torstaina, huhtikuuta 30, 2009

Lumeparlamentarismi on lumedemokratiaa

Verottajan on hämmästyttävän hyvin tietoinen yksittäisen kansalaisen taloudellisesta tilanteesta. Markkinavoimat ja veroparatiisit ovat sitten asia erikseen.

Kun taas yksittäisestä kansalaisesta tulee ehdokas mihin tahansa poliittisiin vaaleihin Suomessa, niin kampanjavarojen keräämisen ja käyttämisen valvonnan suhteen verottajakin on ihmeellisen kynnetön kyhelö.

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasen mielestä, esitäytetty veroehdotus on hyvä esimerkki tietotekniikan hyväksi käytöstä paperibyrokratian vähentämiseksi. Olemme hänen kanssaan asiasta samaa mieltä.

Oikeusministeriön asettama Lauri Tarastin työryhmä jatkaa työskentelyään suomalaisen vaali - ja puoluerahoituksen avaamiseksi länsimaalaisittain ajateltavissa olevalle perustasolle.

Kuitenkin tuo Tarastin työryhmä tulee saamaan aikaiseksi vain vähän todellisia muutoksia. Suomalaista lumeparlamentarismia kuvaa parhaiten toisinpäin käännetty pyramidimalli.

Ulospäin kaikki on saatu Suomessa näyttämään tasaiselta ja mukavalta. Tuon tasaisen pinnan päällä on helppoa jekkailla ja esitellä hyvinvointivaltion mallia. Kuitenkin alaspäin sojottava pyramidinkärki tukahduttaa Suomen kasvun länsimaalaisittain toimivaksi demokratiaksi.

Harvalla länsimaalla ja varsinkin EU-maalla on sisällään kolmea isoa oikeistopuoluetta. Kuten keskustaa, demareita ja kokoomusta. Hämäkinseitteineen ne ovat virkanneet koko yhteiskunnan rakenteet vaikutuspiiriinsä.

Vaikka yksi niistä on vuorollaan "maan vakiintuneen käytännön" mukaan oppositiossa, niin muutokset ovat erittäin pieniä.

Siksi Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen olisi annettava kokemuspohjaista tietotaitoaan Tarastin työryhmän käyttöön.

Miten esittää graafisesti äänestäjille kunkin puolueen ja ehdokkaan hämäkinseittimäiset kytkennät? Alla olevan kaavion mukaan tuo ideointi pääsee ainakin alkuun.

Samoin kuin hallitukselle "kolmannen tien" selvitystä tekevä ministerin Antti Tanskasen työ. Muuten "kolmas tie" tulee olemaan vain yksi seittihaara nykyisiin.
- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

Tietotekniikkaa erinomaisesti tunteva Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen voinee toimia tutorina reaaliaikaisen vaalirahoitustilin luomisessa.

Tuossa mallissa kukin äänestäjä voi halutessaan seurata itseään kiinnostavan puolueen ja ehdokkaan menoja sekä tuloja. Reaaliaikaisesti netissä.

Samoin kuin ehdokkaan tai puolueen vaaleihin otetun lainarahan käyttöä ja lyhennyksiä.

Uskommevakaasti, että verottaja, RAY, Veikkaus ja Finanssialan Keskusliitto auttavat internetissä toimivan poliittisten vaalien monitorointialustan suunnittelussa kuin toteutuksessa mielellään. Niin Tarastin työryhmää kuin pääjohtaja Liikasta.

Tai sitten vaaleihin on pikaisesti luotava erilliset kansalais- ja firmasarjat. Molempiin sarjoihin eivät voi keskenään seitteleet tahot olla ehdolla. Jolloin pienpuolueille aukeaa Fredrikin lanseeraama "markkinarako."

"Avoin alusta on turvallisin selusta" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä

Tunnisteet: , ,

keskiviikkona, huhtikuuta 29, 2009

Käytä ääntäsi EU-vaaleissa

Vuoden 2009 EU-vaalit lähestyvät kovaa vauhtia.

Hieman työryhmässämme on oltu hämillään tulevien vaalien nimestä. Pitäisikö eduskuntavaalit muuttaa nimeltään Suomi-vaaleiksi? Vai pitäisikö puhua sittenkin konkreettisemmalla termillä - europarlamenttivaaleista?

Eilen käsittelemämme "Halonen Order" on herättänyt melkoista sutinaa verkostossamme.

Varsinkin, kun otetaan huomioon, että Suomi on jäänyt mielestämme monitoroimatta vakuutusoikeudellisen tuomioistuinjärjestelmän suhteen vuosikausien ajan.

Miksì?

EIT eli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamat langettamat tuomiot ja korvaussummat ovat halpa hinta Suomen valtiolle siitä, että se hyväksyy edelleenkin ratifioimiensa sopimusten vastaiset toimet Kelassa, vahinkovakuutus -, liikenne- ja työeläkeyhtiöissä sekä vakuutusoikeudellisessa tuomioistuinjärjestelmässä.

Samoin kuin kyseinen järjestely tuntuu sopivan miljardien eurojen liiketoimintaa pyörittäville finanssikonserneille.

Kansallisesti tätä ongelmakenttää ei jostain syystä pystytä taikka haluta ratkaista. Siksi olisi mielestämme valtavan hienoa, että ennen EU-/europarlamenttivaaleja kansalaiset saisivat kotiinsa kannettuna laajan ja kattavan katsauksen kaikista niistä oikeustoimikeinoista, joita yksittäinen ja loputtomalla paperisodalla kiusattu potilas voi saattaa vireille Euroopan unionin toimielimien kautta.

Uskomme tämän kansallisen julkipainamisen synnyttävän myös aivan toisenlaisen kiinnostuksen tuleviin EU -/europarlamenttivaaleihin.

Samoin kuin puolue- ja vaalirahoituksen yhteisöllisesti tapahtuvaan monitorointiin. "Halonen Order" hengen mukaisesti.


MENETHÄN TAPAAMAAN EUROPARLAMENTTIIN PYRKIJÖITÄ?


Ota mukaan jotain kättä pitempään, jolla voit jättää tapaamillesi ehdokkaille ideoitavaa. Yksi esimerkki alla.

Näin toimien voit pyytää jututtaamasi ehdokasta päivittämään hänen internet-sivuilleen ratkaisumallin esitteen kautta löytyvistä yhteiskunnallisista epäkohdista. Näin saat tuoretta tietoa siitä, mitä häntä äänestämällä olet tilaamassa ja miten kärryillä kyseinen ehdokas on Sinua kiinnostavista aiheista.

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

Tallenna esite koneellesi, viemällä osoitin .jpeg - muodossa olevan kuvan päälle ja käyttämällä hiiresi kakkospainiketta ja tulosta sitten A4-pystykoossa paperille. Vaikka mustavalkoisena ja askartele mukaasi tarvittava määrä ideoiden herätyslappuja ehdokkaille.

Toivottavasti 241 ehdokkaan joukosta löytyy itse kullekin meistä sopiva haastattelun ja tapaamisen kohde. Joka vielä suostuu päivittämään ennen vaaleja www-sivuille näkökantojaan konkreettiseen ja monia kiinnostavaan aiheeseen. Vakiintuneen vaalijargonin ja - jallituksen sijasta.

"Älä säästä ääntäsi!"- terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä

Tunnisteet: ,

tiistaina, huhtikuuta 28, 2009

Halonen häärää - Arajärvi määrää?

Helsingin Sanomat uutisoi 27.4.09 numerossaan, että tasavallan presidenttimme Tarja Halonen vierailee Euroopan neuvoston juhlaistuntoviikolla Strasbourgissa.

Euroopan neuvosto juhlii 60-vuotista taivaltaan. Suomi on ollut jäsenenä neuvostossa jo 20 vuotta!

Ehkäpä tunnetuin kyseisen neuvoston instansseista on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin - EIT.

Presidentti Halonen aloitteesta luotiin kuulemma hänen kansanedustajavuosinaan järjestelmä, jossa yleiskokous valvoo, miten uudet jäsenmaat täyttävät jäsenvelvoitteensa.

Aloite tunnetaan Helsingin Sanomien uutisen mukaan edelleen nimellä "Halonen Order".


EDUSKUNNAN JA EUROOPAN UNIONIN OIKEUSASIAMIEHEN HUOMIO VUODELTA 2007


"Oikeusturvaa uhkaavat lisäksi vakuutusoikeuden lääkäreiden sidonnaisuudet vakuutusyhtiöihin. Käytännössä useimmat vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärit työskentelevät vakuutusyhtiöiden palkkalistoilla.

