lauantaina, syyskuuta 29, 2012

Huonoja uutisia

Pamfletti, joka sisältää hyvää ajankuvaa tiedotusvälineiden ja suomalaisen vallankäytön maailmasta on aina mielenkiintoinen. Tiedä vaikka tässä on edessämme Ryhmäteatterille uuden näytelmäsarjan siemensäkki?

Helsingin Sanomat – sanavapauden monopoli, Pertti Klemola
Sananvapaus kauppatavarana, Martti Valkonen
Lumedemokratia, Katja Boxberg ja Taneli Heikka

Painokoneet seis, Johanna Vehkoo


Varsinkin, jos tämä Jussi Lankisen ja Juha Honkosen tuore pamfletti kytketään sisältönsä osalta: edellä mainittujen kirjojen avaamaan antiin. Media osana korporatiivista valtakoneistoa on ollut aiheena iso tabu.

Kannattaa lukea!

Pamfletti on jaettu kolmeen pääalueeseen:

Sadonkorjuun aika
Sadonkorjuun seuraukset
Sadonkorjuun jälkeen

Ajankohtaisesta kirjasta lisää:

Huonoja uutisia – pamfletti Facebook ryhmään
Huonoja uutisia – pamfletin kustantajan sivulle
Huonoja uutisia – pamfletin tekijät Suorassa lähetyksessä 2.10. kello 10-14

Pamfletti muun muassa kysyy, mikä on journalismin tulevaisuus?

Pamfletin lukeneet taas saattavat kysyä; kuka journalismin määrittelee, mihin sitä tarvitaan ja tarvitseeko siitä enää maksaa?

Tutustukaa aiheeseen ja ottakaa osaa keskusteluun. Ensin kerran jo tiistaina 2.10.2012 kello 10-14.

"Huonoista uutisista - Hyviä uutisia" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä


Tunnisteet: , , , , , , ,

keskiviikkona, syyskuuta 26, 2012

Mielenosoitus

Vakuutusoikeus korjaa menettelyään!


Kaikille > "Menneisyyden hautajaiset - Tulevaisuuden avajaiset" - - mielenosoituksessa 13.6.2008 olleille lämpimät kiitokset. Tiesittehän, että samana päivänä vakuutusoikeuden internet-sivulla julkaistiin yllä oleva tiedote. Ajallinen yhteensattuma tiedotteen julkaisemiselle lienee sattumaa? Klikkaamalla kuvamuodossa olevaa tiedotetta hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana.

Sama tiedote tekstimuodossa:

"Vakuutusoikeuden lehdistötiedote 13.6.2008

Vakuutusoikeus korjaa menettelyään

http://www.oikeus.fi/vakuutusoikeus/43660.htm
- linkki lopettanut toimintansa


Vakuutusoikeus tarkistaa menettelyään KHO:n 12.6.2008 antamien päätösten (KHO 2008:44 ja 2008:45) johdosta. KHO on antanut kaksi päätöstä, joissa se katsoi vakuutusoikeuden menetelleen asianosaisen kuulemisen suhteen virheellisesti. Vakuutusoikeus ei ollut kuullut muutoksenhakijoita Kansaneläkelaitoksen vakuutusoikeudelle antamista lisälausunnoista.

Kun joku valittaa vakuutusoikeudelle, hänen valituksestaan pyydetään lausunto eläkelaitokselta. Tämä lausunto annetaan aina tiedoksi muutoksenhakijalle ja hänelle varataan tilaisuus lausua siitä. Muutoksenhakijat toimittavat vakuutusoikeudelle usein lisäselvitystä vielä valituksen tekemisen jälkeenkin. Vakuutusoikeus ottaa joustavasti vastaan tällaista lisäselvitystä aina päätöksentekoon saakka. Eläkelaitokselta pyydetään lisälausunto uudenkin selvityksen johdosta. Mikäli eläkelaitos ei ole lisälausunnossaan todennut muuta kuin että se ei muuta kantaansa, ei tällaisesta lausunnosta ole yleensä enää kuultu muutoksenhakijaa.

Vakuutusoikeus on arvioinut, että määrätyssä vaiheessa asian joutuisa käsittely on muutoksenhakijan oikeusturvan kannalta tärkeämpää kuin kuulemisvelvoitteen tiukka noudattaminen.

