perjantaina, syyskuuta 28, 2007

Vaikenemisen muuri murtumassa?

Puolueiden omat lehdet ja verkkojulkaisut ovat mielestämme tärkeitä kanavia, ennakoitaessa tulevia poliittisia painopistealueita.

Saimme toimitukseemme mielenkiintoista sähköpostia koskien vakuutuslääketiedettä. Kiitoksia lähettäjille.

Syksyn rohkeimman julkisen keskustelun avauksen tekee positiivisesti yllättäen keskustan Verkkolehti Apila:

”Toista näkökulmaa edustavat vakuutuslääkärit. Käsitykseni mukaan vakuutuslääkärin etiikkaan ei kuulu sairaiden parantaminen ja eikä heidän kärsimystensä lievittäminen. Heillä on kuitenkin kaikki valta poiketa useammankin erikoislääkärin diagnoosista, esimerkiksi potilaan työkyvyttömyyttä arvioitaessa.”

- Tästä klikkaamalla kolumni Kaksi lääkäriä – kaksi näkökulmaa 19.9.2007 -
> Huomattu 8.2.3017, että linkki on lopettanut toimintansa. Kolumni-kirjoitus keskustan toimintansa lopettaneesta ja verovaroin kustannetusta VerkkoApila-lehdestä tulee vielä tässä:Verkkolehti Apila - Kolumnit
Kaksi lääkäriä – kaksi näkökulmaa 19.9.2007

Hannu Tohila Uudestakaupungista olisi valmis lakkauttamaan vakuutuslääketieteen. 

Lääkärin työ on monenlaisten eri sairauksien kohtaamista. Perinteisen lääkärin päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.

Vaikeammat sairaudet ja vammat vaativat erikoislääkärin monenmoisia tutkimuksia diagnoosin varmentamiseksi. Yhteistä perinteisen lääketieteen osalta on hyvä yhteistyö eri ammattiryhmien kesken, joka on avainasemassa hyvän potilashoidon saavuttamiseksi.

Toista näkökulmaa edustavat vakuutuslääkärit. Käsitykseni mukaan vakuutuslääkärin etiikkaan ei kuulu sairaiden parantaminen ja eikä heidän kärsimystensä lievittäminen. Heillä on kuitenkin kaikki valta poiketa useammankin erikoislääkärin diagnoosista, esimerkiksi potilaan työkyvyttömyyttä arvioitaessa.

Lääkärin valassa sanotaan: ”Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen.” Minulla on ajatus siitä, että vakuutuslääkäri kävelee, potilasta näkemättä, useammankin potilasta hoitavan lääkärin lausunnon yli toteamalla vain potilaan työkykyiseksi, vaikka hoitavan lääkärin lausunto olisi täysin päinvastainen. Edellistä taustaa vasten mietin, mikä on potilaan todellinen oikeusturva Suomessa.

Tämä asia on ollut puheenaiheena myös eduskuntatalon sisällä. Kysymykset alkavat pääsääntöisesti seuraavasti: Mihin toimenpiteisiin valtioneuvosto ryhtyy taatakseen vakuutuslääkäreiden puolueettomuuden ja työkyvyttömyyden määrittelyn inhimillistämisen, uudistamisen ja selkeyttämisen sekä vakuutuslääkäreiden valvonnan tehostamisen? Kun vakuutuslääkäri esiintyy anonyyminä, potilaan oikeusturva on hyvin kyseenalainen. Avoimessa päätöksentekoprosessissa oikeusturvan kannalta olisi ehdotonta, että potilaasta lausunnon antajat ja päätöksentekijät esiintyisivät omilla nimillään. Näinhän toimii muukin sivistynyt oikeuslaitos.

Minulla maallikkona, joka tunnen sähköstäkin ainoastaan sähkölaskun ja sähköiskun, on tunne, että minä luotan perinteiseen lääketieteeseen. Usein sananlasku osuu yksinkertaisuudessaan ytimeen: "Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat."

Koko vakuutuslääketiede tulisi järjestelmänä lakkauttaa, jolloin potilas kokisi oikeusturvan toteutuvan. Jos laki toteutuu, toteutukoon ensisijaisesti oikeus ja inhimillisyys.

Hannu Tohila
Keskustan Uudenkaupungin kunnallisjärjestön puheenjohtaja


* * *

Samaan ajankohtaan liittyy Turun Sanomissa julkaistu mielipidekirjoitus, jossa mielestämme aivan oikeutetusti pyydetään jo presidentti Halosta puuttumaan arvovallallaan vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien ratkaisemiseen.


- Tästä klikkaamalla kirjoitukseen Sairaat työkyvyttömät eläkkeelle -
> Linkki korjattu 8.2.2017. Kiitos tilanteen huomanneelle henkilölle.
> Linkki korjattu 25.10.2021. Kiitos tilanteen huomanneelle henkilölle.
(Alla myös 2020-luvulla ajankohtainen kirjoitus kuvakaappauksena talteen.)

>>> Sairas ja työkyvytön työvoimatoimistossa?Mitä sairaat ja työkyvyttömiksi todetut tekevät työvoimatoimistossa sekä pitkäaikaisten työttömien tilastoissa?

