maanantaina, toukokuuta 07, 2007

Finngate skandaali?

Uusimpana uhrina pirulliseen suomalaisen kahden lääkärin loukkuun on ajautunut keihäänkeittäjä ja Sevillan maailmanmestari Aki Parviainen.

Hänen tapauksestaan uutisoi Iltasanomat 26.4.07 muun muassa seuraavalla tavalla:

"Aki Parviainen, 32, käy katkeraa taistelua vakuutusyhtiötä vastaan. Maailmanmestari joutui lopettamaan uransa vuosi sitten loukkaantumiskierteen takia.

Parviainen, hänen lääkärinsä ja juristinsa katsoivat tämän aiheuttaneen pysyvän työkyvyttömyyden keihäänheittäjän ammattiin.

Parviainen maksoi tältä varalta vuodesta 1998 noin 5000 euroa vuodessa Pohjolan urheilijaturvavakuutukseen siinä uskossa, että työkyvyttömyyden iskiessä saisi sovitun korvauksen: 85 prosenttia tuloistaan 10 vuotta.

Tämä toisi hänelle noin 40000 euron määräaikaisen tapaturmaeläkkeen vuodessa.

Parviainen jätti korvaushakemuksen vuosi sitten. Pohjolan helmikuinen vastaus tyrmistytti Sevillan maailmanmestarin: ei mitään korvausta.

Yhtiö katsoo, ettei mikään Parviaisen vajaasta kymmenestä diagnosoidusta urheilutapaturmasta ole yksin aiheuttanut pysyvää työkyvyttömyyttä.

Parviaisen leiri pitää yhtiön kantaa käsittämättömänä ja katsoo, ettei päätökselle löydy tukea vakuutusehdoista tai urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvaa koskevasta laista.

- Olisi kai pitänyt heittää käsi irtipoikki, niin saisi vakuutusyhtiöltä rahaa. Olisikohan sekään riittänyt? Parviainen pohtii. "


- Klikkaamalla kaaviota hiireelläsi, saat sen ruudullesi näkyviin isompana -

VAKUUTUSLÄÄKÄRIT VASTAAN HOITAVA LÄÄKÄRI
Iltasanomissa haastatellaan tunnettua ja arvostettua urheilulääkäri Ilkka Tulikouraa.

Tulikoura: Aki on työkyvytön

"Tulikoura tietää, että vaikka hän katsoo Parviaisen työkyvyttömäksi, löytyy kollegoilta toisenlaisiakin näkemyksiä.
- Kyllä osa kollegoista antaa sellaisia lausuntoja, etten tiedä, ovatko he vakuutusyhtiöiden osakkaita vai muuten maksamia. Eli kyllä sellainen lääkäri tarvittaessa löytyy."
Miten keihäänheiton maailmanmestarin vakuutustaistelussaan kävi? Entä vuoden 1995 jääkiekon maailmanmestarin?


Lue lisää Oikeusturvan ajankuvan Keihäänkeittäjä - reportaasista 3.5.2013:
http://ajankuva.blogspot.fi/2013/05/keihaanheittaja.html

- - - -

Tässä yhteydessä nostan esille kaavion siitä pitkään jatkuneesta epätietoisuudesta, että onko potilaalla oikeus tietää häntä hoitavan lääkärin vakuutusyhtiösidonnaisuuksista etukäteen?
- Klikkaamalla kaaviota hiireelläsi, saat sen ruudullesi näkyviin isompana -


Lääkäreitähän on Suomessa tällä hetkellä noin 17 000, joista vakuutusyhtiölääkäreitä noin 400.

Yksi mahdollisuus estää etukäteen mahdolliset jääviysongelmat olisi sähköisen asiointiyhteyden avaaminen terveydenhuollon ammattihenkilöstön TERHIKKI - rekisteriin.

Kirjaantumisen voisi potilas hoitaa nykyaikaisesti omilla pankkitunnuksillaan ja näin varmistua halutessaan etukäteen, ettei hänen valitsemansa lääkäri ole myös vakuutusyhtiölääkäri.- Klikkaamalla kaaviota hiireelläsi, saat sen ruudullesi näkyviin isompana -

Iltalehdessä 3.5.2007 kerrottiin, että home sulkee Rovaniemellä sijaitsevan Santa Parkin kuukausiksi.

Seinämien homevauriot ja ilmassa leijuvat hiukkassaasteet aiheuttivat Iltalehden uutisen mukaan oireita joulupukin elämysluolassa työskenteleville työntekijöille.

- - - - - - - - -

Suomen Kuvalehdessä 49/2006 löytyy laaja reportaasi homeen aiheuttamista ongelmista kouluympäristössä.

2006: SK 49/2006 aiheet 8.12.2006 Sairas kertomus - Teksti Petri Pöntinen

Homeet ovat pelottava vitsaus. Opettaja Pekka Nikkolalle niistä tuli kuuden vuoden pakkomielle.

Miehellä on sairaus, joka ei parane koskaan.

Lisää tietoa ko.aiheesta tätä kirjoittaessani osoitteessa:
http://www.suomenkuvalehti.fi/sk-netti/lehdet/2006/sk-492006-aiheet/sairas-kertomus.aspx
>> 5.2.2016 mielenkiintoinen linkki ei ole enää toiminnassa
 Aiheesta lisää esimerkiksi Suomi 2017 - blogissa:

"Sisäilmamyrkyille altistuneiden 800 000 suomalaisen joukko osaa arvostaa sellaista tasavallan presidenttiä, jonka puheiden ja tekojen välinen ero pysyy mahdollisimman pienenä. Nykyinen tasavallan presidentti Tarja Halonen jää historiaan kovan korporatismin kuningattarena."

https://suomi2017.wordpress.com/2011/11/17/presidentinvaalit-2012-sisailmamyrkyista-sairastuneiden-tilanteet-paaaiheeksi/


- - - - - - - - -

Helsingin Sanomat 2.4.2007 - KAUPUNKI
Kallion virastotalosta löytyy yhä home- ja kosteusvaurioita
Uudenmaan työsuojelupiiri pitää löytöä huolestuttavana

- - - - - - - - -

Helsingin Sanomat 4.5.2007 – KAUPUNKI
Laajavuoren homekoulu saanee purkutuomion

- - - - - - - - -

Helsingin Sanomat
hs.online@sanoma.fi
Umo taas evakkoon, nyt homeen takia
Julkaistu 11.02.2007: 17:52

"Saarelan mukaan talon omistava eläkevakuutusyhtiö on ilmoittanut, että kosteusvaurioiden korjaamiseen menee kahdesta kuukaudesta kahteen vuoteen, eikä se voi sittenkään taata, että kellaria voidaan käyttää entiseen tarkoitukseen. "

- - - - - - - - -

Hyvää tuossa homeasiassa on se, että ongelmista kirjoitetaan.

Nyt olisi viimeinkin aika poliittisten päättäjien ja laillisuusvalvojien saada vakuutusyhtiöt noudattamaan voimassa olevia lakeja. Kuten näissä edellä kerrotuissa tapauksissa tapaturma- ja ammattitautilakeja.

- - - - - - - - -

Okei. ....siis meillä Suomessa noudatetaan jo tunnontarkasti voimassa olevia lakeja...?? Tuntuu joku siellä murahtelevan.

No, otetaan tähän loppupainalluksesi lainaus Ulla Nevalaisen Haista home vakuutusoikeus - kirjasta.

- - - - - - - - -

Lainaus kirjan sivuilta 256-257, joka koskee liitettä 16, joka koskee valituslupahakemusta ja valitusta korkeimmalle oikeudelle. Vakuutusoikeuden päätös 24.4.2002, Dnro 9201/99/1026. Muutoksenhakija työvoimaneuvoja, sairaanhoitaja Ulla Nevalainen.

Lainaus alkaa:

”Nevalainen liittää tähän valituslupahakemukseen Vakuutusoikeuden suullisessa käsittelyssä nauhoitetun henkilötodistelun ja osapuolten lausumat. Todistajakertomukset ja lausumat on kirjoitettu tekstiksi Vakuutusoikeuden äänittämistä ääninauhoista. Vakuutusoikeuden suullisessa käsittelyssä valtiokonttoria edusti korvauspäällikkö Vuokko Hänninen (VH) ja asiantuntijalääkäri Matti Mero (MM). Vakuutusoikeus liittänee alkuperäiset ääninauhat asiakirja-aineistoon Korkeimmalle oikeudelle.

Valtiokonttorin edustajan, korvauspäällikkö Vuokko Hännisen lausumasta selviää mm. se, että valtiokonttorin tarkoituskaan ei ole ollut, Nevalaisen tapaturmaeläkkeen evätessään noudattaa ammattitautilakia ja tapaturmavakuutuslakia. Hänninen totesi vakuutusoikeudessa mm.:

”Ja kaiken kaikkiaan, miks olemme tähän ratkaisuun päätyneet on se, että vakuutusoikeuden kantana on tähän asti ollut se, että tapaturmavakuutusjärjestelmästä ei tapaturmaeläkettä makseta” (sivu 3)

------

”Sitten vielä sen verran korvauskäytännöstä, eli tapaturma-asiain korvauslautakunta, joka meillä on tällainen neuvoa-antava elin. Siellä on aina katsottu työkykyiseks tämä potilas riippumatta siitä, onko se työpaikka saatu altistusvapaaks vai ei. Elikkä tapaturmaeläkettä ei juurikaan ole lähdetty maksamaan. Eli rajana on vähän veteen piirrettynä ollut tämä, että niin kauan, kun se on päivärahavaiheessa, noin vuoden verran, mutta ei enää eläkevaiheessa.” (sivu 4)

Loppulausunnossaan valtiokonttorin edustaja Hänninen niinikään totesi valtiokonttorin Nevalaisen tapaturmaeläkkeen eväämisen perustuvan ”vallitsevaan korvaus- ja oikeuskäytäntöön sekä tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausuntoon”:

”Kun olemme tämän päätöksen antaneet, tää meidän arviohan on perustunut tähän asiantuntijalautakunnan eli tapaturma-asiain korvauslautakunnan kantaan, jonka linjaa noudatamme kaikissa päätöksissä, että emme koskaan poikkea heidän kannan otoistaan, lausunnoistaan. Eli hehän sorvaavat tätä korvauskäytäntöä niin kuin valtakunnan tasolla. Yrittävät pitää sitä ja pitävätkin sitä yhdenmukaisena. Plus lisäksi ratkaisu on perustunut myös vallitsevaan korvaus- ja oikeuskäytäntöön, mikä näitten homeammattitautien kohdalla on omaksuttu linjaks.”

Lainaus päättyy.

-------------

Palaillaan asioihin ja laittakaa palautetta toimituksemme studioon osoitteella jesp1981 @ yahoo.com

Oikeusturva-terveisin
Petri

* * * * * * *

- Aurinko paistakoot ja Suomen lukuisat Berliinin muurit murtukoot! -

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.


* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.Tunnisteet: , , , , , , ,