KHO:n päätösten johdosta vakuutusoikeus tarkistaa kuulemiskäytäntöään. Vakuutusoikeus kuulee jatkossa muutoksenhakijoita myös sellaisista lisälausunnoista, joilla se ei oleta olevan merkitystä asian ratkaisun kannalta. Menettelyn muutos pidentää jonkin verran asioiden käsittelyaikaa vakuutusoikeudessa.

Lisätietoja antaa
ylituomari Timo Havu, timo.havu(at)oikeus.fi, 050 5400205
tiedottajalakimies Matti U Parkkinen, matti.u.parkkinen(at)oikeus.fi, 010 36 43262
"


VAKUUTUSOIKEUDEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Kuvassa tasavallan presidentti Tarja Halosen oikeudellisten asioiden neuvonantaja Timo Tuovinen saa kattavan tietopaketin Suomen ihmisoikeustilanteesta. Koskien vakuutusyhtiöitä, vakuutuslääkäreitä, vakuutuslakimiehiä ja vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.


Korkein oikeus (KKO) taas lähetti ko.tietojen vastaanottajaksi vahtimestarin.

Vuoden 2012 uutistietojen mukaan mitkään isot parannukset vakuutettujen ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumiseen vakuutusoikeudellisessa erityistuomioistuinjärjestelmässä eivät ole toteutuneet.

Tiedotusvälineet eivät toistaiseksi ole uskaltaneet porautua; sylttytehtaalla sijaitseviin, kafkamatic - tyyppisiin koneistoihin. Eli vakuutusyhtiöihin, joissa ilman tosiasiallisia perusteluita tehtävät hylkäävät päätökset aina alunperin tehdään. Korvauskäsittelijän, vakuutuslääkärin ja vakuutuslakimiehen kirjallisesti sekä suljetusti toimivassa pienoiskonklaavissa.

Vakuutusongelmaisten liitto r.y:n -avoin listaus tarvittavista kehittämiskohteista vakuutusoikeudessa ja sen toimintaan liittyvissä osasissa. Tietopaketti on siis jo vuodelta 2008.


1. LÄÄKÄRIJÄSEN TOIMIMAAN VAIN VALAN VANNONEENA ASIANTUNTIJANA JA VALITUKSEN ALAISEN ASIAN LÄÄKETIETEELLISEN ALUEEN TUNTEVANA ERIKOISLÄÄKÄRINÄ

Vakuutusoikeudesta lankeava lääketieteellinen asiantuntemus ei näy tällä hetkellä millään tavalla valittajaan päin.

Suppean selvityksen "Oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa" oikeusministeriölle on vuonna 2003 tehnyt oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin.

Sakslinin selvityksen sivulla 20 kerrotaan, että valtaosassa vakuutusoikeuden ratkaisuista keskeinen kysymys on lääketieteellinen.

Selvityksen sivulla 21 kerrotaan, että asianosaisella ei kuitenkaan ole mahdollisuutta varmistua siitä, mitä kaikkea on selvitetty ja millä perusteella lääkäri on päätynyt arvioonsa, jos nämä seikat eivät näy päätöksen perusteluissa.

Nykyisin lääkärijäsen merkitsee kantansa käsittelymuistioon, joka kuuluu neuvottelusalaisuuden piiriin. Merkintä saattaa olla hyvin lyhyt, lyhimmillään muotoa kyllä tai ei tai vain muutama lausetta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vakuutusoikeuden lääketieteellistä ratkaisua koskevat seikat tulee olla aina asianomaisjulkisia.
* oikeustieteen lisensiaatti, Maija Sakslin toimii nykyisin eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vakuutuslääketieteen asema vastaamaa sen todellista luonnetta.Puolueettomien asiantuntijoiden mukaan kyseessä on sellaisen lääketieteen muoto, joka ei perustu tieteellisen tutkimuksen pohjalta hankittuun faktaan.

Kyseessä on lääketieteen muoto, joka perustuu väittämiin. Vakuutuslääketiede on siten paramedisiinaa eli uskomuslääketiedettä.

2. VALITUKSEN KÄSITTELYLLE MAKSIMIAIKA

Omien kokemustemme mukaan valitusasian käsittelyyn vakuutusoikeudessa menee tällä hetkellä keskimäärin 12-24 kuukautta.

Jatkossa tavoiteaika vakuutusoikeuden valituskäsittelyille pitää olla maksimissaan 6 kuukautta.

Mikäli esittämämme kokonaisvaltainen toimintapaketti tietotekniikan suhteen toteutetaan, niin valitusten käsittelyaika pystytään puristamaan 3 kuukauteen!

3. TODELLISEN TYÖMARKKINATATILANTEEN KARTOITUS

Tehdään lailla pakolliseksi vakuutusoikeudelle ja sen alaisille lautakunnille pyytää valittajan omalta työvoimatoimistolta ja omalta ammattiliitolta kirjallinen lausunto valittajan työllistymismahdollisuuksista vajaakuntoisena lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Kolmikannan mukaiset työmarkkinajärjestöjen edustajat ovat tietojemme mukaan usein mukana erityistuomioistuimissa nimenomaan lakiasiain asiantuntijoina. Ei niinkään nykyisin vallitsevien koventuneiden työelämän vaatimusten asiantuntijoina.


4. NYKYAIKAINEN ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY JA ARKISTOINTI


Myös vakuutusoikeuteen ja sen alaisiin lautakuntiin nopeasti käyttöön sähköinen asiakirjojen käsittely, siirto ja arkistointi vakuutusyhtiöiden tapaan.

Paperilla olevat tiedot tallennetaan jatkossa myös vakuutusoikeudessa ja sen alaisissa lautakunnissa kuvamuodossa tietokoneelle tehokkailla asiakirjaskannereilla, jonka jälkeen valittaja voisi esimerkiksi pankki- sekä sotu-tunnuksellaan käydä tutustumassa oman tapauksensa asiakirjamassaan vakuutusoikeudessa tai sen alaisissa lautakunnissa myös etäyhteyden kautta.

Toki myös näin toimien omassa vahinkovakuutus- tai eläkeyhtiössään.

Uudesta järjestelmästä näkee myös itse valittaja, ketkä henkilöt ovat asiakirjoihin tutustuneet.

Henkilön suhde ja status asiankäsittelyyn selviävät myös klikkaamalla. Toisella klikkauksella avautuu tarvittaessa sähkökytkentäkaavio henkilön sidonnaisuuksiin ja kytkentöihin vakuutusalalla.

Mikäli sama järjestely ulotetaan myös ensimmäisen asteen lautakuntiin, niin hyödyt kokonaisuuden kannalta ovat mielestämme kiistattomat.

Etenkin lakien takaamien ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen suhteen.

5. ASIANOSAISJULKISTEN ASIAKIRJOJEN SIVUNUMEROINTI KUNTOON


Erityistuomioistuimen päätöksen sekä käsittelijä-/esittelymuistioiden sivujen numerointi tyyliin 1 (3), 2 (3) ja 3 (3) pakolliseksi. Suluissa oleva numero kertoisi sivujen kokonaismäärän.

Sivunumeroinnissa vakuutusoikeudessa oli käytössä päätöksessä ja käsittelijämuistiossa vain 1,2,3 jne. ilman mainintaa sivujen kokonaismäärästä ja esittelymuistioissa ei ollut sivunumerointia ollenkaan.

6. TALLENNE TUOMIOISTUIN KÄSITTELYN TAPAHTUMISESTA PAKOLLISEKSI

Koska valtaosa vakuutusoikeuden asian käsittelyistä on jatkossakin kirjallisia, niin nykytekniikka antaa mahdollisuuden virtuaaliseen avoimuuteen asianomaiselle päin.

Ellei sitten siirrytä näissä vakuutusoikeuden käsittelemissä valituksissa kokonaan käräjäoikeusmenettelyyn. Esimerkiksi valittajan loppuelämää koskevissa eläkeasioissa.

Siirtymäajalle pakollinen audiovisuaalinen kuva- ja äänitallenne tulisi päätöksen liitteeksi ja todisteeksi siitä, että asia on todella käsitelty vakuutusoikeuden istunnossa.

