosessivirheistä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tai Euroopan unionin komissiolle.

- eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtävä kantelu on myös mahdollinen.

- Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta (entinen Kelan Tarkastuslautakunta) ja vakuutusoikeudesta kannattaa pyytää sitä ennen kaikki asianomaisjulkiset asiapaperit, jotta erityislapsen vanhempana voi muodostaa kokonaiskuvan miten mahdollinen hylkäävä päätös on rakennettu.

- erityisesti ko. instanssien asianosaisjulkiset käsittelijä- ja lääkärikansiomerkinnät ovat tärkeitä.

- - - - -
- - - - -


- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

- - - - -
- - - - -HUOMIOITAVAA!
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan (entinen Kelan Tarkastuslautakunta) ja vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoon kuuluneen vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja lausunnot ovat salaisia myös asianomaiselta itseltään (HE 12/2006).

Vaikka tuomioistuinkäsittelyn pääasiallinen painopiste on ollut lääketieteellisten asioiden selvittelyssä eikä niitä ole tuotu esiin hylkäävän päätöksen perusteluissa.


2. Mikäli kuntoutusta erityislapselle, kuten puheterapiaa, ei myönnetä Kelan vaikeavammaisuuteen perustuvien lakien perusteella = Kela hylkää korotetun vammaistuen, niin seuraavaksi vastuussa kuntoutuksen järjestämisestä ovat:

A. kuntoutussuunnitelman tehnyt erityissairaanhoidon taho. Määrärahojen puitteissa tuo tapahtuu ostosopimuksena yksityisesti toimivalle puheterapeutille.

B. Mikäli määrärahoja ei ole, niin silloin vastuu esimerkiksi puheterapiasta siirtyy asuinpaikkakunnan mukaisesti kunnalle tai kaupungille.

Kuten päivähoidon, opetus-, sosiaalitoimen tai perusterveydenhuollon vastuulle.

3. Mikäli lapsella on yksityinen sairaskuluvakuutus, niin kannattaa selvittää vakuutusyhtiöstä, että korvataanko vakuutuksesta hoitavan lääkärin tarpeelliseksi katsomia terapioita.

Jos korvataan, niin mitkä ovat ehdot? Vastaukset kannattaa pyytää väärinkäsitysten välttämiseksi aina kirjallisesti.

Samalla kannattaa varmista se, ettei julkisen puolella katsota asiaa jatkon suhteen siten, että jos saa erityislapselleen saa hoitavan lääkärin tarpeelliseksi katsoman terapiajakson korvatuksi yksityisen vakuutuksen piiristä, niin silloin julkinen sektori pesee kätensä jatkon suhteen esimerkiksi terveyskeskuksen kautta annettavasta puheterapiasta.

Perusteena on tietojemme mukaan käytetty sitä, että koska kuntoutus on aloitettu yksityisellä puolella, niin jatkukoon se sitten siellä.

HUOMIOITAVAA!

Korostamme, että tämä koskee tietojemme mukaan tällä hetkellä vain kunnallista terveydenhuoltoa.

EI SIIS ERIKOISSAIRAANHOITOA.

4. Kunnan tai kaupungin sosiaalitoimen vammaispalvelun kautta on haettavissa esimerkiksi puheentuoton ja ymmärtämisen ongelmista kärsivälle erityistä tukea vaativalle lapselle muun muassa seuraavia tukipalveluita maksusitoumuksella:

* kommunikoinnin sekä puheterapian tukena tarvittavaa kuvakortti- ja kirjamateriaalia.

* tarpeellisten tietokoneavusteisten kommunikointivälineiden ja ohjelmien hankkiminen

* puheentuototon aktivoimiseksi; tukiviittomien kotiopetusta tai kurssimuotoista opetusta

Laki on vammaispalvelulaki, josta saa tietoa oman asuinpaikkakunnan sosiaalitoimesta.

5. Mikäli erityislapsen kohdalla on diagnosoitu lisäksi ongelmia karkea- ja hienomotoriikassa, lihasten velttoutta ja avaruudellisen hahmottamisen vaikeuksia, niin yksi tehokas kuntoutuksen muoto edellä mainittu ongelmien lieventämiseen on toimintaterapia.

Toimintaterapian avulla edellä mainittuja ongelmia voidaan lieventää, koska noilla taidoilla on erittäin suuri merkitys koulunkäynnissä tarvittavien perusvalmiuksien osaamisessa. Kuten kirjoittamisen ja lukemisen oppiminen. Kynän ja saksien käyttö. Kirjainten, tavujen ja rivien hahmottaminen sekä löytäminen.

Pelkän kehityksellisen viivästymän tapauksissa toimintaterapian tarve voi olla lyhytaikainen.

Yleensä puhutaan toimintaterapian kohdalla ajallisesta tarpeesta 1 – 4 vuotta. Tulokset yllättävät. Ja aina yleensä positiivisesti.

6. Nk. hiljaisena tietona kerrottakoon, että Kelan hylkäävää korotetun vammaistukipäätöstä voidaan käyttää erityislasta vastaan, kun katsotaan asuinpaikan mukaisia resursseja suhteessa erityislasten tarpeisiin päivähoidon tai opetustoimen paikkoja jaettaessa.

Eli Kelan hylkäävä korotettu vammaistukipäätös voi johtaa siihen, että etenkin päivähoidon resursseja mitoittavasta ja jakavasta johdosta katsotaan, että lapsi ei ole tarpeeksi vammainen hänelle parhaaksi erikoissairaanhoidon tutkimuksissa katsotun päivähoidon erityislasten tai integroidun erityislasten ryhmään.

7. Puheterapeuttien koulutuksen suhteen on pitkään ollut tiedossa se, että jostain ihmeen syystä puheterapeutteja ei valmistu tarpeeksi käytännön elämässä vallitseviin tilanteisiin nähden.
- - - -

Mielestämme entistä enemmän erityislasten elämän tilanteissa pitää päästä tilanteeseen, jossa otetaan huomioon koko erityistä tukea vaativan lapsen ja nuoren aikuisuuteen valmistavat elämänvaiheet.

Ensi alkuun päivähoito- ja kouluaika. Yksi tuore esimerkki tulee lopussa Kuopiosta.

Kaikkien lasten ja vanhempien parhaaksi - terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä- - - - -
- - - - -
- Klikkaamalla artikkelia hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


- - - - -
- - - - -


Mielestämme tämä edellä kerrottu aihepiiri on yksi osa isoa sosiaalivakuuttamisen ongelmakenttää, johon tarvitaan konkreettisia ja pikaisia ratkaisuja. Tästä (9/2012) katsaukseen viisi (5) vuotta artikkelin kirjoittamisen (4/2008) jälkeen....

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä aiheuttaa syrjäytymistä jo nuoresta pitäen:
http://suomi2017.wordpress.com/2012/09/20/presidentivaalit-2012-syrjaantyminen/
- tämä tasavallan presidentti Sauli Niinistön kampanja on mitä kannatettavin!
- kun kaikki tietää, kaikki ymmärtää, isojakin asiakokonaisuuksia.
- vain yhdessä toimien olemme enemmän.


* * * *


Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , ,