torstaina, marraskuuta 27, 2008

Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot

Teille kaikille, joille alue on jo tuttu. Otsikkoa klikkaamalla suora yhteys ajantasalla olevaan koko kuvaan lakisääteisistä vakuutusjärjestelmistä ja Suomen todellisesta hallintamuodosta sekä hallitsijoista.Päivitys 6.10.2014 - Pääministerit vaihtuvat, mutta vakuutusalan ylivoima jatkuu.
Tapaturma - ja ammattitautilain "uudistus"
>>> STM114:00/2009 TAU


- - - -
- - - -

 

Suomalaisten tabujen hengenvaarallisista sivuvaikutuksista pitää pystyä vihdoinkin keskustelemaan avoimesti. Nelikannasta huolimatta.

Julkaisemme tämän kattavan tietopaketin Teidän kaikkien vapaaseen käyttöön, koska meillä on tällä hetkellä perusteltu syy olettaa, että päättäjille tarkkaa tutustumista varten 13-6-2008 toimitetut tietopaketit ovat ”hukkuneet matkalla.”

Toivomme, että Te kaikki voitte välittää tätä tietoa eteenpäin omissa verkostoissanne. Voimavarojenne sallimissa puitteissa. Kiitokset. Vain yhdessä toimien olemme enemmän.

”Kansa kyllä tietää; vaan paljonko pitää valehtelua sietää?” – terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä- - - -
- - - -YHTEISLAUKAUSVINKKI KÄYNNISSÄ OLEVAAN VAKUUTUSSOTAAN SUOMESSA:


Hyvä työtapaturman, ammattitaudin tai pysyvän sairauden vuoksi työkyvyttömäksi joutunut potilas,

Pyydä kirjallisesti/sähköisesti työnantajaltasi kopio työnantajasi ja vakuutusyhtiön solmimasta sekä tapauksessasi sovellettavasta vakuutussopimuksesta ehtoineen ja liitteineen. Oikeaksi todistettuina.

Vain näin toimien saat tietoosi kohdallasi tehdyt mahdolliset vakuutusturvan rajaukset ja tarkat pelisäännöt omaan vakuutussotaasi.

HUOM!

Mikäli työnantajasi kieltäytyy antamasta ko. kopioita kohtuulliseksi katsotussa ajassa = 30 - 60 päivää, niin tiedota tilanteestasi omaa ammattiliittoasi, Suomen vakuutusalan laillisuusvalvojia ja asuinalueesi kaikkia kansanedustajia. Pyydä heiltä samalla jatko-ohjeet.


tai

Hanki pörssinoteeratun vakuutusyhtiösi äänivaltaisia osakkeita ja osallistu puhevaltaisena osakkaana vakuutusyhtiösi vuosittaiseen yhtiökokoukseen.

tiesithän, että….?

…Pohjola Pankki Oy:n osakkeenomistajana pääset kysymään Pohjola Vakuutus Oy:n asioista ja Sampo-konsernin osakkeenomistajana pääset kysymään yhtiökokouksessa If Vakuutus Oy:n asioista.

Varaa vain aika pankkisi sijoitusneuvojalta ja ryhdy rohkeasti osakkeenomistajaksi! Panostukseksi riittää tällä hetkellä alle 40 euron summa!


- - - -

Hakusanasetti internetiin:  yhden (1) osakkeen omistajien liike

- - - -


”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot” – paketti jaettiin 13.6.08 Helsingissä pidetyn mielenosoituksen yhteydessä henkilökohtaisesti ja todistajien läsnä ollessa muun muassa seuraaville korkean tason päättäjille:

* Tasavallan presidentin kanslia, presidentin neuvonantaja Timo Tuovinen.
* Valtioneuvoston kanslia, valtiosihteeri Risto Volanen.
* Oikeusministeriö, osastopäällikkö Kari Kiesiläinen (vastaa Vakuutusoikeudesta).
* Korkein oikeus, paikalle johdon käskyttämä vahtimestari (muut eivät ennättäneet).


Heidän kauttaan annettu tieto on pyydetty välittämään tasavallan presidentille sekä kaikille vakuutusasioista vastuussa oleville avainministeriöiden ministereille ja virkamiehille.

Lisäksi paketti on pyydetty toimittamaan kopioituina eduskunnan avainvaliokuntien jäsenille:
* sosiaali- ja terveysvaliokunta
* lakivaliokunta
* perustuslakivaliokunta.

Lisäksi paketin ovat saaneet jakelussamme toivottavasti perille asti toimitettuina:

* eduskunnan kaikki Kelan valtuutetut
* eduskunnan oikeusasiamies
* oikeuskansleri
* KKO:n presidentti ja kansliapäällikkö


- - - - - - -


Lisäksi tietopaketti oli kaikkien tiedotusvälineiden edustajien vapaasti saatavilla 13-6-2008 pidetyn ”Menneisyyden hautajaiset – Tulevaisuuden avajaiset” - mielenosoituksen ajan.


- - - - - - -


Toivoimme 13.6.2008 saatteessamme myös sitä, että tiedot ohjautuvat potilaan ihmisoikeuksien sekä oikeusturvan toteutumista Suomessa, ihan oikeasti, parantavien työryhmien käyttöön:

”Yli hallinnollisten ministeriörajojen. Poikkihallinnollisiin toimenpiteisiin ryhtyen.

Kuittaukset ja kommentit lukemisen jälkeen pyydämme lähettämään materiaaliin tutustumisen jälkeen allekirjoittaneiden sähköpostiosoitteisiin.

Otamme mielellämme myös vastaan palautetta mahdollisesti jo ratkaistuista ongelmakohdista ja jos huomaatte paketissamme selkeitä asiavirheitä.”- - - - - - -

27-11-2008 tarkistettu tilanne tulleista kommenteista päättäjiltä saatteen allekirjoittaneille:
* 0 yhteydenottoa.


- - - - - - -


Joten seuraavaa pikaista lakimuutosta varten tarvitaan Teidän kaikkien apuanne.

Vakuutuslääkäreihin kohdistuva ongelma olisi helpoin poistaa seuraavankaltaisella lainsäädännössä tapahtuvalla lisäyksellä kaikkiin lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin vakuutuksiin:


”Lääketieteellisen asian käsittelyyn vakuutusoikeudessa, sen alaisissa lautakunnissa ja vakuutusalan yhtiöissä osallistuvan lääkärin tulee olla potilaan tapauksen mukaisen lääketieteellisen alueen erikoislääkäri.

Lisäksi edellä mainituissa organisaatioissa päätökseen osallistuva lääkäri antaa kaikki lääketieteelliseen asian käsittelyyn liittyvät lausumansa ”kunnian ja omantunnon kautta” – oikeaksi allekirjoituksellaan vahvistaen tai valan tehneenä todistajana.

Lääketieteellisen asian ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ovat aina asianomaisjulkisia.

Potilaan on myös aina voitava varmistaa helposti, ettei hoitava lääkäri toimi myös vakuutuslääkärinä.”


Asetuksella tehtävä lainmuutos on toteutettavissa yhden viikon aikana.

Tuoreesta Tehy - lakon aikaisesta pikatoiminnasta lainsäädäntötyössä löytyy muistaaksemme pitävää näyttöä.- - - - - - -


Seuraava päättäjille jaettu materiaali on Teidän kaikkien vapaasti jaettavissa ja hyödynnettävissä sähköisesti tai paperille tulostettuna.

Materiaalista on myös tilattavissa maksullinen kullekin kohderyhmälle räätälöity luento pääkaupunkiseudulla. Luennon kesto loppukeskusteluineen on 1,5 – 3 tuntia.

Maksullinen luento sopii erinomaisesti esimerkiksi osaksi:

* työntekijäpuolen ammattiliitojen luottamusmies- ja työturvallisuuskoulutusta.
* valtakunnallisten ja ulkomaisten tiedotusvälineiden briifaukseen
.


- - - - - - -

Muistiinpanosivu 1 kaavio - ja tekstiosa – Oikeusturva-yhteisöstä
- kiitos vinkkaajaalle, alla oleva sivusto lopettanut toimintansa - 06/2015

- syy erinomaisen foorumin alasajolle tuntematonHUOM! Kuvakaappauksen sivusto ei enää toiminnassa.


TIETOJA OIKEUSTURVA –YHTEISÖSTÄ:

o Tämä yhteenveto kertoo lakisääteisessä vakuutusturvassa vallitsevista mustista aukoista.

o Pysyvä sairaus, tapaturma, ammattitauti, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko saattaa mullistaa potilaan ja hänen lähiomaistensa loppuelämän.

o Varsinkin, jos vakuutusyhtiö/Kela/työeläkeyhtiö lähtee kiistämään korvausvelvollisuutensa. Kokonaan tai osittain. Ilman tosiasiallisia perusteluita. Lääketieteelliset tosiasiat syrjäyttäen.

o Laaja – alaisesti toimiva Oikeusturva – yhteisö operoi yli yhdistys. ja diagnoosirajojen.

o Oikeusturva – yhteisön toiminnan tavoitteita ovat vertaistuen ja täsmätiedon tarjoaminen.

o Erittäin pieniä taloudellisia resursseja hyödynnetään muun muassa internetin avulla.

o Oikeusturva – yhteisön pyrkii keräämään ja jakamaan isoja tietokokonaisuuksia.

o Yhteisön tiedotusväyliä ovat Oikeusturvan ajankuvan lisäksi esimerkiksi:
Oikeusturva Twitterissä
Oikeusturva Facebookissa

”SAATTAEN VAIHDETTAVA” - RATKAISUMALLI TOIMIMAAN:

o Ennen lakisääteiseen vakuutusturvaan liittyvien mustien aukkojen läpikäymistä; on hyvä nostaa esille se, että ”Miten lakisääteisen vakuutusjärjestelmän pitää toimia?”

o Nimittäin Suomessa on olemassa jo kaikki se tieto-taito siihen, ettei nykyisenkaltaisen pysyvästi sairaiden potilaiden kyykyttämisen tarvitse jatkua enää päivääkään.

o Tärkein tavoite on tämän esityksen myötä se, että tieto lakisääteisiin vakuutusturvaan liittyvistä asioista ja niiden tilasta leviää entistä avoimemmin sitä tarvitsevien käyttöön.

o Mikäli pysyvästi sairastunut potilas on tyytyväinen vakuutusyhtiöltään saamiin päätöksiin ja palveluun, niin tämän esityksen tiedoilla ei ole silloin hänen kohdalla mitään tarvetta.

o Muussa tapauksessa kannattaa valittaa ja taistella lakien mukaisten korvausten saamiseksi.


Muistiinpanosivu 2 – Miten järjestelmän pitää toimia?Pelisäännöt moniammatilliselle ja tasapuoliselle yhteistyölle – vaiheet 1-6


o Yhteistyö tapahtuu potilaan antamalla valtakirjalla ja kaikki asiakirjamateriaali on asianomaiselle julkista.

o Ajallinen käsittelyaika eri vaiheille on 3-5 vuotta, jolloin vältytään kokonaan tarpeettomilta valitusprosesseilta.

o Vaihe 1 Ratkaisevaan rooliin nousee hoitavien lääkärien ja vakuutuslääkärien suora yhteistyö.

o Lääketieteellisen kuntoutuksen osalta työterveyshuollon ja vakuutuslääkärien suora yhteistyö.

o Kaikki lääkärit vahvistavat allekirjoituksellaan ja leimallaan lausuntonsa tai lausumansa: "Kunnian ja omantunnon kautta oikeiksi.” Myös päätoimiset ja sivutoimiset vakuutuslääkärit.

o Vaihe 2 Työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoiminta esimerkiksi Vakuutuskuntoutuksen kuntoutusneuvojien kesken.

o Vaihe 3 Ellei sopivaa työtehtävää tai työkokeilupaikkaa löydy työntekijän muuttuneeseen terveystilanteeseen vanhalta työnantajalta, niin yhteistyöhön otetaan mukaan edellisten toimijoiden lisäksi myös työvoimatoimiston kuntoutusneuvoja.

o Suoritetaan työkokeilu/työkokeiluja tai henkilö pääsee sopivaksi katsottuun ja vakuutusyhtiön kustantamaan uudelleen koulutukseen.

o Vaihe 4 Mikäli henkilö ei voi enää jatkaa todistetun ja pysyvän työkyvyn aleneman takia työelämässä, niin käynnistetään kaikkien edellisten kohtien toimijoiden kanssa yhteistyössä vaiheet 5 ja 6.

o Vaihe 5 30 päivän kuluessa edellisen vaiheen päättymisestä neuvottelusopimus tapauskohtaisesta pysyvästä eläkeratkaisusta kaikkien edellisten kohtien toimijoiden kanssa.

o Tarvittaessa neuvotteluun mukaan otetaan työnantajan ja työntekijäpuolen ammattiliittojen lakiasiain edustajat.

o Vaihe 6 Mukaan otetaan toimintakyvyn ylläpitämiseen tukeaan tarjoavan tahon edustajat.

o Kuten fysioterapeutti ja uusi hoitava lääkäri, mikäli vanhat hoitosuhteen katkeavat ennenaikaiselle eläkkeelle jäämisen takia. Kuten käy suhteessa lakisääteiseen työterveyshuoltoon ja sen tarjoamiin palveluihin.

o Toimintakyvyn ylläpitämisestä tehdä vuositason kirjallinen ohjelma ja sovitaan sen seurantamenettelystä.

o Ratkaisevassa roolissa on tietysti asianomainen itse tai hänen valtuuttamansa asiamies.


- - - -
- - - -Miksi järjestelmä ei toimi tällä tavalla?

Kyse on vakuutusyhtiöiden kaappaamasta vallasta.

Vain vakuutusyhtiön kanta, vakuutuslääkärin näkemys tai vakuutusalaan taloudellisesti sidonnaisen toimijan päätös edustaa sitä ainoata ja oikeaa vakiintunutta tulkintaa sekä voimassa olevaa oikeuskäytäntöä, jonka perusteella Suomessa toimitaan.


- - - -
- - - -


Muistiinpanosivu 3 kaavio - ja tekstiosa – Lakisääteisen vakuutus-ja sosiaaliturvajärjestelmän toimijat


LAKISÄÄTEISEN VAKUUTUS- JA SOSIAALITURVAJÄRJESTELMÄN TOIMIJAT:


o Potilaan/asiakkaan on vaikeaa ilman kaaviokuvaa, ellei mahdotonta hahmottaa, missä vaiheessa ja keiden toimijoiden kanssa hänen oma tilanteessa on kulloinkin menossa.

o Potilaan/asiakkaan on mahdotonta ensikertalaisena tunnistaa ja osata käynnistää useita samanaikaisia hakemus- ja valitusprosesseja, jos hän saa ensimmäisen hylkäävän päätöksen vakuutusyhtiöltä/Kelalta/työeläkeyhtiöltä tapauksestaan.

o Lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvajärjestelmän sisällä vallan kolmijako-oppien mukainen toisistaan riippumaton vallan kolmijako ei pelaa.

o Nelikanta = kolmikanta + rahoitus-/vakuutusala käyttää eri instansseissa toimien merkittävää lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa.

o Laillisuusvalvojat, KKO ja KHO ovat toimillaan sekä ennakkopäätöksillään antaneet Suomen perustuslain ja lainsäädännön vastaisen menon jatkua jo vuosikymmenten ajan.

o Toimeentulo-ongelmissa lakisääteisen vakuutusturvan piiriin oikeutettu asiakas/potilas saattaa päätyä oman asuinkuntansa sosiaalitoimen pitkäaikaisasiakkaaksi, jolloin kunnat maksavat vakuutusyhtiöille kuuluvia kustannuksia lisääntyvien sosiaalimenojen muodossa.

o Viime kädessä lakisääteisen vakuutusturvan maksajina ovat veronmaksajat; valtion sijaan.

o Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ottaa kantaa kansallisen valitustien päättymisen jälkeen vain oikeusprosessin oikeellisuuteen Euroopan ihmisoikeussopimuksen kannalta.

o Kansallisesta oikeusjärjestelmästä annettua päätöstä Euroopan ihmisoikeusistuin ei tule muuttamaan.

o Valitus Euroopan ihmisoikeusistuimeen on tehtävä 6 kuukauden kuluessa kansallisen valitustien viimeisen tuomioistuimen antamasta päätöksestä ja sen tiedoksi saamisesta.


Muistiinpanosivu 4 kaavio – ja tekstiosa – Suomalainen 100 prosenttinen kahden lääkärin loukkuSUOMALAISTEN POTILAIDEN IHMISOIKEUSTILANTEESTA VAIETAAN VAKAASTI


o Hallitus – ja eduskuntakaudella 2003-2007 vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa suhteessa yksittäiseen vakuutettuun nähden vahvistettiin entisestään.

o Neljän erillisen lakimuutoksen kautta vakuutusyhtiöt ja vakuutuslääkärit saavuttivat aseman, jossa potilas/vakuutettu joutuu pahimmillaan 10 – 20 vuotta kestävään kahden lääkärin loukkuun.

o Hoitavan lääkärin mielestä potilas on työkyvytön ja vakuutuslääkärin mielestä työkykyinen.

o Hoitavaa lääkärikuntaa valvotaan tarkasti, kun taas vakuutuslääkärikuntaa ei valvo kukaan.

o Vakuutuslääketieteen erityispätevyys on kansalliseen päätöksentekoon ja yhdistystasoiseen yksityiseen koulutukseen perustuva pätevyys, jolla ei ole olemassa mitään kansainvälisesti tunnustettuja eettisiä ohjeita. Erityispätevyyden omaavien lääkärien tiedot ovat salaisia.

o HE 62/2004 kautta muutettiin tapaturmalain 41 § d pykälää, joka saattaa lääkärit eriarvoiseen asemaan sekä mahdollistaa vakuutuslääkäreille lakiin perustuvan valehteluoikeuden: ”Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittävä kannanottonsa asiakirjoihin. Vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.”

o HE 47/2005 tapaturma-asioiden ja HE 91/2006 työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaa koskien tekevät pakolliseksi sen, että ratkaisukokoonpanoon kuuluvan lääkärijäsenen pitää olla aina vakuutuslääketieteen erityispätevyyden omaava. Lautakuntien kustannukset peitetään vakuutus- ja työeläkeyhtiöiltä perittävällä ”oikeushallintomaksulla”.

o HE 12/2006 laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa päätettiin, että ratkaisukokoonpanoon kuuluvan ja tuomarin vastuulla toimivan lääkärijäsenen lausumat tulevat salaisiksi vakuutusoikeudessa sekä sen alaisissa lautakunnissa 80 vuoden ajaksi päätöksen tekemisestä asianomaiselta itseltään. Finlex 381/2007 1.10.2007 - 5 luku Hallintotuomioistuimen ratkaisu - 15 § Hallintotuomioistuimen neuvottelun salassapito.

