perjantaina, kesäkuuta 20, 2008

Lauri Tarastin työryhmälle boosterointia

1. Poliittisen kulttuurin Suomessa on uudistuttava.

2. Puolueiden ja ehdokkaiden vaalirahoitus tulee saattaa läpinäkyväksi.

3. Puolueiden ja ehdokkaiden kytkennät sekä sidonnaisuudet pitää tietää ennen vaaleja.


- - - - - - - - - - - - - - -


Siinä muutamien konkreettisia ehdotuksia, joita viime viikkojen vaalirahoitusskandaalista on jäänyt evästyksinä mieliimme.

Lauri Tarastin työryhmä toteuttaa tehtäväänsä poliittisten ja taloudellisten ristiriitojen sävyttämässä aallokossa.

Mikäli jatkossakin lainsäädännössä tyydytään pelkkään sanalliseen selitysosuuteen, niin tulkintaerojen mahdollisuus lain ymmärtämisestä henkilökohtaisesti säilyy ennallaan.


- - - - - - - - - - - - - - -


Kansanpuolueen STOP SKANDAALEILLE - ohjelmakaavio
- Klikkamaalla hiirelläsi kaaviota, niin saat sen ruudullesi isompana -- - - - - - - - - - - - - - -


Vaalirahoituksen selvittämisen seuraava kerros on mielestämme puolueen ja ehdokkaan toimintaprofilointiin ulottuva etukäteisselvitys. Oli kyseessä sitten lista - tai henkilövaali.

Äänestäjällähän ei ole eikä tule olemaan kuluttajasuojaa, mutta näin KP - mallia hyödyntäen äänestäjällä olisi käytettävissään edes tuotetakuu siitä mitä on saatavilla.

Internetissä viime päivinä vilkkaasti ja iloisesti vingahdellut KP - malli laajenee helposti lainsäädäntötyössä tarpeellisen visuaalisen varmenne osan käyttämiseen.

Hyvää juhannusta 2008 kaikille!
Oikeusturvan VOLF - työryhmä

Tunnisteet: , , , ,

sunnuntaina, kesäkuuta 15, 2008

Frozen facts about Finland – Jäätäviä totuuksia Suomesta


PRESS RELEASE
Issued Sunday 15 June 2007 at 0600 hours
Free for release immediately

_____________________________________________________

Finland does not respect the human rights of its citizens

Human Rights of Finland (HRF) is a non-political website founded by several civic organisations that monitor the human rights situation in Finland.

Hosting different events gives Finland an opportunity to market itself to the rest of the world with empty phrases and images that cover the gloomy reality. By doing so Finland wants cover up such facts as the poor legal protection people in Finland have against the missuse of power by members of the judicial system and various authorities. These practices have the silent approval of those in power.

In Finland there are tens of thousands of disabled people without real human rights and legal protection. The true life of these people is best described in the novel "The Trial" by Franz Kafka. It is a fact that in Finland these unfortunate people are living literally in a nauseous society. A society that is leading the statistics (proportioned to the amount of inhabitants) on suicides, depression and violations of human rights in Europe.

The blurred practices that are predominant in Finland make it possible for insurance doctors that are "trained" by the insurance companies to dictate policies, where the borders of legality, ethics and humanity have in practice disappeared. To this "mob" like system it is peculiar the hiding of its actions and the systematic vitiation of statements given by those doctors that have treated the patients. They don´t have to give any grounds why their decisions are divergent of evidence presented to the court. Still their decisions are fully accepted in the Finnish judicial system and legality control.

In proportion per capita Finland is receiving very many convictions from the European Court of Human Rights (ECHR). Finland is convicted nearly twice as many times as all countries on average. Compared to the other Scandinavian countries Finland is convicted nearly seven (7) times more often than the others and in comparison: Russia has 30 times more inhabitants than Finland but is convicted only 5 times more often than Finland at the ECHR.

The amount of complaints coming from Finland to the ECHR is even rising because the convictions that Finland is receiving from the ECHR does not have any effect on national workings. The arbitrary proceedings are continuing year after year with the acceptance of those in power and the weak ones in society are left in abandonment.

The reputation of Finland is not improved by the fact that according to a survey of Transparency International (2003) the confidence of Finnish people towards the judicial system being free of corruption is poor. The only area that scored weaker points was the political system. This survey was done in 44 countries, 30 487 people were interviewed. Only in Peru, Indonesia and Cameroon the judicial system was less relied on than in Finland.

The things described above are expressions of how the grey administration in Finland functions. The nonchalant attitude of Finland towards human rights is a disgrace to the European Union. The actions of Finland are impossible to ethically approve by any civilized western country.

Human Rights of Finland (HRF) is urging Finnish and international media, active people and communities working in the field of human rights to raise awareness on the gloomy human rights situation in Finland so that Finland would start to develop in a more humane direction due to pressure coming from the international community.

Our politicians are mostly silent – do they take orders from the grey administration?
Thank you for your co-operation
Human Rights of Finland


Part of local to global Oikeusturva - communityFollowing for example description about problems:

”The Finnish Healthcare Trap: Caught in-between two doctors”
_____________________________________________________


Lehdistötiedote
Julkaistu sunnuntaina 15. kesäkuuta kello 6,00
Vapaa heti julkaistavaksi

_____________________________________________________


Suomi ei kunnioita kansalaistensa ihmisoikeuksia

Human Rights of Finland (HRF) on poliittisesti sitoutumaton ja puolueeton suomalaisten ihmisoikeuksia valvovien kansalaisjärjestöjen perustama ihmisoikeusyhteisö.

Erilaisten tapahtumien myötä Suomelle tarjoutuu ainutlaatuisia tilaisuuksia markkinoida Suomea maailmalle korulauseilla ja synkän todellisuuden peittävillä mielikuvilla. Tässä markkinoinnissa vaietaan siitä, että tapaturmissa vammautuneet tai sairastuneet kansalaiset saavat eteensä mielivaltaisella tavalla perustelemattomia päätöksiä tuottavan ”oikeuslaitoksen” ja tämän toiminnan hyväksyvät vaikenemisellaan maan ylimmät päättäjät.

Suomessa elää kymmeniätuhansia vajaakuntoisia ihmisiä vailla todellisia ihmisoikeuksia ja oikeusturvaa. Näiden kansalaisten todellista elämää kuvaa parhaiten kirjailija Franz Kafkan teos Oikeusjuttu. Tosiasia on, että Suomessa nämä heikompiosaiset kansalaiset elävät sananmukaisesti pahoinvointiyhteiskunnassa. Yhteiskunnassa, joka asukasmäärään suhteutettuna johtaa itsemurhien, masentuneiden ja ihmisoikeusloukkausten tilastoja EU:ssa.

Suomessa vallitsevat epämääräiset käytännöt mahdollistavat vakuutusyhtiöiden ”kouluttamien” vakuutuslääkäreiden sanelupolitiikan, jossa laillisuuden, eettisyyden ja inhimillisyyden rajat ovat käytännössä kadonneet. Tälle mafiamaiselle ja suomalaisen yhteiskunnan sallimalle järjestelmälle on omaleimaista toiminnan salailu ja potilaita hoitaneiden lääkäreiden lausuntojen systemaattinen vesittäminen ilman mitään perusteluita. Perustelemattomuus ja oikeudelle esitetystä näytöstä täysin poikkeavat päätökset hyväksytään sellaisenaan suomalaisissa tuomioistuimissa ja niiden laillisuusvalvonnassa.

Suomi saa väkilukuun suhteutettuna erittäin paljon langettavia päätöksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta. Moitteita tulee lähes kaksi kertaa niin paljon kuin muille maille keskimäärin. Muihin pohjoismaihin verrattuna Suomi saa noin seitsenkertaisen määrän langettavia päätöksiä ja esimerkiksi Venäjällä väkiluku on Suomeen nähden 30 kertaa suurempi, mutta tuomioita tulee vain viisinkertainen määrä.

Suomen ihmisoikeusloukkaukset ovat tilastojakin suuremmat, sillä valitusoikeus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen salataan kansallisista päätöksistä ja myös juttuja ostetaan tuomioistuimesta pois nimellisellä korvauksella ennen langettavaa tuomiota.

Suomesta tehtävien valitusten määrä vain lisääntyy koska langettavilla tuomioilla ei ole ollut mitään todellista vaikutusta kansallisiin toimintatapoihin. Mielivaltainen menettely jatkuu vuodesta toiseen Suomen valtaapitävien sallimana ja heikoimmassa asemassa olevat ihmiset jätetään heitteille.

Suomen mainetta ei kohenna fakta, että Transparency Internationalin tutkimustulosten mukaan (2003) luottamus Suomen oikeuslaitoksen korruptoimattomuuteen on heikko ja sitä heikompi instanssi oli vain Suomen kansallinen puoluejärjestelmä. Tämä haastattelu tehtiin 44 maassa ja siihen osallistui 30487 ihmistä. Kansainvälisesti vertailtuna Suomea heikommin luotettiin vain Perun, Indonesian ja Kamerunin oikeuslaitoksiin.

Suomen ihmisoikeuksista piittaamaton toimintatapa on häpeä koko Euroopan unionille. Suomen toimintatapaa on täysin mahdotonta eettisesti hyväksyä yhdellekään ”sivistyneelle” länsimaalle.

HRF pyytää suomalaista ja kansainvälistä mediaa, ihmisoikeusaktivisteja ja yhteisöjä nostamaan esille Suomen synkän ihmisoikeustilanteen, jotta edes julkisuuden paineen kautta tilanne alkaisi kehittyä inhimillisempään suuntaan.

Suurin osa politiikoistamme on epäkohdista hiljaa – ottavatko he vastaan harmaan hallinnon käskyjä?


Yhteistyöstänne ja apuanne kiittäen
Human Rights of Finland


Osa paikallisesti ja globaalisti toimivaa Oikeusturva – yhteisöä


Seuraavaksi kuvauksena malliesimerkki ongelmista:
”Suomalainen kahden lääkärin loukku”Tunnisteet: , , , , , , ,