Nyt itse kukin saa omista asiapapereistaan sen kuvan, että yhdessä istunnossa nuijitaan tukkutoimituksena vain esittelijän kulloinkin etukäteen kehittämä kanta. Joka taas on valtaosin alemman tuomioistuimen kanta, joka taas on valtaosin sama kuin vakuutusyhtiön kanta.

Kyseessä on niin kutsuttu liitepäätösmenettely, jonka eduskunnan apulaisoikeusasiamies Riitta-Leena Paunio katsoi lakiemme vastaiseksi päätöksessään 31.12.1996 Dnro 489/2/96.

Vaihtoehtoisesti voidaan kukin vakuutusoikeuden käsittelemä valituksen tuomioistuinkäsittely äänittää ja purkaa tekstimuotoon päätösasiakirjojen liitteeksi.

7. YKSILÖITY ASIAKIRJALUETTELO KÄRÄJÄ- JA HOVIOIKEUKSIEN TAPAAN

Tiedot vakuutusoikeuden päätösten taustalla olevista yksilöidyistä asiakirjoista puuttuvat tällä hetkellä kokonaan.

Eli vakuutusoikeuteen ja sen alaisiin lautakuntiin pakolliseksi henkilökohtainen sekä aikajärjestykseen perustuva kattava koontiluettelo yksilöidyistä asiakirjoista mihin kunkin asian valituskäsittely ja päätös perustuvat erityistuomioistuimessa.

Käräjä- ja hovioikeuksista löytyy tietojemme mukaan valmiiksi kopioitavissa oleva toimintamalli tähän ongelmaan.

8. LAADUN TARKKAILU JOKAPÄIVÄISEKSI TOIMINNAKSI VAKUUTUSOIKEUDESSA JA ENSIMMÄISEN ASTEEN LAUTAKUNNISSA

Määrätään lailla kaikille vakuutusoikeuden ja sen alaisten lautakuntien päätöksille ulkopuolinen täysipäiväinen ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen laillisuusvalvoja.

Puolueeton laillisuusvalvoja vakuuttaa kunniansa ja omantuntonsa kautta kunkin vakuutusoikeuden päätöksen voimassa olevien lakien ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomelle antamien langettamien ennakkopäätösten vaatimien muutosten mukaan tehdyiksi.

Tarvittaessa henkilöitä palkataan lisää 10-50 kappaletta, jotta pitkään jatkuneet ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkaukset saadaan kitkettyä pois erityistuomioistuinjärjestelmästä.

9. PERUSTUSLAIN TOTEUTUMINEN KÄYTÄNTÖÖN ERITYISTUOMIOISTUIMISSA

Perustuslain 21 §:n 2 momentin on katsottu edellyttävän, että päätöksen perusteluissa on ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu.

Päätöksestä on selostettava, millä perusteella riitainen seikka on tullut näytetyksi tai jäänyt näyttämättä. Jos näyttö on perustunut asiakirjoihin, tulee yksilöidä, mistä asiakirjasta seikka käy ilmi.

Yleisluontoinen viittaus asiakirjoihin ei ole riittävä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 § Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

22 § Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Erityistuomioistuimien kaikki kustannukset maksettava valtion budjetista.

Erityistuomioistuimien vuosittaisten kustannusten maksattaminen oikeusprosessin toisen osapuolen eli vakuutusalan toimesta erilaisilla nimikkeillä kikkailulla pitää saada mielestämme loppumaan. Kuten oikeushallintomaksu.

10. TAPATURMA-ASIOIDEN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA TÄYSIN AVOIMEKSI JA LÄPINÄKYVÄKSI

Tapaturma - ja ammattitautitapausten oikeuskäytäntöjen taustalla vaikuttava tapaturma-asioiden korvauslautakunta puuttuu vakuutusoikeuden toimintaa esittävistä kaavioista.

Kuitenkin tapaturma-asioiden korvauslautakunta käyttää virallisen tuomioistuinjärjestelmän ulkopuolelta käsin erittäin näkyvää toimeenpanovaltaa, miten korvauskäytäntöjä tuomioistuinjärjestelmässä ja vakuutusoikeudessa sovelletaan.

* * * *

Tätä edeltävissä artikkeleissamme olemme avanneet maan tapaa medioissa, korporatismia ja harmaata hallintoa. Siksi on myös hyväksi, että ko.kuvioiden sisäpiiriläiset taikka eliitti eli ihmiset, jotka tämänkaltaista suljettua ja läpinäkymätöntä systeemiä pyörittävät tulevat Sinullekin tutuiksi.

> Avointa analyysia apparatsikkien arvoista -


Eikä siinä mitään, jos tämä kaikki on sitä mitä yhteiskunnaltamme tai kotimaaltamme haluamme. Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Mistä onkaan kyse? Kun esimerkiksi meille vuosikymmenten ajan kerrotaan, että

> Vakuutusoikeuden toimintaa kehitetään -

Oletko kiinnostunut oman verkostosi kanssa järjestämään mielenosoituksia? Vakuutusoikeuden, eduskunnan, oikeusministeriön, sosiaali-ja terveysministeriön, korkeimman oikeuden tai valtioneuvoston linnan edessä? Useamman kerran? Kerran viikossa tai kuukaudessa?

Kuka järjestäisi ja kokoasi porukan tällä kertaa kasaan?

http://www.soste.fi/
http://www.suomenkipu.fi/
http://homepakolaiset.fi/


Yhdistetty seminaarisarja eduskuntapuolueiden, vakuutusalan ja ay-liikkeen tuella samaan yhteyteen?

Laillisuusvalvojia ja ministeriöiden tukea unohtamatta. Matka- ja majoituskulujen kattamiseen 2000 euroa/per seminaarikerta/osallistuva yhdistys tai yhteisö. Esimerkiksi 3 henkilö per osallistujaorganisaatio.

Myös kaikille rekisteröityneiden puolueiden valitsemille kolmelle edustajalle mahdollisuus osallistua samoin ehdoin.

Seminaarisarjasta suora nettilähetys. YouTube-videoraportti. Sekä tilaisuuden puheenvuorot avoimesti nettiin tekstiversioina eduskunnan täysistuntojen tapaan.

Vain yhdessä toimien olemme enemmän. Vaikka eri mieltä oltaisiinkin, niin sanallisia ja lihallisia kontakteja tarvitaan. Todella kovasti. Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää.


Hyvää perustietoa mielenosoituksen järjestämiselle esimerkiksi osoitteessa
http://mielenosoitus.info/- linkki ei enää toiminnassa


Laita Sinäkin sanaa tästä artikkelista kiertämään.

> Tästä linkistä 13.6.2008 - pidetyn "Menneisyyden hautajaiset - Tulevaisuuden avajaiset" - mielenosoituksen tietopaketti kaikkien aiheesta kiinnostuneiden saataville..

Kun kaikki tietää. Kaikki oppii. Kuinka muun muassa härskeille perustuslain vastaisuuksille saadaan yhdessä toimien viimeinkin stoppii!

> Perustuslain 88§ - mukaiset saatavat on myös saatava pikaisesti maksatukseen!

Kuntavaalien 2012 kynnyksellä on tärkeää kuulla puoluejohtajien suusta se, että kuuluvatko vakuutusyhtiöille kuuluvat korvausvelvollisuudet lisääntyvissä määrin kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimille?"Monitoroinnissa On Munaa" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä
* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , , ,

keskiviikkona, syyskuuta 19, 2012

Harmaa hallinto EU

Onko esille nostaamme harmaata hallintoa Euroopan unionissa? Siis sellaista, joka toimii parlamentarisen ja sitten julkisen laillisuusvalvonnan ulkopuolella. Onpa hyvinkin ja Suomesta alkaen.

Tästä linkkauksesta avointa katsausta aiheeseen
> Suomi 2017 ajatushautomo EU 2006 -

Noista artikkeleista löytyy vuodelta 2006 peräisin oleva tieto, jonka mukaan "Suomi panostaa erityisesti avoimeen ja tehokkaaseen toimintatapaan." Suomi toimi tuota lausumaa antaessaan Euroopan unionin puheenjohtajamaana.

Sitten aikakoneella vuoteen 2011 ja seuraavanlaiseen asiakirjapyyntöön sekä siitä saatuun vastaukseen. Käsite Vanhasen lista on syntynyt. Herää kysymys, mistä kaikesta onkaan kysymys?Tilaisuudessa ei tehty päätöksiä, sovittiin vain kuin EU-asioissa toimitaan...Tilaisuutta on hehkutettu sisäpiirissä olevien toimijoiden taholta EU-asioiden > Korpilammeksi - .

Etelä-Saimaa uutisoi
"harmaa hallinto"-aiheeseen liittyen 4.9.2012 numerossaan, sivulla 5 näin:
"Ministeriöt pitävät edelleen salaisia asiakirjaluetteloita"
Jotain hyvääkin tässä toki on. Tämän päivän salaliitot ovat siten silmiemme edessä tapahtuvia avoliittoja. Kuitenkaan ilman tämän kaltaisia esillenostoja > maan tapaa - , sitä todellista maan ja EU:n tapaa saadaan koskaan esiin?

Kukaan ei tosin tiedä taikka tunnusta, kuinka isoksi ministeriöissä rehottava harmaa hallinto on jo kasvanut ja kasvamassa eurokriisiin niskalenkkiä haettaessa. Demokratiahan ei ole koskaan ollut eikä tule olemaan yhteisten asioiden käsittelyn Ferrari. Ei Suomessa eikä Euroopan unionissa.Perussuomalaisten mepin Sampo Terhon videoraportti (4:15) EU:n saloista:


"Euro ja koko EU kärvistelevät historiansa pahimmassa kriisissä. Tarjoavatko EU:n rahoitusmekanismit ulospääsyn kriisistä vai ovatko ne suorastaan haitallisia? MEP Sampo Terho (EFD/Perussuomalaiset) kertoo mm. ERVV:n ja EVM:n toiminnasta. Videon kuvaamisen jälkeen EVM:n aikataulu on muuttunut ja se astunee voimaan jo heinäkuussa 2012."


* * * *

Taustaa EU:n, euron, ERVV:n, EVM:n tilanteista avoimesta internetistä:
rehnponzi-huijaus


* * * *

Tuntuu hyvin erikoiselta, että vuonna 2009 voimaan saatetun "uudistetun" vaalirahoituslain ilmoitettiin lisäävän vaalirahoituksen avoimuutta ja siten mahdollisten sidonnaisuuksien läpinäkyvyyttä. Kuinkas sitten kävikään?

Tästä linkistä > Suomi 2017 ajatushautomon meppejämme koskevaan katsaukseen -

Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää.

"Korporatismi on konsensuksen kanki" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä
* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -Tunnisteet: , , , , , , ,

keskiviikkona, syyskuuta 12, 2012

Harmaa hallinto

Tällä hetkellä; ainakin pääkaupunkiseudulla, taistellaan isosti harmaata taloutta vastaan. Taistelua käydään, esimerkiksi julkisen liikenteen pysäkkien luona, jyhkeästi jököttävissä isoissa mainostauluissa. Klikkaamalla mainoskoostetta hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana ja terävämpänä. Älä kuitenkaan peljästy.

Vain yhdessä toimien olemme enemmän. Myös isoksi kasvaneen harmaan hallinnon läpivalaisemisessa.


 Toivottavasti samojen osapuolten toimesta käynnistyy taistelu harmaa hallintoa vastaan. Pikaisesti ja vielä laajemassa mittakaavassa. Ovathan monesti heistä olleet, omalta osaltaan, vuosikymmenien ajan rakentamassa, ylläpitämässä ja harmaan hallinnon tarjoamista herkuista suoraan taikka välillisesti hyötymässä.

Harmaan hallinnon voi lyhyesti määritellä niin, että se toimii parlamentarismin ja siten kaiken laillisuusvalvonnan ulkopuolella.

Vai olisiko sittenkin jo aika pyytää apuun EU ja YK?

Iltalehti lähestyi harmaan hallinnon ytimiä 4.9.2012 otsikolla "Näin asioita salaillaan ministeriöissä". Kohta tulee luettavaksenne tuore esimerkki salailusta sosiaali-ja terveysministeriöstä.
 

Vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisua suorittavan työryhmän jäsenet ja asiakirjamateriaalit ovat salaisia! Ihmetyttää, että asia ei kiinnosta virallisia tiedotusvälineitämme?

Mikä mahtaa olla alla olevien suomalaisten lukumäärä vuonna 2012? Ketä kiinnostaa?
Yllä olevaan ja seuraavista linkeistä avautuvaan todellisuuteen ovat sekaantuneet tällä hetkellä kaikki eduskuntapuolueet. > Perussuomalaiset ja vasenryhmä - toistaiseksi vähiten.

SUOMESSA EI NOUDATETA VIELÄKÄÄN PERUSTUSLAIN VELVOTTEITA

Eikä myöskään hyvää ja avonta hallintotapaa. Sanan länsimaisessa merkityksessä.

> Hyviä uutisia - reportaasissamme nostimme esiin sen, ettei vakuutuslääketieteen ja sen erityispätevyyden laillisuusperusteista ole saatu mitään näyttöä päivänvaloon. Kuin ei myöskään vakuutuslääketieteen ylivertaiseksi nostetun suhteen laillisuusperustasta; tavalliseen eli kliiniseen lääketieteeseen ja hoitaviin lääkäreihin verrattuna. Ei myöskään tuntemattomassa paikassa vakuutuslääketieteen erityispätevyydestä tehtyjen päätösten, päätösasiakirjojen kuin ei päätösten tekoon osallistuneista henkilöistä ja heidän edustamistaan organisaatioista.

Tuletko jo apuun EU?

Kesäkuussa uutisoimme, että > Vakuutuslääkärijärjestelmä läpivalaistaan -

Kesän aikana useat tiedotusvälineet, kuten Hymy, Helsingin Sanomat ja Yle, uutisoivat kesän aikana isosti vakuutuslääkärijärjestelmässä ja vakuutusoikeudessa tiedossa olevista epäkohdista.

Yritimme sitten saada selville ketkä henkilöt tuota vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaisua tekevät. Sosiaali- ja terveysministeri Risikon kutsusta.

Vastaus tulee tässä. Työryhmän kokoonpano ja asiakirjat ovat salaiset! Finngate skandaali siis sakenee. Avoimuutta tavoittelevan työryhmän tiedot eivät kuulu vakuutetuille ja potilaille! Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen terävämpänä ruudullesi.

Vakuutettujen ja potilaiden edustajat suljetaan tässäkin tapauksessa pois epäkohtien korjaamisesta.

On myös hyvä tiedostaa se, että Suomessa on siirrytty entistä enemmän harmaan hallinnon käytäntöihin.

Perusideana on se, että ne henkilöt ja organisaatiot, jotka ovat epäkohdat rakentaneet, ylläpitäneet niitä sekä hyötyneet välillisesti tai suoraan niistä; saavat niitä sitten myös ratkoa epäkohtia.

Tässä taustoistusta sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusylijohtaja > Outi Antilaan - , jonka sosiaali-ja terveysministerinä toiminut keskustan Liisä Hyssälä nimitti virkaan. Ennen siirtymistään Kelan pääjohtajaksi.

Harmaa talous. Harmaa hallinto. Kaikki vaikenee. Kaikki hankkii.


Tuon kaiken ymmärtää taas piirun verran paremmin, kun pohtii aiemmin tekemiämme poimintoja > Hallitusohjelmasta -

Niin kuin aiemmin olemme esittäneet. Suomen valtion uskottavuuden kannalta ratkaisevinta on se, että perustuslain 88§ pätee. Ja kaikki lakien sekä vakuutussopimusten mukaiset korvaukset myös maksetaan. Viivästyskorkojen kera. Ilman tosiasiallisia perusteluja tehtyjä hylkääviä päätöksiä on tehty valtavasti. Kuolleita ei enää voida ottaa laskuihin, mutta elossakin olevista löytyy sitä niin sanottua kriitiiseksi kasvanutta massaa.

Näistä aiheista aloitimme > vuoden 2006 syyskuussa -

Nyt siis olemme myös tavoitettavissa Facebookissa. Mikä parasta. Sivuston sisältöjen lukeminen onnistuu myös ilman Facebook-profiilia. Tärkeintähän on edelleenkin tiedonvälitys. Pienistäkin asioista.

Vinkkaa meille Sinun mielenkiintoisena pitämistäsi "toimialan" a. uutistiedoista b. vastaavista sivustoista ja blogeista c. mitä kaikkea päättäjien toimesta kerrotaan . Esimerkiksi osoitteella jesp1981 @ yahoo.com

Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää.

"Päivänsäde" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä
* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , ,