keskiviikkona, maaliskuuta 24, 2010

Yhden (1) osakkeen omistajien liike
-->

Yhden (1) osakkeen omistajien liike syntyi
> 13.6.2008 mielenosoituksen jälkimainingeissa -
.

Liike toimii ilman keskusjohtoa ja perustuu vapaaseen verkostoistumiseen sekä jäsentensä täydelliseen omatoimisuuteen.

Tässä muodossa ja yhteydessä tämä liike keskittyy Suomessa lakisääteistä vakuutusturvaa tarjoavien vakuutuskonsernien yhden (1) osakkeen omistukseen.

Yhden (1) osakkeen omistajana voit viedä henkilökohtaiset terveisesi kerran vuodessa yhtiön operatiiviselle johdolle ja muille yhtiökokouksiin osallistuville aktiivisille osakkeenomistajille.

Osallistu ja valmistu yhtiökokoukseen huolella sekä houkuttele myös kaverisi mukaan.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Lakisääteinen vakuutusturva toimii erinomaisen hyvin paperilla. Vaan miten on käytännön sovellusten laita?

Tarkista tietoutesi lopussa olevan ”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot” – linkin kautta. Mitään ei ole jätetty sattumaan varaan.

Ainakin, jos nykytilannetta tarkastellaan vakuutusyhtiöiltä leipänsä ja rahoituksensa ansaitsevien tahojen kannalta.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Yhden osakkeen (1) omistajien liikkeen kannatuksen odotetaan kasvavan nopeasti, kunhan viime eduskunta- ja hallituskaudella (2003-2007) vakuutusalalla voimaan saatetut lait alkavat puremaan täydellä teholla.

Vaihtoehdothan vakuutustaisteluihin pakotetuille potilaille potilaalle ovat hiljene, tee itsemurha tai taistele. Toki niin kauan, kun emme tiedä koko 2000-luvun vaalirahoittajia, niin vastustajan ylivoima on melkoinen.

Melkeinpä kaikki kansanedustajat ja ministerit ovat vaienneet tai vaiennettu kaikista toimista epäkohtien korjaamiseksi tahikka niiden aktiivisesti esillä pitämiseksi.

Aika näyttää; onko yhden (1) osakkeen omistajien liike tässä asiassa väärässä. Tällöin jokainen liikkeen jäsen uskaltaa varmasti tunnustaa olleensa väärässä.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Käytännön elämän kokemusten kautta Suomen valtion, eduskunnan ja hallituksen ei tarvitse välittää seuraavista ratifioimiensa sopimusten velvoitteista:

Perustuslaki
Euroopan ihmisoikeussopimus
YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus


Pikakatsauksen väitteiden paikkansa pitävyyteen voi jokainen tehdä, niin halutessaan katsomalla mukana seuraavat Finanssivalvonnan kirjeenvaihdosta löytyvät nettilinkit ja niiden takaa löytyvät materiaalit aiheesta.

Vakuutuslääkärit, vakuutusyhtiöt ja vakuutuslääketiede on nostettu tällä hetkellä tehtyjen lakimuutosten kautta asemaan, jossa ne voivat halutessaan tehdä ihan mitä vaan.

Työtapaturma- ja ammattitautitapauksissa avaintoimijat ovat:

Tapaturma-asiain korvauslautakunta (toimii taustalla nelikantaisesti)
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta (nelikantainen kokoonpano)
Vakuutusoikeus (nelikantainen kokoonpano)
KKO tai KHO


Toki on myönnettävä, että yhden (1) osakkeen omistajien liike taistelee erittäin isoa vastusta vastaan.

Tiesittekö tämän?

Työelämään ja liikenteeseen liittyvien lakisääteisten eli pakollisten vakuutusten vakuutustaisteluista vakuutusyhtiöt voittavat 90-100 prosenttia.


Jotain on potilaiden kannalta pielessä. Pahasti pielessä.

Tosin ensin olemassa olevat epäkohdat pitää tunnustaa, jotta ne voidaan korjata ja korvata.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Onko finanssikonsernin yhtiökokous oikea paikka epäkohtien esille tuomiselle?

Tutustukaa rauhassa seuraavaan kirjeenvaihtoon Finanssivalvonnan kanssa ja sieltä saatuun vastaukseen.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vakuutuslääketieteen epäkohdat julkisiksi ja korvattaviksi
lähettäjä: PS2009
vastaanottaja: kirjaamo @ finanssivalvonta.fi
kopio: anneli.tuominen @ finanssivalvonta.fi, paivi.goos @ finanssivalvonta.fi
date (päiväys): 2. maaliskuuta 2010 9.06 aihe: Vakuutuslääketieteen epäkohdat julkisiksi ja korvattaviksi

Hyvää päivää Finanssivalvontaan,

Otan Teihin, Anneli Tuominen, muun muassa vakuutusalaa valvovana ylimpänä virkamiehenä yhteyttä, koska pitkään vastauksia etsineelle on nyt tullut seinä eteen.

Vastauksia kysymyksiin ei näköjään löydy edes Finanssivalvonnan sivujen kautta.

Olimme muutamien kollegojeni kanssa viime vuonna Sammon ja Pohjolan yhtiökokouksissa puhumassa käsittääkseni Teidänkin hyvin tiedossa olevista epäkohdista lakisääteisen vakuutusturvan piirissä.

Meidän käskettiin mennä tuolloin puhumaan epäkohdista eduskuntaan. Sen olemmekin viime syksyn aikana tehneet ja loppuyhteenvedon voitte katsoa YouTube - videoraporttina Teille sopivana ajankohtana.

Oikeusturva osa Suomi-brändiä – pituus 2,13
http://www.youtube.com/watch?v=d4MVPs8FD0E

Tiedoksenne myös, että tapasimme perustuslakivaliokunnan nykyisen valiokuntaneuvoksen Timo Tuovisen potilaiden mielenosoituksessa 13.6.2008. Kysymyksessä oli ”Menneisyyden hautajaiset – Tulevaisuuden avajaiset” – nimellä kulkenut pysyvästi vammautuneiden ja sairastuneiden potilaiden järjestämä mielenosoitus.

Tuolloin tasavallan presidentin oikeudellisena neuvonantajan toiminut Timo Tuovinen otti vastaan potilaiden valmistavan ”Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot” - tietopaketin presidentin linnan edessä.

Luvaten toimittaa sen pyyntöjemme mukaisesti tasavallan presidentti Tarja Haloselle ja hänen puolisonsa tohtori Pentti Arajärven käyttöön.

Mitään parannuksia tiedossa oleviin epäkohtiin ei ole tähän mennessä tullut. Tietojemme mukaan ei ole myöskään tämänkään hallituksen aikana tapahtumassa.

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta myyvät vahinkovakuutusyhtiöt ovat takoneet viime vuosina ennätystuloksia.

Vakuutuslääkäreiden toimien tuottavuus vakuutusyhtiöille
http://ajankuva.blogspot.com/2008/02/vakuutuslkreiden-toimien-tuottavuus.html

Kauttanne finanssivalvonnan virallista vastausta seuraaviin asiakokonaisuuksiin odottaen:

vakuutuslääketiede
vakuutuslääketieteellinen arvio
vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä

Mielestäni vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan edellyttävät sitä, että noista kolmesta asiakokonaisuudesta on kaikilla Suomessa vakuutetuilla saatavissa sanalliset ja ajantasaiset tuoteselosteet oman vakuutusyhtiönsä vakuutusehdoissa sekä internet-sivuistoilta.

Uskon, että yhä useampi potilasosakkeenomistaja haluaa tulla keskustelemaan näistä kaikista epäkohdista henkilökohtaisesti Sammon ja OP - Pohjolan yhtiökokouksiin.

Mielestäni ylivertaisen aseman pitkäaikaisella hyväksi käytöllä hylätyt korvaukset, eläkkeet jne. tulee saattaa potilaille automaattisesti takaisin maksuun vuodesta 1980 alkaen.

Samalla mikäli huomaatte alla olevaan materiaaliin mahdollisesti liittyen virheitä, niin pyydän Teitä ottamaan minuun kohteliaimmin yhteyden.

Mikäli asiakokonaisuuden selvittäminen on tullut väärään paikkaan, niin pyydän Teitä kohteliaimmin ohjaamaan tämän viestini edelleen oikealle henkilölle ja ilmoittamaan hänen yhteystietonsa minulle.

Ystävällisin terveisin ja kiitoksin
Petri Salo
potilasosakkeenomistaja
yhden (1) osakkeen omistajien liike
osa Oikeusturva - yhteisöä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seuraavissa konkreettisissa hallituksen esityksissä ja niistä nelikannassa voimaan saatetussa lainsäädännössä vakuutusyhtiöiden ylivertaista asemaa vahvistettiin entisestään. Ranskalaisin merkittävät vaikutukset:

1. HE 62/2004 - Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta
 

- vakuutuslääkärien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin.
- hoitava lääkäri antaa lausuntonsa vakuuttaen antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.
- vakuutuslääkäri voi hylätä hoitavan lääkärin lausunnossa esittämät löydökset lyhimmillään sanalla ”ei”.

 

2. HE 47/2005 (HE 155/2003) - Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä
 

- tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli vakuutusyhtiön kouluttama vakuutuslääkäri.
 

3. HE 91/2006 - Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
 

- työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenenä voi toimia vain toisen tuomioistuinkäsittelyn osapuolen eli työeläkeyhtiön tai - laitoksen kouluttama vakuutuslääkäri.
 

4. HE 12/2006 - Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 

- koskee mm. koko vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjärjestelmää.
- vakuutuslääkärijäsenen lausumat ja siten perustelut ovat 80 vuotta päätöksen antamisesta salaisia myös asianomaiselta itseltään.
- valtaosassa vakuutusasioista pääpaino on lääketieteellisten seikkojen selvittelyssä.
- vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkäsittely tapahtuu suljetusti ja kirjallisesti.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


KAHDEN LÄÄKÄRIN LOUKKU – NELIKANTAINEN LAINSÄÄDÄNTÖMALLI


Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 1/5
http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 2/5 http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_15.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 3/5 http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_21.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 4/5 http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_23.html

Suomalainen kahden lääkärin loukku 100 prosenttisen valmis! – Osa 5/5 http://ajankuva.blogspot.com/2007/06/suomalainen-kahden-lkrin-loukku-100_27.html


NELIKANTAISEN LAINSÄÄDÄNTÖMALLIN VAIKUTTAVUUDESTA


Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 1/3
http://ajankuva.blogspot.com/2007/03/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn.html

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 2/3 http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn.html

Kahden lääkärin loukku – Monen potilaan elämän viimeinen tyrmäyskoukku osa 3/3 http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/kahden-lkrin-loukku-monen-potilaan-elmn_12.html


YHTEENVETOA JA POHDINTAA VAKUUTUSYHTIÖIDEN VALLASTA

Miksi kahden lääkärin loukku on mahdollinen?
http://ajankuva.blogspot.com/2007/04/miksi-kahden-lkrin-loukku-on.html

Yhteenvetoa nelikantaisesta lainsäädäntömallista http://ajankuva.blogspot.com/2007/07/yhteenvetoa-nelikantaisesta.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: PS2009
Lähetetty: 3. maaliskuuta 2010 9:10
Vastaanottaja: Fiva: Kirjaamo; Tuominen, Anneli; Göös, Päivi
Aihe: Fwd: Vakuutuslääketieteen epäkohdat julkisiksi ja korvattaviksi
 

Vahvistatteko kohteliaimmin ensitilassa alla olevan selvittelypyynnön perille tulon ja kuka nimetty virkamies asiaa hoitaa.

Ystävällisin terveisin
Petri Salo
potilasosakkeenomistaja


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lähettäjä: kirjaamo @ finanssivalvonta.fi vastaanottaja: pissalo @ gmail.com
date (päiväys): 3. maaliskuuta 2010 9.31
 

aihe: VS: Vakuutuslääketieteen epäkohdat julkisiksi ja korvattaviksi
 

Sähköpostinne on vastaanotettu.
Ystävällisin terveisin,
Finanssivalvonta, kirjaamo
www.finanssivalvonta.fi


Vi har mottagit er e-post.
Med vänlig hälsning,
Finansinspektionen, registreringskontor
www.finansispektionen.fi

Your e-mail has been received.
Best regards,
FIN-FSA, register office
www.fin-fsa.fi


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


VL: Vakuutuslääketieteen epäkohdat julkisiksi ja korvattaviksi lähettäjä Riikka.Poimula @ finanssivalvonta.fi
vastaanottaja pissalo @ gmail.com
kopio Kati.Neuvonen @ finanssivalvonta.fi
date (päiväys) 3. maaliskuuta 2010 14.17
aihe VL: Vakuutuslääketieteen epäkohdat julkisiksi ja korvattaviksi

Hei,

kiitos viestistänne. Kirjaamomme onkin varmasti vahvistanut selvityspyynnön perille tulon, mutta lisäyksenä tietoonne se, että käsittelijäksi on nimetty lakimies Kati Neuvonen.
Terveisin,

--

Riikka Poimula
Osastosihteeri | Department Secretary
Finanssivalvonta | FIN-FSA
+358 10 831 5XXX | www.finanssivalvonta.fi


Finanssivalvonta (Fiva) on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat mm. pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, arvopaperikeskus ja pörssi. Lisäksi Fiva valvoo listayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta ja kaupankäyntiä arvopapereilla. Toiminnan rahoittavat pääosin valvottavat. Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Finanssivalvonnalle lähettämänne sähköpostit 2.3 ja 10.3

lähettäjä Kati.Neuvonen @ finanssivalvonta.fi
vastaanottaja pissalo @ gmail.com
kopio kirjaamo @ finanssivalvonta.fi
date (päiväys) 16. maaliskuuta 2010 9.54

Hei

Ohessa liitteenä Finanssivalvonnan vastaus (dnro 23/202/2010).

Ystävällisin terveisin
Kati Neuvonen
Lakimies
Finanssivalvonta
www.finanssivalvonta.fi


Finanssivalvonta (Fiva) on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat mm. pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, arvopaperikeskus ja pörssi. Lisäksi Fiva valvoo listayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta ja kaupankäyntiä arvopapereilla. Toiminnan rahoittavat pääosin valvottavat. Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


-->
- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

HUOMIOITAVAA!

Kukaan Suomessa ei vastaa kokonaisuuden valvonnasta, vaan käytössä on laillisuusvalvonnan suhteen erittäin hyväksi havaittu ”hajota ja hallitse” – metodi.

Esimerkiksi vakuutuslääkäreiden toimintaa ei valvo tosiasiallisesti mikään viranomainen. Vakuutuslääketiede ei ole Suomen Akatemian kontrollin alainen virallisen tieteen ala.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Lakisääteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot  


Suomalaisten tabujen hengenvaarallisista sivuvaikutuksista pitää pystyä vihdoinkin keskustelemaan avoimesti. Nelikannasta huolimatta.
 

Lue lisää osoitteessa:
http://ajankuva.blogspot.com/2008/11/lakisteinen-vakuutusturva-ja-sen-mustat.html


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Yhden (1) osakkeen omistajien liike Facebookissa: http://www.facebook.com/pages/Yhden-osakkeen-1-omistajien-liike/284945374937613* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.
.

Tunnisteet: , , , , , ,

maanantaina, maaliskuuta 22, 2010

Avoimen vaalirahoituksen abcde ja vaalirahoituksen avaaminen 2010


-->Keskustan kansanedustaja Tanja Karpelakin jättää eduskunnan.

Paljastamatta vaalirahoittajiaan ja siten sidonnaisuuksiaan. Lobbari kansanedustajana?


# # # # 
 

Kuulostaako tutulta suomalaisesta vaalirahoituksesta puhuttaessa?

"Kaikki mikä ei ole laissa nimenomaisesti kiellettyä; on sallittua!" Joten tällä ajatusmallilla myös voimassa ollut laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta (414/2000) sallii kaikkien ehdokkaiden vaalirahoittajien nimien kertomisen. Ilman eurorajoja ja takautuvasti. Mikä parasta ilman mitään sanktioita. Koko 2000-luvulta.

Ainoastaan yksityishenkilöiden voidaan katsoa mielestämme nauttivan kohtuullista yksityisyydensuojaa.


Vai onko jatkossakin niin, että kaikki sisäpiiriläiset tietävät päättäjiemme vaalirahoittajat, mutta politiikasta aidosti kiinnostuneet potentiaaliset äänestäjät eivät...-->

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


# # # # 


Seuraavat asiat eivät toimi vuonna 2010 edes Suomessa. Saati EU:ssa:


"Suomi haluaa kaudellaan puuttua unionin ydinongelmaan, sen vähentyneeseen oikeutukseen kansalaisten silmissä. Suomi katsoo, että unionin tarpeellisuuden osoittaminen onnistuu parhaiten tekemällä tehokasta lainsäädäntötyötä ja hoitamalla myös unionin muut tehtävät tehokkaasti.

Siksi Suomi panostaa erityisesti avoimeen ja tehokkaaseen toimintatapaan. Avoimuuden lisääntyminen unionin toiminnassa näkyy erityisesti neuvoston istuntojen avautumisena kansalaisten seurattavaksi internetin kautta.

Suomen tavoitteena on myös unionin lainsäädäntötyön laadun parantaminen. Tähän sisältyvät sekä säädösten vaikutusten selvittäminen että selkeyden parantaminen."


Lähde: eu2006.fi - Suomen EU-puheenjohtajakauden tavoitteena avoin ja tehokas unioni


# # # # 


Lienee jo selvää, että myös tiedossa olevien epäkohtien pitkäkestoisuudesta kannattaa maksaa. Niin vaalien yhteydessä kuin vaalien välilläkin.

Virallinen Suomi pelaa useammilla pelikorteilla kuin laki sallii. Eikä siinä mitään, jos vain tietäisimme edes Suomen politiikan vaalirahoittajat avoimesti.

Niin puolueiden kuin kaikkien ehdokkaiden osalta. Ilman avointa tietoa vaalirahoittajista kaikki edellä kuvattu jää taas jatkossakin vain kauniiden puheiden tasolle.

Henkilöiden välisissä suhteissa ja kytköksissä ei ole mielestämme mitään rikollista. Sen sijaan niiden pitkäkestoisessa peittelyssä ja niistä puhtaasti hyötymisessä politiikan saralla taas on. Institutionaalinen korruptio ei poistu koskaan, mutta sen kokoon voinee vaikuttaa?


# # # # 

 

Vuonna 2010 seuraavat perustiedot vaalirahoituksesta puuttuvat julkisuudesta edelleen:
1. Kaikki Vanhasen I ja II hallitusten hallitusohjelmien tekoon eri vaiheissa osallistuneet.
2. Kohta 1 henkilöiden ja organisaatioiden yhteydet vaalirahoittajiin.
3. Kansanedustajien ja ministerien vaalirahoittajien nimet vuosilta 2003 ja 2007.

Myös puolueiden paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille maksetuista vaalirahasummista tiedot puuttuvat. Vastikkeella tai ilman.


# # # # 

 

Tämän kertainen kirjoituksemme käsittelee edellä mainitun puutelistan kohtaa numero 3. Miten vähän tiedämmekään kansanedustajiemme vaalirahoittajista?

# # # # 


Kansanedustajana vuodesta 1999 toimineen Tanja Karpelan (myös nimellä Tanja Saarela) ura kansaneduslaitoksessa on ollut menestyksekäs. Vuosina 2003-2007 hän toimi Vanhasen ykköshallituksen kulttuuriministerinä.
Molemmilla nimillä tiedämme hänen henkilökohtaisista vaalirahoittajistaan vuosilta 2007 ja 2003 yhtä vähän. Vuoden 1999 vaalirahoitusilmoitukset eivät ole enää valitettavasti suorasaantimuistiyhteyksien parissa. Vertailu esimerkiksi Sauli Niinistöön ei siten onnistu.


MAAN TAPA JA MUOTO TANJA SAARELAN VAALIRAHOITUSILMOITUKSESSA VUONNA 2007


-->

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana --->

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

MAAN TAPA JA MUOTO TANJA SAARELAN VAALIRAHOITUSILMOITUKSESSA VUONNA 2003

-->


- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


# # # # 


Puolueet ulkoistavat rahoituskanaviaan


”Keskustan 100-vuotisjuhlaristeilyllä M/S Galaxylla lokakuussa 2006 tuore puoluesihteeri Jarmo Korhonen uhosi lisäävänsä maan suurimman puolueen ennestäänkin hyvää kannatusosuutta. Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa voitettujen seitsemän paikan päälle piti saada vielä yksi, viideskymmeneskuudes, jolloin kannatus nousisi 24,9 prosenttiin.