Eduskunnan oikeusasiamies otti vuonna 2000 ja oikeuskansleri vuonna 2002 sen kannan, että vakuutuslaitoksen palveluksessa olevia lääkäreitä ei tule valita muutoksenhakulautakuntien jäseniksi.

Vakuutusoikeuden toiminnassa on piirteitä, jotka asettavat kyseenalaiseksi perustuslain 21 §:n, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan toteutumisen, jonka mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa, riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan."Lähde: KK 440/2007 vp - Jacob Söderman /sd
- Kansalaisten oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa -


Nyt herää väkisinkin kysymys siitä, että päteekö "Halonen Order" myös Suomessa? Onko Suomen ratifiomalla Euroopan ihmisoikeussopimuksella mitään todellista vaikuttavuutta Suomessa?

Koko vakuutusoikeudellinen tuomioistuinjärjestelmä on näet vakuutusyhtiöiden täydellisessä hallinnassa.


PÄÄMINISTERI VANHASEN TUORE KOMMENTTI VALTIO-OMISTUKSESTA


Pääministeri Vanhaselta kysyttiin Helsingin Sanomien 27.4.09 numerossa sanatarkasti seuraavaa:

Minkälaisia käytännön mahdollisuuksia valtiolla on valvoa omistamiensa yhtiöiden toimintaa?

"Suomalaisyhtiöiden on toimittava lakien ja sääntöjen mukaan – oli sitten valtionomistusta mukana tai ei.

Lisäksi yhtiöiden on katsottava, että mahdolliset yhteistyökumppanit noudattavat samaa korkeaa moraalia", Vanhanen sanoo.

Toivottavasti pääministeri Matti Vanhasen sanoilla on todellista vastaavuutta myös Suomessa. Esimerkiksi Sampo konsernia ja sen omistamia tytäryhtiöitä koskien.


KUKA VALVOO SUOMEN VALTION TOIMIA?


Tällä hetkellä Suomen valtio omistaa Sammon osakekannasta jo 14 prosenttia.

Keskustan kansanedustaja Rauno Kettusen kirjallisessa kysymyksessään vuonna 2005; esille nostama If- vakuutusyhtiö on taas 100 prosenttisesti Sammon omistama tytäryhtiö.


KK 649/2005 vp - Rauno Kettunen /keskusta
Vakuutuslääkäreiden puolueettomuus"Valitukset ovat kohdistuneet erityisesti IF-vakuutusyhtiöön. Valtio omistaa noin 11 % kyseisestä vakuutusyhtiöstä.

Valtio ei voi sallia suuren yhtiön käyttävän hädänalaisia ihmisiä hyväkseen.

IF on suurin vakuutusyhtiö Suomessa ja on todellinen vaara, että IF-yhtiön käytännöt siirtyvät pienempiin yhtiöihin. Vakuutusyhtiön käytännöt ovat hyvän tavan vastaisia.

Valtion tulisi ottaa kantaa asiakkaan hyväksi.

Vakuutuslääkärit soveltavat lakia vakuutusyhtiöiden näkökulmasta siten, että vakuutuksenottajien oikeusturva vaarantuu. Tämä myönnetään sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolla. Myös eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto on kiinnittänyt asiaan huomiota ja ottanut asian käsiteltäväkseen.

Vakuutusyhtiöiden ja vakuutuslääkäreiden lähtökohtana ei voi olla automaattinen hylkäyspäätös korvausasiassa, kuten palautteen mukaan nykyään usein tapahtuu."


7.4.08 pidetyssä Sammon yhtiökokouksessa konserninjohtaja Björn Wahlroos kertoi, että Rauno Kettusen ennakoima pelko Ifin tapojen leviämisestä pienempiin vakuutusyhtiöihin on ollut aiheellinen. Ne kun pyrkivät Wahlroosin mukaan matkimaan Ifiä "tehokkuudessa".

Yhden (1) osakkeen omistajien liikkeen edustajien tietoomme tuoma asia; voitanee tarvittaessa selvittää videotarkistuksen avulla. Koko Sammon yhtiökokoushan nauhoitettiin laadukkaasti.


"HALONEN ORDER" - LEGENDAA VAI TODELLISTA AGENDAA?


Vaikka kuulimmekin asiasta ensimmäistä kertaa, niin "Halonen Order" lienee paikallaan myös Suomessa?

Suomen ihmisoikeustilanteesta ja lakien mukaisesta oikeusturvan toteutumisesta potilaiden kohdalla pitää saada tasavallan presidentiltämme kattava katsaus. Hänen aiempi kokemuksensa ay-liikkeessä ja politiikassa antavat siihen poikkeuksellisen vahvat lähtökohdat.

Tasavallan presidentti Halosen neuvonantaja toimivalle Timo Tuoviselle annettiin 13.6.08 pidetyssä mielenosoituksessa Oikeusturva - yhteisön valmistama "Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot" - tietopaketti henkilökohtaisesti käteen.

Todistajien läsnäollessa Timo Tuovista pyydettiin antamaan tietopaketti tasavallan presidentin ja hänen puolisonsa, tohtori Arajärven käyttöön. Neuvonantaja Timo Tuovinen kuunteli myös englanninkielisen katsauksemme Suomen potilaiden ihmisoikeutilanteesta.

Samassa yhteydessä neuvontaja Timo Tuovista pyydettiin myös ottamaan empimättä yhteyttä; mikäli hänen toimitettavakseen jätetyssä tietopaketissa esitettiin paikkansa pitämättömiä tietoja.

Yhteydenottoa tasavallan presidentin kansliasta ei ole tähän päivään, 27.4.08, mennessä tullut.

Klikkaamalla tämän kertaisen kirjoituksemme otsikkoa voit katsoa videokoosteen viime kesänä pidetystä mielenosoituksesta "Menneisyyden hautajaiset - Tulevaisuuden avajaiset". Pituus 3 minuuttia ja 3 sekuntia.

Tuosta mielenosoituksestahan kaikki suomalaiset tiedotusvälineet jostain ihmeen syystä vaikenivat kattavasti.

"You To Be" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä

Tunnisteet:

perjantaina, huhtikuuta 24, 2009

Paperilääkärien armoilla edelleen

- Klikkaamalla hiirelläsi kuvaa; saat sen ruudullesi isompana -


Tämäkin hallitus jatkaa potilaiden kannalta katsottuna edellisten linjoilla.

Valtiojohdollinen Chinese Democracy raikaa muuallakin kuin Gunnareiden tuotannossa.Vakuutuslääketieteen ja vakuutuslääkärijärjestelmän suhteen ei ole tulossa mitään muutoksia.

Päättäjämme ovat olleet pelottavan hiljaa.....

Joten ehdottammekin, että kuvakoosteessa esillä oleva ministeri Antti Tanskanen tekee aihepiiristä selvityksen samalla tehokkuudella kuin tapahtui ehdotus pankkien tukemisesta mahdollisten finanssikriisin kuprujen varalle.

Ei onnistu! Tuntuu joku Teistä ihan aiheellisesti tuumivan.

Ministeri Antti Tanskanen on muun muassa Suomen Akatemian entinen pääjohtaja, joten selvityksen antaminen vakuutuslääketieteestä onnistunee häneltä lähtökohtaisesti ajateltuna erinomaisen hyvin. Homma pitää vain hoitaa mielestämme ministeri Mauri Pekkarisen kautta, jotta asiaan saadaan oikeanlaista turboboosteria.

Ei onnistu! Tuntuu joku Teistä ihan aiheellisesti tuumivan.

Lainataan HS 21.04.09 ollutta ja siten tuoretta Chinese Democracy - ilmiön avointa fanitusta:

Pääministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan länsimaat voisivat ottaa oppia Kiinasta, jossa on tiukka keskushallinto ja jossa asiat tapahtuvat nopeasti, kun kommunistipuolue niin päättää.

"Ainakin tässä tietyssä systemaattisuudessa [länsimaat voisivat oppia Kiinalta]. Siinä, että asetetaan selkeitä prioriteetteja ja mobilisoidaan voimavaroja niiden saavuttamiseksi. Silloin myös saavutetaan tuloksia", Vanhanen arvioi Pekingissä suomalaistoimittajille
.


Joten toivoa siis sopii, että tähän yllä olevaan kuvakoosteen aihepiiriin palataan pääministerin Vanhasen toimesta pian. Siis ei vain taas huonontamalla kansalaisten asemaa suhteessa konsensuksen korporaatioihin.

Oikeusministeri Tuija Brax (vihr) jätti jostain syystä kokonaan vastaamatta Iltasanomissa 8.1.09 olleeseen Vakuutusongelmaisten liiton puheenjohtaja Hannu Kukkosen palautekirjoitukseen: "Jatkossakin paperilääkärien armoilla?"

Oikeusministeriössä on tällä hetkellä vireillä käsittääksemme vain vakuutusoikeuden "kehittämistä" pohtiva työryhmä. Taas kertaalleen.

Sosiaali- ja terveysministeriö taas vaikenee vakuutuslääketieteestä ja vakuutuslääkärijärjestelmästä tehtyihin tiedusteluihimme....

Euroopan unioniin Suomen ajamana tunkevaa Chinese Demoracy - valtavirtaa toimivimmillaan?

"Stormy May Day"- terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä


Tunnisteet:

tiistaina, huhtikuuta 21, 2009

Vaalirahoituksen avoimuudesta

Viime päivinä on taas uutisoitu uusi näkökulmia vaalirahoitukseen. Uusia suomalaisia ihmeellisyyksiä putkahtaa framille. Niin kuin eilisessä MOT - ohjelmassa "Piilotetut puoluerahat".

Vuoden 2008 keväällä Tasavallan presidentti Tarja Haloselta kysyttiin asiasta paljonkin.

Tämä anekdootti tapahtui erään uuden toimitalon avajaisissa noin vuosi sitten.

Toimittajat tiedustelivat innokkaasti presidentiltämme; muun muassa mitä mieltä hän on vaalirahoituksen avoimuuden tarpeellisuudesta?

Tasavallan presidentti Tarja Halonen viittasi tuolloin takanaan olevaan toimitalon alakerran aulassa olevaan taulukkoon, jossa kerrottiin avoimesti uuden toimitalon osallistuneet tukijat.

"Näin hyvin on syytä kertoa rahoittajansa!" Presidenttimme vastasi jutun meille kertoneen lähteen mukaan.


Sitten onkin hyvä tarkistaa "koko kansan" presidenttinä markkinoidun Tarja Kaarina Halosen voittoisan vaalikampanjan rahoituksen avoimuus.

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

Toivottavasti ehdokkaiden vaalirahoituksen yksityiskohdista saadaan lisätietoja ennen tulevia kesän europarlamenttivaaleja.

Eurovaalit 2004 ja presidentin vaalit 2006 on hyvä ottaa kaikkien ilmoitusten osalta tarkasteluun ennen seuraavia vaalikoitoksia. Samoin kuin kaikkien eduskuntapuolueiden.

Kaiken ei liene tarvitse perustua uusien lakien hitaasen värkkäämiseen ja vaivalloiseen valvomiseen.

Toivomme tasavallan presidenttimme Tarja Halosen avaavan omalla esimerkillään kuittikammioiden salaisuudet. Vapaata tilaa ilmoituksen riveillä löytyy.

Suomi tarvitsee esikuvia - terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä

* * * *Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 18.1.2024
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *


Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -


Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *

- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -
Tunnisteet: , , , , , ,

torstaina, huhtikuuta 09, 2009

Parannuksia yhtiökokouskäytäntöihin vuodelle 2010

Pohjola Pankki Oyj:n 27.3.2009 ja Sampo Oyj:n 7.4.2009 pidetyt yhtiökokoukset toivat suomalaisiin yhtiökokouksiin kokonaan uudenlaisen ilmapiirin.

Yhden (1) osakkeen omistajien liikkeen edustajat tekivät ensiesiintymisensä muille osakkeenomistajille ja Pohjola Pankin sekä Sammon konsernijohdolle.

Kuvia kumartamatta ja kummankaan konsernien ylintä johtoa näkemättä. Eturivistä kuitenkin nähtiin keitä kulloinkin äänessä olleet potilasosakkeenomistajat olivat. Kiitos nykyaikaisen kokousteknologian.

KOLME POTILASOSAKKEENOMISTAJIEN TOIVOMUSTA TOTEUTUKSEEN 2010

Ensimmäisenä toiveena on, että finanssikonsernien johto ja hallituksen jäsenet ovat yhtiökokouksen edessä reilusti nähtävillä. Läntisen maailman tyyliin. Edessä ja kasvot osakkeenomistajiin päin istuen.

Toisena toiveena on se, että kyseiset henkilöt esitellään myös Sammon vuosikertomusmateriaaleissa tunnistettavin valokuvin.

Kolmantena toiveena on se, että kaikki Pohjolassa ja Ifissä lakisääteisesti vakuutetut voivat katsoa koko nauhoitetun vuosikokouksen nettiversiona tai tilata sen vahinkotunnuksellaan DVD - muodossa kotiinsa. Noin kahden (2) tunnin kokonaiskesto vastaa yhtä koko illan elokuvaa ja esiintyjille ei joudu maksamaan korvauksia.

Se voitaneen jo tässä yhteydessä näin osakkeenomistajien kesken sopia?

Näin molempien vahinkovakuutusyhtiöiden osalta tuodaan tehokkaasti esiin todellista halua toiminnan avoimuuteen. Länsimaisen läpinäkyvyyden periaatteita uudelle tasolle vieden. Made in Finland!

Vieläpä vapaaehtoisesti ja ilman 10-15 vuoden raskassoutuista lainsäädäntöurakkaa.

VUODEN 2010 YHTIÖKOKOUKSET – POHJOLA PANKKI OYJ JA SAMPO OYJ

Toivomme, että vuoden 2010 Pohjola Pankki Oyj:n ja Sampo Oyj:n yhtiökokouksissa meitä yhden (1) osakkeen omistavia potilasosakkeenomistajia on paikalla entistä useampia!

Etenkin seuraavista potilaskohderyhmistä:

* työtapaturmat
* ammattitaudit (home- ja kosteusvauriot, asbesti, kemikaalit, pöly)
* liikennevahingot
* ammattiurheilussa tapahtuneet vahingot

Pitkäkestoisista vammatyypeistä on hyvä saada muille osakkeenomistajille tietoa. Suhteutettuna konsernin vahinkovakuutusyhtiön toiminnastaan osakkeenomistajilleen antamiin tietoihin.

Esimerkiksi whipflash eli niskan retkahdus- ja aivovammojen hoidosta sekä korvauksista.

Puheenvuorojen valmistamisessa, harjoittelemisessa ja kokoustekniikan hallintaan apua löytyy itse kullekin tarpeen mukaan. Yhtiökokouksen sujumisesta vastaava ammattitaitoinen Pohjola Pankki Oyj:n ja Sampo Pyj:n henkilökunta on paikalla auttamassa kaikkia osakkeenomistajia. Pienistä suuriin.

On hienoa, ettei jatkossa yhtiökokouksissa enää tarvitse törmätä perisuomalaiseen vaikenemisen muuriin!

VAIN TOTEUTETTU OSAKEHANKITA ANTAA OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET

Sitä ennen kuitenkin kaikki rohkeasti hankkimaan tuo puhe- ja äänivallan yhtiökokouksessa antava osake (1 kpl).

Oma pankkinne auttaa osakehankinnassa mielellään.

Vuoden 2008 syksyllä Pohjola Pankki Oyj:n ja Sampo Oyj:n osakkeet (1 kpl kutakin) sai alle 40 euron yhteishinnalla.

Kymmenenkin (10) potilasosakkeenomistajaa per yhtiökokous takaa tämän vuotuisten kokemustemme mukaan erinomaisen yhtiökokousnäkyvyyden.

Sata (100) yhtiökokouksiin paikalle tulevaa ja suunsa avaavaa potilasosakkeenomistajaa tuo Pohjola Pankki Oyj:n ja Sampo Oyj:n yhtiökokouksiin aivan uudenlaista turbulenssia.

Näin vuorovaikutteiseen yhtiökokoukseen saadaan parhaimmillaan modernia dynamiikkaa, jonka jälkeen suurimmat osakkeenomistajat voivat kuitenkin nuokkua rahaisassa transsissa.

Varsinkin kun yhtiökokouksen vuosikatsauksen pitäjän rauhoittava ääni pörrää; uuteen kukkaan puhkeamassa olevassa; erinomaisessa osakekohtaisessa substanssissa.

Iloisiin tapaamisiin Pohjola Pankki Oyj:n ja Sampo Oyj:n
yhtiökokouksissa vuonna 2010!

Oikeusturvan VOLF – työryhmä

Tunnisteet: