tiistaina, tammikuuta 21, 2014

Vuoden 2014 kärkiteemat

Oikeusturva - yhteisön ja vuoden 2014 kärkiteemoja tulevat olemaan seuraavien, nykyajan Suomeen pesiytyneiden, rikollisuuden lajien avaaminen sekä tunnistaminen:

perustuslakirikollisuus
viranomaisrikollisuus
ihmisoikeusrikollisuus
oikeusturvarikollisuus

Koko kuvaa on kiteytetty tähän älyvalokuvaan - Lakisääteiset vakuutukset:

Koko kuvan avaaminen Ylen julkisen palvelun tehtäväksi?


Yhteisiä toimia tarvitaan paljon, kunnes nuo uuden ajan, mutta pitkään olemassa olleiden rikollisuuden lajit myös virallisen Suomen toimesta tunnustetaan, korjataan ja korvataan. Suomen todellinen hallintamuoto avautuu > Vaalirahasta - kertovan artikkelin avulla. Ja pitää muistaa, että Suomen ihmisoikeustilanne - selvitykset pitävät myös sisällään mustia aukkoja.

Tänään tiistaina, 21.1.2014, tämän artikkelin julkaisun hetkellä, sosiaali- ja terveysministeriössä esitellään sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon asettaman työryhmän loppuraporttia. Eriävän mielipiteen aiheeseen on Ylen Uutisten mukaan jättänyt Oikeutta vakuutetuille ry. Ylen juttuun
> tästä linkistä -

Vakuutuslääkärijärjestelmän avoimuutta pohtineen työryhmän virallinen tunnus internetin hakumonitorointia varten on STM091:00/2012.

Avointa taustatietoa vuoden 2012 lopun tilanteista, > tästä linkistä -

 - Klikkaamalla kuvakoostetta hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -
Vakuutuslääketiede - Lähihistoria ja sen juridinen perusta kliiniseen lääketieteeseen viimeinkin julki?


Kauan haettua ja toivottua oikeutta vakuutetuille ei tule helposti. Pitkäkestoisen joukkoistamisen avulla meillä on mahdollista ottaa selätysvoitto vakuutusalan markkinavoimista.

Kunhan me kaikki erillään olevat, mutta yhteiseksi asian tuntevat suomalaiset, kaivavamme esiin erilaisia näkökulmia kyseessä oleviin kärkiteemoihin ja saamme tietoa avoimeen levitykseen. Vain yhdessä toimien voimme olla enemmän.

TIETOJA AVOIMESTI TOIMIVASTA OIKEUSTURVA –YHTEISÖSTÄ:

o Tämä(kin) yhteenveto kertoo lakisääteisessä vakuutusturvassa vallitsevista mustista aukoista.

o Pysyvä sairaus, tapaturma, ammattitauti, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko saattaa mullistaa potilaan ja hänen lähiomaistensa loppuelämän.

o Varsinkin, jos vakuutusyhtiö/Kela/työeläkeyhtiö lähtee kiistämään korvausvelvollisuutensa. Kokonaan tai osittain. Ilman tosiasiallisia perusteluita. Lääketieteelliset tosiasiat syrjäyttäen.

o Laaja – alaisesti toimiva Oikeusturva – yhteisö ekosysteemi toimii yli puolue-, aate- ja varallisuusrajojen.

o Oikeusturva – yhteisön toiminnan tavoitteita ovat itseohjautuvan vertaistuen ja täsmätiedon tarjoaminen.

o Toiminnallisia ja erittäin pieniä taloudellisia resursseja hyödynnetään internetin avulla.

o Oikeusturva – yhteisön keskeisin Nyt Saa Riittää - kooste, nk. Kukkosen lista löytyy
> tästä linkistä -

o Yhteisön tiedotusväyliä ovat Oikeusturvan ajankuvan lisäksi esimerkiksi:
Oikeusturva Twitterissä
Oikeusturva Facebookissa
Oikeusturva YouTubessa

Lisäksi Ajatushautomo Suomi 2017 tuo esille laajempaa kuvaa koko Suomen tilanteista. Niin median, poliitikan kuin talouden näkökulmista. Euroopan unionia unohtamatta.


Tutustu niihin ja seuraa kaikessa rauhassa. Mikä kaikkein tärkeintä. Laita, niin halutessasi sanaa kiertämään, sillä kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Vuoden 2014 aloitusterveisin ja kiitoksin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä


* * * *

Päivitys 4/2014
Muista seurata mielenkiintoisia liikkeitä mielenosoitusten rintamilla:
Nyt Saa Riittää - mielenosoitusliike
... ja laita Sinäkin äänesi kuulumaan!

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

Oivia monitorointivinkkejä vakuutusalan ytimiin:
- Lisää päivänvaloa ja avoimuutta tarvitaan > Eduskunta 2 - dokumenttinäytelmä -.
- Ei liene sattumaa, että samoja nimiä löytyy myös näiden epäkohtien takaa.
- Joten 10-15 vuotta on näissä "uudistus" hankkeissa lyhyt aika.

1. Riitta-Leena Paunion apulaisoikeusasiamiehenä toimiessaan antamassa päätöksessä dnro 489/2/96, hänen lainsäädäntömme vastaiseksi katsomansa , liitepäätösmenettely on edelleen vakuutusoikeudellisessa tuomioistuinjärjestelmässä täysimääräisessä käytössä.

2. Myös Riitta-Leena Paunion apulaisoikeusasiamiehenä toimiessaan antama päätös 1124/2/99 sosiaali- ja terveysministeriölle on parannusten kohdalta jäänyt toteutumatta. Tuo päätös koski nk. asiantuntijalääkäreiden puolueettomuutta.

3. Oikeuskanslerin antama päätös 496/1/05 lääkärijäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden riippumattomuutta koskien on jäänyt myös mielestämme toteutumatta.

4. Kelan tutkijana toimineen, Maija Sakslinin, vuonna 2003 vakuutusoikeutta koskevassa selvityksessä esiintuomat epäkohdat ovat käsittääksemme edelleen vuonna 2014 voimissaan vakuutusoikeudessa ja sen alaisissa lautakunnissa.

5. Ulla Nevalaisen kirja vuodelta 2004 > Haista home vakuutusoikeus - kuuluu jokaisen vakuutustaisteluun joutuvan potilaan perusvarustukseen.

Lähde: Oikeusturvan ajankuvan VOLF - työryhmä
(Tiesitkö tämän? Maija Sakslin - niminen henkilö toimii tällä hetkellä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä.)

* * * *


22.1.2014 päivitys


Ko. muistio on erinomainen jatkokeskustelujen avaaja ja pikaistenkin toimenpiteiden käynnistäjä.


Ehken merkittävin saavutus, jonka Oikeutta vakuutetuille (OiVa) ry sai aikaiseksi, vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisua miettineessä työryhmässä?


Liittyi lääkärilausuntolomakkeiden vaarattomalta tuntuvaan uudistamishankkeeseen. Tuon uudistamishankkeen jälkeen hoitavilta lääkäreiltä oltaisiin viety pois oikeus ottaa kantaa potilaan/vakuutetun työkykyyn. Kaikessa hiljaisuudessa. Uudistetuista lomakkeista oltaisiin vain jätetty pois ko. kohdat.

Tämän nerokkaan, mutta härskin uudistuksen jälkeen vakuutuslääkäri olisi ollut, pelottavalla tavalla, aina oikeassa. Lääkärilomakeuudistuksen jälkeen, valtaosa korvauspäätöksiin kohdistuvista, valituksista oltaisiin voitu hylätä heti alkuunsa. Joten, tätä aihekokonaisuutta, tarkkailevia silmäpareja kuin kuuntelevia korvia tarvitaan paljon.

Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän muistioon kannattaa tutustua kaikessa rauhassa ja nukkua muutamien öiden ylitse sekä osallistua aiheeseen käytävään keskusteluun. Sosiaalisessa mediassa (SM) kuin oman alueen poliittisten päättäjien kanssa kasvokkain tapahtuvana turuilla ja toreilla. Eurovaalien 2014 ja eduskuntavaalien 2015 läheisyys ei ole ihan pikku juttu.

Klikkaamalla tämän artikkelin otsikkoa pääset keskustelun aiheista ja koko kuvan muodostamisessa hyvään alkuun. Rauhan, rakkauden ja rispektin nimissä.


Tunnisteet: , , , , , ,