lauantaina, lokakuuta 30, 2010

Suomen ihmisoikeustilanne 2010 ja vaalirahoitusskandaali


Voit tallentaa ylläolevan kaavion myös omalle koneellesi viemällä hiiren kaavion päälle ja valitsemalla hiiresi kakkospainikkeesta toiminnon > Tallenna kuva nimellä....
- kaavio on tallennettu .jpeg - muodossa

 
* * * *

Toivottavasti mahdollisimman moni suomalainen näkee tämän Silminnäkijän jakson. Joko suorana tai nauhoitettuna.

 
Silminnäkijässä maanantaina 1.11.2010 nähdään läpileikkausta muun muassa aiheisiin nimeltä vakuutuslääketiede ja vakuutuslääkärijärjestelmästä:

”Isku päähän voi viedä kaiken, liikuntakyvyn, muistin, koko terveyden. Silti vakuutusyhtiöt ovat sitä mieltä, että aivovamma ei ole korvausperuste.

Samoin vakuutusoikeus ja terveysviranomaiset myötäilevät mieluummin vakuutuslääkäreiden kuin hoitavien lääkäreiden kantoja.”


SILMINNÄKIJÄ: TUNTEMATON POTILAS
YLE TV2 maanantaina 01.11.2010 klo 22.05


Lisätietoa ohjelman aiheesta internetin hakukoneilta hakusanoilla:
hippokampus

* * * *

Suomen todellinen ihmisoikeustilanne oli esittelyssä myös vuonna 1999 MOT - ohjelmassa Vakuutuslääketiede - lääkärietiikan aivotärähdys?” Ohjelma esitettiin Ylellä 8.2.1999 (linkki toiminnassa 4.1.2021).

Ohjelmassa tuolloin esiintynyt Outi Antila-Rantanen toimii nykyisin Suomen korkeimpana vakuutusasioiden virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Osastopäällikkö; ylijohtaja Outi Antila valtakunta eli sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosasto käsittelee muun muassa työ- ja kansaneläkelainsäädäntöä, työttömyysturvalainsäädäntöä, sairaus- ja vanhempainvakuutuslainsäädäntöä ja muuta toimeentuloturva- ja vakuutuslainsäädäntöä sekä vakuutusmarkkinoiden toimintaa.


KUKA OUTI ANTILA ON? >>> Tilanne vuonna 2020

Vakuutusalan ylin virkamies

”Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja on alan ylin virkamies, jonka palkka on 9500 euroa kuukaudessa. Hän johtaa osastoa, joka vastaa vakuutusalaa koskevien lakien valmistelusta ja päättää muun muassa eläkeyhtiöiden hoitamien varojen tuottovaatimuksista.

Antila on tutustunut tarkasti sosiaalivakuutuksen koukeroihin: Hän työskenteli viimeksi puheenjohtajana Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa, jonne hylkäävän työeläkepäätöksen saaneet ovat voineet ensimmäisenä valittaa.

Tätä ennen hän tulkitsi tapaturmavakuutuslakia Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa, jossa vedettiin rajaa tapaturmien vakuutuskorvauksissa.

Antila on eronnut kahden aikuisen pojan äiti, joka seurustelee vakituisesti If-yhtiöissä työskentelevän juristin kanssa.

 
Hän harrastaa muun muassa hirvien ja kanalintujen metsästystä. Jahdissa Antila käy Akkainjahti ry:ssä, johon kuuluu jäseniä eri puolilta Suomea.

Neljätoista maratonin taivaltaneen Antilan ennätysaika on 4.01. Viimeisimpään maratoniin Ljubljanassa viime syksynä kului minuutti enemmän.”


Lähde: HS - Talous & Työ - 7.2.2010

* * * *

Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Vakuutusmaksut 700 miljoonaa Euroa
Vakuutuskorvaukset 400 miljoonaa Euroa
Kulut 40 miljoonaa Euroa

 
Lähde: MOT - Törmäys ja tyrmäys 23.8.2010 klo 20:00 TV1

Eli puhdas ja täysin riskitön voitto on vakuutusyhtiöille 260 miljoonaa euroa! Siis yhdessä vuodessa ja kate eli voittoprosentti on huikeat 37 prosenttia liikevaihdosta!

Joten jokainen meistä kyllä tajuaa, että tuollaisesta pomminvarmasta potista pitkäkestoisen vaalirahan irrottaminen on kannattavaa toimintaa. Kaikille sen vaikutusketjussa oleville. Koska se valvoo itse itseään.


Lisätietoja aiheesta ”nelikantainen toimintamalli Suomessa” internetin hakukoneilta hakusanoilla:

korporatismi
apparatsikki

apparatismi

* * * * * * * * *


SILMINNÄKIJÄ: TUNTEMATON POTILAS
YLE TV2 maanantaina 01.11.2010 klo 22.05


”Laukkasen mielestä Suomen oikeusjärjestelmän suurimmat epäkohdat ovat vakuutusoikeus ja Valvira (entinen Terveydenhuollon oikeusturvakeskus), jotka ajavat häikäilemättömästi vakuutusyhtiöiden etua.

Aivovammoihin erikoistunut, yksi Suomen tunnetuimmista neurologeista Olli Tenovuo on samoilla linjoilla.


Tenovuon mielestä aivovammapotilaat eivät ole saaneet oikeutta, koska Suomeen on luotu sellainen muutoksenhakureitti, jossa vakuutuslääkärien rooli muutoksenhakuelimissä on korostetussa asemassa.

-Siinä on kyse laillistetusta hyvä-veli -järjestelmästä, Olli Tenovuo sanoo.”Lisää Silminnäkijän Tuntematon potilas - ohjelmasta internetissä: 

http://atuubi.yle.fi/node/10415
- ko. linkki on lopettanut toimintansa.

Silminnäkijä: Tuntematon potilas (27 minuuttia, nähtävissä toistaiseksi)
https://areena.yle.fi/1-50117888
"Vakuutusläkkäreiden mielestä aivovamma ei oikeuta korvauksiin. (1.11.2010)"
(Linkki luettu 4.1.2021)

Outoja tulkintoja aivovammoista
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/01/14/outoja-tulkintoja-aivovammoista

Katso ohjelman aiheesta Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälveen haastattelu
Suomi 2017- blogista
>>
>
Uutislukitus 2

Lisätietoa ohjelman aiheesta internetin hakukoneilta hakusanoilla:
vakuutuslääkärijärjestelmä 2020-luvulla

- Laita sanaa halutessasi eteenpäin tästä ohjelmasta omassa verkostossasi. Kiitos. -

* * * *


SUOMEEN LUOTU MUUTOKSENHAKUREITTI JA VAKUUTUSLÄÄKÄRIEN ASEMA SIINÄ

Seuraavissa konkreettisissa hallituksen esityksissä ja niistä nelikannassa voimaan saatetussa lainsäädännössä vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa vahvistettiin eduskunnassa vuosina 2003 - 2007 entisestään.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana toimi sdp:n kansanedustaja Valto Koski. Lakivaliokunnan puheenjohtajana toimi nykyinen oikeusministeri vihreiden Tuija Brax. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi.

Ranskalaisin viivoin kaikkein merkittävimmät käytännön vaikutukset:

>>> 1. HE 62/2004 - Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

- vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin.
- hoitava lääkäri antaa lausuntonsa vakuuttaen antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.
- vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”.

>>> 2. HE 47/2005 (HE 155/2003) - Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä


- tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.

>>> 3. HE 91/2006 - Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

- työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai - laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.


>>> 4. HE 12/2006 - Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

- koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.
- vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään.
- valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä.
- vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.


* * * * * * * * *


Halutessasi voit tarkistaa tilanteen oman vakuutusyhtiösi toimien suhteen.
Tarkista lakisääteisten vakuutustesi vakuutusehdoista tai vakuutusyhtiösi nettisivuilta seuraavien korvaustoiminnan keskeisten instrumenttien tekstiselosteet.

vakuutuslääketiede
vakuutuslääketieteellinen arvio
vakuutuslääketieteen erityispätevyys
vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä
tapaturma-asiain korvauslautakunta* * * * * * * * *


Finngate – skandaali ulottuu jo Suomen Lääkäriliittoon 


1. Alla olevassa tiedustelussa olevia asiakirjoja ei ole asiasta kiinnostuneiden saatavilla.
2. Asiakirjoja ei ole näin ollen olemassakaan.
3. Vakuutuslääkärit toimivat koko ajan laittomasti.


Lue lisää aiheesta ja siitä ketkä kaikki ovat aiheesta jo tietoisia:

http://ajankuva.blogspot.com/2008/08/finngate-skandaali-ulottuu-jo-suomen.html


MOT - ohjelmas ”Vakuutuslääketiede - lääkärietiikan aivotärähdys?” Yle TV1 8.2.1999:
Jorma Juhani JUNTUNEN: ”Tää on pomminvarma systeemi.”


* * * *


Asioiden kirjaajana ja sanansaattajana Petri Salo
sähköposti (poista välilyönnit at-merkin molemmilta puolilta):
jesp1981 @ yahoo.com


 * * * *

- Muista myös Oikeusturva - yhteisön avoimet kanavat 

Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.


* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -


* * * *


Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

- Aurinko paistakoot ja Suomen lukuisat Berliinin muurit murtukoot! -
Tunnisteet: , , , , , ,