Siinä eräitä avainkysymyksistä, joista varmasti edellisten hallituskausien avainministeriöiden ex-ministerit ja ex-kansliapäälliköt voivat antaa mielipiteensä avoimesti julkisuuteen.

Kunnallisvaalien pikku hiljaa lähestyessä kasvavia sosiaalitoimen kustannuksia on hyvä tuoda avoimeen tarkasteluun. Eri kanteilta katsottuna.

Erityisen tärkeää on viimeinkin mielestämme se, että kunta- ja kaupunkisektorien sosiaalitoimesta vastaavien on hyvä olla hereillä syistä, joidenka takia pysyvästi sairastuneita tai vammautuneita päätyy sosiaalitoimen pitkäaikaisasiakkaiksi.

Valtaosalla heistä; ilman vakaata yksilöllistä valintaa ja voimakkaita omatoimisia ponnisteluja vaativaa päihdeongelmaa.

Samanaikaisesti lakisääteinen vakuutusturva pitää saada viimeinkin toimimaan muuallakin kuin pelkästään paperilla. Sen takia keskustan Verkkolehti Apilan avaus poliittisen ja vakaan vaikenemisen muuriin oli enemmän kuin tervetullut.

Miksikö juuri tämä asia on niin tärkeä?

Annetaan puheenvuoro henkivakuutusyhtiö Suomen toimitusjohtajalle Eino Haloselle, 57-vuotta. Hän jää vuoden 2008 alusta eläkkeelle 58-vuotiaana. Tähän hänen tekemänsä työsopimus antaa uutistietojen mukaan oikeuden:

"Ei minun tarvitse tätä ratkaisua erikseen perustella. Ratkaisu on oma eikä ympäristön sanelema. Minulla on yksi elämä, eikä siitä saa uusintaa", Halonen sanoo. (HS 25.8.07)

Seuratkaamme siis tilanteiden jatkokehitystä ja laittakaa aina tervetullutta sähköpostia tulemaan toimituksemme studioon: jesp1981 (at) yahoo.com

Syysterveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 25.10.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -


Tunnisteet: , , ,

keskiviikkona, syyskuuta 19, 2007

Miksi vakuutuslääkärijärjestelmä Suomessa ei vieläkään toimi?

Siis yksittäisen potilaan ihmisoikeuksien ja oikeusturvan kannalta.

Viime kirjoituksessamme kerroimme erittäin merkittävästä korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä, josta ei ole julkisuudessa käyty minkäänlaista keskustelua.

Ei edes ammattiliittojen taholta. Puolueista pukahtamattakaan. Arvoituksellisen arvojohtajan roolin omineesta presidentistämme vihjaisemattakaan. Kaavion muodossa kokonaisuus näyttää tällä hetkellä tältä.

- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -
Viemällä hiiresi osoittimen kuvakoosteen päälle ja painamalla hiiresi kakkospainiketta, voit Tallenna kuva nimellä - toiminnolla tallentaa .jpg-muodossa olevan "Lakisääteisen vakuutukset ovat osa Finngate-skandaalia" - kuvakoosteen käyttöösi.

Laajalti politiikan toimijoiden keskuudessa viljellyt muodikkaat termit ”oikeudenmukaisuus” ja ”sosiaalinen oikeudenmukaisuus” vaatisivat mielestämme pikaiset tarkentavat merkitykset niiden sisällöstä.

# # # #

Kelan tutkimusosaston lääkäritutkija Lauri Virta kirjoitti ansiokkaasti Helsingin Sanomien Pääkirjoitus- sivulla 25.2.07 Vieraskynä – osiossa ”Pitkällä sairauslomalla olevien työsuhdeturva heikentynyt”, jonka jälkeen niin sanottu virallinen julkinen keskustelu kuoli kertaheitolla:

”Vuoden 1970 työsopimuslaki oikeutti työnantajan päättämään työsuhteen sairaustilanteissa vain, jos lääkäri piti työntekijää pysyvästi työkyvyttömänä. Nykyinen, vuoden 2001 työsopimuslaki sallii työsuhteen irtisanomisen jo vuoden sairausloman jälkeen.

Yleinen käsitys työmarkkinoilla oli, ettei pitkällä sairauslomalla olevan työsuhdetta saa purkaa. Näin ei kuitenkaan ole. Sen vahvisti korkeimman oikeuden tuore päätös (104/2006; http://www.finlex.fi/fi/), joka koski UPM:n tarrapaperiyhtiön Raflatac Oy:n ja sen kahden työntekijän välistä riitaa työsopimusten purkamisesta.

Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat hyväksyneet ne, eikä korkein oikeus muuttanut tuomiota.

Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen saa purkaa ainakin silloin, kun sairausloma on kestänyt saman sairauden takia yhtäjaksoisesti vuoden ja sen jälkeen työkyky on heikentynyt olennaisesti kahdeksi seuraavaksi vuodeksi lääkärin arvioimana.

Vuoden 1970 työsopimuslain mukaan työantaja sai irtisanoa toistaiseksi voimassa olleen työsopimuksen, jos "sairaudesta oli seurauksena työntekijän työkyvyn olennainen ja pysyvä heikentyminen". Työsopimuslaki turvasi siis työntekijän paluun entiseen työhön pitkältäkin sairauslomalta.

Vähitellen 1980-luvulla oikeuskäytäntö lievensi pysyvän työkyvyttömyyden ehtoa ja hyväksyi irtisanomisen perusteeksi myös määräaikaisen, noin vuoden kestäneen työkyvyttömyyden.

Pitkäaikaissairaiden työsuhdeturva on heikentynyt olennaisesti vajaassa neljässä vuosikymmenessä. Näin rajusta muutoksesta ei ole käyty julkista keskustelua.”

Koko artikkeli luettavissa Helsingin Sanomien sähköisessä arkistossa.

# # # #


Korkeimman oikeuden antama ennakkopäätös KKO:2006:104 on siis erittäin merkittävä kaikkien sairastuneiden työntekijöiden lakisääteisen vakuutusturvan kannalta.

Kuitenkaan lainsäädännössä ei ole ajallisia takarajoja eikä sanktioita seuraaville asioille:

A. Lääketieteellisen hoidon ja kuntoutuksen antamiselle
B. Ammatillisen kuntoutuksen selvittelylle ja toimenpiteille
C. Loppupäätelmien teosta yhteistyössä hoitavan ja vakuutusyhtiölääkärin kanssa
D. Päätöksestä: Potilas tapauksen mukaiselle eläkkeelle tai takaisin työelämään
E. Seurannasta: Työ – tai toimintakyvyn ylläpitäminen ja kontrollitoimenpiteet


Potilaan pysyvän työkyvyn aleneman taustalla siis sairaus, tapaturma, ammattitauti, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko.

Näin ollen potilasta voidaan roikuttaa löysässä hirressä 10-20 vuotta, koska lainsäädäntöön on jätetty tarkoituksella vähintäänkin porsasrekan mentäviä aukkoja.

Silmiimme osui sanomalehdestä ajankohtainen kysymys vakuutuslääkäreistä, johon tässä yhteydessä myös vastaamme, koska keinotekoisesti rajoitetun nykytekstiviestin pituus, 160 merkkiä, ei anna mahdollisuutta vastata 334 000 lukijalle kysyttyyn asiaan kuin osittain.

# # # #

Uutislehti 100 - PERJANTAI 14.9.2007 (334 000 lukijaa Sanoma kaupunkilehdet)

Tekstiviestit

Miksi vakuutusyhtiölääkärien ei tarvitse vahvistaa lausumiaan allekirjoituksellaan ”kunnian ja omantunnon kautta oikeiksi”?

Mikael - Ole Kafka

# # # #

Yksi potilaiden oikeusturvaa loukkaava epäkohta liittyy todellakin paperilla toimivaan vakuutusyhtiölääkärijärjestelmään.

Potilasta hoitavan lääkärin pitää vahvistaa allekirjoituksellaan potilaasta antamansa tiedot sekä lääkärinlausunto ”kunnian ja omantunnon” kautta oikeaksi. Väärien tietojen antamisesta hoitava lääkäri joutuu siten myös tarvittaessa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Vakuutuslääkäreiltä tuo velvoite poistettiin vaivihkaa tapaturmalain 41 d §:n muutoksella;
> asetusnumerolla 545/2004 -

Tämä yksi porsasrekan mentävä aukko lainsäädännössä mahdollistaa siten sen, että vakuutuslääkäri hylkää halutessaan helposti ja ilman tosiasiallisia perusteluita hoitavan lääkärin/hoitavien lääkärien potilaastaan, esimerkiksi E - lausuntoon kirjaamat, kliiniset löydökset sekä niiden vaikutukset potilaan työkykyyn.

Lyhimmillään vakuutuslääkäri voi tehdä hylkäävän päätöksen potilasta koskevaan asianomaisjulkiseen käsittelijä-/lääkärikansioon merkinnällä: ”Ei.”

Vakuutusyhtiön hylkäävässä päätöksessä päätösperusteluiksi on vakiintunut siten viisisanainen vakiomantra: ”Ei anna aihetta kannan muutokseen.”

Vakuutuslääkäreiden toimintaa viran puolesta valvovien > sosiaali – ja terveysministeriön vakuutusosasto - ja > Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen - toiminnan suhteen; on ollut erittäin hiljaista. Sanoisimmepa, että kuoleman hiljaista.

JO 1 400 KIPUSAIRAIDEN POTILAIDEN ITSEMURHAA 2000 - LUVULLA

Niin kuin tuo alussa esille ottamamme korkeimman oikeuden ennakkopäätös osoittaa, niin tabuluokituksen omaavan ongelman saa kertaluontoisesti tuoda tiedotusvälineissä esiin.

Sen jälkeen avoin ja julkinen keskustelu on maan vakiintuneen käytännön mukaan käyty.

Seuraavaksi otamme tarkasteluun yhden ison tabuaiheen, josta edelleenkin Suomessa vaietaan.

Aihe liittyy pysyvästi sairaiden potilaiden järjettömään paperilla tapahtuvaan pallotteluun, jonka karmeat seuraukset tunnustettiin ensimmäisen kerran Kelan Sosiaalivakuutus – lehden pääkirjoituksessa 5/2006.

Avainrooleissa ovat vakuutuslääkärit ja –lakimiehet. Paperilla tarjoiltava kafkamainen kuorrutus tarjotaan vakuutuslääketieteen ja vakuutusjuridiikan sisäsiittoisella jargonilla varustettuna. Silkkojen oikeusmurhien lisäksi niiden yhteisvaikutukset johtavat vuosittain muiden muassa lukuisiin itsemurhiin.

Aivan turhaan.

Seuraavat epäkohdat olivat esillä julkisuudessa Yleisradion toimesta jo vuonna 2004 ja tilanne on edelleen huolestuttavan huonossa jamassa.

+ + + +

Voitto Järvimäki on kipuun erikoistunut Oulu yliopistollisen sairaalan lääkäri, joka on monesti todistanut oikeudessa hermovauriopotilaidensa puolesta.

Varsin usein vastassa vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäreinä on ollut tavallisia kirurgeja ja ortopedejä.

Erikoislääkäri Voitto Järvimäki, OYS:

"Kirurgi näkee asiat eri tavalla kuin kipuun ja kivunhoitoon erikoistunut lääkäri. Esimerkiksi kirurgi näkee asiat asiantuntijana että leikkaako potilaan vai jättääkö leikkaamatta, mutta hän ei voi tehdä päätöstä siitä, että onko potilaalla toimintahaitta, joka pysyvästi seuraa läpi hänen elämänsä, jota ei kannata leikata pois."

- - -

Monet hoitavat lääkärit pelkäävät puolustaa oikeudessa potilaitaan vakuutusyhtiötä vastaan. Mielessä elää pelko joutua yhtiön mustalle listalle, jos niillä sellaisia on.

Järvimäki:

"No jos siellä jo valmiiksi jo on niin ei sinne enää joudu, tarkoitan siinä mielessä että kyllä tässä on joutunut oman työnsä kun mä olen 24 vuotta tehnyt tätä työtä, jossa kipupotilaat, hermovauriopotilaat ovat aika usein laillistuksen ulkopuolella heidän oikeuksiaan loukataan niin jonkunhan niitä pitää myöskin puolustaa."

Suomen haittalainsäädäntö tapaturmissa on pahasti vanhentunut sillä se perustuu 40-luvulla Saksassa luotuun ja Suomessa vuonna 86 käyttöönotettuun haittaluokkataulukkoon, jota nykyiset vakuutuslääkärimme orjallisesti noudattavat.

Oikeuskanslerimme on patistanut sosiaali- ja terveysministeriötä taulukon päivittämiseen kipulääkäreiden pyynnöstä, mutta mitään ei ole vielä tapahtunut.

- -

Järvimäki:

"Parisataa kipusairautta sairastavaa potilasta tekee itsemurhan sehän on tietysti halvin ratkaisu myöskin korvausta maksavalle järjestelmälle. Valitettavasti.

Ja osa sitten ajautuu menettää työnsä ja perheensä ja omaisuutensa ja tuota tällä tavalla yksilönä joutuu aikamoisiin kokemuksiin. Tän työn raskaus piilee aika paljon siinä että joutuu näkemään ihmisiä, jotka ovat ajautuneet systeemin ulkopuolelle."


Lähde:
MIKSI VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄ EI TOIMI? - Ajankohtaisohjelma A-piste 11.10.2004

+ + + +


Erikoislääkäri Voitto Järvimäen kertoma tyly totuus:


"Parisataa kipusairautta sairastavaa potilasta tekee itsemurhan sehän on tietysti halvin ratkaisu myöskin korvausta maksavalle järjestelmälle” saa tuekseen seuraavan kohderyhmän piirissä tehdyn kyselytutkimuksen.


- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -Tietysti kysely on suuntaa – antava, mutta kyse ei ole tosiaankaan enää mistään yksittäisistä tapauksista.

+ + + +

Suomalaisessa kahden lääkärin loukussa olevaa 200 000 potilasta on iso luku, minkä tahansa ongelmakentän kohderyhmänä, jota ei internetin ansiosta voi pitää enää mitenkään valistumattomana ja tyhmänä.

Ehdottammekin, että vakuutuslääkäreille ja - lakimiehille järjestetään pian avainministeriöiden toimesta ja kustannuksella eri paikkakuntia kiertävä road show – tyyppinen kiertue.

Mukaan samaan kiertuepakettiin suomalaiset laillisuusvalvojat, niin yleisömenestys on taattu.

Me lupaamme hoitaa yhteistyöverkostomme kanssa koko Suomen kattavan tiedotuksen.

Noiden edellä paljastamiemme tutkimustietojen mukaan, tunnelmaa ei tarvitse millään valituiksi tulevilla road show - paikkakunnista erikseen lämmittää.

Syysterveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä

* * * * * * *


Eikä tässä vielä kaikki.

Vallan kolmijako-oppi tarkoittaa > Montesquieun - mukaan, että vallan väärinkäytön estämiseksi lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erotettava toisistaan.


Lähde: Wikipedia

Suomessa lakisääteisen vahinko- ja työeläkevakuutuksen piirissä on toimittu vuosikymmenten ajan toisin. Iso käry kävi jo vuoden 2007 alussa, mutta tiedotusvälineetkin ovat vaienneet asiasta.

Olemme nimenneet käryn Finngate - skandaaliksi ja tästä Oikeusturvan ajankuvan
> Yhteenvetoa nelikantaisesta lainsäädäntömallista - linkistä lisää.

Sisältöön kannattaa tutustua kaikessa rauhassa ja nukkua ainakin parin yön yli.

Ymmärrystä laajentavia ja sisäistämistä auttavia hakusanoja internettiin:

vakuutuslääketiede
vakuutuslääketieteellinen arvio
vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä


* * * * * *

Päivitys 18.3.2013:

Kuinka ollakkaan. Mietimme ajan kulumista ja katsoimme allakkaan. Upeaa huomata, että Oikeusturvan ajankuvan > Facebook - kanava käsittelee näköjään parhaillaan vakuutusalan vaalirahoitusta...

Sitä edelleen avaamatonta.


* * * * * *

Vain yhdessä toimien voimme olla ja vaikuttaa enemmän.

> Haasteellisinta korporatismin kaatamisessa ja korjaamisessa on saada vastapuoli ymmärtämään asioita ja epäkohtia. Asioita ja epäkohtia, joita he eivät voi oman uraputkensa ja sosiaalisen asemansa vuoksi välttämättä ymmärtää. Asioita ja epäkohtia, joita he saattavat sanoa ymmärtävänsä ja korjaavansa, mutta eivät voi sitä tehdä, koska muuten he menettävät yhteiskunnallisen asemansa nopeasti.

Maan tapa. Niitä on monia.

Yksi on se, että mitä ei virallisesti tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Sitä mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Yhdessä toimien; se ikuisena pidetty Berliinin muurikin lopulta kaatui.
 


Tässä muutamia verkostoja; itse kunkin mielenkiinnon ja elämän tilanteen mukaisesti:

Lokakuun liike http://www.lokakuunliike.com/
Älä Sairastu Vakavasti Suomessa
http://ala-sairastu-vakavasti.blogspot.fi/Laita Sinäkin äänesi kuulumaan ja ajatuksesi vaikuttamaan.

Kiitämme avustasi, koska toimimme 0 euron budjetilla. Miljardiluokan liikevaihtoa pyörittäviä finanssikonserneja vastaan.

* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

 
* * * *

- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , , ,

sunnuntaina, syyskuuta 09, 2007

Oikeusturvan ajankuva - vuodessa zerosta ykköseksi!

Näillä seuraavilla sanoilla alkoi Oikeusturvan ajankuvassa aktiivinen bloggaaminen yli vuosi sitten:

”Tervetuloa oikeusturvan ajankuvaan.

Tämä sivusto on avattu 4.9.2006 ja käsittelee ajankohtaisia asioita pakinoiden tyyliin.”

# # # #

Lobbaaminen päättäjiin päin on ammattilaisten puuhaa ja siihen tarvittavat rahavarat sekä henkilöresurssit ovat vakuutusalan toimijoilla Suomessa ylivoimaisen suuret. Kuten Lapin ylisillä sijaitsevat rapsakkaan kokoiset kelohonkamökitkin.

Bloggaamisella uskomme voivamme vaikuttaa siihen, että aina kun tietoisuus olemassa olevista epäkohdista lisääntyy, niin samalla kasvaa se henkinen paine, joka käynnistää sen kuuluisan poliittisen tahdon pullistumisen epäkohtien pumpsauttamiseksi pois päiväjärjestyksestä.

Tosin pitkään tiedossa olleiden epäkohtien suhteen tapahtuneita parannuksia ei ole toimialallamme vuoden sisällä tapahtunut.

Potilaan oikeusturvaa heikentävät lakimuutokset ovat menneet eduskunnan läpi kuin paistettu sorsa voisulaan solahtaen. Lakimuutoksiin liittyvä koostelinkki tämänkertaisen kirjoituksemme loppusuoralla.

# # # #

- Oikeusturvan ajankuva – blogin kirjoituksia syyskuu 2006 -

Klikkaamalla yllä olevaa avauslinkkiä pääsette tutustumaan vuosi sitten syyskuussa tapetilla olleisiin aiheisiin, jotka ovat säilyttäneet ajankohtaisuutensa potilaiden kannalta hyvin surullisella tavalla.

Vakuutusyhtiöiden ylivertainen asema suhteessa yksittäiseen potilaaseen nähden on entisestään vahvistunut.

# # # #

Mahdollisesti jo vuonna 2011 saamme tietää, että ovatko vakuutusalan toimintakeinot olleet yhteneväiset tupakkateollisuuden kanssa?

”Tutkija Heikki Hiilamon pian hyväksyttävästä väitöskirjasta käy ilmi, että tupakkateollisuus lobbasi voimakkaasti poliittisia päättäjiä, työnantajajärjestöjä, ammattiliittoja sekä mediaa usein eri keinoin.

Tupakkateollisuuden lobbauksen vaikutuksesta 1990-luvun uuden tupakkalain toimeenpano viivästyi. Tupakkateollisuus onnistui myös torjumaan ryhmäkannelainsäädännön Suomessa.

Kansainvälinen tupakkateollisuus koki Suomessa 1980- ja 1990-luvulla käydyt tupakkaoikeudenkäynnit niin uhkaavina alalle, että se laittoi paljon rahaa muun muassa todistajien hankkimiseen ja lobbaamiseen.”

Lähde: YLE Uutiset 14.08.2007

# # # #

Eräinä vuoden aikana voimistuneina trendeinä (potilaan kannalta ei niin happy endeinä) vakuutuslääketieteen ja vakuutuslääkärien alalta voimme poimia Teille esittelyyn seuraavanlaiset lauseet hylkäävistä korvauspäätöksistä:

1.”Vakuutusoikeudessa vakiintuneen käytännön mukaisesti katsotaan, että ellei tapaturmassa sattunut vamma parane lääketieteellisesti katsottuna normaalissa ajassa, niin kyseessä on muu vamma, jota ei välttämättä yksilöidä.”

2.
”Tämäntyyppinen vamma ei voi johtua enää kyseisestä vammasta, vaan se on muuttunut sairaudeksi, jota ei katsota vakuutusehtojen mukaan enää korvattavaksi vammaksi eikä sitä siten tarvitse yksilöidä.”

SOSIAALITURVAN TYÖRYHMIEN KOORDINOINTI PUUTTUU

Menneillään olevasta isosta sosiaaliturvan uudistamisesta on ollut tietoa kesän mittaan eri tiedotusvälineissä.

Erittäin vähälle julkiselle huomiolle on jäänyt samanaikaisesti käynnissä olevan tapaturma- ja ammattitautilain uudistamiseen tähtäävän nelikantaisesti työryhmän toiminta.

Molemmissa työryhmissä työskentelee vertailuajojemme mukaan osittain samoja henkilöitä. Osa henkilöistä on myös ollut luomassa nelikannassa ja eduskunnassa suomalaista kahden lääkärin loukkua.

Hankkeen nimi: Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistamistyöryhmä
- Hankenumero: STM120:00/2006 -

Hankkeen nimi: Sosiaaliturvan uudistamiskomitea
- Hankenumero: STM042:00/2007 -

><

HUOM!
Valtioneuvoston ja ministeriöiden hanketietopalvelua uudistetaan. Vanhan HARE-hanketietojärjestelmän verkkosivut on poistettu käytöstä 3.8.2015.

Hanketiedot löytyvät 3.8. alkaen valtioneuvoston verkkosivustolta osoitteesta http://valtioneuvosto.fi/hankkeet
- ennen vuotta 2010 loppuneiden hankkeiden tiedot pyydettävä erikseen ministeriöiden kirjaamoista.

* * * *

Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke
VNK013:00/2015
http://vnk.fi/hanke?selectedProjectId=8704

- linkit toiminnassa 26.10.2016


><


Mielenkiintoinen havainto on se, että näissä kahdessa isossa kansallisessa projektissa toimii osin samoja etujärjestöjen edustajia. Eikä siinä vielä mitään.

Vaan kun otetaan huomioon, ettei kummassakaan määräaikaisesti toimivassa työryhmässä ei ole käsittääksemme mukana yhtään potilas- ja kansalaisjärjestöjen edustajaa, niin tilanne on huolestuttanut meitä syvästi jo jonkin aikaa.

Mielestämme potilas- ja kansalaisjärjestöt tuntevat ruohonjuuritasolla vallitsevat epäkohdat parhaiten.

Erityisen huolestuttavaa näiden kahden eri työryhmän välillä on se, että mikäli erillisten työryhmien koordinointi ja prosessien integrointi puuttuu, niin ollaan vain luomassa uudenlaisia toimeentuloturvaan liittyviä mustia aukkoja.

Tämän kirjoituksemme lopussa on lainaus sairaanhoitaja Ulla Nevalaisen kirjasta ”Haista home vakuutusoikeus”, joka kertoo karua kieltään Valtiokonttorin omaksumasta linjasta ammattitautien korvauksissa.

Yksi iso ongelma nykyistenkin tapaturma- ja ammattitautilakien suhteen on se, että niitä ei jostain syystä vakuutusyhtiöiden tarvitse noudattaa. Sen takia olemme lanseeranneet käsitteen petosvakuuttaminen, joka on vastakohta vakuutuspetokselle.

KELAN PÄÄJOHTAJA JORMA HUUHTASEN NÄKEMYS 1/2007

Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen on jostain syystä sulkenut peräänkuuluttamamme yhteistyön mahdollisuudet, josta seuraava lainauksemme

Tukiviidakosta Huuhtanen kertoo esimerkin.

- Kun ihminen ei saa työstä toimeentuloa, hänen on järjestettävä toimeentulonsa riippumatta siitä, mikä on toimeentulo-ongelman syy. Hänen kätensä on voinut katketa liikenteessä, vapaa-aikana tai työpaikalla – kaikilla näistä on sama seuraus: käsi on poikki, eikä sillä pysty tekemään mitään. Kun hän sitten hakee korvausta ja toimeentuloa menetetyistä ansioista, prosessit kussakin tapauksessa ovat ihan erilaiset. Tällaisen etuuksien sekavuuden ei pitäisi olla tätä päivää.

Huuhtanen muistuttaa, ettei hän ole nyt pohtinut sosiaaliturvan selkeyttämisessä lainkaan ansiosidonnaista turvaa.

Hän korostaa puhuvansa Kelan toimeenpanemasta sosiaaliturvasta.


- Jos parlamentaarisessa komiteassa halutaan miettiä sosiaaliturvan ansiosidonnaisuutta, mietittäköön, mutta minä en sitä keskustelua ole nyt polkaisemassa liikkeelle. Sosiaaliturvauudistuksen käynnistymistä ei pitäisi pilata poliittisesti niin herkällä asialla kuin ansiosidonnaisuus. Nyt pitäisi tehdä se, mikä on ihmisten perusturvan kannalta tärkeää.

Lähde: - 1/2007 Kelan sanomat > .pdf.muodossa

Oheisena oleva kaavio kertoo toimeentuloturvan "vaihtoehdoista" vakuutusyhtiön hylkäävän eläke- tai korvauspäätöksen jälkeen tarkemmin.


- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

Monestihan hidas syöksykierre oman asuinpaikan sosiaalitoimen pitkäaikaiseksi asiakkaaksi käynnistyy kuin huomaamatta niin, että pysyvästi työkyvyttömäksi kliinisen lääketieteen tutkimuskeinoin todettu potilas saa hylkäävän päätöksen ansiosidonnaisesta tapaturma- ja/tai työkyvyttömyyseläkkeestä.

Entistä useammin ilman mitään tosiasiallisia perusteluita ja puhtaasti papereilta uskomusdiagnostiikkaan pohjautuvan vakuutuslääketieteen termein.

LISÄTIETOA VALLITSEVISTA EPÄKOHDISTA

Suomalainen kahden lääkärin loukku on tällä hetkellä karua todellisuutta 200 000 potilaalle. Loukku toimii tällä hetkellä erittäin tehokkaasti lakisääteisten vakuutusten saralla. Potilaan kohtaloksi on tullut pysyvä sairaus, tapaturma, ammattitauti, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko.


- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -

Mikäli oman työnantajan tai ammattiliiton tuki asioiden ajamiseen vakuutusyhtiöön päin puuttuu, niin loukku napsahtaa viimeistään yhden vuoden kuluttua työkyvyn menettämisen tapahtumisajankohdasta.

Korkeimman oikeuden antama ennakkopäätös > KKO:2006:104 - on erittäin merkittävä sairastuneen työntekijän kannalta.

Kyseisen ennakkopäätöksen mukaan työnantajalla katsottiin olevan työsopimuslain 8 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla oikeus purkaa työntekijän työsopimus pitkäaikaisen työkyvyn alenemisen perusteella. Ennakkopäätöksen mukaan työsuhteen purkamisen jälkeen työeläkeyhtiöillä ei ole kuitenkaan velvoitetta myöntää lakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä pitkäaikaisen työkyvyn aleneman perusteella. Aikaraja sairaan työntekijän työnsuhteen purulle on siten noin 12 kuukautta.

Kuitenkaan lainsäädännössä ei ole ajallisia takarajoja eikä sanktioita seuraaville asioille:

A. Lääketieteellinen hoito ja kuntoutus
B. Ammatillisen kuntoutuksen selvittely ja toimenpiteet
C. Loppupäätelmien teko yhteistyössä hoitavan ja vakuutuslääkärin kanssa
D. Henkilö tapauksen mukaiselle eläkkeelle tai takaisin työelämään
E. Työ – tai toimintakyvyn ylläpitäminen ja kontrollitoimenpiteet


Potilaan pysyvän työkyvyn aleneman taustalla siis sairaus, tapaturma, ammattitauti, liikenne-, potilas- tai lääkevahinko.

NEGATIIVISIA MUUTOKSIA LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN PARISSA

Eri kansalaisjärjestöjen työstämänä koosteena voitte katsoa oheisesta linkistä, minkälaisia lainmuutoksia viime hallituskaudella eduskunnassa saatettiin voimaan, jotka vahvistavat vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa entisestään.

- Eduskunta-ja hallituskausi 2003-2007 lainmuutosten yhteenveto -

Vaikka oikeusministerinä toimineen Johannes Koskisen mukaan lakimuutosten tavoite oli aivan toinen:

"Vakuutusoikeuden lausunnot ylimalkaisia"

Entinen oikeusministeri Johannes Koskinen (sd.) haluaisi vahvistaa tasapuolisuutta valitusprosessissa.

- Eläkelautakuntien yhteyksiä hoitaviin lääkäreihin tulisi lisätä, ja siten vahvistaa lautakuntien asiantuntemusta, jotta valittajat kokisivat prosessin puolueettomaksi, Koskinen sanoo.

Hän kertoo, että tänä vuonna eduskunnan käsittelyyn tulee mahdollisesti uusi laki, jolla itsenäistettäisiin lautakuntien työskentelyä. Käsittelyajat tulisivat nopeammiksi ja vakuutusoikeuteen vietyjen tapausten määrä vähenisi.

- Näkemyserot ristiriitaisissa lausunnoissa tulisi selvittää useammin ja vakavammin. Syyt tulisi myös kirjata kielteiseen päätökseen, sillä nykyisellään vakuutusoikeuden lausunnot ovat aivan liian ylimalkaisia, Koskinen vetoaa.

Lähde: Satakunnan Kansa 22.6.2006

Vaan aina pitää uskoa parempaan huomiseen ja jatkaa taistelua paremman huomisen puolesta. Vaikka vastassa on juuri kafkamaisten kauhujen muuri.

Tiili tiileltä se Berliinin muurikin purettiin. Tosin moukarilla mouhaistuna tiullinenkin tiiliä mureni kerralla. Jotkut jysäyttelivät grossinkin, mutta siinä oli jo moottoroituja apuvälineitä käytössä.

Tässä kohtaa ajanlaskua kenenkään ei tarvitse enää heittää sitä kuuluisaa ensimmäistä kiveä. Riittää kun laitat täällä olevaa sanaa ja kuvaa epäkohdista kierrätykseen omalle verkostollesi.

Yhteistyöterveisin ja lämpimin kiitoksin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä


- - - - -


- Klikkaa tästä - Haista home vakuutusoikeus, Nevalainen Ulla; ISBN 952-91-7578-7

Lainaus kirjan sivuilta 256-257, joka koskee liitettä 16, joka koskee valituslupahakemusta ja valitusta korkeimmalle oikeudelle. Vakuutusoikeuden päätös 24.4.2002, Dnro 9201/99/1026. Muutoksenhakija työvoimaneuvoja, sairaanhoitaja Ulla Nevalainen.

Lainaus alkaa:

”Nevalainen liittää tähän valituslupahakemukseen Vakuutusoikeuden suullisessa käsittelyssä nauhoitetun henkilötodistelun ja osapuolten lausumat. Todistajakertomukset ja lausumat on kirjoitettu tekstiksi Vakuutusoikeuden äänittämistä ääninauhoista. Vakuutusoikeuden suullisessa käsittelyssä valtiokonttoria edusti korvauspäällikkö Vuokko Hänninen (VH) ja asiantuntijalääkäri Matti Mero (MM). Vakuutusoikeus liittänee alkuperäiset ääninauhat asiakirja-aineistoon Korkeimmalle oikeudelle.

Valtiokonttorin edustajan, korvauspäällikkö Vuokko Hännisen lausumasta selviää mm. se, että valtiokonttorin tarkoituskaan ei ole ollut, Nevalaisen tapaturmaeläkkeen evätessään noudattaa ammattitautilakia ja tapaturmavakuutuslakia.

Hänninen totesi vakuutusoikeudessa mm.:

”Ja kaiken kaikkiaan, miks olemme tähän ratkaisuun päätyneet on se, että vakuutusoikeuden kantana on tähän asti ollut se, että tapaturmavakuutusjärjestelmästä ei tapaturmaeläkettä makseta” (sivu 3)

------

”Sitten vielä sen verran korvauskäytännöstä, eli tapaturma-asiain korvauslautakunta, joka meillä on tällainen neuvoa-antava elin. Siellä on aina katsottu työkykyiseks tämä potilas riippumatta siitä, onko se työpaikka saatu altistusvapaaks vai ei. Elikkä tapaturmaeläkettä ei juurikaan ole lähdetty maksamaan. Eli rajana on vähän veteen piirrettynä ollut tämä, että niin kauan, kun se on päivärahavaiheessa, noin vuoden verran, mutta ei enää eläkevaiheessa.” (sivu 4)

Loppulausunnossaan valtiokonttorin edustaja Hänninen niinikään totesi valtiokonttorin Nevalaisen tapaturmaeläkkeen eväämisen perustuvan ”vallitsevaan korvaus- ja oikeuskäytäntöön sekä tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausuntoon”:

Kun olemme tämän päätöksen antaneet, tää meidän arviohan on perustunut tähän asiantuntijalautakunnan eli tapaturma-asiain korvauslautakunnan kantaan, jonka linjaa noudatamme kaikissa päätöksissä, että emme koskaan poikkea heidän kannan otoistaan, lausunnoistaan. Eli hehän sorvaavat tätä korvauskäytäntöä niin kuin valtakunnan tasolla. Yrittävät pitää sitä ja pitävätkin sitä yhdenmukaisena. Plus lisäksi ratkaisu on perustunut myös vallitsevaan korvaus- ja oikeuskäytäntöön, mikä näitten homeammattitautien kohdalla on omaksuttu linjaks.”

Lainaus päättyy.

------

Kuitenkin Suomessa on lukuisten potilaiden hallussa lukuisia vakuutusyhtiöiden antamia päätöksiä, joissa lukee seuraavasti:

”Tapaturmaturma-asiain korvauslautakunnan lausunnot eivät ole yhtiötä sitovia.”

------


Tästä > linkistä
kirjallisesti ja suljetusti toimivan tapaturma-asiain korvauslautakunnan ytimiin. Hyvää perustietoa muun muassa todistustaakasta.
* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , ,