sunnuntaina, kesäkuuta 28, 2009

Liian vilkkaaksi vaalirahalla voideltu valta?

Hakuavaimet internetiin:
vakuutuslääketiede 2017
vakuutuslääketieteen erityispätevyys 2017€ $ € $ €


Kesäkuun puolesta välin alkaen olemme olleet keskellä Suomen vaalirahoituskohua vuosimalliltaan 2009. Suurimmat paineet ovat keskittyneet tähän mennessä keskustan suuntaan.

Pelkästään puolueiden rahavirtoja avaamalla ja tarkastelemalla ei kuitenkaan tämän kesäisestä vaalirahakohusta enää selvitä. Myös kansamme edustajien on avattava uudelleen 2000 – luvun vaalirahailmoituksensa koskien kaikkia ennen 30.4.2009 pidettyjä vaaleja.
Kritisoinnin keskellä yritämme valottaa myös muita mahdollisia näkökulmia politiikan teon selvittämättömiin katvealueisiin Suomessa.

Uuden ja vankemman poliittisen mahdollisuuden perustaa luoden. Konkreettisella alla olevalla parannusesityksellä, joka on vapaasti ja helposti monistettavissa kaikkien puolueiden käyttöön.


- Klikkaamalla kaaviota hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

€ $ € $ €

Harri Saukkomaa kirjoitti Iltasanomien kolumnissaan; perjantaina 26.6.2009, osuvasti:

”Puolueraha voisi olla iloinen asia”


€ $ € $ €


Tämän kesän vaalirahasotkujen selvittelyssä on keskitytty toistaiseksi vain puolueiden rahavirtojen selvittelyyn. Uusia virtoja ja siten kytkentöjä tuntuu tulevan koko ajan esiin.

Tosin suomalaisen korporatiivisen etujärjestömaailman jarrumiehiäkin esiintyy.

Työeläkevakuuttajien kattojärjestön Telan toimitusjohtaja Esa Swanljung tyrmäsi Yle Uutisissa 25.6.2009 pääministeri Vanhasen toivomuksen läpivalaisusta kaikkien työeläkeyhtiöiden mahdollisten kytkösten osalta.

”Swanljung: Eläkeyhtiöiden poliittisissa kytköksissä ei selvitettävää

- Ei minulla ole tiedossa mitään mistään poliittisista kytkennöistä yhdenkään työeläkeyhtiön osalta.

- Miksi juuri työeläkeyhtiöiden, miksei kaikkien Suomen yhtiöiden tai vaikka Ruotsin ja Norjan yhtiöiden? Mihin tämä vaatimus oikein perustuu?

Ei näissä yhtiöissä ole minun tietojeni mukaan mitään sellaisia syitä, minkä takia tämmöinen kysymys olisi ajankohtanen, hämmästelee Swanljung.

Eläkevakuuttajia valvova Finanssivalvonta kieltäytyi ottamasta kantaa asiaan.”

Swanljungin kannanotto on Suomen oloissa ennen kuulumaton.

Varsinkin kaikille niille potilaille, jotka tuntevat Swanljungin työhistorian sekä omakohtaisesti koettuna poliittisesti, nelikannassa, rakennetun ja ylläpidetyn vakuutusoikeudellisen tuomioistuinjärjestelmän.


Tuon Swanljungin lausunnon jälkeen voitaneen puhua entistä vahvemmin vääjäämättä esiin vyöryvästä Finngate - skandaalista! Nyt otetaan suomalaisista tiedotusvälineistä mittaa.


€ $ € $ €


MITÄ KIRJOITTIKAAN AIHEESTA TOIMITTAJA OLLI AINOLA VUONNA 2004?

”Julkista rahaa käytetään häpeämättömästi myös työeläkeyhtiöissä.

Iso osa niiden sijoitusmiljardeista on parkkeerattu lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden osakkeisiin "strategisina sijoituksina". Niitä ei ole tehty ensisijaisesti eläkejärjestelmän etua ajatellen ja yleisesti hyväksyttyjä sijoitusperiaatteita noudattaen, vaan päätöksiä ovat sanelleet ennen muuta finanssileirien omat valtapelit.

Sammon konsernijohtaja ja eläkeyhtiö Varman hallituksen jäsen Björn Wahlroos on luonnehtinut eläkeyhtiöiden toimintatapoja korruptioksi.

Vakuutusvalvontavirasto joutui perkaamaan tel-yhtiöiden kiinteistökauppoja Wahlroosin kerrottua julkisen salaisuuden, että yhtiöt ostavat ylihintaan asiakkaidensa kiinteistöjä kahmiakseen valtaa ja vakuutuksia.

Eläkeyhtiöiden viime vuosien kiinteistösijoituksissa peräti kaksi euroa kolmesta on huvennut asiakkailta ostettuihin kiinteistöihin. Valvoja ei saanut näyttöä kauppojen epäasiallisuudesta, sillä sijoitusten perimmäisiä motiiveja ei tutkittu.

Virastoa moitittiin löperöksi. Mainettaan puolustaakseen se aikoo lähiaikoina julkistaa kannanoton, jolla yritetään hillitä eläkeyhtiöiden holtitonta rahankylvöä. Se on merkki siitä, että valvoja on tuntenut sieraimissaan hajua, muttei löydä raatoa.

Kannanottoluonnoksen mukaan tel-yhtiöiltä kielletään paitsi ylihintaiset kiinteistökaupat myös vakuutustuotteiden kytkykauppa ja "muut sopimattomat järjestelyt". Yhtiöitä toisin sanoen vaaditaan noudattamaan lakia.


Valvottavien ja vakuuttajien suhteet ovat perinteisesti olleet likeiset ja ymmärtävät.

Tapana on ollut, että vakuutusvalvonnan johdosta noustaan hyväpalkkaiseen asemaan johonkin vakuutusyhtiöön, mikä ei ole ollut omiaan lisäämään viranomaisen uskottavuutta.”

Lähde: Voideltu valta – Kauppalehti Presso - Olli Ainola


€ $ € $ €


PITÄÄKÖ HUOMATTAVAT KÖNTTÄSUMMAT ERITELLÄ?

- klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


Vilkaistaanpa tasapuolisuuden nimissä meneillään olevaa vaalirahasotkua myös SDP:n kannalta. Vuotena on 2008.

”SDP:n väistyvä puheenjohtaja Eero Heinäluoma katsoo, että vaalirahasotkun setvimisessä puolueen seuraavalle puheenjohtajalle riittää talonpoikaisjären käyttö.

- Kun heiluttelee hallitusta, on oltava kykyä toimia viisaalla tavalla, muotoilee Heinäluoma uusisuomi.fi:lle.

Kysyttäessä, mitä tämä viisaalla tavalla toimiminen tarkoittaa, Heinäluoma tarkentaa asiaa harkittuaan:

- Kun tapahtuu paljon ja tulee paljon informaatiota, on säilytettävä harkintakyky.

Matti Ahteen vaaliraha-asiat ovat heittäneet varjon myös SDP:n ylle. Heinäluoma kuitenkin korostaa, että nyt näyttää siltä, että suurimmat ongelmat ovat muissa puolueissa.”

Lähde: uusisuomi.fi - 6.6.2008


€ $ € $ €


MIKSI KAIKKIEN 2000-LUVUN VAALIEN RAHOITUS ON AVATTAVA?
Annetaan puheenvuoro oikeusministeri Tuija Braxille:


”Suomessa vaaleja käytiin lähes 100 vuotta siten, että vaaliehdokkailla ei ollut velvollisuutta ilmoittaa vaalirahoituksestaan.

Vasta vuonna 2000 säädettiin laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta. Ilmoitusvelvollisuus on siten järjestelmässämme uusi.

Lakia on sovellettu kunnallisvaaleihin kahdesti (2000 ja 2004), eduskuntavaaleihin kahdesti (2003 ja 2007) sekä europarlamenttivaaleihin (2004) ja presidentinvaaliin (2006) kerran. Näistä vaaleista saadut kokemukset ovat sääntelyn kehittämisen pohjana.

Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta (414/2000) eli vaalirahoituslaki säädettiin siis vuonna 2000. Laki koskee kaikkia yleisiä vaaleja eli eduskuntavaaleja, presidentinvaalia, kunnallisvaaleja ja europarlamenttivaaleja.

Lain tarkoituksena on lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ehdokkaiden mahdollisten sidonnaisuuksien selvittämiseksi.

Vaaleissa valituksi tulleet ja heidän varahenkilönsä sekä presidentinvaalissa kaikki ehdokkaat ovat velvollisia tekemään vaalirahoituksestaan julkisen ilmoituksen.”

Lähde: Oikeusministeri Tuija Brax Kajaanin Sanomien seminaarissa 20.9.2008

Onpa tätä kirjoitettaessa vihreiden europarlamentikkojen Satu Hassin ja Heidi Hautalan suulla ennätetty vaatimaan jo eduskunnan hajottamista sekä ennenaikaisia eduskuntavaaleja.

Edes pääministerin vaihtaminen ei enää riitä rauhoittamaan tilannetta.

Kahden seuraavan viikon aikana voitaneen tarkentaa yhteistuumin myös se, että tarvitaanko uusien eduskuntavaalien yhteyteen myös uudet presidentin vaalit?

€ $ € $ €


Voimassa ollut laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 414/2000 oli voimassa 30.4.2009 asti. Joten siitä osuvimman luonnehdinnan on mielestämme tehnyt toimittaja Olli Ainola:

”Laki Suomen vaalirahoituksesta on Bulgarian tasolla eikä ole johtanut ehdokkaiden taloudellisten kytkösten avautumiseen.

Lakia on äärettömän helppo kiertää, sillä esimerkiksi eduskuntavaaleissa alle 1 700 euroa lahjoittanutta ei tarvitse paljastaa.

Kun avustus pilkotaan pienempiin eriin, voi tukea ehdokasta vaikka millä summalla ja pysyä silti salassa.

Kaiken lisäksi oikeuslaitos on kieltäytynyt tutkimasta lain soveltamista.”


Lähde: Voideltu valta – Kauppalehti Presso


€ $ € $ €


Esimerkiksi eduskuntavaalien 2007 ehdokkaiden vaalirahailmoitukset näyttävät edelleen ympäripyöreän mitään kertomattomilta.

Niitä koskeva ja voimassa oleva laki (414/2000) ei kiellä millään tavalla kertomasta ja nimeämästä nimeltä niitä yrityksiä, etujärjestöjä, yhdistyksiä ja/tai säätiöitä, jotka ovat tehneet taidehankintoja, ostaneet seminaarilippuja ja/tai osallistuneet maksullisiin golf-tapahtumiin.


Otamme esille vertailuilmoitukseksi sdp:n kansanedustaja Eero Heinäluoman ilmoituksen, koska vasta hänen täydentäessään ilmoituksensa lain henkeä ja yleisesti vaadittavaa tietoa riittävästi antavaksi; uskaltavat myös kaikki muutkin kansanedustajat seurata perässä.
Yli puoluerajojen myös kokoomuksen, keskustan ja rkp:n kansanedustajat uskaltavat seurata helpottuneina sdp:n alfauroksen perässä. Myös mahdollisen työeläkeyhtiöihin kytköksissä vaalirahan suhteen.€ $ € $ €

”Vaalirahoituksen vastaanottaminen ei ole väärin eikä rikollista, mutta sen puutteellinen ilmoittaminen on.”

Lähde: Missä kansanedustaja ja raha, siellä ongelma – Timo Haapala MTV3


€ $ € $ €

Joku saattaa kysyä aivan oikeutetusti; miksi olemme valinneet juuri Eero Heinäluoma sdp:sta esittelyyn?

Vastaamme siihen, että hän yksi oikeusministeriön 30.5.2008 asettaman vaalirahoitustoimikunnan eduskuntapuolueiden valtuuttama jäsen.

Avaamista vaativat könttäsummat maksajien nimien osalta Heinäluoman ilmoituksessa merkittynä tehostepunaisella. Samoin lisäsivulla annetut lisäselvitykset rahoituksen lähteistä. Lisäksi olemme liittäneet sivulle 2 (2) kaikkia kansanedustajia velvoittavat lainkohdat, jälkipelejä varten.- klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


- klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


Muuten. Helkkarin kova suomalaisen vaalirahan kerääjä; keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhonen löytyy myös tuosta oikeusministeriön vaalirahoitustoimikunnasta.

Joten toivottavasti saamme viimeinkin kaikkien eduskuntapuolueiden 2000-luvun vaalien ja ehdokkaiden vaalikampanjapäälliköt antamaan nuo kaivatut erittelyt rahoittajista julkisuuteen. Kansanedustajat ovat lomansa ansainneet, mutta he voinevat luottaa tässä asioissa vaalipäälliköidensä antamaan tietoon. Hehän ovat olleet vastuussa muun muassa ehdokkaidensa varainkeruusta.

Sopivana ajallisena ja viimeisenä ajallisena 2000 –luvun vaalirahailmoitusten täydentämisen takarajana pidämme tiistaita 14.7.2009.

Uuden europarlamentin tuolloin aloittaessa on hyvä olla tiedossa, minkä puolueen ja siten kenen rahoittamaa ehdokasta Suomi ehdottaa uuden EU-komission Suomen komissaariksi.€ $ € $ €


”Miksi puolueiden ja ehdokkaiden rahoittaminen ei voisi olla iloinen asia, josta kaikki olisivat ylpeitä?”

Lähde: Harri Saukkomaa Iltasanomat 26.6.2009.


€ $ € $ €


Tasavallan presidentti Tarja Halosella ja hänen puolisollaan, tohtori Pentti Arajärvellä, katsomme nyt olevan erinomainen useamman lautasen kattaus astua julkisuuteen.
Heidän statuksellaan ja asiantuntemuksellaan voidaan mielestämme käsitellä juuri työeläkealaan sekä mahdollisesti puolueisiin liittyvää aihetta tarkemmin.

Ja onhan mahdollisesti uuden EU-komission johdossa jatkavaa Manuel Barrosoa ja hänen kabinettiaan jo keskustan toimesta informoitu? Siis tästä tämän kesäisestä vaalirahakohusta.

Vai onko mahdollista, että Suomen poliittisella(kin) markkinakentällä vallitsee korporativistinen kansallinen kartelli?


…aatteleppa ite… - terveisin
Team Oikeusturva 2009

€ $ € $ €


LINKKEJÄ AVOIMEEN POLIITISTEN RAHAVIRTOJEN MONITOROINTIIN:

Suomen vaalirahoituskohu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_vaalirahoitusskandaali_2008

Oikeusministeriön vaalien vastuualueen ylläpitämät vaalisivut:
 http://www.vaalit.fi/fi/


Vuoden 2014 europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset
Vuoden 2009 europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset
Vuoden 2004 europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset
 http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/europarlamenttivaalit/vaalirahoitusilmoitukset.html


Vuoden 2007 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset:
http://www.vaalit.fi/38746.htm

Vuoden 2003 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset
http://www.vaalit.fi/18880.htm

- Linkkien toiminta tarkastettu ja korjattu 26.10.2016 -* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? - 6.10.2016
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , , , ,

lauantaina, kesäkuuta 20, 2009

Satakunnan tulevaisuus 2011 - Välitarkastus 2009

Ylen uutisissa 19.6.2009:

"Kuntien eläkevakuutuksen Kevan hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja vaatii valtiovarainministeriötä tekemään erityistilintarkastuksen Kevan ja vaalirahoitusta antaneen Novan yhteyksistä.

Hänen mukaansa se on ainoa keino palauttaa luottamus kuntien eläkevakuuttajaan.

Katajan näkemyksen mukaan yhtiön hallitus on kaikin sisäisin keinoin pyrkinyt selvittämään asiaa, mutta luottamus Kevaan ei ole korjaantunut."


MTV3 uutisissa 15.5.2008:

"Kataja sai vaalitukea "Satakunnan tulevaisuus 2011" -kansalaisyhdistykseltä 54 200 euroa.

Yhdistyksen taustavoimia ei ole eritelty, vaikka yhdistys on käytännössä rahoittanut koko vaalikampanjan.

Kataja väittää tuntevansa yhdistyksen riittävän hyvin. Hänen mukaansa he tukevat samaa asiaa, Satakunnan kehittämistä.

Kansanedustaja ei kuitenkaan tiedä itseään tukeneen yhdistysen taustoja eikä yhdistyksen toimintatarkoitus ole hänelle selvä.


Kataja ei tiedä, mistä yhdistys on saanut rahansa, mitkä sen tarkoitusperät ovat ja mitä sen taustalla on.

Kataja ei myöskään tiedä, kuinka suurilla summilla yhdistys on muita tukenut ja mitä yhdistys ylipäätänsä tekee."

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


Oikeusministeriölle 16.5.2007 jätetty vaalirahailmoitus sivuja 3 (3):
- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

Eikö todellakaan Sampsa Katajalla ole mitenkään mahdollista paljastaa kaikki 54 200 euron rahoituspottiin osallistuneiden toimijoiden nimet?

Näin Sampsa Kataja MTV3 uutisten mukaan 15.5.2008:
- Minusta tämä nykyinen lainsäädäntö ei avaudu riittävässä määrin. Tarvitaan lainmuutos jotta läpinäkyvyyttä saadaan lisää.

Mutta Kataja ei aio selvittää, mistä yhdistys on rahansa saanut, vaikka yhdistyksen suurin tehtävä on ollut tukea Katajan ehdokkuutta.

- Toimin tämän nykyisen lain mukaan ja nykyisen oikeuskäytännön mukaan. Kun laki muuttuu, niin toimitaan sen lain mukaan.

Iltalehti kertoi 15.5.2008 myös muutamista muista tukyhdistysten suojissa pelaavista kansanedustajista:

"Alla muutamien ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksia, joiden vaalikampanjaa on rahoittanut joku tukiyhdistys ilman, että kansanedustaja olisi tarkemmin eritellyt rahojen alkuperää.

Liisa Hyssälä
(kesk) 49 011 euroa, josta Tukiyhdistys 36 469 euroa;

Timo Kalli (kesk) 59 752 euroa, josta Satakunnan Parhaaksi ry 56 892 euroa;

Tanja Karpela (kesk) silloinen Saarela
51 773 euroa, josta Nuuksion paikallisyhdistys 44 300 euroa;

Mari Kiviniemi (kesk) 65 999 euroa, josta Huomisen Suomi ry 57 350 euroa;

Paula Lehtomäki (kesk) 68 834 euroa, josta suurin tukiryhmä Eheän Suomen tuki ry 39 721 euroa;

Suvi Lindén (kok) 52 997 euroa;, josta Oulun Tulevaisuuden tekijät 12 800 euroa; ja Kehittyvien Maakuntien Suomi 5 000 euroa;

Petteri Orpo (kok) 67 397 euroa, josta Uudistajat ry 54 897 euroa;

Pekka Ravi
(kok) 46 950 euroa, josta Pekka Ravin tukiyhdistys 42 250 euroa;

Tapani Tölli
(kesk) 49 744 euroa, josta Pohjolan Itunen ry 32 594 euroa;

Jan Vapaavuori
(kok) 54 353 euroa, josta "tuki yrityksiltä" 44 340 euroa;

Pekka Vilkuna
(kesk) 41 500 euroa, josta Lakeuden Kilpi ry 37 000 euroa;"

AVOIN KYSYMYS NUMERO 1?

Jos tukiyhdistyksen kautta tulleita lahjoittajien rahasummia ei tarvitsekaan lain mukaan eritellä, niin mikä voimassa oleva laki kieltää
esimerkiksi seminaarilippuja, golf-kisamaksuja, taidetta ostaneiden yritysten, yhdistysten tai säätiöiden nimen kertomisen?

Sampsa Kataja toteaa MTV3 uutisessa 15.5.2008:

- Toimin tämän nykyisen lain mukaan ja nykyisen oikeuskäytännön mukaan. Kun laki muuttuu, niin toimitaan sen lain mukaan.

AVOIN KYSYMYS NUMERO 2?

Mikä mahtaa olla Sampsa Katajan viittaman oikeuden ennakkopäätöksen tarkemmat tiedot ja sisältö?

Toivottavasti saamme kuulla tästä aiheesta tiedotusvälineissä lisää pian juhannuksen jälkeen. Se on tarpeen mielestämme jo epäilyksen varjojen poistamiseksi esille poimiemme kansanedustajien tukiyhdistysten suhteen.

Vai voitaisiinko kaikkien kansanedustajien tukiyhdistysten tileihin ostaa samalla kertaa verovaroin kustannettua erityistilintarkastukset?

Itse ainakin kannatamme ideaa, joka on vapaasti ryöstettävissä edelleen.

Avoimin monitorointiterveisin
Team Oikeusturva 2009


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 16.3.2017
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemme linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

 

Tunnisteet: , , , ,

torstaina, kesäkuuta 18, 2009

Suomi – Pohjolan Bulgaria?

Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Ahti Pesonen kommentoi kirjoituksessaan ” EU-vaalien tulos kertoo tyytymättömyydestä” EU-vaalien 2009 tulosta tuoreeltaan seuraavasti:

”Itsenäisyyspuolueen alhainen EU-vaalikannatus ei johdukaan sen tavoitteista, vaan siitä, että puolueella ei ole käytettävissään veronmaksajilta kerättyjä puoluetukia eikä tasa-arvoista pääsyä valtakunnalliseen mediaan.

Vaalitulos on isku suurimmille puolueille.

On kuvaavaa, että kolme vielä suurta puoluetta saivat yhteensä vain 23,9 prosenttia kaikkien äänioikeutettujen äänistä.

Vaalien voittajien on nyt aika näyttää, mitä he vaalivoitollaan tekevät.

EU:lla ei ole missään vaiheessa ollut kansalaisten luottamusta.

Käydyt vaalit osoittavat epäluottamuksen kasvavan. Tämä on luonnollista, kun kyseessä on harvainvalta, jota johtavat suurten jäsenmaiden lisäksi suuryhtiöt lobbareineen.

Epädemokraattisesta EU:sta ei ole ratkaisijaksi käsillä olevassa talouskriisissä eikä muissa aitoa kansainvälistä yhteistyötä vaativissa kriiseissä.”


Helsingin Sanomista 7.6.2009 poimittua:
Laajennuskomissaarin Olli Rehnin mukaan EU-parlamentin päätöksenteko voi sirpaloitua, jos sinne syntyy useita uusia pienehköjä ryhmiä EU-vaalien jälkeen.

”EU-parlamentin johtaminen tulee näin entistä haastavammaksi”, hän kertoi Brysselissä myöhään sunnuntai-iltana.


SUOMEN KORPORATIVISTINEN MALLI EUROOPAN UNIONIIN?
Tullaanko voimansa tunnossa olevan Rehnin toimesta EU pakottamaan Suomen kaltaiseen ruotuun, jolloinka vihreätkin joutuvat valitsemaan lohkonsa europarlamentin valtasegmenteistä uudelleen. Oma veikkauksemme oheisena.

Näyttääkö sen jälkeen hallituspuolueiden meppien europarlamentin asemointi ulospäin tältä?


# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
- Klikkaamalla kollaasia hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

# # # #


Komissaari Rehn avaisi rintaman populisteja vastaan - 18.6.2009 7:30 - STT

EU:n laajentumiskomissaari Olli Rehn (kesk) haluaa pysäyttää eurovaaleissa päätään nostaneen oikeistopopulismin nousun Euroopassa.

Rehn patistaa Turun Sanomissa ja Väli-Suomen sanomalehdissä erityisesti keskustaa, kokoomusta ja sosiaalidemokraatteja etsimään yhteisymmärrystä eurooppalaisessa yhteistyössä ja maahanmuuttopolitiikassa.

Jotenkin tuntuu siltä, että vihreiden, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien vaalimenestyksellä ei ole mitään sijaa kolmen suuren valtapeleissä.

Kaikille puolueille omat sivut päälehtiin - LEHDISTÖTIEDOTE 12.6.2009

Tällaisia ajatuksia sisältyi Itsenäisyyspuolueen, Köyhien asialla puolueen ja Suomen Työväenpuolueen kirjelmään:

Voisiko pääkaupunki- ja maakuntalehdissä olla vuorollaan poliittisten puolueiden tekemiä sivuja? Pitäisikö kaikki puolueet päästää vaalien väliajoillakin vuorollaan televisioon ja radioon?

EU-vaaleissa koettu alhainen äänestysprosentti puolestaan osoittaa, että epäluottamus on molemminpuolista. Kansa ei luota poliittiseen eliittiinsä.
Kolmen EU-vaaleissa eniten ääniä saaneen puolueen yhteinen äänimäärä oli vain 23 % kaikista äänioikeutetuista.

Hallituspuolueita kävi vaaliuurnilla tukemassa vain 23 % äänioikeutetuista!


# # # # #

Joten toivomme, että keskustelu demokratiamme tilasta ja poliittisten toimijoiden rahoitusrakenteiden avoimuudesta jatkuu vilkkaana.

Meidän mielestämme myös konservatiivimme eli kokoomus pitää lokeroida oikeistopopulistien joukkoon.

Uudenkaan ajan työväen puolue ei voi mielestämme ottaa vastaan rahaa vaalityöhön työnantajia edustavilta lobbausjärjestöiltä tai niihin kytköksissä olevilta toimijoilta.

Muuten elämämme bulgarisoitunutta todellisuutta, jossa keinoja kaihtamattomien kerjäläisten määrä tulee lisääntymään myös alkuperäisväestön keskuudessa.

Keskustan, Kevan ja NovaGroupin Rovaniemen markkinoiden tutkinnasta
Lienee nopeasti listattavissa ja tutkittavissa pohjia myöten pääministeri Vanhasen mahtikäskyllä NovaGroupin kaikki 2000-luvun vastaavat kuviot mahdollisten muiden vakuutusalan ja puolueiden välillä?

Kuntien eläkevakuutus (Keva) lienee tuskin ainoa isolla rahalla puolueiden laariin pelaava vakuutusalan toimija Suomessa? Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutukoon! Tässäkin asiassa.

”Toivokin elää hyvin, kunhan rehellisyys lisääntyy” - terveisin
Team Oikeusturva 2009


* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 13.3.2017
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemme linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

 

Tunnisteet: , ,

sunnuntaina, kesäkuuta 14, 2009

Kansalaiskysely - Eurooppa-vaalit


- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


EU-vaalit 2009 ovat nyt takanapäin.

Toivottavasti puolueiden ja ehdokkaiden vaalirahoitusilmoitukset ovat tällä kertaa kunnossa.

Oikeusturvan VOLF-työryhmän kansainvälisten asioiden hoitajat olivat saaneet oheisen palautelomakkeen Euroopan parlamentilta. Ensimmäisenä olevan saatekirjeen kera.

Katsomme olevan erinomaista, että tällaista kansalaisten suoraa palautetta on mahdollista saattaa suoraan EU:n toimielinten tietoon, joten julkaisemme ne kaikkien Teidän vapaaseen käyttöön.

Viemällä hiirenne kunkin kuvamuodossa olevan kuvatiedon päälle ja painamalla hiiren kakkospainiketta, voitte valita haluamanne jatkohyödyntämisen tavan.

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


Toivottavasti tällainen palauteosiomahdollisuus tulee mahdolliseksi myös kaikissa kansallisissa vaaleissa.

Saadut palautteet avoimesti vaaleista kiinnostuneiden kansalaisten nähtäväksi nettiin ja ehdotetut parannukset yhteisvastuulliseen monitorointiin.


Virkistävin kesätervehdyksin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä

Tunnisteet: , , ,

torstaina, kesäkuuta 04, 2009

Talouselämä, finanssikriisi ja EU-vaalit 2009

Suomen ihmisoikeustilanne näyttää hyvältä vuosi vuoden jälkeen. Tosin vain Suomen valtion kannalta.

Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS) ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) sotketaan jostain syystä Euroopan unioniin kuuluviksi kokonaisuuksiksi. Kuitenkin ne ovat Euroopan neuvoston alaisia asioita myös jatkossa.

Talouselämä-lehti on haastatellut 29.4.2009 Suomen valtion aiempaa ihmisoikeustuomaria Matti Pellonpäätä. Hän toimii paluunsa jälkeen tuomarina korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO).

Matti Pellonpää vuonna 2005 julkaistusta kirjasta, Euroopan ihmisoikeussopimus (ISBN 952-14-0820-0) alla olevaan "Ryssity" - kollaasiin otettu kaavio saa toivomme mukaan hänen kauttaan lisävalaisusta kesän aikana.
- Klikkaamalla hiirelläsi "Ryssitty" - kollaasia; saat sen ruudullesi isompana -


EY-TUOMIOISTUIMEN TUOMARI ALLAN ROSAS ESITTELYYN

Suomalaiset tiedotusvälineet ovat jostain syystä vaienneet Matti Pellonpään seuraajaksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) valitun Päivi Hirvelän valintatilanteessa ilmenneistä CV ristiriidoista.

Vaihtokauppana olisi siten hyvä saada läpivalaisu EY-tuomioistuimeen uudelle kuuden (6) vuoden jaksolle tarjolla olevan Allan Rosasin taustoista. Rosas tuntuu olevan tälläkin kerralla tasavallan presidentti Tarja Halosen ainoa suosikki tehtävään.


EU:N MERKITYS SUOMEN KANNALTA VOIMAKKAASSA KASVUSSAJoku saattaa oikeutetusti ihmetellä, miksi Allan Rosasin taustoja on hyvä saada julkiseen läpivalaisuun?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) toiminnassa on nähtävissä Päivi Hirvelän valinnan jälkeen selkeä trendi siitä, että esimerkiksi vakuutusoikeudellista tuomioistuinjärjestelmää koskevat valituslupahakemukset päättyvät valittajan kannalta entistä useammin pikaiseen ja tosiasiallisesti perustelemattomaan hylkäykseen.

Suomen valtio on tällä hetkellä suurin yksittäinen Sampo-konsernin ja If-vakuutusyhtiön osakkeenomistaja. Joka on taas toinen suuresta lakisääteistä vakuutusturvaa hoitavasta vahinkovakuutusyhtiöstä. Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa vakuutusyhtiöt kustantavat suoraan ensimmäisen asteen tuomioistuimen (tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan) kustannukset sekä ovat saaneet lobattua lainsäädäntöön vaatimuksen lääkärijäsenen vakuutuslääketieteen erityispätevyydestä. Näin ollen lääketieteellisistä asioista päättävät tuomioistuimessa vain vakuutuslääkärit.

Joten tässä kafkamaisen karmeassa kokonaiskuviossa potilaiden ainoaksi mahdollisuudeksi jää oikeusturvan hakeminen Euroopan unionin toimielimiltä.


EU-VAALEISSA KANNATTAA ÄÄNESTÄÄ


Ainakin vielä näissä vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa.

Tosin Euroopan unioninkin toimielimillä on näissä asioissa pikaisen näytön paikka, koska Euroopan neuvosto (EN) ja siten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) voidaan katsoa Suomen vakuutusoikeudellisesta tuomioistuinjärjestelmästä valittavien kannalta turhaksi ajanhukaksi. Niin kuin tuo Iltalehdessä julkaistu Pertti Ruhan kirjoitus "Sihteeristö hidastelee" osuvasti kertoo.

Edes Suomelle EIT:stä tulleet langettavat tuomiot eivät ole tuoneet mitään muutoksia vakuutusoikeuteen ja sen alaisiin lautakuntiin.


TAKAUTUVA KORVAUSVELVOLLISUUS SUOMELLE EU:N KAUTTA?

Mielenkiintoista olisi saada potilaat juttelemaan samaan sekä suoraan TV- ja/tai radiolähetykseen näistä vakuutusoikeudellisen tuomioistuinjärjestelmän asioista. Perus-ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta.

Yhdessä eduskunnan ja Euroopan unionin oikeusasiamiehenä toimineen Jacob Södermanin/sd. sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa tuomarina toimineen Matti Pellonpään kanssa. Ulkoministerinä toimineen Erkki Tuomiojan/sd. ja puoluetoveri Kimmo Kiljusen näkemykset aiheesta antaisivat monia kiinnostavalle mediatilaisuudelle pontevaa potkua.


Sitten lyhyt lainaus tuosta Talouselämän julkaisemasta Matti Pellonpään haastattelusta.

Maailma muuttuu, ja esimerkiksi tällä hetkellä ollaan maailmanlaajuisessa taantumassa. Onko ihmisoikeuksien alueella tai hallintolainkäytössä yleensä joitain kysymyksiä, joita haluaisitte juuri nyt tai tulevaisuudessa painottaa ja nostaa esille?

Taantuma saattaa lyhyellä tähtäimellä lisätä sosiaaliasioissa KHO:een tehtävien valituslupahakemusten määrää. Samalla perustuslaissa turvattujen sosiaalisten perusoikeuksien soveltamistilanteet voivat lisääntyä.

Pitemmällä tähtäimellä merkittäviä muutoksia saattaa aiheutua toivottavasti pian voimaan tulevasta Lissabonin sopimuksesta. Sopimuksen kautta perussopimuksiin rinnastuvan oikeudellisen arvon saa EU:n perusoikeuskirja, joka turvaa myös sosiaalisia perusoikeuksia.

Tämä antanee uusia argumentteja myös unionin perinteisiä toimivaltuuksia sovellettaessa.

Niinpä sosiaalisten perusoikeuksien painoarvo saattaa korostua vaikkapa arvioitaessa sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamista ja muita tämän tapaisia kysymyksiä, jotka paljolti kuuluvat hallintotuomioistuinten toimivaltaan.

Ylipäätään EU-oikeuden ja EY:n tuomioistuimen merkitys tullee myös kansallisessa tuomioistuintoiminnassa yhä enemmän ulottumaan myös muihin kuin puhtaasti elinkeino- ja muuta taloudellista toimintaa koskeviin asioihin.

Silti myös EIS ja EIT:n oikeuskäytäntö tulevat säilymään tärkeinä.

Lainauksen lähde: Talouselämä 29.4.2009 - KHO ja ihmisoikeudet: toimittaja Juha Nurron haastattelussa Matti Pellonpää.

Nykyisin KHO:n tuomarina toimivalta Matti Pellonpäältä on mielestääme hyvä saada vastaus siihen monia potilaita vaivanneeseen asiaan, joka koskee Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) toimintaa:

Miksei asianomaisen vieläkään (vuonna 2009) ole mahdollista saada kopioita niistä asiakirjoista, joita Suomen sihteeristö on valituslupahakemuksesta kääntänyt suomesta englanniksi tai ranskaksi?

Veikkauksen sanoja mukaillen - Suomen valtio voittaa näissä eurooppa -asioissa aina! Koskahan tulee meidän tavallisten suomalaisten vuoro?

"Kuka on tavallisten suomalaisten ääni Euroopassa?" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä

Tunnisteet: , ,