keskiviikkona, huhtikuuta 18, 2007

Miksi kahden lääkärin loukku on mahdollinen?

Koko karmean kokoiseksi kasvanut kansallinen ongelmakenttä olisi mahdollistaa hoitaa pois päiväjärjestyksestä 1.9.2007 mennessä. Klikkaamalla otsikkoa miten ja keiden toimesta kafkamainen kahden lääkärin loukku - lakipakettina luotiin? Kaikessa hiljaisuudessa ja ohi hallitusohjelman!

Kyseessä ei ole enää pelkästään juridiikkaan liittyvä ongelma, vaan ratkaisu on suurimmalta osalta puhdasta politiikkaa.

Yksi suurimmista haasteita Suomen valtiolle ja vakuutusyhtiöille tulee varmasti olemaan se, kuinka ja mihin mennessä korvataan takautuvasti niille vielä elossa oleville potilaille kaikki ne lakien mukaiset korvaukset, jotka heiltä on ilman tosiasiallisia päätösperusteluita vakuutuslääketieteellisin kikkailuin evätty.

Mielestäni tämän ison ongelmakentän kohdalla voidaan puhua jo systemaattisista oikeusmurhista suljetun erityistuomioistuinjärjestelmän piirissä.

- - - - - - -

”Julkisuuden henkilö löytää itselleen helpommin julkisia puolustajia.

Yhteiskunnan marginaalissa elävien oikeusmurhat eivät saa huomiota.”

Lähde: Voima 3/2007 Tapaus Liebkind – Heikki Hiilamo

- - - - - - -

Toki se viime kirjoituksessani heittämä ajatus, että esimerkiksi entisten työministerien työpanosta käytettäisiin ”työttömyyden kivikova ydin 200 000” - ongelman tarkempaan kartoittamiseen on lapsenomainen ja utopinen. Ainakin ennen toteutumistaan.

Sillä eduskunnassa istuvilla entisillä työministereillä, kuten Liisa Jaakonsaari ja Tarja Filatov olisi nyt hyvää aikaa kertoa omia näkemyksiään sekä purkaa kokemuksiaan. Missä onnistuttiin ja missä meni pieleen? – tyyliin.

Liike-elämästä tuttua tehtäviin perehdyttämistä pitäisi pystyä hoitamaan yli puoluerajojen myös ministeriöiden välillä. Vaikkakin mielipiteet poliittisella kartalla eroaisivat kuin Tiktom ja Utsjoki paikkakuntina toisistaan. Virheitä varmasti uusillekin ministereille tulee, mutta ei niitä minun mielestäni jääräpäisyyssyistä pidä kuitenkaan toistaa.

Vastakkainasettelua varmasti tapahtuu edelleen, mutta tämän ongelmakentän kohdalla toivon henkilökohtaisesti, että ratkaisujen kohdalleen asettelukin alkaa onnistumaan.

POIKKIHALLINNOLLISET POLITIIKKAOHJELMAT PIKAISESTI KÄYNTIIN

Tsaarinaikainen, kansalaisten kyykyttämiseen perustuva ”tsat – tsat - tsaa” - tyyppinen hallintokulttuuri pitää saada tällä hallitus- ja eduskuntakaudella loppumaan.

Hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän kysymyksistä eduskuntaryhmille otan esille kysymyksen numero kuusi (6), joka kuului:

”Mitä poikkihallinnollisia politiikkaohjelmia eduskuntaryhmänne mielestä seuraavalla hallituksella pitäisi olla?”

Vastauksensa antaneiden puolueiden vastauksista minulla ei ole sen kummempaa tietoa.

Huomenna aloittavan hallituksen hallitusohjelmassa ei salatun vakuutuslääkäri- ja suljetun erityistuomioistuinjärjestelmän ongelmista puhuta halaistua sanaa.

Ikään kuin esimerkiksi tuota ”työttömyyden kivikova ydin 200 000” – nimistä ongelmaa ei olisi olemassakaan. Suomalaisesta kahden lääkärin loukusta puhumattakaan.

Suomen kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidesivulla jo 4.10.06 aiheesta ”Työttömyyden hoitoon tarvitaan uusia keinoja”

Lainaan siitä seuraavan palasen:

”Työkyvyttömyyden kriteerit on tarkistettava. Vaikeasti työllistyvissä on henkilöitä, jotka eivät työllisty kaikista toimista huolimatta. Heille on löydettävä eläkeratkaisu. Vapautuvat voimavarat voidaan tällöin kohdentaa realistisesti työllistyviin.”

Lisäksi hieman onnekkaasti eduskunnan arkistoista löytyi seuraavanlainen asiakirja:

PTK 69/2004 69. TORSTAINA 3. KESÄKUUTA 2004 kello 16.30
N:o 107) Työkyvyttömät työttömyystilastoissa


Siitä selviää kupletin juoni varsin seikkaperäisesti. Puheenvuoroja käyttävät poliittisten päättäjien hyvin tietämästä ongelmasta:

Mikko Elo /sd
Työministeri Tarja Filatov
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre/sd
Anne Huotari /vas
Maija Perho /kok
Anneli Jäätteenmäki /kesk
Raimo Vistbacka /ps
Oikeusministeri Johannes Koskinen/sd
Mikko Kuoppa /vas
Eero Akaan-Penttilä /kok
Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen/kesk
Sisäasiainministeri Kari Rajamäki/sd
Anni Sinnemäki /vihr
Ahti Vielma /kok

ONKO NORMAALI IÄNMUKAINEN MUUTOS ”JOKU MUU SAIRAUS”?

Mielenkiintoiselta yhteensattumalta tuntuu, että vakuutusyhtiöt vetoavat yhä useammin taustalla olevaan uhrin perussairauteen erilaisten vakuutusehtojen mukaisten vahinkojen korvauskäsittelyissä. Jonka vuoksi vakuutuslajin mukaisia korvauksia ei tarvitse ollenkaan maksaa.

Sanaa rappeuma tai rappeumasairaus käytetään monesti korvausvaatimukset hylkäävissä päätöksissä ainoina jotenkin kliiniseen lääketieteeseen viittaavina perusteluina.

Kuitenkin kyseessä on käsittääkseni suomen kielen synonyymi normaalille potilaan iänmukaiselle muutokselle esimerkiksi selkä- tai kaularangan alueella.

KUKA PUOLUEETON VIRANOMAINEN VALVOI VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄÄ VUONNA 2004?
Jonkun verran olen kuullut epäilyjä siitä, että voivatko Oikeusturvan VOLF - työryhmän työstämässä kaaviossa ”Suomalainen kahden lääkärin loukku” esitetyt faktat pitää paikkaansa.

Terve epäluuloisuus on aina näissä asioissa paikallaan.

Varsinkin mikäli omakohtainen tai oman lähipiirin kokemus vakuutuslääkärijärjestelmän pimeimmistä puolista puuttuu kokonaan. Kyseessähän on vakuutusalan harmaa alue.

Toisenlaisen näkökulman saadaksenne otetaanpa yhteys suomalaisten tiedotusvälineiden arkistoihin ja haetaan sieltä vertailevaa faktaa käyttöönne.

Olkaa hyvät. Seuraava katsaus tulee Yleisradion arkistoista ja on vuodelta 2004.

- - - - - - -

Asianajaja Jukka Remes:
"Kun tulee puhe näistä korvauksista niin ilmeneekin että hänellä on ollut jokin vanha rappeutuma tai vastaava valmis vamma jonka takia korvaus evätään tai sitä vähennetään tai rajoitetaan ajallisesti."

Kuka tämän rappeuman tai vamman sitten toteaa? "No se todetaan siellä taholla, josta korvausta haetaan eli vakuutusjärjestelmän piiristä." Vakuutusjärjestelmässä lääketieteellisiä asioita arvioivat vakuutusyhtiöiden palkkaamat asiantuntijalääkärit, jotka tekevät päätöksensä vain papereiden perusteella. Kenen intressiä he ajavat?

Johtaja Lea Mäntyniemi, Vakuutusalan keskusliitto:
"He ovat vakuutusyhtiön palveluksessa. He osallistuvat siihen päätöksentekoon vakuutusyhtiössä."

Eli sen lauluja laulat kenen leipää syöt. Mutta vakuutuslääkärinkin pitää noudattaa lääkärin etiikkaa.

Sen sijaan yllättävää on, että vakuutuslääkäreitä ei kukaan valvo keskitetysti.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lääninhallitukset valvovat vain sitä, että lääkäreiden lääketieteellinen osaaminen ja tietotaito on kunnossa.

Vakuutusvalvontavirasto ei voi puuttua yksittäisiin korvaustapauksiin, joista se saa kanteluita, vaan se voi ohjeistaa yhtiöitä yleisellä tasolla

Se ei voi myöskään puuttua lääkärien jääviyksiin.


A-pisteen selvityksen mukaan jokaisessa neljässä tärkeimmässä muutoksenhakulautakunnassa istuu vakuutusyhtiöiden palkkalistoilla olevia lääkäreitä tuomarin vastuulla arvioimassa vakuutusyhtiöiden lääkäreiden korvauspäätöksiä.

Vakuutusala siis valvoo itse itseään.

Onko valvonta sitten hoidettu hyvin?
Johtaja Lea Mäntyniemi, Vakuutusalan keskusliitto:
"Kyllä minun mielestäni se on hoidettu erinomaisesti."

Lähde:
Ajankohtaisohjelma A-piste 11.10.2004 - MIKSI VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄ EI TOIMI?

PELOTTELU KESKITTYY HIERARKKISILLE TYÖPAIKOILLE
- Pelon ilmapiiri tulee ikään kuin yritysten, myös julkisten organisaatioiden ulkopuolelta, talouspoliittisesta ja poliittisesta eliitistä. Tietyllä tavalla meitä pelotellaan koko ajan.

Pelottelua käytetään yleisimmin hierarkkisilla työpaikoilla. Näitä ovat muun muassa sairaalat, monet seurakunnat, yritykset ja yhtiöt, joissa eletään myllerrysten aikaa.

- Tämä on perinteinen machiavellilainen tapa, jossa tavallaan nöyryytetään, uhkaillaan, pelotetaan, hajotetaan ja hallitaan sitä organisaatiota. Ja se on aika tietoista, Eriksson sanoo.

Lähde: YLE24 Online Uutiset Kotimaa 10.4.2007 - Työpaikkoja johdetaan pelolla

- - - - - - - - -

…ja eikös juuri eduskunta, Suomen valtio ja nelikanta ole hyviä esimerkkejä hierarkkisille työpaikoille, joissa korporatiivinen toimintamalli edelleen kukoistaa? Ainakin toistaiseksi.

Oikeusturva – terveisin
Petri

ps. 1
Hyvää taustatietoa tähän kirjoitukseeni löysin toimittaja Katja Boxbergin kirjoittamasta kirjasta ”Paavo Lipponen”, joka on vuodelta 2004.

ps. 2
Lopussa artikkelikopio tapaturma- ja ammattitautilakia uudistavasta työryhmästä, joka tekstissä mainitusta kolmikantaisesta nimityksestään huolimatta on nelikantainen. Sen verran vahvasti ovat vakuutusalan etujärjestöt siinä silmämääräisesti edustettuina.-Klikkaamalla artikkelia, saat sen ruudullesi näkyviin isompana-

Ennen työryhmän työn valmistumista olisi, että edes nykyisin voimassa olevaa tapaturma- ja ammattitautilakia noudatettaisiin nelikannasta riippumattoman ja puolueettoman valvontajärjestelmän toimesta.

ps. 3 Mikäli huomaatte Oikeusturvan ajankuva – blogissa:

* esiintuodun ongelman jo ratkenneen

tai

* yksilöitävissä olevan asiavirheen,

niin ottakaa kohteliaimmin ensitilassa yhteyttä toimituksemme studioon:
jesp1981 at yahoo.com


* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle
> tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -
Tunnisteet: , , ,