tiistaina, maaliskuuta 31, 2009

Yhden (1) osakkeen omistajien liike

Klikkaamalla tämän kirjoituksemme otsikkoa, voit katsoa suomenkielisen ja aihetaustoitetulla musiikilla varustetun lanseerausvideon.

Modernin esittelyvideon kohderyhmänä ovat ensisijaisesti finanssikonsernien tulevat potilasosakkeenomistajat. Omakohtaiset tai lähipiirin kokemukset vakuutustaisteluista auttavat ymmärtämään videolla esitellyt yhden (1) osakkeen omistajien liikkeen toimintamahdollisuudet.

Mikäli klikattava nettilinkki ei jostain syystä toimi selainohjelmassasi, niin kopioi alla oleva sanajono hakukoneesi etsittäväksi:

yhden (1) osakkeen omistajien liike

Lanseerausvideon kestoaika 2 minuuttia ja 21 sekuntia.

Yhteistyöterveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä


Tunnisteet:

keskiviikkona, maaliskuuta 25, 2009

Lex Mittatilaus – tietoisku suomalaisille

Kaikkien lakisääteisesti vakuutettujen on mielestämme tärkeää pysyä ajan tasalla vakuutus- ja sosiaaliturvastaan.

Tässä asiayhteydessä kerrottuina; nimellä vakuutettu tai potilas.


Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen sanat viime viikolta puhuttivat monia potilaista:

”Puhutaan totta ja pahat asiat niin kuin ne ovat.”

Toivottavasti tuo Toivoa uhkuva kehotus murtaa DDR – tyyppisen vaikenemisen muurin vakuutusalan ympäriltä. Massiivisen muurin yksi haara alkaa Bulevardilta.

Tämän kertaisen kirjoituksemme lopussa kaksi lähiaikojen tilaisuutta Toivon pikaiseen elvyttämiseen! Tilaisuudet sopivat myös kaikkien puolueiden edustajien työkalupakeille. Tosin rohkeutta ja asettumista heikomman asemaan se vaatii. Muissakin kuin puheissa.


MIKSI KIRJALLISIA VAKUUTUSEHTOJA EI OLE OLEMASSA?


Vakuutuspuolellahan myynti – ja korvausyksiköt tekevät vakuutusyhtiöissä itsenäisesti budjetoitua työtään. Ne eivät siten voi vaikuttaa toistensa tekemisiin. Ainakaan periaatteessa.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus solmitaan työnantajan ja valitun vakuutusyhtiön välillä. Tehdystä vakuutussopimuksesta ja siinä olevista yksilöidyistä ehdoista yksittäinen vakuutettu ei saa kopiota.

Tämä lienee nykymaailmassa erittäin erikoinen käytäntö?

Yksittäinen vakuutettu ei saa myöskään etukäteistietoa pelisäännöistä, mahdollisista rajoitteista korvausten ja saman finanssikonsernin työeläkevakuutusten sisältämien rajoitteiden suhteen, mikäli vanheneva vakuutettu todetaan terveydellisistä syistä työkyvyttömäksi työelämään.

Lyhyt aikaisissa ja summaltaan verraten pienissä korvausvastuissa asiat vakuutusyhtiön kanssa sujuvat yleensä hyvin.

Tilanne muuttuu radikaalisti, kun työssä tapahtuneen tapaturman tai ammattitaudin seurauksista tule vakuutetun terveydentilan muutosten suhteen pysyvää. Loppuelämän kestävää.


KAHDEN LÄÄKÄRIN LOUKKU - PERUSTA ON VAKUUTUSLÄÄKETIEDE


Kun vakuutusyhtiön antamasta päätöksestä joutuu valittamaan, niin kokonaisvastuu siirtyykin yksittäiselle vakuutetulle. Todelliselle vakuutusasioiden amatöörille.

Kuitenkaan hän ei ole vakuutusyhtiön kannalta tasaveroinen sopimusosapuoli, jolle tarvitsisi tapaturmavakuutuksen ehtoja tai lainsäädännön koukeroita sen kummemmin selvittää.

Näin yksittäinen vakuutettu on vapaata riistaa vakuutusyhtiön niin kutsutulle vakiintuneelle tavalle toimia. Aina ylimpään vakuutusasioiden oikeusasteeseen saakka.

Jota myös virheellisesti vakuutusoikeudeksi kutsutaan.


VUODEN 2009 YHTIÖKOKOUKSET POTILASOSAKKEENOMISTAJILLE

Potilasosakkeenomistajat tulevat antamaan vahinkonumeroilleen kasvot. Nämä kaksi seuraavaa yhtiökokousta aloittavat uuden aallon vakuutusalalla.


1. Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 27.3.2009 alkaen kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä.
Pohjola mainostaa itseään 2008 vuosikatsauksessa arvojaan muun muassa näin:

Ihmisläheisyys
• Meitä on helppo lähestyä.
• Toimimme ystävällisesti, oma-aloitteisesti ja nopeasti.
• Arvostamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja työtovereitamme.


Vastuullisuus
• Pidämme lupauksemme ja toimimme johdonmukaisesti.
• Asiakassuhteemme ovat pitkäjänteisiä ja keskinäiseen luottamukseen perustuvia.
• Huolehdimme osaamisestamme ja hyvästä työilmapiiristä.
• Varmistamme, että liiketoimintamme on osakkeenomistajien edun mukaista ja eettisesti korkeatasoista.


2. Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous tiistaina 7.4.2009 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä.

Sammon toimintakertomuksesta arvoja ei ihan heti löydykään…

Ote Sammon vuosikertomuksesta:

Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja vuodelta 2008 nousi 549 miljoonaan euroon (534). Vakuutustekninen tulos oli 548 miljoonaa euroa (565).

Henkilöasiakkaat - liiketoiminta - alueen osuus vakuutusteknisestä tuloksesta oli 53 prosenttia.


Ote sivulta 53:
”Vahinkovakuutusyhtiö lupaa vahinkotapahtumien sattuessa maksaa korvauksia vakuutetuille ja saa tästä vakuutuksenottajilta vastikkeeksi vakuutusmaksuja.”


HITAAN SYÖKSYKIERTEEN MALLI JOHTAA SOSIAALITOIMEN ASIAKKAAKSI


Niin kuin potilaiden parissa hyvin jo hyvin tunnetaan, niin kirjallisesti pyöritettävissä prosesseissa vakuutusyhtiö ammattilaisarmeijoineen voittaa yksittäisen vakuutetun pomminvarmasti. Voiton takaavat Lex Mittatilaus – tyyppisinä voimaan saatetut lait.

”Elämää paperilääkäreiden armoilla” – reportaasissa Iltasanomissa 3.1.2009. Hippokampus – yhteisön Jari Jokinen kiteyttää potilaalle sälytetyn moninkertaisen todistustaakan osuvasti.

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -


Kyseessä on koulukiusaamisen aikuisversio, jonka seuraamukset ovat jo käsittääksemme Herran käsissä.

Miten tämä meno on sitten mahdollista?

Tällä hetkellä koko vakuutusoikeudellinen järjestelmä on vakuutusyhtiöiden ja vakuutuslääkäreiden hallinnassa.

Samoin kuin koko poliittinen järjestelmämme. Eduskunnassa on tällä hetkellä 10 sellaista vaaleilla valittua edustajaa, joiden voidaan katsoa olevan vielä kansan edustajia.

Lisäksi.

Palkansaajapuolen työmarkkinajärjestöjen integroituminen vakuutusalan puolelle on ollut pelottavan yksimielistä ja julkisuudelta vaiettua. Samoin kuin eduskunnan.

Seuraavaksi muutamia kohteita laajaan ja avoimeen tarkasteluun.


TOTUUS SUOMEN IHMISOIKEUSTILANTEESTA?


Nämä vakuutusoikeudellisen tuomioistuinjärjestelmän osat, pitää mielestämme siirtää pikaisesti osaksi avoimesti toimivaa käräjäoikeusjärjestelmää. Suullisine kuulemisineen.


(Tapaturma- ja/tai työeläkeyhtiö)
Tapaturma-asiain korvauslautakunta
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
Vakuutusoikeus


Mielenkiintoista olisi saada avoimesti siten tietää:
Saavatko esimerkiksi palkansaajajärjestöjen ja puolueiden vaaleilla valitut edustajat omaisineen tässä edellä kerrotussa lakisääteisessä vakuutusjärjestelmässä erityiskohtelun?

Itse emme tunne ketään ko. kohderyhmistä, jotka olisivat joutuneet edes valittamaan. Taikka jos ovatkin, niin voitto on tullut aina valittajalle, kun valittajan viiteryhmä suhteineen on tarkentunut…

Suomen todellisesta ihmisoikeustilanteesta riittää siten mielestämme vielä paljon paperille laitettavaa ja audiovisualisoitavaa.


TIESITKÖ TÄMÄN LAKISÄÄTEISESTÄ VAKUUTUSTURVASTASI?


Mikäli yksittäisenä vakuutettuna haluat nähdä Sinua koskevan tapaturmavakuutussopimuksen, niin joudut tekemään yrityksen kirjallisesti.

Esittämään pyynnöllesi perustelut ja sen jälkeen vakuutusyhtiösi antaa asiasta päätöksen.

Mikäli päätös on kielteinen, niin siitä voit hallintolain nojalla valittaa asuinalueesi hallinto-oikeuteen. Prosessin kesto kaikkine vaiheineen kestää arviolta noin 3 vuotta.

Tosin yhtään tapausta Suomesta, joka ko. tiedot olisi vakuutusyhtiöltään haltuunsa saaneet emme tunne.


VAKUUTUSLÄÄKÄRIN LAUSUMAT SALAISIA 80 VUOTTA!

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -


Muun muassa nykyinen oikeusministerimme Tuija Brax (vihr.) oli lakivaliokunnan puheenjohtajana päättämässä otsikon mukaisen salailulain (HE12/2006).

Sitä hyödynnetään mm. seuraavissa kohteissa täysimääräisesti:

Tapaturma-asiain korvauslautakunta
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
Vakuutusoikeus

Salailulain ensisijaisena kohteena ovat siis vakuutuslääkärien kirjallisten lausumien pimittäminen.

Päätöksethän syntyvät näissä vakuutusasioissa ”ihan papereiden” perusteella.

Kuten Pohjolan vakuutusylilääkärinä vuonna 2007 toiminut Esa Rahkonen Tapaturmavakuutus – lehdessä vakuutti.

Vai onko vakuutusalan vaikenemisen muurin murtaminen vihdoinkin jo akuutti?


”Bulevardilla tavataan ja yhtiökokouksissa kohdataan” - terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä

Tunnisteet: , , , , , ,

maanantaina, maaliskuuta 23, 2009

Vakuutuslääketiede tappaa

Suomen ihmisoikeustilanteesta kertovista raporteista on vuosikymmenten ajan jätetty pois isoja ongelma-alueita kokonaan pois.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuttavapiirissämme tervehdittiin ilolla, mutta kuitenkin epäkohdat tuntevina; erittäin myötätuntoisina; seuraavia tiedotusvälineissä esiin ponnahtaneita juttuja.

Helsingin Sanomat 16.3.2009 – KOTIMAA
Poliiseja joutunut evakkoon terveydelle vaarallisista taloistaan
Henkilöstön sairastumiset sulkevat poliisi- ja oikeustalon Joensuussa


Helsingin Sanomat 18.3.2009 – KAUPUNKI
Kymmenet helsinkiläiskoulut kaipaavat kiireesti korjausta
Koulun huono kunto uhkaa jo oppilaiden terveyttä ja turvallisuutta


Yle – SuomiExpress
Kuka ottaa vastuun homesairaudesta?
Tutkija Irma Hirsjärvi sairastui työpaikallaan Jyväskylän yliopistossa.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toivottavasti demokratiamme vaaleilla valitut edustajat ovat viimeinkin kansalaisten puolella. Puolueidensa edustamien korporaatioiden sijaan.

Julkisten rakennusten homeongelmista

Paljon on viime aikoina uutisoitu muun muassa päiväkoteihin, kouluihin ja sairaaloihin liittyvistä sisäilmaongelmista.

Käsittääksemme myös eduskunnassa on saatu aihepiiristä henkilökohtaisia kokemuksia. Ja yhtenä eduskunnan mittavan remontin taustatekijänä on erilaiset ”sisäilmaongelmat.”

Erilaisista sisäilmaongelmista ammattitautiin sairastuneiden kohtaloista vaietaan melko lailla kokonaan Suomessa. Ainakin toistaiseksi.

Suomen valtio on sattumoisin linjannut ammattitautiin sairastuneiden kohtalot tylyllä tavalla. Vakuutuslääkärien vakuutuslääketieteen keinoin tekemistä ihmisoikeuksien loukkauksista vaietaan visusti.

Ministeriötasoillakin ollaan käsittääkseni enemmän huolestuneita rakennuksista kuin niissä työskentelevistä ihmisistä.

Kuka ottaa vastuun homesairaudesta?
(Yle – SuomiExpress)

Tutkija Irma Hirsjärvi sairastui työpaikallaan Jyväskylän yliopistossa.

Ilmeisesti vanhan talon alapohjassa piilevä home aiheutti hänelle keuhkosairauden. Jokainen aamu alkaa tuhdilla lääkeannoksella, mutta Irma ei aio luovuttaa.

Hän hakee oikeutta itselleen - ja muille.

Erityisen huolissaan hän on päiväkotilapsista ja koulunuorista, jotka kärsivät huonosta sisäilmasta. Lapsille syötetään allergialääkkeitä, mutta sairastelun syihin ei oikeasti haluta tai osata puuttua.

Sairaus nähdään yksittäisen ihmisen tuntemuksena tai satunnaisena oireiluna, joka on riippuvainen vuodenajasta.Tapaturma-asiain korvauslautakunta


Valtiokonttori eli Suomen valtio on päättänyt miten ammattitautiin sairastuneita pääsääntöisesti kohdellaan. Aika karua luettavaa.

Vaikkakin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen luullaan kattavan ammattitaudin aiheuttaman pysyvän työkyvyttömyyden ja lääketieteellisen hoidon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suositamme Teitä tutustumaan tapaturma-asiain korvauslautakuntaa koskien ”Haista home vakuutusoikeus” – kirjassa ainakin sivuihin 256-257.

Suomalaista vakiintunutta ja perustuslaillisia oikeuksia polkevaa, niin kutsuttua vakiintunutta oikeuskäytäntöä, realistisesti kuvaavan kirjan on kirjoittanut työvoimaneuvoja, sairaanhoitaja Ulla Nevalainen. Nykyinen maanpakolainen.

Lyhyt lainaus kirjan annista:

”Valtiokonttorin edustajan, korvauspäällikkö Vuokko Hännisen lausumasta selviää mm. se, että valtiokonttorin tarkoituskaan ei ole ollut, Nevalaisen tapaturmaeläkkeen evätessään noudattaa ammattitautilakia ja tapaturmavakuutuslakia.”

Mikä tapaturma-asiain korvauslautakunta oikeasti on?

Nelikantaisesti toimiva asiantuntijalautakunta, jonka jäsenet edustavat valtiota, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä ja vakuutusyhtiöitä.

Toimii suomalaisen suljetun avoimuuden periaatteella.

Palkansaajajärjestöjen integroituminen osaksi vakuutusjärjestelmää kummastuttaa suuresti.

Vai ovatko juuremme sittenkin pysyvästi idässä?


Tavoitteet kirjoituksellemme – Vakuutuslääketiede tappaa!

Toivomme, että asioista ja epäkohdista aletaan keskustella viimeinkin niiden oikeilla nimillä.

Eikä epäkohdista omilla nimillään kertovia potilaita, lääkäreitä, lakimiehiä kuin toimittajia kohtaan käytetä DDR – tyyppisiä *) mustamaalaamisen keinoja.

Suomen ihmisoikeustilanteesta avoimesti kertominen vaatii siten; pikaisesti Suomessa pystyyn jääneen Berliinin muurin hännän murtamista.

Ensiksi meidän kaikkien veronmaksajain on hyvä saada julkisuuteen tieto siitä, että tulevatko ammattitautiin sairastuneet potilaat lopulta kuntien sosiaalitoimen ja Kelan kustannettaviksi?

Vakuutusyhtiöiden sijaan….

Kelan uudistetussa asiakaslehdessä (Elämässä – Mitt i allt), joka jaettiin jokaiseen kotiin 2.–13.3.2009, kerrotaan vakuutuslääkäreistä seuraavaa:

”Vakuutuslääkäreitä käytetään lausunnonantajina sosiaalivakuutuksen arvioinneissa kaikkialla maailmassa.

Se on vallitseva käytäntö myös tapaturmavakuutuksessa, eläkevakuutuksessa ja liikennevakuutuksessa.”


Lehden painos on ollut Suomen oloissa mammuttimainen. Noin 2,7 miljoonaa!

Toivottavasti Kela valottaa yhtä avoimesti asiakkaidensa kokemuksia vakuutuslääketieteestä ja vakuutuslääkäreistä.

Kuin mainitussa numerossa esiintyneet Kelan vakuutuslääkärit Jorma Järvisalo ja Matti Rekiaro nyt tekevät.

Alla Kelan vakuutusylilääkäri Jorma Järvisalon tuoreita ajatuksia alastaan:


- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi saatat saada sen näkymään ruudullasi isompana -


Kuitenkin Kelan internet-sivuilta löytyy minimaalisen vähän tietoa vakuutuslääketieteestä ja vakuutuslääkäreistä. Testatkaa vaikka heti. Kuin myös oman vakuutusyhtiönne sivustoa.


Nykypäivän Suomen menoa ihmetellen
Oikeusturvan VOLF – työryhmä


- - - - - -
- - - - - -*) Lyhenneselvitys DDR = Delay, Deny, Refuse
eli suomeksi viivyttelyä, kiistämistä, vaikenemista


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

 
* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , ,

tiistaina, maaliskuuta 17, 2009

Presidenttifoorumiin lisää aiheita

Tänään 17.3.2009 presidentinlinnassa vietettiin ties monettako presidenttifoorumia, jonka soisi käsittelevän enemmän kansalaisten parissa jyllääviä ongelmakenttiä kuin poliittisen eliitin.

Edelleen tiukasti asialinjalla pysyen, mutta koko kansan presidentin pitää mielestämme olla valmis kohtamaan myös itse luomiaan ongelmakohtia. Nk. lakien vaikuttavuuden elävä palautejärjestelmä.

Sanat eivät riitä monesti kertomaan kaikkea epäkohdista, joten Oikeusturvan VOLF-työryhmällä on ollut pikku hiljaa aikaa siirtyä myös kuvalliseen tuotantoon. Kuvallisella tuotannolla pyritään myös ylittämään kielellisten rajoitteiden esteitä.

"Windowsit auki Eurooppaan" - liikehdintämallin kautta toivomme, että myös mahdollisten muiden Suomessa vaiettujen aihepiirien tietäjien astuvan rohkeasti kuvallisen tuotannon pariin.

Klikkaamalla tämän kertaisen kirjoituksemme otsikkoa, niin pääset katsomaan Oikeusturva-yhteisön videotuotantoa Suomen ihmisoikeustilanteesta englanniksi.

Tunteita ja ajatuksia herättäviä katseluhetkiä!
Toivottaa - Oikeusturvan VOLF-työryhmä


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 9.4.2017
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemme linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -Tunnisteet: ,