Muistiinpanosivu 5 kaavio - ja tekstiosa – Potilaan hitaan syöksykierteen malli


PORTAAT ALASPÄIN VAKUUTUSYHTIÖN HYLKÄÄVÄN PÄÄTÖKSEN JÄLKEEN


o Kaaviossa on kuvattu suomalainen hitaan syöksykierteen malli, joka pahimmillaan johtaa potilaan/vakuutetun vaiheittain tapahtuvaan syrjäytymiseen yhteiskunnasta.

o Taustalla on potilaan/vakuutetun pysyvän sairauden, tapaturman, ammattitaudin, liikenne-, potilas- tai lääkevahingon aiheuttama pysyvä työkyvyttömyys.

o Mikäli henkilö on jo ollut sairauspäivärahan maksimin 300 päivää sairauslomalla eivätkä Kela ja/tai työeläkeyhtiö myönnä jatkoa kuntoutustukena, vaan tekevät hylkäävän päätöksen, niin ensimmäinen paikka edelleen työkyvyttömälle potilaalle on hakeutua omaan työvoimatoimistoon työnhakijaksi.

o Nykykäytännön mukaan pitää potilaan tehdä työvoimatoimistoon ilmoittautuminen, vaikka työsuhde olisi edelleen voimassa.

o Vain tätä kautta toimien potilas voi hakea ammattiliittoon kuuluvana ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Työvoimatoimisto antaa asiassa työvoimapoliittisen lausunnon, joka lähetetään mahdollisesti maksavalle taholle.

o Liittoon kuulumaton taho hakee työvoimatoimiston kautta Kelan peruspäivärahaa ja sen lisäksi elämiseensä tarvittavia tukia oman kuntansa sosiaalitoimesta.

o Samaan aikaan potilaan/vakuutetun on osattava käynnistää määräaikojen puitteissa valitusprosessit, ellei hän ole tyytyväinen samaansa vakuutusyhtiön hylkäävään päätökseen.

o Samaan aikaan potilaan/vakuutetun on osattava selvittää ja hakea ne lääketieteellisen sekä ammatillisen kuntoutuksen väylät, jota kautta hän voi yrittää paluuta työelämään.

o KKO:n antama ennakkopäätös KKO:2006:104 on erittäin merkittävä kaikkien sairastuneiden työntekijöiden lakisääteisen vakuutusturvan kannalta.

o Työsuhde voidaan nyt laillisesti purkaa ilman seuraamuksia, jos työntekijän sairaus on jatkunut yli 12 kuukautta, mutta toisaalta tällä hetkellä voimassa olevien lakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä ei tarvitse potilaalle myöntääMuistiinpanosivu 6 kaavio – ja tekstiosa – Vakuutuslääkäri voittaa aina
LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN ERITYISTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄN LÄÄKÄRIJÄSENTEN KOULUTUS


o Vakuutuslääketieteen erityispätevyydessä ei ole kyseessä mikään kliinisen lääketieteellinen erikoispätevyys. Siksi käytössä on harhaanjohtava nimi erityispätevyys.

o Kyseessä on yhdistystasoinen - Suomen vakuutuslääkärien /Suomen lääkäriliiton/Vakuutuskuntoutus r.y. - koulutukseen ja kansalliseen nelikantaiseen (kolmikanta + rahoitus-/vakuutusala) päätöksentekoon perustuva toimintamalli.

o Toiminnalle ei ole olemassa mitään kansainvälisesti hyväksyttyjä eettisiä ohjeita eikä edes kansallisesti toimivaa laillisuusvalvontaa.

o Suomen lääkäriliitto on keskeisessä asemassa myöntäessään vakuutuslääketieteen erityispätevyyden ainoastaan sen mielestä alalle soveltuville jäsenilleen.

o Vakuutuslääketieteen alalle soveltuvuuden kriteerit voi kukin; näistä lähtökohdista katsottuna, arvata.

o Vakuutuslääketieteen erityispätevyyden suorittaneista lääkäreistä ei ole saatavissa kaikille potilaille avointa ja ajantasaista tietoa.

o Työeläkeyhtiöiden etujärjestö Työeläkevakuuttajat – Tela ry on Facultas-projektin kautta ”kouluttanut” hoitavaa lääkärikuntaa kirkastamaan käsityksiään työkyvyttömyyden kriteereistä.

o Facultas – projektin yhtenä tavoitteena on ollut julkisuuteen lipsahtaneiden tietojen mukaan vakuutusoikeuteen päätyvien valitusten määrän konkreettinen vähentäminen.

o Vakuutuslääketieteestä ja vakuutuslääketieteen erityispätevyydestä keskusteltaessa tulisi myös julkisuudessa keskustella siitä, että miksei Suomessa edelleenkään työkyvyttömyyttä määriteltäessä haluta käyttää muualla käytettävää tehokasta PCA – menetelmää?

o Kelan ja kolmen suuren työeläkeyhtiön vuonna -05 koekäyttämässä PCA – menetelmässä (nk. Englannin mallissa) todennettiin, että hylkäävä työkyvyttömyyseläkepäätös muuttuikin myönteiseksi 40 prosentissa ennakkoon hylkäävään päätökseen katsotuista tapauksista.


Muistiinpanosivu 7 kaavio - ja tekstiosa – Lääkärien sidonnaisuudet selvitettävä
VAKUUTUSLÄÄKÄREIDEN SIDONNAISUUDET SELVITETTÄVÄ

OIKEUSMINISTERI: LÄÄKÄRIEN SIDONNAISUUDET SELVITETTÄVÄ


o Vakuutuslääkärien asema joutuu todelliseen syyniin vielä tämän vuoden aikana, lupaa oikeusministeri Tuija Brax (vihr).

- On keskusteltava vakuutuslääkärien jääviyksistä. Heidät olisi saatava ilmoittamaan mahdolliset yhteytensä tai sidonnaisuutensa, Brax sanoo.

Jo vuonna 2003 oikeusministeriön erikoistutkija Maija Sakslin totesi tutkimuksessaan, ettei Suomen vakuutusoikeusjärjestelmä täytä länsimaisen oikeuskäytännön minimikriteereitä.

Myös vakuutusoikeuden tilannetta katsotaan. Vakuutuskiistojen nykyistä pitkäkestoisuutta ja moniportaisuutta pyritään parantamaan, Brax sanoo.


Referaatin lähde: IS Veikkaaja 29.1.08


- - - - -


o Ennen luottamuksellisen hoitosuhteen muodostumista kannattaa potilaan aina varmistaa; vakuutusvalvontaviraston ja TEO:n antaman ohjeen mukaan, viimeistään kasvokkain hoitavan lääkärin kanssa ensimmäisen käynnin yhteydessä. Toimiiko hoitava lääkäri mahdollisesti myös sivutoimisena vakuutuslääkärinä.

o Etenkin, jos kysymyksessä on Kelaa, vahinkovakuutus-, liikennevahinko- ja/tai työeläkeyhtiön korvauksia, kuntoutusta jne. varten tarvittavan lääkärinlausunnon saaminen.

o Hoitavan lääkärin toimiminen myös vakuutuslääkärinä tulee esiin viiveellä yleensä sitä kautta, että vastaanotolla puhutut ja todetut asiat poikkeavat vakuutusyhtiölle menevän kirjallisen lääkärinlausunnon kanssa.

o Tällaisissa kaksoisroolissa tapahtuneiden selkeiden asiavirheiden (esimerkiksi virheellinen diagnoosi) korjaaminen tai puuttuvien tietojen saaminen mukaan tehtyyn lääkärilausuntoon on osoittautunut käytännössä valitettavan usein mahdottomaksi.


Muistiinpanosivu 8 kaavio – ja tekstiosa – Vakuutusala voittaa ainaLAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN ERITYISTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄN RAHOITUSJÄRJESTELYT


o Ensimmäisen tuomioistuinasteen lautakuntien kustannukset maksavat vakuutusyhtiöt.

o Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan muuttamisesta annetussa laissa (Finlex 1298/2006) määritellään asiat seuraavasti:

2 § - Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajat ja jäsenet
Muutoksenhakulautakunnan muut 32 jäsentä ovat sivutoimisia. Heistä seitsemän jäsenen tulee olla vakuutuslääketieteeseen perehtyneitä laillistettuja lääkäreitä.

16 § - Muutoksenhakulautakunnan talouden perusteet
Työntekijän eläkelain 3 §:ssä mainittujen lakien mukaisesta eläketurvasta vastaavat työeläkelaitokset ovat velvolliset suorittamaan vuotuisen oikeushallintomaksun. Työeläkelaitoksilta perittävä oikeushallintomaksu vastaa niitä kokonaiskustannuksia, jotka aiheutuvat muutoksenhakulautakunnalle tässä laissa säädettyjen muutoksenhakua koskevien tehtävien hoitamisesta.

o Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ( entinen tapaturmalautakunta) kohdalla lakitekstissä (Finlex 681/2005) määritellään sitä koskevat asiat seuraavasti:

53 § - Tapaturmavakuutusasioissa toimivat muutoksenhakueliminä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, vakuutusoikeus ja korkein oikeus.

Lääkärijäsenen tulee olla vakuutuslääketieteeseen perehtynyt laillistettu lääkäri.
53 i §- Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toiminta rahoitetaan lakisääteistä tapaturmavakuutustoimintaa harjoittavilta vakuutuslaitoksilta perittävillä oikeushallintomaksuilla.

Eli tuomioistuinkäsittelyn toinen osapuoli kouluttaa ratkaisukokoonpanossa istuvan lääkärijäsenen ja maksaa ensimmäisen asteen tuomioistuimien vuosittaiset kulut.

Muistiinpanosivu 9 kaavio - ja tekstiosa – Lakimiesten sidonnaisuudet selvitettävä

VAKUUTUSLAKIMIESTEN SIDONNAISUUDET SELVITETTÄVÄ


o Vakuutuslääkäreiden varjoon on jäänyt vähintäänkin yhtä vaikutusvaltainen ja monessa roolissa toimiva ammattikunta – vakuutuslakimiehet. Keitä he ovat ja missä kaikkialla heitä työskentelee?

o Suomen vakuutuslakimiesten yhdistyksellä on olemassa omat www-sivut, joista saa jonkun verran tietoa vakuutuslakimiesten toiminnasta. Vakuutusalan portinvartijan roolista ei mitään.

o Potilaan käytettävissä ei ole ajantasaista tietoa siitä, toimiiko hänen valitsemansa yksityisen asianajotoimiston pääasiallisena toimeksiantajana vakuutusalan yritys.

o Esimerkiksi lyhyt aikaisissa = alle vuosi kestävissä työtapaturma ja ammattitautitapauksissa korvausongelmia ei yleensä esiinny. Vuoden jälkeen lakitekstin osuus päätöksissä kasvaa.

o Mikäli potilas valittaa vakuutusyhtiön kielteisestä päätöksestä, niin vakuutusyhtiö ei käytä lain suomaa itseoikaisumahdollisuutta 95%:ssa tapauksissa. Tällöin potilas joutuu käymään vuosia kestävän kirjallisen valituskierroksen suljetussa erityistuomioistuinjärjestelmässä.

o Ensimmäisen asteen tuomioistuin eli tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta yhtyy vakuutusyhtiön kantaan keskimäärin 90%:ssa tapauksia eli potilas häviää.

o Korkeimman asteen tuomioistuin työtapaturma – ja ammattitautiasioissa eli vakuutusoikeus yhtyy vakuutusyhtiön kantaan 93 - 95%:ssa tapauksia eli taas potilas häviää.

o Vakuutusoikeudessa toimivat 50 niin kutsuttua työelämän asiantuntijaa ovat kaikki juristeja. Joten vakuutusoikeudessa ei ole tällä hetkellä yhtään kattavasti arkipäivän työelämää ja olosuhteita tosiasiallisesti tuntevaa asiantuntijaa. Yle24 Online 3.2.2007 – Ilkka Taipale (sd.).

o Kaiken lisäksi suurin osa erityistuomioistuimiin tulevista lakisääteisistä vakuutuksista tehdyistä valituksista on ratkaisujen osalta pääpainoltaan lääketieteellisiä.

o Erityistuomioistuimen ratkaisukokoonpanon sisällytetty vakuutuslääkärijäsenen lausumat saadaan tällä hetkellä lainvoimaisesti salatuksi asianomaiselta itseltään, vaikka potilas antamansa ja oikeaksi todistetun valtakirjan voimin haluaisi nimenomaan kyseiset tiedot julkisiksi. Finlex 381/2007 - 80 vuoden ajaksi päätöksen tekemisestä asianomaiselta itseltään.Laita tietoa kierrätykseen. Vain yhdessä toimien olemme enemmänTiesitkö jo kaiken tämän PCA-menetelmästä eli ns. Englannin mallista työkyvyttömyyden todentamisessa?


perjantaina, lokakuuta 12, 2007
> Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sairastamisessa? - 


Käsittelemme tässä kirjoituksessa muutamia lakisääteiseen vakuutuksiin liittyviä epäkohtia. Toimivatko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lain edessä vain paperilla?

Tämä on samalla Oikeusturvan ajankuvan 100. blogikirjoitus.


Europarlamentaarikko Alexander Stubb – HS Vieraskynä 8.10.2007

”Esimerkiksi SAK lobbaa työntekijöiden puolesta ja EK valvoo työnantajien etua. Suuret yritykset palkkaavat ammattilaisia hoitamaan yhteiskuntasuhteitaan

- -


Suomessa on pienet piirit. Kaikki tuntevat toisensa.


Kansalaisyhteiskunta ja asiantuntijuus on syleilty mukaan päätöksentekoon. Asioita valmisteleviin työryhmiin tai eduskunnan valiokuntiin kutsutaan asiantuntijoita tai muita kuultavia.


Eduskunnassa lobbaamisen säännöt ovat kirjoittamattomia, hiljaisia. Kaikki luottavat toisiinsa, ja huijarin tie on lyhyt.”


Vaan ovatko huijareiden tiet sitten pitkiä ja suoria?

MEISSÄ ERILAISISSA IHMISISSÄ ON VOIMAA. KUN KAIKKI TIETÄÄ. KAIKKI YMMÄRTÄÄ.


Tässä muutamia avoimeen internetiin tarkoitettuja hakusanasettejä:

vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä
vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen
vakuutuslääkärilista

Niiden takaa avautuvista linkkauksista löydät lisätietoa; liittyen lakisääteiseen vakuutusturvaan. Tärkeintä on, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä.

o Tulet huomaamaan, ettei tosielämän tietous välttämättä vastaa lakisääteisestä vakuutusturvasta annettua julkisuuskuvaa ja saattaa aiheuttaa aihepiiriä vähän tuntevassa lukijassa ärtymystä.

o Joten, mikäli huomaatte sivustoilla esiintuodun ongelman ratkenneen tai selkeän asiavirheen, niin antakaa ko. sivustojen ylläpitäjille suoraa palautetta.- - - -


YHTEENVETOA LAKISÄÄTEISESTÄ VAKUUTUSTURVASTA JA SEN MUSTISTA AUKOISTA SUOMESSA VUODEN 2008 KESÄKUUSSA:o Lakisääteisessä vakuutusjärjestelmässä ja sitä varten luodussa erityistuomioistuinjärjestelmässä yksittäisen vakuutetun on mahdotonta saada tasavertaista käsittelyä ylivertaisessa asemassa olevia vakuutus- ja työeläkeyhtiöitä vastaan. 
(Oikeusministeri Johannes Koskinen Ylen radiouutiset 25.01.2000 ja Hymy-lehti 5/2005).

o Asioita ratkaiseva vakuutuslääkäri perustaa kantansa vakuutuslääketieteeseen, joka on vakuutusyhtiöiden kehittämä ja hallinnoima suljettu kansallinen sekä yhdistystasoinen tieteenala.

o Vakuutusala maksaa erityistuomioistuinjärjestelmästä aiheutuvat vuosittaiset kulut . Tällä hetkellä se tapahtuu oikeushallintomaksun nimellä. Ensimmäisen asteen lautakunnat.

o Vakuutusala kouluttaa tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoon kuuluvat vakuutuslääkärit sekä valvoo ratkaisukokoonpanoon kuuluvien vakuutuslääkärijäsenten toimia tiukasti.

o Keskeisiä paikkoja ovat ensimmäisen tuomioistuinasteen lautakunnat. Kuten tapaturma-asioiden (Eteran ylilääkäri Juhani Juntunen) ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (Tapiolan ylilääkäri Ilkka Torstila), joissa toimii lainvastaisesti valittuina jäseninä muun muassa edellä mainittujen vakuutusyhtiöiden ylilääkäreitä

o Lisäksi on huomioitava tapaturma-asiain korvauslautakunta ja sen erikoinen rooli.- - - -


HUOM!


Vuonna 2009 päättäjille, virkamiehille ja finanssialalle kohdistettuja potilaiden asiakaspalautetapahtumia suunnitellaan parasta aikaa.

Tavoitteena näille katutason asiakaspalautetapahtumille ovat avoimuus ja vuorovaikutteisuus.


* * * *


Saat myös lisätietoa avoimen internetin hakukoneilta - hakusanaseteillä:

kahden lääkärin loukku
perustuslaki ja ihmisoikeustilanne
petosvakuuttaminen


* * * *


Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 8.5.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.


* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Tunnisteet: , , , , , , , , , ,

maanantaina, marraskuuta 24, 2008

FINNGATE SKANDAALISTA – Vakuutusoikeudestakin valehdellaan!

Otsikossa esitetään toki erittäin kova väite, mutta se on perusteltavissa seuraavan aikapolun kautta kulkemalla ja erilaisiin tietolähteisiin esimerkiksi kirjastojen kautta tutustumalla.

Vakuutusalan omissa teoksissa vakuutettujen/potilaiden näkökulma unohtuu, kun kertomassa ovat tämän kuvakoosteen henkilöt. Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi saat sen ruudullesi isompana.

”Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta 2 – TELK” tutuksi!


Oikeusturvan ajankuvan viisiosaiseen katsaukseen ennen vuoden 2007 eduskuntavaaleja, pääsette halutessanne tästä alla olevasta linkistä:

> Vakuutuslääkäreistä ja vakuutuslääketieteestä eduskunnassa kysyttyä -

Perusjuttu selvitettäväksi on se, että täytyykö Suomessa noudattaa perustuslain velvotteita? Ja toisena se, että jos perustuslain velvotteita Suomessa täytyy noudattaa, niin miksei eduskunta saa suvereenisti säätää niitä lakeja, joita alla olevassa katsauksessa käsitellään?


# # # #

ONNEN SALAISUUS: OLE VÄKISIN POSITIIVINEN

”Aivot: Juhani Juntunen tietää onnen reseptin. Ohikiitävän tunteen saa kiinni yhä uudelleen, jos hoitaa aivojaan

Onni on ohimenevä tunne, joka syntyy aivojen limbisessä järjestelmässä sinne tulevan positiivisen informaation vaikutuksesta."

Tämä on aivotutkija Juhani Juntusen onnen määritelmä. Sen mukaan ihminen ei voi olla jatkuvasti onnellinen, mutta pystyy tuottamaan onnentunteen yhä uudelleen.

- Aivot mukautuvat. Siksi emme voi jatkuvasti olla onnen huumassa, mutta voimme olla normaalisti onnellisia, kuten minä, Juntunen selittää.

Esimerkki Juntusen elämästä. Hän on onnellinen, koska elämä on järjestyksessä. Mielenkiintoinen työ eläkevakuutusyhtiön ylilääkärinä.

Paperilääkärinä, jonka ei tarvitse tavata hankalia potilaita, kuten hän itse työtään luonnehtii.”


Lähde: Aamulehti 7.10.2008
- Juhani Juntunen esiintyy väliin myös toisella etunimellään Jorma Juntunen.
- toimii myös tapaturma – asioiden muutoksenhakulautakunnan vakuutuslääkärinä.# # # #

OIKEUSMINISTERI: LÄÄKÄRIEN SIDONNAISUUDET SELVITETTÄVÄ


”Vakuutuslääkärien asema joutuu todelliseen syyniin vielä tämän vuoden aikana, lupaa oikeusministeri Tuija Brax (vihr).

- On keskusteltava vakuutuslääkärien jääviyksistä. Heidät olisi saatava ilmoittamaan mahdolliset yhteytensä tai sidonnaisuutensa, Brax sanoo.

Jo vuonna 2003 oikeusministeriön erikoistutkija Maija Sakslin totesi tutkimuksessaan, ettei Suomen vakuutusoikeusjärjestelmä täytä länsimaisen oikeuskäytännön minimikriteereitä.

Myös vakuutusoikeuden tilannetta katsotaan. Vakuutuskiistojen nykyistä pitkäkestoisuutta ja moniportaisuutta pyritään parantamaan, Brax sanoo.”


Lähde: IS Veikkaaja 29.1.2008
- vakuutuslääkärien aseman selvittämisestä ei ole tullut julkisuuteen minkäänlaista tietoa.

# # # # #

Suosittelemme Teille ainakin tutustumista seuraavaan lähdemateriaaliin huolella:

Lääkäri tuomarina : lääkärijäsenen roolista toimeentuloturvan muutoksenhakuelimissä - Havu Timo, Juntunen Juhani
(Suomalainen lakimiesyhdistys, Lakimies 100 - 2002 : 4)


# # # #

Internetin hakuja kannattaa tehdä aina eri hakukoneilla ja poimia itseään kiinnostavat materiaalit talteen omalle koneelle. Hakukoneiden Kiina – ilmiöstä on tullut valitettavasti maailmanlaajuinen, joten heti ei aina tärppää.

Tästä johtuen on erittäin tärkeää, että edustuksellisen demokratiamme päättäjiä ja etenkin etujärjestöjä monitoroi entistä sakeampi yksittäisten kansalaisten joukko.

Rehellisesti ja avoimesti omista kiinnostuksen kohteista kiinni pitäen ja kysymyksillä mahdollisimman laajaa päättäjien joukkoa pommittaen. Eri kanteilta katsoen.


# # # #


Tällä hetkellä Suomessa on menossa kolme mittavaa ja erillään kulkevaa kehitysprojektia.

1. SATA – komitea (STM042:00/2007)
2. Tapaturma- ja ammattitautilakia uudistava työryhmä (STM120:00/2006)
* sisältää haittaluokituksen uudistamisen
3. Vakuutusoikeuden kehittämistyöryhmä (OM 4/32/2006,OM016:00/2008)


Näistä kolmesta laajempaa julkisuutta on saanut vasta SATA - komitean työ, vaikka kaikkien kolmen kehitysprojektin työt liittyvät tiukasti toisiinsa.

Noiden kolmen laaja-alaisen projektityöryhmän kohteina ovat kaikki Suomen kansalaiset, joten niiden välinen koordinoinnin puuttuminen vaikuttaa ihmeelliseltä.

Tai sitten taas kerran. Vakaasti ja tarkkaan harkitulta.

Suppeaa perustietoa ko. kehitysprojekteista ja niiden asiakirjoista osoitteessa: http://www.hare.vn.fi/
(Valtioneuvoston hankerekisteri)
Mikäli etsimääsi hankkeen asiakirjoja ei löydy rekisteristä, niin kysy lisätietoa ministeriöiden kirjaamon kautta.


# # # #

Keskitymme tämän kertaisessa kirjoituksessamme vakuutusoikeuden kehittämistä (jälleen kerran) tekevän työryhmän toimintaan.

Toivomme kaikkien aiheesta kiinnostuneiden potilas- ja kansalaisjärjestöjen pääsevän mukaan vakuutusoikeuden toiminnan avoimesti tapahtuvaan kehittämiseen. Kuin myös SATA - komitean sekä tapaturma- ja ammattitautilakia kehittävän työryhmän kuultaviksi.

Pelkästään kirjallisen asioinnin kautta lainsäädäntöömme on taas kerran tulossa potilaiden kannalta sutta ja sekundaa, joka hyödyntää entisestään ylivertaisessa asemassa olevia vakuutus- ja sosiaaliturva-alan toimijoita.

Esimerkiksi Suomen perustuslain, eurooppaoikeuden sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamisen suhteen vakuutusoikeuden toiminta on ollut vuosikymmenten ajan todella härskiä.

Pääministeri Vanhasen mainostamille; vallanpitäjistä riippumattomille ja puolueettomille, Suomen tiedotusvälineille on pedattu tässä(kin) aihealueessa näytön paikka.

Järjestelmän väärinkäyttäjät on saatava avoimeen julkisuuteen. Vai?

Ovatko käsitteet lumeoikeus, lumeoikeusturva ja lumeihmisoikeudet vakuutusalan hylkääviin päätöksiin liittyen vain pettyneiden potilaiden mielikuvituksen tuotetta?

Tämän kirjoituksemme loppupuolelta löydätte kokonaisuudessaan Vakuutusongelmaisten liiton (VOL) edustajien vakuutusoikeuden kehittämistä miettivälle työryhmälle antaman esityksen. VOL ry:n esitys annettiin henkilökohtaisesti toimitettuna (6.10.2008 tapaamisessa) oikeusministeriön asettaman työryhmän käyttöön.

Lisäksi olemme koostaneet loppuun tietoa lähdeaineistosta kaikkien aihepiiristä kiinnostuneiden avoimeen käyttöön.


”Kinokset on tehty avattaviksi” - terveisin
Oikeusturvan VOLF – työryhmä


# # # #


Vakuutusoikeuden tilanteesta 1900 - luvulla

KK 358/1997 vp Mikko Elo /sd:
Valitusasioiden käsittelyn nopeuttamisesta vakuutusoikeudessa


Eduskunnan Puhemiehelle

Vakuutusoikeus tekee kansalaisten kannalta arvokasta työtä. Kuitenkin yhä suuremmaksi ongelmaksi on muodostunut se, että valitusten käsittelyaika on jatkuvasti pidentynyt.

Keskimäärin valituksen käsittelyaika on ollut 8-10 kuukautta, jota sitäkin voidaan pitää aivan liian pitkänä. On myös esimerkkejä tapauksista, jolloin valituksen käsittelyaika saattaa venyä lähes yhteen vuoteen. Tätä ei voida pitää enää valituksen tekijän oikeusturvan kannalta kohtuullisena.

Valituksen tekijällä on usein kyseessä melkoisia taloudellisia arvoja, ja toisaalta epävarmuus valituksen kohtalosta aiheuttaa myös henkisiä ongelmia.

Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1momenttiin viitaten esitän kunnioittavasti valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin Hallitus aikoo ryhtyä vakuutusoikeuden henkilöresurssien vahvistamiseksi siten, että valitusten käsittelyajat alenisivat huomattavasti nykyisestään?


Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1997
Mikko Elo /sd

Oikeusministeri Kari Häkämiehen vastaus kysymykseen:
Eduskunnan Puhemiehelle

Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa Te, Rouva Puhemies, olette toimittanut valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi kansanedustaja Mikko Elon näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen n:o 358:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä vakuutusoikeuden henkilöresurssien vahvistamiseksi siten, että valitusten käsittelyajat alenisivat huomattavasti nykyisestään?

Vastauksena kysymykseen esitän kunnioittavasti seuraavaa:

Vakuutusoikeuteen on 1 päivästä maaliskuuta 1997 lukien perustettu ylimääräisen vanhemman ja nuoremman vakuutustuomarin virat sekä kaksi vakuutussihteerin ja kaksi osastosihteerin virkaa.

Vuoden 1996 aikana vireillä olevien asioiden määrä laski hiukan.

Vakuutusoikeuden ja oikeusministeriön välillä käydyn tulosneuvottelun mukaan vireillä olevien asioiden määrä laskisi noin 900 asialla vuonna 1997.

Oikeusministeriössä seurataan vakuutusoikeuden työtilanteen kehitystä, ja ministeriö tulee myös jatkossa ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997
Oikeusministeri Kari Häkämies

Lähde: Eduskunnan www - sivusto


Mikä on tilanne vakuutusoikeudessa 2000 - luvulla?


Tarkempi aikamatka tilanteisiin on mahdollista tehdä loppuosaan listattujen; hallitukselle eduskunnassa tehtyjen, kirjallisten kysymysten kautta.

Potilaiden oikeusturvan sekä ihmisoikeuksien toteutumisen parantumisen kannalta muutokset vakuutusoikeuden toiminnassa ovat olleet minimaalisia.

Oli sitten vallassa kolmen suuren puolueista keskusta, SDP tai kokoomus.

Vakuutusoikeudessa mittavat ruuhkat

Vakuutusoikeuden ruuhkautuminen uhkaa kansalaisten oikeusturvaa, ylituomari Timo Havu arvioi Aamu - TV:ssä.

Havun mukaan käsittelemättä on yli 12 000 valitusta. Ratkaisun odottaminen kestää yli vuoden.

Vakuutusoikeudessa ratkotaan kansalaisten valituksia työttömyys- ja eläkepäätöksistä, kuntoutuksesta ja rikosvahinkoasioista.

Jutturuuhka johtuu osaksi siitä, että ihmiset osaavat hakea oikeutta. Toisaalta suuriin ikäluokkiin kohdistuvia päätöksiä tehdään nyt paljon.


Lähde: Yle Teksti-TV Sivu 105/1 KOTIMAA YLE24 TIISTAI 11.10.2005


- - - -

”Kansalaisten valituksia työttömyys- ja eläkepäätöksistä, kuntoutuksesta ja rikosvahinkoasioista ratkova vakuutusoikeus on pahoin ruuhkautunut.

Vakuutusoikeudessa on käsittelemättä yli 12 000 valitusta ja ratkaisun odottaminen kestää yli vuoden, ylituomari Timo Havu kertoi Ylen Aamu - TV:ssä.

Ruuhkautuminen uhkaa jo kansalaisten oikeusturvaa, Havu arvioi.

Jutturuuhkaa Havu selittää sillä, että suuriin ikäluokkiin kohdistuvia päätöksiä tehdään nyt paljon. Toisaalta ihmiset osaavat hakea oikeutta.

Oikeus tarvitsisi rahaa ja kymmenkunta uutta työntekijää jonojen purkamiseen.

Väestön ikääntyminen johtaa vääjäämättä asiamäärän jatkuvaan kasvuun, Leena Luhtanen sanoi viime viikolla lakimiespäivillä Ylen mukaan.

Luhtasen mukaan ratkaisua vailla olevien valitusten määrä kasvaa vuosittain 900 jutulla, vaikka vakuutusoikeuden toimintaa on pyritty kehittämään.”


Lähde: Helsingin Sanomat, nettiversio 11.10.2005


VIHREIDEN VUORO YRITTÄÄ MUUTOSTA VAKUUTUSOIKEUDESSA

Sosiaali – ja terveysministeriöhän on ollut SDP:n sekä kokoomuksen toimintojen keskeinen ministeriö 13 vuotta. Oikeusministeriö on ollut enemmän SDP:n hallinnassa.

Vihreille ihmisoikeuksiin ja oikeusturvaan liittyvät asiat ovat olleet aina tärkeitä. Ainakin Suomen rajojen ulkopuolella.

Kroonistuneen ruuhkautumisen lisäksi vakuutusoikeuden kiistattomasti vakuutusalaa suosivat toimintatavat ovat loukanneet satojen tuhansien potilaiden oikeusturvaa sekä ihmisoikeuksia jo vuosikymmenten ajan.

Oikeusministeri Tuija Brax/vihreät ilmaisi asian Ylen uutisissa 31.7.08 seuraavasti:


- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

Vaan tapahtuuko todellisuudessa vakuutusoikeudessa yhtään mitään? Peittyvätkö tiedossa pitkään olleet epäkohdat taas kerran yhden työryhmän uumeniin?

Toivottavasti kyse ei ole taas yhdestä valtapuolueiden organisoimasta bluffista.


# # # #

Vakuutusoikeuden kehittämistyöryhmä (OM 4/32/2006,OM016:00/2008)
Oikeusministeriö Kasarmikatu 42, 3 krs, kokoushuone 2

Työryhmän sihteeri Martta Plathin
Oikeushallinto - osasto
Oikeusministeriö

Tilaisuus:
Vakuutusongelmaisten liitto ry:n kuuleminen 6.10.2008 kello 13.30-14.30

VAKUUTUSOIKEUDEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Seuraavaksi Vakuutusongelmaisten liitto r.y:n mukaan tarvittavista kehittämiskohteista vakuutusoikeudessa ja sen toimintaan liittyvissä osasissa.


1. LÄÄKÄRIJÄSEN TOIMIMAAN VAIN VALAN VANNONEENA ASIANTUNTIJANA JA VALITUKSEN ALAISEN ASIAN LÄÄKETIETEELLISEN ALUEEN TUNTEVANA ERIKOISLÄÄKÄRINÄ

Vakuutusoikeudesta lankeava lääketieteellinen asiantuntemus ei näy tällä hetkellä millään tavalla valittajaan päin.

Suppean selvityksen ”Oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa” oikeusministeriölle on vuonna 2003 tehnyt oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin.

Sakslinin selvityksen sivulla 20 kerrotaan, että valtaosassa vakuutusoikeuden ratkaisuista keskeinen kysymys on lääketieteellinen.

Selvityksen sivulla 21 kerrotaan, että asianosaisella ei kuitenkaan ole mahdollisuutta varmistua siitä, mitä kaikkea on selvitetty ja millä perusteella lääkäri on päätynyt arvioonsa, jos nämä seikat eivät näy päätöksen perusteluissa.

Nykyisin lääkärijäsen merkitsee kantansa käsittelymuistioon, joka kuuluu neuvottelusalaisuuden piiriin. Merkintä saattaa olla hyvin lyhyt, lyhimmillään muotoa kyllä tai ei tai vain muutama lausetta.

- - - -

Helsingin Sanomat kirjoitti tästä ongelmakohdasta artikkelissaan 28.1.2004, jossa asianajaja Markku Fredman kertoi seuraavaa:

Fredman muistuttaa, että joulukuussa mietintönsä luovuttanut tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea on puuttunut sekä asiantuntijalääkäreiden käyttöön vakuutusoikeudessa että päätösten perustelemiseen. Myös Fredman oli komitean jäsen.

Komitea esitti, että vakuutusoikeudessa pitäisi luopua asiantuntijalääkäreiden kuulumisesta kokoonpanoon.

"Vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreiden mielipiteet ja selvitykset ovat salaisia, sillä ne kuuluvat tuomareiden neuvottelusalaisuuden piiriin", Fredman huomauttaa.

Komitean mielestä pitäisi luoda järjestelmä, jossa ammattituomarit pyytävät tarvittavat lausunnot asiantuntijoilta ja asianosaisilla on mahdollisuus kommentoida niitä. Vaihtoehtoisesti asiantuntijoita voitaisiin kuulla todistajina.


- - - -

Vakuutusoikeuden lääketieteellistä ratkaisua koskevat seikat tulee olla aina asianomaisjulkisia.

- - - -

Vakuutuslääketieteen asema vastaamaa sen todellista luonnetta. Puolueettomien asiantuntijoiden mukaan kyseessä on sellaisen lääketieteen muoto, joka ei perustu tieteellisen tutkimuksen pohjalta hankittuun faktaan.

Kyseessä on lääketieteen muoto, joka perustuu väittämiin. Vakuutuslääketiede on siten paramedisiinaa eli uskomuslääketiedettä.

2. VALITUKSEN KÄSITTELYLLE MAKSIMIAIKA

Omien kokemustemme mukaan valitusasian käsittelyyn vakuutusoikeudessa menee tällä hetkellä keskimäärin 12-24 kuukautta.

Jatkossa tavoiteaika vakuutusoikeuden valituskäsittelyille pitää olla maksimissaan 6 kuukautta.

Mikäli esittämämme kokonaisvaltainen toimintapaketti tietotekniikan suhteen toteutetaan, niin valitusten käsittelyaika pystytään puristamaan 3 kuukauteen!

3. TODELLISEN TYÖMARKKINATATILANTEEN KARTOITUS

Tehdään lailla pakolliseksi vakuutusoikeudelle ja sen alaisille lautakunnille pyytää valittajan omalta työvoimatoimistolta ja omalta ammattiliitolta kirjallinen lausunto valittajan työllistymismahdollisuuksista vajaakuntoisena lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Kolmikannan mukaiset työmarkkinajärjestöjen edustajat ovat tietojemme mukaan usein mukana erityistuomioistuimissa nimenomaan lakiasiain asiantuntijoina. Ei niinkään nykyisin vallitsevien koventuneiden työelämän vaatimusten asiantuntijoina.

Helsingin Sanomat kirjoitti asiasta 10.11.06:

”Vammaiset ovat viimeisellä sijalla, kun työnantajat rekrytoivat väkeä, työministeriön tutkimus totesi alkuvuonna. 65 prosenttia vastanneista yksityisistä palveluyrityksistä kertoi vaikeuksista saada pätevää työväkeä, mutta vain 2–4 prosenttia oli valinnut vammaisen tai vajaakuntoisen työntekijän.

Noin 700 000 suomalaista saa ansiotuloista invalidivähennyksen, eli heillä on vähintään 30 prosentin invaliditeetti. Työikäisiä heistä on noin 400 000. Suuri osa heistä on työkyvyttömiä alkuperäiseen ammattiinsa.”


Lainaamme vielä perusteluiksi STM:n kansliapäällikön Markku Lehdon kommentti, joka on lausunnosta 3.6.2004 työministeriölle:

”Lisäksi pelkkä työnantajalle maksettava tuki ei vielä useinkaan auta henkilöä palaamaan työelämään, vaan kokemus on osoittanut, että vajaakuntoiset työntekijät usein tarvitsevat muuta tukea voidakseen jatkaa työelämässä tai päästäkseen sinne takaisin.”

Kyseinen lausunto liittyi vammaisten ja vajaakuntoisten työllistämistukijärjestelmän kehittämishankkeeseen.

4. NYKYAIKAINEN ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY JA ARKISTOINTI

Myös vakuutusoikeuteen ja sen alaisiin lautakuntiin nopeasti käyttöön sähköinen asiakirjojen käsittely, siirto ja arkistointi vakuutusyhtiöiden tapaan.

Paperilla olevat tiedot tallennetaan jatkossa myös vakuutusoikeudessa ja sen alaisissa lautakunnissa kuvamuodossa tietokoneelle tehokkailla asiakirjaskannereilla, jonka jälkeen valittaja voisi esimerkiksi pankki- sekä sotu-tunnuksellaan käydä tutustumassa oman tapauksensa asiakirjamassaan vakuutusoikeudessa tai sen alaisissa lautakunnissa myös etäyhteyden kautta.

Toki myös näin toimien omassa vahinkovakuutus- tai eläkeyhtiössään.

Uudesta järjestelmästä näkee myös itse valittaja, ketkä henkilöt ovat asiakirjoihin tutustuneet.

Henkilön suhde ja status asiankäsittelyyn selviävät myös klikkaamalla. Toisella klikkauksella avautuu tarvittaessa sähkökytkentäkaavio henkilön sidonnaisuuksiin ja kytkentöihin vakuutusalalla.

Mikäli sama järjestely ulotetaan myös ensimmäisen asteen lautakuntiin, niin hyödyt kokonaisuuden kannalta ovat mielestämme kiistattomat.

Etenkin lakien takaamien ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen suhteen.

5. ASIANOSAISJULKISTEN ASIAKIRJOJEN SIVUNUMEROINTI KUNTOON

Erityistuomioistuimen päätöksen sekä käsittelijä-/esittelymuistioiden sivujen numerointi tyyliin 1 (3), 2 (3) ja 3 (3) pakolliseksi. Suluissa oleva numero kertoisi sivujen kokonaismäärän.

Sivunumeroinnissa vakuutusoikeudessa oli käytössä päätöksessä ja käsittelijämuistiossa vain 1,2,3 jne. ilman mainintaa sivujen kokonaismäärästä ja esittelymuistioissa ei ollut sivunumerointia ollenkaan.

6. TALLENNE TUOMIOISTUIN KÄSITTELYN TAPAHTUMISESTA PAKOLLISEKSI

Koska valtaosa vakuutusoikeuden asian käsittelyistä on jatkossakin kirjallisia, niin nykytekniikka antaa mahdollisuuden virtuaaliseen avoimuuteen asianomaiselle päin.

Ellei sitten siirrytä näissä vakuutusoikeuden käsittelemissä valituksissa kokonaan käräjäoikeusmenettelyyn. Esimerkiksi valittajan loppuelämää koskevissa eläkeasioissa.

Siirtymäajalle pakollinen audiovisuaalinen kuva- ja äänitallenne tulisi päätöksen liitteeksi ja todisteeksi siitä, että asia on todella käsitelty vakuutusoikeuden istunnossa.

Nyt itse kukin saa omista asiapapereistaan sen kuvan, että yhdessä istunnossa nuijitaan tukkutoimituksena vain esittelijän kulloinkin etukäteen kehittämä kanta. Joka taas on valtaosin alemman tuomioistuimen kanta, joka taas on valtaosin sama kuin vakuutusyhtiön kanta.

Kyseessä on niin kutsuttu liitepäätösmenettely, jonka eduskunnan apulaisoikeusasiamies Riitta-Leena Paunio katsoi lakiemme vastaiseksi päätöksessään 31.12.1996 Dnro 489/2/96.

Vaihtoehtoisesti voidaan kukin vakuutusoikeuden käsittelemä valituksen tuomioistuinkäsittely äänittää ja purkaa tekstimuotoon päätösasiakirjojen liitteeksi.

7. YKSILÖITY ASIAKIRJALUETTELO KÄRÄJÄ- JA HOVIOIKEUKSIEN TAPAAN

Tiedot vakuutusoikeuden päätösten taustalla olevista yksilöidyistä asiakirjoista puuttuvat tällä hetkellä kokonaan.

Eli vakuutusoikeuteen ja sen alaisiin lautakuntiin pakolliseksi henkilökohtainen sekä aikajärjestykseen perustuva kattava koontiluettelo yksilöidyistä asiakirjoista mihin kunkin asian valituskäsittely ja päätös perustuvat erityistuomioistuimessa.

Käräjä- ja hovioikeuksista löytyy tietojemme mukaan valmiiksi kopioitavissa oleva toimintamalli tähän ongelmaan.

8. LAADUN TARKKAILU JOKAPÄIVÄISEKSI TOIMINNAKSI VAKUUTUSOIKEUDESSA JA ENSIMMÄISEN ASTEEN LAUTAKUNNISSA

Määrätään lailla kaikille vakuutusoikeuden ja sen alaisten lautakuntien päätöksille ulkopuolinen täysipäiväinen ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen laillisuusvalvoja.

Puolueeton laillisuusvalvoja vakuuttaa kunniansa ja omantuntonsa kautta kunkin vakuutusoikeuden päätöksen voimassa olevien lakien ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomelle antamien langettamien ennakkopäätösten vaatimien muutosten mukaan tehdyiksi.

Tarvittaessa henkilöitä palkataan lisää 10-50 kappaletta, jotta pitkään jatkuneet ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkaukset saadaan kitkettyä pois erityistuomioistuinjärjestelmästä.

9. PERUSTUSLAIN TOTEUTUMINEN KÄYTÄNTÖÖN ERITYISTUOMIOISTUIMISSA

Perustuslain 21 §:n 2 momentin on katsottu edellyttävän, että päätöksen perusteluissa on ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu.

Päätöksestä on selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä. Jos näyttö on perustunut asiakirjoihin, tulee yksilöidä, mistä asiakirjasta seikka käy ilmi.

Yleisluontoinen viittaus asiakirjoihin ei ole riittävä.

- - - -

21 § Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.


22 § Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

- - - -

Erityistuomioistuimien kaikki kustannukset maksettava valtion budjetista.

Erityistuomioistuimien vuosittaisten kustannusten maksattaminen oikeusprosessin toisen osapuolen eli vakuutusalan toimesta erilaisilla nimikkeillä kikkailulla pitää saada mielestämme loppumaan. Kuten oikeushallintomaksu.

10. TAPATURMA-ASIOIDEN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA TÄYSIN AVOIMEKSI JA LÄPINÄKYVÄKSI

Tapaturma – ja ammattitautitapausten oikeuskäytäntöjen taustalla vaikuttava tapaturma-asioiden korvauslautakunta puuttuu vakuutusoikeuden toimintaa esittävistä kaavioista.

Liitteenä kaavio, josta tapaturma-asiain korvauslautakunta puuttuu kokonaan.

Kuitenkin tapaturma-asioiden korvauslautakunta käyttää virallisen tuomioistuinjärjestelmän ulkopuolelta käsin erittäin näkyvää toimeenpanovaltaa, miten korvauskäytäntöjä tuomioistuinjärjestelmässä ja vakuutusoikeudessa sovelletaan.

YHTEENVETO

Tämän 10-portaisen toimintamallin kautta kansalaisilla on viimeinkin mahdollista saada vakuutusoikeuden ja ensimmäisen asteen lautakuntien päätöksiin tosiasiallisia perusteluita, jotka puuttuvat tällä hetkellä mielestämme päätöksistä kokonaan.

Annamme tästä esityksestä ja toimialaamme liittyvistä asioista mielellämme lisätietoja.

Annoimme 13.6.08 tapaamisen yhteydessä oikeusministeriön ylijohtaja Kari Kiesiläiselle ”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot” – tietopaketin, jossa vakuutusoikeudenkin osalta tiedossa olevia epäkohtia on käsitelty kattavammin.

Helsingissä 6.10.2008
Vakuutusongelmaisten liitto r.y.


* * * *


Esityksen lähdemateriaalia:
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 31.12.1996 Dnrot 2675/2/96 ja 489/2/9Kielteisten työkyvyttömyyseläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien päätösten perustelut

Oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa
9. PÄÄTÖSTEN PERUSTELEMINEN
13. LÄÄKETIETEELLISTEN SEIKKOJEN ARVIOINTI
Lausuntoja ja selvityksiä 2003:21, Maija Sakslin

2003:3 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintöX TUOMIOISTUINORGANISAATIO - ASIANTUNTIJAJÄSENET

Lausunnot toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean mietinnöstä ja vakuutusoikeustyöryhmän ehdotuksesta.Lausuntoja ja selvityksiä 2002:3


# # # #


LÄHDEAINEISTOA VAKUUTUSOIKEUDEN TOIMINNASTA KIINNOSTUNEILLE:

Lääkäri tuomarina : lääkärijäsenen roolista toimeentuloturvan muutoksenhakuelimissä - Havu Timo, Juntunen Juhani
(Suomalainen lakimiesyhdistys, Lakimies 100 (2002) : 4)


EUROOPAN IHMISOIKEUSSOPIMUS - Matti Pellonpää

HAISTA HOME VAKUUTUSOIKEUS - Nevalainen Ulla

OIKEUSTURVA TYÖELÄKKEESSÄ
Outi Antila – Timo Havu – Kimmo Kangasjärvi – Riitta Korpiluoma – Kimmo Rilasmaa

POTILAS- JA LÄÄKEVAHINGOT
KORVAAMINEN JA ENNALTAEHKÄISY

Reima Palonen, Pertti Mustajoki, Asko Nio

TYÖTAPATURMAKIRJA - Sirpa Kukkonen, Terttu Karmavalo

VAKUUTUSOPPI - Rantala Jukka, Pentikäinen Teivo

VAKUUTUSLÄÄKETIEDE
Timo Aro, Antti Huunan - Seppälä, Jukka Kivekäs, Sakari Tola, Ilkka Torstila (toimittajat)


# # # #


* ko. materiaalia on saatavissa esimerkiksi hyvin varustetuista kirjastoista kautta maan.


# # # #


Vakuutuslääkäreihin ja vakuutusoikeuteen ja liittyviä eduskunnassa aiemmin tehtyjä kirjallisia kysymyksiä hallitukselle:


1. KK 440/2007 vp - Jacob Söderman /sd - Kansalaisten oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa - Vastaaja Oikeusministeri Tuija Brax

2.
KK 563/2006 vp - Pentti Tiusanen /vas - Kansaneläkelaitoksen päätöksistä valittaminen - Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

3.
KK 848/2005 vp - Esa Lahtela /sd - Vakuutusoikeuden päätöksenteon nopeuttaminen - Vastaaja oikeusministeri Leena Luhtanen

4.KK 334/2005 vp - Lyly Rajala /kok - Vakuutuslääkäreiden ja hoitavien lääkäreiden tulkintaerot työkyvyttömyyseläkeasioissa - Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

5.
KK 792/2004 vp - Petri Neittaanmäki /kesk - Työkyvyttömyyden määrittely - Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

6.KK 602/2002 vp - Kari Rajamäki /sd ym. - Vakuutuslääkäreiden tulkinnat työkyvyttömyyseläkeasioissa - Vastaaja sosiaali- ja terveysministerin sijaisena ministeri Eva Biaudet

7.
KK 398/2002 vp - Valto Koski /sd - Työkyvyttömyyseläkepäätösten perustelut ja esteellisyyssäännökset - Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

8.KK 993/2000 vp - Matti Kangas /vas - Vakuutusoikeuden suullisen käsittelyn kustannukset työkyvyttömyyseläketapauksissa - Vastaaja oikeusministeri Johannes Koskinen

9.
KK 831/2000 vp - Esko-Juhani Tennilä /vas - Työkyvyttömyyseläkettä hakevien oikeusturvan parantaminen - Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

10.
KK 953/1999 vp - Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym. - Päätösten oikeellisuuden ja kohtuuden toteutuminen työkyvyttömyyseläkeratkaisuissa -Vastaaja oikeusministeri Johannes Koskinen

11.KK 678/1999 vp - Matti Kangas /vas ym. - Vakuutusyhtiöiden asiantuntijalääkärit sekä lääkäreiden jääviyden tulkinta - Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

12.KK 1415/1998 vp - Juha Karpio /kok - Työkyvyttömyyseläkettä koskevien päätösten oikeudenmukaisuudesta - Vastaaja sosiaali- ja terveysministerin sijainen, ministeri Anneli Taina

13.KK 623/1998 vp Valtiopäivät 1998 - Kari Rajamäki /sd: Pitkäaikaissairaiden ja ikääntyvien työttömien asemasta - Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

14.KK 605/1998 vp Raimo Vistbacka /ps: Vakuutusyhtiöiden, tapaturmalautakunnan ja vakuutusoikeuden suhtautumisesta potilaiden lääkärintodistuksiin - Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

15.KK 34/1998 vp Sulo Aittoniemi /kesk: Vakuutusyhtiöiden eläkepäätöksistä - Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

16.KK 358/1997 vp Mikko Elo /sd - Valitusasioiden käsittelyn nopeuttamisesta vakuutusoikeudessa - Vastaaja oikeusministeri Kari Häkämies

17.
KK 45/1996 vp Esa Lahtela /sd - Vakuutusyhtiön korvausmenettelystä suhteessa potilasta hoitaneen lääkärin antamaan lausuntoon - Vastaaja sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Lisätietoa kysymyksistä ja vastauksista osoitteessa: http://www.eduskunta.fi/


# # # # 


Lue myös Oikeusturvan VOLF - työryhmän  > Avoin muistio vakuutusoikeudesta -
ja laita tätä tietoa eteenpäin omissa verkostoissasi, niin halutessasi. Kiitos.* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 23.1.2017
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , , ,