tiistaina, maaliskuuta 01, 2011

Suomen ihmisoikeustilanne ja vakuutuslääketiede


Suomen ihmisoikeustilannetta ei voida käsitellä ilman, että mukaan otetaan avoimeen läpivalaisuun vakuutuslääkärit ja vakuutuslakimiehet.

Vasta vaalirahoituksen salaisuudet avaamalla päästään tilanteeseen, jossa voidaan arvioida ensimmäistä kertaa maan tapaa rehellisyydessä ja avoimuudessa.

Hallitusohjelmasta ja sen tiukasta noudattamisesta on tullut yksi merkittävin maassa vallitsevan harmaan hallinnon alue.

Hallitusohjelmaan vaikuttamisesta ja vaikuttajista on olemassa hyvin vähän tietoa. Esimerkiksi vakuutusalan ja sen kattona toimivan finanssialan kannattaa huolehtia siitä, että niiden ylivertaista asemaa suhteessa yksittäiseen vakuutettuun ei tulla jatkossakaan heikentämään.

Hallitusohjelman tekijät ja heidän taustaorganisaationsa tulee olla äänestäjien tarkistettavissa. Vasta täysin avoimen vaalirahoituksen kautta saadaan mahdolliset hallitusohjelman tekijöiden kytkennät vaalirahoittajiin selkeästi esille.

Johtuen hallitusohjelman merkittävyydestä ihmeitä herättää se, että hallitusohjelmaa, hallitusohjelman tekotapaa ja hallitusohjelman tekijöitä ei ole määritelty lainsäädännön tasolla.

VAALIRAHOITUS, NELIKANTAINEN LAINSÄÄDÄNTÖMALLI, HARMAA HALLINTO
- voit tallentaa .jpeg-muodossa olevan kaavion omalle koneellesi
- vie hiiri kaavion päälle ja hyödynnä kakkospainiketta avaamalla toiminto
> Tallenna kuva nimellä...

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

- - - - -
- - - - -


Tästä linkistä pääsee tätä aihetta tuntematon kokonaisuuteen nopeasti sisälle:
- Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot -


- - - -
- - - -


Seuraava vaikuttamisyritys tulevan hallituksen hallitusohjelmaan on mennyt kaikille kansanedustajille, ministereille, mepeille ja eduskuntaryhmien kansliahenkilöstöille sekä eduskuntapuolueiden puoluesihteereille.

Postitus tapahtui 18.2.2011, jonka ansiosta heille jää esitettyjen kysymysten vastaamiseen yli 30 vuorokautta aikaa. Myös puhelinnumero on päättäjien käytettävissä yhteydenottoa varten.

Laita halutessasi tätä settiä eteenpäin omissa verkostoissasi ja oman alueesi kansanedustajaehdokkaille. Kiitos.


- - - -
- - - -


Hyvää päivää eduskuntaan, europarlamenttiin ja puoluetoimistoihin,


JAKELU (sama teksti liitteenä .pdf-muodossa)
Kansanedustajat
Eduskuntaryhmien kansliat
Suomen mepit
Puoluesihteerit


Tässä kohta seuraavassa setissä eduskunnan tekoja vuosilta 2003 – 2007. Olkaa hyvät.


Pyydän Teitä ystävällisesti kertomaan minulle maaliskuun loppuun eli 25.3.2011 mennessä:

1. Miten Suomessa on mahdollista saada voimaan perustuslain, eurooppaoikeuden, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen velvoitteiden vastaista lainsäädäntöä?

2. Kuka Suomen viranomainen tai poliittinen päättäjä on edellä mainittujen toimien osalta korvausvastuussa pitkäkestoisista ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkauksista?

3. Mitä konkreettisia toimenpiteitä Te olette tehneet vuosina 2008 – 2011 tiedossa olevien epäkohtien poistamiseksi ja perustuslain 88 §:n mukaisten korvausten maksamiseksi potilaille?

Tästä tietopaketista pääsette vastaamisen suhteen; niin halutessanne, nopeasti alkuun:

- Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot -

 
Tulemme kollegojeni kanssa valmistamaan mahdollisuuksiemme mukaan vastaavanlaisen tietopaketin eduskunnan toimista vuosien 2008 – 2011 aikana.

Olemme kiinnostuneita samaan tästä aiheesta Teiltä myös haastattelun. Sillä tavalla toteutettuna, että keskustelette samaan aikaan aiheesta sen omakohtaisesti tuntevan potilaan/vakuutetun ja/tai hänen lähiomaistensa kannssa.

Ystävällisin terveisin
Petri Salo
 

oikeusturva - yhteisöstä 

- - - -
- - - - 


PAPERILÄÄKÄRIEN ARMOILLA – OSA FINNGATE SKANDAALIA
 

Seuraavissa konkreettisissa hallituksen esityksissä ja niistä nelikannassa voimaan saatetussa lainsäädännössä vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa vahvistettiin eduskunnassa vuosina 2003 – 2007 entisestään.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimi sdp:n kansanedustaja Valto Koski. Lakivaliokunnan puheenjohtajana toimi nykyinen oikeusministeri vihreiden Tuija Brax. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi.


Ranskalaisin viivoin kaikkein merkittävimmät käytännön vaikutukset:


1. HE 62/2004 – Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

- vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin.
- hoitava lääkäri antaa lausuntonsa vakuuttaen antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.
- vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”.

 
2. HE 47/2005 (HE 155/2003) – Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä

- tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.
 
3. HE 91/2006 – Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta 

- työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai – laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.


4. HE 12/2006 – Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

- koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.
- vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään.
- valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä.
- vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.


- - - -
- - - -- Kehuvat jo nyt Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kuumimmaksi ajatushautomoksi - 
* * * *


Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

 
* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.Tunnisteet: , , , , , , , , ,