Puolueen vaalibudjetiksi Korhonen ilmoitti ennätykselliset 1,5 miljoonaa euroa. Muille puolueille tämä oli suoranainen haaste kilpavarusteluun.

Kalleimman kampanjan 2007 tekikin keskusta 1,5 miljoonalla eurolla. Sdp kulutti 1,2 miljoonaa, kokoomus miljoonan, Rkp 900 000 euroa, vasemmistoliitto 860 000 ja vihreät 560 000 euroa. Muut puolueet käyttivät enimmillään pari sataa tuhatta (HS 1.4.2007).

Puolueiden budjettien päälle on laskettava vielä ehdokkaiden omiin kampanjoihin kerätyt rahat. Keskustan osalta niiden kokonaissumma oli pelkästään läpi päässeiden osalta 2,48 miljoonaa euroa, kokoomuksella 2,46 miljoonaa, sosiaalidemokraateilla 1,37 miljoonaa ja muilla eduskuntapuolueilla sadasta tuhannesta noin puoleen miljoonaan euroon.

Yksittäisten ehdokkaiden henkilökohtaiset vaalikassat paisuivat. Jokainen vihreiden, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten läpi menneistä ehdokkaista käytti vaaleihin keskimäärin noin 20 000 euroa, sosiaalidemokraatit 40 000 ja keskustalaiset sekä kokoomuslaiset lähes 50 000 euroa.

Nämäkin luvut perustuvat edustajien omiin ylimalkaisiin ilmoituksiin; vain harva edustaja esitti eritellyn laskelman kampanjansa kustannuksista. Vielä vuoden 1999 vaaleissa kansanedustajiksi valitut olivat kampanjoineet keskimäärin noin 22 000 eurolla.


Kahdeksassa vuodessa budjetit siis kaksinkertaistuivat.”


Lähde:
Petri Koikkalainen – Esko Riepula
Näin valta ostetaan - Lyhyt oppimäärä poliittisesta korruptiosta Suomessa 2006-2009

# # # # 

Eikä raha varmastikaan ole ollut Suomen politiikassa koskaan iso ongelma. Ainoastaan rahan riittävä hankkiminen ja peittelevä kanavoiminen on aiheuttanut pienoisia ongelmia.

Näin valta ostetaan
– kirjassa mainittu vaalibudjettien tuplaantuminen tapahtui monen kansanedustajan ja ministerin kohdalla neljässä vuodessa.

Keskustan kansanedustaja Tanja Karpela jättää siis tuoreiden uutistietojen mukaan tämän kauden jälkeen eduskunnan. Hänhän kuuluu tuolla vuoden 2007 vaalirahasummallaan 51 733,46 euroa keskustan ja kokoomuksen keskivertoihin vaalibudjetin koossa.


Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa siis nyky-tilannetta parhaiten?

a) vaalityön tekeminen on kallistunut huikeasti
b) vapaan vaalirahan tarjonta on lisääntynyt
c) ehdokkaiden varainhankinta on tehostunut


Seuraava kasvuprosentti on laskettu myyntimiestavoitelaskennan kautta. Eli 100 prosentin tavoitetaso edellyttää edellisen vaalikampanjabudjetin saavuttamista.

Tanja Karpela (ex - Saarela) – kasvuprosentti 223,98%
* oma toteutunut vaalibudjetti 23 115 euroa vuonna 2003
* oma toteutunut vaalibudjetti 51 773 euroa vuonna 2007


Olisiko Tanja Karpela siten mahdollisesti se henkilö, joka omalla avoimuudellaan ja esimerkillään saa Suomen tulevan pääministerin ja keskustan uuden puheenjohtajan myös avaamaan omat vaalirahoittajansa? Ennen kesäkuussa pidettävää keskustan puoluekokousta.

17.12.2009 eduskunnan edessä Oikeusturvan VOLF - työryhmän jäseniä tapasi keskustan Mauri Pekkarista, joka ainakin puheiden tasolla oli valmis nimeämään kaikki seminaarilippuja ostaneet. Toivottavasti tuo suullinen kannanotto koskee myös hänen omaa vaalikampanjaansa vuodelta 2007.


KESKUSTAN PUHEENJOHTAJAKANDIDAATTIEN VAALIRAHOITUKSISTA - kasvuprosentit laskettu myyntimiestavoitelaskennan kautta.
- 100 prosentin tavoitetaso edellyttää edellisen vaalikampanjabudjetin saavuttamista.


Mari Kiviniemi - kasvuprosentti 194,74 % * oma toteutunut vaalibudjetti 33 887 euroa vuonna 2003
* oma toteutunut vaalibudjetti 65 991 euroa vuonna 2007

Mauri Pekkarinen – kasvuprosentti 135,59 %
* oma toteutunut vaalibudjetti 35 889 euroa vuonna 2003
* oma toteutunut vaalibudjetti 48 771 euroa vuonna 2007


Keskustan puheenjohtaja kisassa mukana oleva kansanedustaja Timo Kauniston vaalibudjetin koko vuonna 2007 oli keskustan keskivertoa kooltaan:

46 861,11 euroa

Hänelläkin maan tavan mukaisesti vaalirahoitus on edelleen valtaosin avaamatta.

Vähiten avaamatonta vaalirahaa keskustan puheenjohtajaehdokkaista taitaa olla tätä kirjoitettaessa Paavo Väyrysellä. Otettaessa huomioon hänen vuoden 2004 eurovaalien ja vuoden 2007 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset.

Lakihan ei ole missään vaiheessa ollut esteenä vaalirahoittajien nimeämiselle. Edes jälkikäteen katsottuna. Sdp:n kansanedustaja Jukka Gustafsson konsultoi aiheesta varmasti mielellään ja kertoo varmasti mielellään myös sen, että onko hän joutunut avoimuutensa takia vaikeuksiin kansanedustajan työssään.


”Juutummeko edelleen itään?” - terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä

# # # # 
 

AVOIMEN VAALIRAHOITUSKSEN ABCDE

Avoimen vaalirahoituksen ABCDE– laintulkinta lähtee vain ja ainoastaan lain soveltamisalasta sekä tarkoituksesta.

A. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 414/2000 oli voimassa kaikkia valtakuntamme vaaleja koskevana 30.4.2009 asti. Seuraava suora lainaus Finlex – tietokannasta:

1 §
Lain soveltamisala ja tarkoitus

”Tässä laissa säädetään ehdokkaan vaalikampanjan rahoituksen (vaalirahoitus) ilmoittamisesta eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa, kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa.

Lain tarkoituksena on vaalirahoituksen avoimuuden lisääminen ehdokkaiden mahdollisten sidonnaisuuksien selvittämiseksi.”


B. Laki (414/2000) sallii antamaan alkuperäiset lahjoittajan nimitiedot kaikista rahoittajatahoista, vaikka rahoja on siirretty kampanjaa varten perustetun yhdistyksen tai mahdollisten välikäsiyhdistysten kautta.

C. Lain (414/2000) avoimet sanamuodot antavat täydet mahdollisuudet takautuvalle selvittelylle.

Koski sitten tuo rahan tai vastikkeellisen rahasuorituksen antaminen etujärjestöä, yhdistystä, säätiötä ja/tai yritystä. Kaupungin tai kunnan tahikka niiden omistuksissa olevien yritysten/liittymien muodossa toimivien vaalirahoittajien kertominen on myös sallittua.

Nimikkeenä esimerkiksi seminaarilippu, taidehankinta, golf-tapahtuma tai vastaava.

Laki (414/2000) sallii ko. nimitietojen antamisen takautuvasti ilman keinotekoiseksi luotuja eurorajoja.
D. Laki (414/2000) sallii myös kaikkien mainoskuluja tai muita vastaavia vaalikampanjaan kuuluvien kulujen maksamista ”sponsoroineiden” yritysten, etujärjestöjen, yhdistysten ja/tai säätiöiden nimeämisen.

E. Lain (414/2000) mukaan vaalirahailmoitukset pitää päivittää ajan tasalle oikeusministeriöön, jonka jälkeen ne ovat myös internetin kautta avoimesti kaikkien saatavilla.

Takautuvaan selvittelyyn voidaan siten ottaa kaikki 2000-luvun vaalit, jotka on pidetty ennen 30.4.2009. Kuten presidentinvaalit, EU-vaalit, eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit.

Avoimen vaalirahoituksen ABCDE – on vapaasti levitettävissä ja hyödynnettävissä.
HUOM! - Taustatiedot avoimen vaalirahoituksen abcde - laintulkinnalle:


1. Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta 12.5.2000/414
2. Voideltu valta - Olli Ainola, Kauppalehti Presso
3. Lumedemokratia - Katja Boxberg, Taneli Heikka
4. Näin valta ostetaan - Petri Koikkalainen, Esko Riepula
 
€ € € € 
 
- Alla olevat linkit olivat todistettavasti toiminnassa 14.3.2017 -

Vuoden 2006 presidentinvaalin vaalirahoitusilmoitukset: 

http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/presidentinvaali/vaalirahoitusilmoitukset/vuoden2006presidentinvaalinvaalirahoitusilmoitukset.html

Vuoden 2000 presidentinvaalin vaalirahoitusilmoitukset: - ei enää nettiyhteyden päässä saatavilla


€ € € € 
* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 14.3.2017
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemme linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -Tunnisteet: , , , ,

torstaina, maaliskuuta 18, 2010

Kansanedustaja Tuula Väätäisen musta hetki ja sen jatkot

Kansanedustajakin on vain ihminen.

Tosin tehtyjen virheiden tunnustaminen vaatii meilta itse kultakin paljon. Varsinkin, jos ympärillä on henkilöitä, jotka neuvovat toimimaan oman sisäisen moraalikoodiston vastaisesti.

Sdp:n kansanedustaja Tuula Väätäisen Via Eduskunta - näytelmä käynnistyi tällä kohta linkitettävällä videoraportilla numerolla 1, jota väitettiin eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savolan suulla Savon Sanomissa manipuloiduksi.

Turvallisuusjohtaja Jukka Savolan kieltäydyttyä antamasta eduskunnan turvakameran nauhoitteita asioiden tarkistamiseksi; käynnistyi videoraportti numeron 2 valmistus.

Neuvottiinko >>> sdp:n kansanedustaja Tuula Väätäistä toimimaan väärin ja hänen omien moraalikäsitystensä vastaisesti?


- - - -

Tuula Väätäinen kiistää lyönnin


Julkinen herjaus


Eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savolasta nimenomaan kansanedustaja Väätäisen olisi syytä jättää poliisille tutkintapyyntö - julkisesta herjauksesta.

Lähde: Savon Sanomat 13.3.2010 Kotimaa - sivu 5

- - - -

Oman lisänsä soppaan ja sen jatkokeitoksiin ovat tuoneet Tuula Väätäisen kansanedustajakollegat, jotka ovat nähtävästi toimineet pelkän suullisen tiedon varassa.

Tässä sdp:n kansanedustaja Pauliina Viitamiehen blogikirjoitus, joka herättää asiakokonaisuuden tuntevissa henkilöissä voimakasta myötähäpeää.

Vai tuliko kansanedustaja Pauliina Viitamieskin harhaanjohdetuksi vai toimiiko sdp:n nykytaktiikassa hyökkäys aina parhaana puolustuksena?


Kansanedustaja Pauliina Viitamiehen/sd. kollegiaalisen puolustusreaktion ymmärtää, mutta jokainen voi testata sen, että kuinka helposti mielenosoituksen aiheet ovat itse kunkin löydettävissä avoimesta internetistä.

Esimerkiksi hakusanoilla:
korruptoitunut hallitus
vesien yksityistäminen estettävä
nälkälakko 2010

Ensinnänkin eduskunnan vahtimestareiden tietolähteitä on mielestämme syytä saada paremmiksi. Vai ovatko hekin tulleet harhaanjohdetuiksi mielenosoituksen suhteen sen kolmesta perusperiaattesta?

Rauha, rakkaus, rispekti.

Tärkeänä pidämme, että tuo kansanedustaja Pauliina Viitamiehen/sd. kirjoituksen johdosta saadaan kaksi merkittävää parannusta tulevaisuuden tapaamisiin äänestäjien kanssa:

1. Mitkä ovat kansanedustajan toimenkuvaan ja siten työhön liittyvät työtehtävät?
2. Miten varattomatkin mielenosoittajat voivat varmistua siitä, että kansanedustajat varmuudella tietävät kulloinkin eduskunnan edessä käynnissä olevan mielenosoituksen aiheen ja yhteyshenkilöt?

Nämä molemmat kirjalliseen muotoon ja avoimesti kaikkien ulottuville eri formaateissa saatettuina, vaikka valtiotalouden tarkastusviraston (VTV) toimesta tehtyinä vuoden 2010 loppuun mennessä.
Tästä koko kohu alkoi 11.3.2010. Julkaisemme ensin videoraportin sisällön tekstiselosteen.

1.
Arvoisa "kansanedustaja"...
- videoraportti (pituus 2 minuuttia 59 sekuntia)

"Tekstiin on tehty lisäys 13.3.2010. Tuula Väätäinen (sd) tuli Eduskunnasta ja huitoi varoittamatta kuvaajan kameraa! Mitäpä sitä selittelemään saatikka anteeksipyytämään, eihän mikään pelisääntö päättäjiä itseään koske... Tuula Väätäiselle esitettiin 13.3.2010 puhelimitse vaatimus että hän pyytää kirjallisesti anteeksi käytöstään. Ensimmäiseen puheluun tuli jo ennen asian esittämistä tokaisu, että hän ei asiasta keskustele ja löi luurimen samalla sekunnilla korvalle. Toinen puhelu meni vastaajaan jonne em. viesti jätettiin, Väätäinen ei vastannut soittopyyntöön.

Jos ihminen tönäisee vahingossa toista henkilöä niin spontaanisti myös pyytää anteeksi. Tuula Väätäinen ei pyytänyt anteeksi vaan soitti spontaanisti Eduskunnan turvapäällikölle. Mediassa turvapäällikkö Jukka Savola syytteli hänelle tuttuun tapaansa Markon tukiryhmää ja esitti jälleen erittäin omistuisia käsityksiään. Aiemmin turvapäällikö oli syyttänyt Markoa liian ahdistavien kysymysten esittämisestä ohikulkeville "kansan" edustajille (Markon teema oli hallituksen korruptio).

Videon julkaisun jälkeen Tuula Väätäinen on mediassa myöntänyt osuneensa kameraan mutta kiistänyt lyönnin. Lähde: Savon Sanomat, MTV3 ja Väätäisen omat kotisivut.

Esimerkiksi MTV3 uutisissa siteeraus; "Väätäinen kertoo, että hän pyysi mielenosoittajia lopettamaan ja nosti kätensä eteen jolloin käsi osui kameraan".

Arvoisat videon katsojat voivat todeta, ettei Väätäinen puhunut sanaakaan ennen kameran saamaa osumaa... Myös Väätäisen ilme ja reaktio kertovat paljon. Väätäisen versio tapahtumista ei ole totuudenmukainen.

Turun Sanomissa kansanedustaja Väätäinen sanoo yrittäneensä viestiä kädellään, ettei pitänyt kuvaamisesta. Mielestämme kansanedustaja voisi viestiä asiasta asiallisesti ENNEN huitomista. Toisaalta kansanedustaja on sellainen julkisuuden henkilö, että hänen pitää hyväksyä kuvaaminen julkisella paikalla Eduskunnan edessä. Hänen pitää sietää myös korruptioon liittyviä kysymyksiä vaikka hän ne kokisi epämiellyttäviksi.

13.3.2010 Savon Sanomat julkaisi satu-teoksen nimellä; "Eduskunnan turvapäällikkö, Video on manipuloitu". SS lehdellä ei tullut mieleen pyytää vastinetta Markon puolelta eikä pyytää todisteita Eduskunnan turvakameroista turvapäällikön brutaaleille väittämille. Todisteet olisivat 100% varmuudella kumonneet hänen huu-haa väitteen.

Marko kävi 13.3.2010 Savon Sanomissa vaatimassa uutiselle oikaisua mutta lehti kieltäytyi julkaisusta eikä perustele kieltoa kirjallisesti. Näin ollen asia saatetaan Markon puolelta julkisen sanan neuvostolle.

Teemme videot korkealla etiikalla ja takaamme että yhtäkään videota ei ole manipuloitu. Eduskunnan turvapäällikön syytös on hävytön ja kaikilla tavoin täysin ala-arvoinen. Jukka Savolan esittämät totuudenvastaiset syytökset johtavat siihen, että niistä tehdään asianmukaiset kantelut.

Ei voi olla laillista jos eduskunnan turvaorganisaatio suojelee totuudenvastaisilla väitteillä, keinoja kaihtamatta kansanedustajan itsensä tahrimaa mainetta. Kun ko. tapahtuma on tallennettu videolle ei pyydetä kuvaajalta anteeksi vaan käydään valheiden verkolla vastahyökkäykseen. Kun kansalaisten omat silmät näkee todelliset tapahtumat nauhalta niin sitten jo syytetään nauhaa totuudenvastaiseksi!

Eduskunnan turvapäällikkö on myös korvannut oikeuslaitoksen. Savola ilmoitti medialle ettei Tuula ole syyllistynyt rikokseen, lisäksi Savola väitti Tuulaa syytetyn rikoksesta ja siksi kunnianloukkauskin on markon taakkana. Erikoista, sillä kukaan ei ole syyttänyt Tuulaa RIKOKSESTA, olemme vaan julkaisseet tapahtuneen lyönnin.

Jukka Savolan käytös ja lausunnot ovat loistava esimerkki siitä, kuinka mediaa johdetaan harhaan ja sivupoluille itse asiasta kuten aasia laput silmillä. Media tarjoaa sitten jutut ilman itsekritiikkiiä kansalle ja saadaan aikaan emävale. Medialle ei ole tullut mieleen kuulla journalistin etiikan mukaisella tavalla myös jutun toista asianosaista samassa mittakaavassa, eli Markon tukijoukkoa ja tapahtumien todistajia.

Nyt mediassa on syntynyt Kafkamainen tilanne; Lyöjä eli kansanedustaja on nyt lehdistön julkaisujen perusteella saatu uhriksi ja uhri eli kuvaaja saatu näyttämään syylliseltä. Lisäksi on esitetty Eduskunnan taholta vaatimus että lyöty taho pitää hastaa oikeuteen koska lyöjän eli kansanedustajan kunniaa olisi loukattu!

Hienoa Suomen vanha media, juuri tämän takia teemme ja rakennamme uutta riippumatonta internet-mediaa!

Julkaisemme alkuviikosta 100%:sesti editoimattoman raakamateriaalin tapahtumasta.
"

Videoraportin suora osoite YouTube-palveluun:
https://www.youtube.com/watch?v=sdFDmL5ojF0

Tästä 17.3.2010 ilmestyneestä kohun jatkoista voi jokainen antaa YouTube-palvelun kautta omat palautteensa mediakeskusteluun.

2.
Editoimaton video; Arvoisa kansanedustaja
(pituus 4 minuuttia 34 sekuntia)

"Kohuvideoksi vain sen takia, ettei totuutta voitu kohdata päättäjien keskuudessa.

Yksi anteeksipyyntö ja kukaan ei olisi kiinnostunut asiasta. Koska Suomessa päättäjät eivät omasta mielestään tee virheitä ei heillä ole tapana pyytää anteeksi.

Anteeksippyynnön sijaan tehdään kokonaisvaltainen vastahyökkäys, jossa muun muassa valehdellaan painettuun mediaan ja media uskoo kaiken nielemättä.

Näistä syistä johtuen julkaisemme editoimattoman koosteen koska on väitetty valheellisesti Eduskunnan puolelta, että videota olisi manipuloitu.

Katsoja voi nyt päättää hidastuksista ja raakaversiosta, että mihin uskoa, omiin silmiin vaiko Eduskunnan tarjoilemiin satuihin.
"

Videoraportin suora osoite YouTube-palveluun:
http://www.youtube.com/watch?v=sdFDmL5ojF0

Tutustukaa ajan kanssa myös kanavan muihin videoraportteihin.

Visuaalisesti toimivaan pikavalikkoon tästä linkistä:
http://www.youtube.com/user/wwwoikeusturvainfo#g/a

Favorites (Suosikit) - sarakkeesta löytyvä sdp:n kansanedustaja Kimmo Kiljusen suullisesti kertoma tieto lain rikkomuksiin syyllistyneistä kymmenestä ministeristä tullaan toivomme mukaan tutkimaan ensitilassa sen vakavuuden takia.
Näin estetään tehokkaimmin mielestämme mahdollisten väärien tietojen käyttö tulevissa eduskuntavaaleissa.

"Videoraportit ovat autenttista ajankuvaa!" - terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä


* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , ,

maanantaina, maaliskuuta 15, 2010

OP - Pohjolan yhtiökokous 2010


-->Eli vähemmän julkisuudessa tunnetulla nimellä Pohjola Pankki Oyj:n vuoden 2010 yhtiökokous pidetään perjantaina 26.3.2010 kello 14 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, Helsingin Itä – Pasilassa.

Vuoden 2009 OP – Pohjolan yhtiökokouksessa potilasosakkeenomistajia käskettiin menemään puhumaan ja viemään tietoa epäkohdista eduskuntaan kansanedustajille.

Näin on yritettykin tehdä aktiivisesti jo pitemmän aikaa. Tasavallan presidentti Tarja Halosta ja tohtori Pentti Arajärveä myöden. 


€ € € € 


-->

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

€ € € € 

 
Kirjoituksemme on tällä kertaa pitkä, mutta loppuun asti kannattaa aiheesta vähänkin kiinnostuneiden mielestämme taistella.

Joku tai jotkut puhuvat mielestämme täysin muunneltua totuutta, mutta vastuuseen heitä ei nykyisessä järjestelmässämme koskaan nähtävästi saada.
Corruption connecting people?
Korruptoinut hallitus vaiko useampi on tässäkin kokonaisuudessa takana?

Toivomme 1990 – luvun pankkikriisissä vastaavia kokemuksia saaneiden heräävän pikku hiljaa aktiiviseen toimintaan mukaan. Omin sanoin, kuvin ja videoraportein.

Erittäin vakavien ja pitkäkestoisten yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamiseksi tarvitaan mielestämme paljon muutakin kuin kevyttä pintaremontointia.


”Rauha, rakkaus ja rispekti voittakoot” - terveisin
Oikeusturvan VOLF - työryhmä

€ € € € 


Seuraavaksi lyhyt taustoitus siitä, miksi potilasosakkeenomistajia yhden (1) osakkeen liikkeestä on taas OP – Pohjolan vuoden 2010 yhtiökokouksessa paikalla. Jos Luoja suo, terveys sallii ja todellisia laillisuusvalvojia on Suomessa olemassa.


NÄLKÄLAKKO 30.10.2001 – 27.11.2001 EDUSKUNTATALON EDESSÄ


Lakkolaisten vaatimuksia

* laillisuusvalvonnan tehostaminen ja toimikunnan perustaminen, jolloin laillisuusvalvojat voidaan saattaa myös vastuuseen sekä tarvittaessa valtakunnan oikeuteen.

* että vammautunut voi halutessaan saada asiansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

* että valitusasteissa toimivan lääkärijäsenen tulee olla potilaan vamman alaa tunteva erikoislääkäri.

* että vakuutusoikeudesta hylkypäätöksen saaneet voivat 10 v:n takaumalla saattaa asiansa uudelleen käsiteltäväksi puolueettomien alan erikoislääkäreiden lausuntojen perusteella.

Nälkälakon tulokset
Liiton hallituksen jäsenten 29 vuorokautta kestäneellä nälkälakolla vaadittiin kaikkien lakisääteisesti vakuutettujen kansalaisten oikeusturvan parantamista.

Oikeusministeri Johannes Koskinen lupasi 27.11.2001 nälkälakossa olleille Vakuutusongelmaisten liiton jäsenille, että liiton esille nostamien epäkohtien johdosta käynnistetään erillisselvitys, jotta tapaturmassa vammautuneiden kohtelua selvitetään ja vammautuneiden saamat päätökset oikaistaan siten kuin jo tulleet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot edellyttävät.

Koskinen myös totesi, että langettavat tuomiot saatetaan välittömästi kaikkien virkamiesten tietoisuuteen vakiintuneiden toimintatapojen korjaamiseksi.

Ministeri Johannes Koskisen antamat lupaukset ja hänen vierailu lakkolaisten vaunussa uutisoitiin laajasti julkisuudessa, mm. Yleisradion TV - 1 pääuutisissa 27.11.2001 kello 20.30 ja asian saaman julkisuuden kautta toimintamme kohtaisi lukemattomia uusia asiakkaita.

Annetuista lupauksista huolimatta vakiintuneet toimintatavat eivät kuitenkaan ole yhteiskunnassamme korjaantuneet syksyyn 2002 mennessä. Myöskään yksilöiden oikeusturvan törkeisiin laiminlyönteihin ei yhteiskunnassamme tai sen erityistuomioistuimissa olla puututtu millään tavalla. Selvitysmies on kuitenkin asetettu ja selvitystyön määräaika päättyy kesään 2003 mennessä.

Lähde: Oikeusturva - yhteisön arkistot

 

€ € € €

HUOM! – Nälkälakon suojelijana toimi vuorineuvos Paavo V. Suominen
Majoitus mielenosoitukseen osallistuneille oli järjestetty osallistujamäärän mukaan suhteuttaen. Asuntovaunussa eduskunnan pääoven edessä mielenosoituksen ajan sijoittuen.


€ € € € 

 
Nyt eletään vuotta 2010. Nuo vuoden 2001 nälkälakon yhteydessä esiintuodut epäkohdat ovat voimissaan ja pahentuneet vuodesta 2003 selkeästi. Kun piti tapahtua päättäjien antamien lupausten perusteella aivan päin vastoin.
Vakuutusoikeudesta vuonna 2003 selvityksen tehnyt Kelan tutkija Maija Sakslin on nimitetty 1.4.2010 alkaen eduskunnan toiseksi apulaisoikeusasiamieheksi.

Yle Uutiset 2.3.2010 kertoi hänen nimityksestään muun muassa seuraavaa:

Sakslin tulee tehtävään Kelan tutkimusosastolta, missä hän vastaa Kelan oikeudellisen tutkimuksen suunnittelusta ja koordinoinnista. Hänellä on lisäksi lukuisia, erityisesti perustuslakiin ja sosiaaliturvaan liittyviä asiantuntijatehtäviä suomalaisissa ja eurooppalaisissa työryhmissä ja tutkimushankkeissa.

Eduskunnan oikeusasiamies ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä valvovat viranomaisten toiminnan laillisuutta. He hoitavat tehtäväänsä puolueettomina ja eduskunnasta riippumattomina.”
Yksi potilaiden kannalta merkittävä juttu oli tuo Sakslinin toimesta ja oikeusministeriön tilauksesta tehty tutkimus vakuutusoikeuden tilanteesta vuonna 2003.

Valitettavasti siinäkin esitetyt parannusehdotukset koskien potilaiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista on visusti haudattu.


€ € € € 

 
Lue avoin muistio vakuutusoikeudesta:
http://ajankuva.blogspot.com/2007/11/avoin-muistio-vakuutusoikeudesta.html

HUOM!
Osa lauantaina, marraskuu 10. päivä, 2007 hengissä olleista lisätietolinkeistä on lopettanut toimintansa. Onneksi ne on aikanaan poimittu teksteinä talteen ja laitettu laajaan jakeluun arkistointia varten-

Kaikki vuodesta 1996 alkaen vakuutusoikeudessa ja sen alaisissa lautakunnissa apulaisoikeusasiamiesten Paunion ja Sakslinin toteamat epäkohdat voivat järkyttävän hyvin.

Korruptoitunut hallitus? Ostettu eduskunta? Liisattu ministeriö? Vaiko useampikin?

€ € € € 


Sitten lyhyt kuvallinen ja sanallinen kertomus yrittää selvittää epäkohtia suoraan Pohjola Pankki – konsernin Pohjola Vakuutus Oy:n operatiivisen johdon kanssa.

Lähetimme seuraavat kysymykset erinomaista tulosta jo vuosien ajan tehneen yhtiön toimitusjohtaja Tomi Yli - Kyynylle. Pohjola Vakuutus Oy hoitaa lakisääteisiä vakuutuksia nelikannassa tehdyn lainsäädännön pohjalta.


€ € € € 

Työtapaturma- ja ammattitautitapauksissa nelikantaan pohjautuvat avaintoimijat ovat vakuutusyhtiöiden lisäksi:
Tapaturma-asiain korvauslautakunta (toimii taustalla nelikantaisesti)
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta (nelikantainen kokoonpano)
Vakuutusoikeus (nelikantainen kokoonpano)
Korkein oikeus (KKO)
Korkein hallinto-oikeus (KHO)

Tuomioistuinkäsittelyissä vakuutusyhtiöiden voittoprosentti asettuu 90 -100 prosentin haarukkaan.

€ € € € 

 
Pohjola Pankki Oyj:n yhtiökokous 2010
Saturday, 29 August, 2009 2:35 AM
From:"Petri Salo"
To: tomi.yli-kyyny @pohjola.fi,
Cc: markku.koponen@ op.fi, "Info HRF"

Hyvää päivää Teille Pohjolaan,

Joudun tiedustelemaan Teiltä asiaa, jonka takia olemme tulossa myös vuoden 2010 Pohjola Pankin muodostaman konsernin yhtiökokoukseen. Jos Luoja suo ja terveydentilanne osallistumisen tuolloin sallii.

Yritimme kollegojeni kysyä näitä seuraavia asioita huonoin tuloksin vuoden 2009 yhtiökokouksessa.

Konsernin puheenjohtaja toimitusjohtaja Mikael Silvennoiselta saamamme neuvon johdosta joudumme valitettavasti toteamaan, että vaalirahakohun myötä nykyinen eduskunta on osoittautunut vääräksi paikaksi selvittää Pohjola-konserniin liittyviä epäkohtia.

Mistä löytyvät kirjallisessa muodossa Pohjola-konsernin ja sen tytäryhtiöiden vakuutustoiminnassaan noudattamat selosteet seuraavista asiakokonaisuuksista:

* vakuutuslääketiede
* vakuutuslääketieteen erityispätevyys
* vakuutuslääketieteellinen arvio?

Odotamme kollegojeni kanssa Pohjola Vakuutus Oy:n osalta vastausta syyskuun aikana.

Ystävällisin terveisin
Petri Salo
potilasosakkeenomistaja
yhden (1) osakkeen omistajien liike
Oikeusturva - yhteisöSAMA VIESTI KUVAMUODOSSA JA VASTAANOTTOLEIMOIN VARUSTETTUNA


-->


- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -

€ € € €


HUOM!

Sähköisesti ja paperilla tapahtuvassa asioinnissa on aina syytä varmistaa niiden perille meno. Eli on saatava vastaanottokuittaus, jolla voi todista vastapuolen saaneen asiakirjan käsittelyynsä.

Vastauksen antoi Pohjola Vakuutus Oy:n henkilö- ja puhelinkorvaus osastonjohtaja Jorma Rämö. Kovan luokan ja kokemuksen omaava vakuutuslakimies. Seuraavin saatesanoin.


€ € € €


VL: Pohjola Pankki Oyj:n yhtiökokous 2010
Monday, 21 September, 2009 10:46 PM
From: "Rämö Jorma"
To: petri_salo_2000 @ yahoo.com

Cc: "Yli-Kyyny Tomi" , "Koponen Markku" , "Sarelius Pauli"

Message contains attachments
1 File (939KB)

* Petri Salo kirje 22.9.2009.doc

Arvoisa Petri Salo

Ohessa vastauksemme sähköpostitiedusteluunne. Toivottavasti saatte tästä riittävän informaation esittämiinne kysymyksiin.

Ystävällisin Terveisin
Jorma Rämö€ € € € 


-->

€ € € € 


ÄKKIKUOLEMA ELI SUDDEN DEATH – KORPORAATIO VAIKENEE

Mielestämme hyvin alkanut muun muassa vakuutuslääketieteeseen liittyneiden epäkohtien selvittely loppui tähän seuraavaan viestiin. Merkitykselliset osasta viestistä vahvistettuna.

Pohjola Pankki Oyj:n yhtiökokous 2010
From: "Petri Salo" petri_salo_2000 @ yahoo.com
To: "Rämö Jorma"
Cc: "Yli-Kyyny Tomi" , "Koponen Markku" , "Sarelius Pauli" , "Info HRF"
Message contains attachments
1 File (265KB) * AITO PAPERILAAKARI.jpg
 

Hyvä Jorma Rämö,
Kiitän vastauksestanne ja esitän kohteliaimman toiveen, että ilmoitatte minulle toimivan www-linkin OP - Pohjolan internet-sivustolle, kun vastauksessanne antamanne tiedot ovat myös Pohjolan sivujen kautta kaikkien potilaiden saatavilla.

Ilmoitan sen sitten pikaisesti muun muassa asioiden todellista tilaa yhtiössänne ihmettelevien asbestista sairastuneiden potilaiden suuntaan.

Liitän tietoonne myös heidän käytössään kokonaisuudessaan olevan lehtiartikkelin intro-osan vakuutuslääkärin roolista korvaustoiminnassa.
 

Yhteistyöterveisin
Petri Salo
potilasosakkeenomistaja


€ € € € VAKUUTUSLÄÄKÄRI, VAKUUTUSLÄÄKETIEDE, VAKUUTUSLÄÄKETIETEELLINEN ARVIO

-->

- Klikkaamalla kuvaa hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana -


€ € € € 

 
Lisätietoja avoimesta internetistä hakusanoilla:

vakuutusoikeuden vakuutuslääkärit
vakuutuslääketieteen erityispätevyys
finngate skandaali 
* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 19.8.2017
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *


- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemme linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -Tunnisteet: , , , , , ,