keskiviikkona, maaliskuuta 20, 2013

Varma avautumassa?

Vuoden 2013 kovin juttuvinkki? Lisää > Made In Finland - blogissa.
- Klikkaamalla kuvakoostetta hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -


Tunnisteet: , , , , ,

torstaina, maaliskuuta 07, 2013

Ammattivalittajat

Korkeimman hallinto-oikeuden viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen on tehnyt Ylen uutistietojen mukaan selvitystä ns. ammattivalittajista.

Mitä kaikkea ja keitä kokonaisuuden takaa vielä löytyykään? Minkälaista julkisuuskuvaa valituksen tekijöistä näin toimien luodaan? Minkälaisia keskeneräisiä oikeusjuttuja on vireillä?

Yle uutisen pohjana ollut ja korkeimman hallinto-oikeuden viestintäpäällikkö Teuvo Arolaisen kirjoittama > Kanava-lehden - pääartikkeli 1/2013 kannattaakin lukea hyvin. Lehti löytyy hyvin varustetuissa lehtimyymälöistä tai kirjastoista.


Klikkaamalla kuvakoostetta hiirelläsi; saat sen ruudullesi isompana.


Hienoa olisikin hallinnon avoimuuden ja läpinäkyyvyden kannalta nyt se, että korkeimman hallinto-oikeuden sivuille saadaan; kaikkien aiheesta kiinnostuneiden, saataville korkeimman hallinto-oikeuden viestintäpäällikkö Teuvo Arolaisen tekemän, ns. ammattivalittajia koskevan; selvittelyn yhteenveto.

Toinen avoimeen julkisuuteen saatava juttu on ehdottamasti Yle uutisen lopussa mainittu:
" Kantelutyöryhmän raportti on parhaillaan oikeusministeriön käsiteltävänä. Hallintolakia muuttamalla on tarkoitus selkeyttää ja nopeuttaa tapausten käsittelyä."


Kenenkään, nyt isosti, ammattivalittajaksi leimatun yhdistyksen taikka kansalaisjärjestön on vaikeaa puolustautua taikka osallistua julkiseen keskusteluun, jos ei tiedä minkälaisiin konkreettisiin oikeusjuttuihin, kanteluihin, valituksiin tai tehtyihin tutkintapyyntöihin kho:n viestintäpäällikön Kanava-lehden artikkeli ja siihen pohjautuva Yle uutinen; ammattivalittajan kategoriaan julkisuudessa lukitsemiseksi perustuvat.

Esimerkiksi nostamamme hyvin tuntemamme toimijan ja Kanava-lehdessä mainitun
> Vakuutusongelmaisten liitto ry:n -

Tärkeää onkin, että julkinen keskustelu aiheen tiimoilta jatkuu.

Eli montako valitusta tai vastaavaa, yhteiskunnallisten epäkohtien esille tuomisessa riittää; korkeimman hallinto-oikeuden viestintäpäällikkö Teuvo Arolaiselle siihen, että hän on leimannut Kanava-lehden artikkelissaan; esimerkiksi Vakuutusongelmaisten liitto ry:n ammattivalittajiksi?

Minkälaisia asioita nuo valitukset vastaavat koskivat? Miksi ne tehtiin?

* * * *Yle Uutiset - Kotimaa 5.3.2013 klo 6:30
- "Ammattivalittaja" saattaa tehdä satojakin valituksia -
Aktiiviset kantelijat ovat ajoittain hyvinkin äänekäs, mutta loppujen lopuksi vähän tunnettu ryhmä.

"Kukaan ei tarkkaan tiedä kuinka paljon tämänkaltaisia ihmisiä on, miksi he ovat liiikkeellä ja miten heidän asiansa käsitellään."
- Teuvo Arolainen

Kanava-lehden 1/2013 artikkelin kannessa artikkelin nimenä on ”Keitä ovat ammattivalittajat?”

Sisällysluettelossa tosin artikkelin nimi onkin muutettu. Hieman myönteisempään suuntaan.
”Oikeusvaltion on siedettävä myös ammattivalittajat” sivu 5:

OIKEUSTAISTELIJA ON AINA OIKEASSA
”Ammattivalittajan perustyyppi on oikeustaistelija. Hän valittaa itse kokemaansa vääryyttä tai jotain puolustaa jotain muuta. Oikeustaistelija on aina oikeassa ja eri mieltä olevat väärässä.

Pahaa edustaa viranomainen tai muu kasvoton taho, kuten pankki tai vakuutusyhtiö. Nämä ritarit ryhmittyvät helposti yhteen.

Esimerkiksi käy Vakuutusongelmaisten liitto, joka epäilee vakuutusoikeutta ja erityisesti vakuutuslääkäreitä monenlaisista vääryyksistä…”


* * * *

Kommenttina edelliseen korkeimman hallinto-oikeuden viestintäpäällikkö Teuvo Arolaisen kirjoituksen kohtaan.

Miksi esimerkiksi KKO on tullut (viimeinkin) vuodesta 2012 alkaen Vakuutusongelmaisten liiton kanssa entistä enemmän samoille linjoille? Ja palauttanut juttuja vakuutusoikeuden uudelleen päätettäviksi.... Potilaan eduksi. Lakisääteisiä vakuutuksia hoitavien yksityisten vakuutusyhtiöiden tappioksi.


* * * *

Yksi tie, korkeimman hallinto-oikeuden viestintäpäällikkö Teuvo Arolaisen manaamien, valitusten määrän vähentämisessä on avoimena pakettina tässä.

Toteutuessaan käytännössä; lausunnon esitettyjen ratkaisuehdotusten avulla, poistettaisiin vakuutusoikeudesta sekä sen alaisista ensimmäisen asteen lautakunnista, perustuslain takaamien ihmisoikeuksien ja oikeusturvan loukkauksista 99 prosenttia:

Vakuutusoikeus (Vako)

Vakuutusoikeus eli vako on ylin tuomioistuinaste kirjallisesti ja suljetusti toimivaa sanahirviötä:
vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjärjestelmä

– klikkaamalla kaaviota hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana
– viimeisin päivitys artikkelille on tehty 8.12.2015 kello 10.00
– lisätty sisällysluettelo ja korjattu ”rikkoutuneita” linkkejä.


https://suomi2017.wordpress.com/vako/


Hyvin todennäköisesti myös potilaiden ja vakuutettujen tekemien valitusten määrä romahtaisi....

* * * *

Eikä tässä vielä ihan kaikki.

Potilaiden ja vakuutettujen kannalta olisi erittäin tärkeää saada tilastotiedot kuntoon. Koskien kaikkia lakisääteisiä vakuutuksia. Tilastot yhtiöittäin siitä, että kuinka paljon niiden tekemistä korvauspäätöksistä valitetaan? Mistä aiheista? Miksi?

Tilastot pikaisesti kattamaan valitusprosessit yhtiöstä alkaen, ensimmäisen asteen lautakunnan kautta vakuutusoikeuteen sekä korkeimpaan oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen ulottuvana?

Tässä vielä katsausta vakuutusoikeuden tilanteisiin:
> Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen -


* * * *

Tähän erittäin vakavaan aiheeseen liittyen alla oleva linkkaus Oikeusturvan ajankuvaan. Onko mikään muuttunut tai muuttumassa? Alueena siis lakisääteinen vakuutus- ja sosiaaliturva.

keskiviikkona, syyskuuta 20, 2006
Ajankohtainen Ykkönen: Valtavirran etiikka- ja moraaliformaatteja?
http://ajankuva.blogspot.fi/2006/09/ajankohtainen-ykknen-valtavirran.html

“Virallisissa yhteyksissähän Suomessa korostetaan kovasti, että sosiaalivakuutuksiin liittyvä muutoksenhakujärjestelmä on puolueeton ja vakuutusyhtiöistä riippumaton.


Äänekkäistä valittajista mainitaan vakuutusalan taholta usein, että kyse on vain valitettavasta yksittäisestä tapauksesta, jota ei voi valitettavasti tietosuojasyiden takia yksityiskohtaisemmin julkisuudessa kommentoida. Vaikka asianomainen antaisi siihen kirjallisen luvan.

* * * *

Haista home vakuutusoikeus


Olen lainannut tähän kohtaan otteen Ulla Nevalaisen kirjoittamasta nimensä mittaisesta kirjasta ”Haista home vakuutusoikeus”.

Kyseisen kohdan olen aikanaan kirjannut itselleni ylös, koska siinä Valtiokonttorin edustaja kertoo, ettei heidän tarvitse noudattaa ammattitautilakia, koska tapaturma-asiain korvauslautakunta on niin linjannut ja he noudattavat sen suosituksia.

* * * *

Lainaus on kirjan sivuilta 256-257, joka koskee kirjassa mainittua liitettä 16, joka koskee valituslupahakemusta ja valitusta korkeimmalle oikeudelle. Vakuutusoikeuden päätös 24.4.2002, Dnro 9201/99/1026. Muutoksenhakija työvoimaneuvoja, sairaanhoitaja Ulla Nevalainen.

Lainaus alkaa:

”Nevalainen liittää tähän valituslupahakemukseen Vakuutusoikeuden suullisessa käsittelyssä nauhoitetun henkilötodistelun ja osapuolten lausumat. Todistajakertomukset ja lausumat on kirjoitettu tekstiksi Vakuutusoikeuden äänittämistä ääninauhoista.

Vakuutusoikeuden suullisessa käsittelyssä valtiokonttoria edusti korvauspäällikkö Vuokko Hänninen (VH) ja asiantuntijalääkäri Matti Mero (MM). Vakuutusoikeus liittänee alkuperäiset ääninauhat asiakirja-aineistoon Korkeimmalle oikeudelle.

Valtiokonttorin edustajan, korvauspäällikkö Vuokko Hännisen lausumasta selviää mm. se, että valtiokonttorin tarkoituskaan ei ole ollut, Nevalaisen tapaturmaeläkkeen evätessään noudattaa ammattitautilakia ja tapaturmavakuutuslakia.

Hänninen totesi vakuutusoikeudessa mm.:
”Ja kaiken kaikkiaan, miks olemme tähän ratkaisuun päätyneet on se, että vakuutusoikeuden kantana on tähän asti ollut se, että tapaturmavakuutusjärjestelmästä ei tapaturmaeläkettä makseta” (sivu 3)

* * * *

”Sitten vielä sen verran korvauskäytännöstä, eli tapaturma-asiain korvauslautakunta, joka meillä on tällainen neuvoa-antava elin. Siellä on aina katsottu työkykyiseks tämä potilas riippumatta siitä, onko se työpaikka saatu altistusvapaaks vai ei. Elikkä tapaturmaeläkettä ei juurikaan ole lähdetty maksamaan. Eli rajana on vähän veteen piirrettynä ollut tämä, että niin kauan, kun se on päivärahavaiheessa, noin vuoden verran, mutta ei enää eläkevaiheessa.” (sivu 4)

Loppulausunnossaan valtiokonttorin edustaja Hänninen niinikään totesi valtiokonttorin Nevalaisen tapaturmaeläkkeen eväämisen perustuvan ”vallitsevaan korvaus- ja oikeuskäytäntöön sekä tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausuntoon”:

”Kun olemme tämän päätöksen antaneet, tää meidän arviohan on perustunut tähän asiantuntijalautakunnan eli tapaturma-asiain korvauslautakunnan kantaan, jonka linjaa noudatamme kaikissa päätöksissä, että emme koskaan poikkea heidän kannan otoistaan, lausunnoistaan. Eli hehän sorvaavat tätä korvauskäytäntöä niin kuin valtakunnan tasolla.

Yrittävät pitää sitä ja pitävätkin sitä yhdenmukaisena. Plus lisäksi ratkaisu on perustunut myös vallitsevaan korvaus- ja oikeuskäytäntöön, mikä näitten homeammattitautien kohdalla on omaksuttu linjaks.”

Lainaus päättyy.

Muuten. Kuin sattumalta Valtiokonttoria kyseisessä Nevalaisen asiassa vakuutusoikeudessa edustanut asiantuntijalääkäri Matti Mero – niminen lääkäri löytyy tapaturma-asiain korvauslautakunnan kokoonpanoista 1997-1999 ja 2000-2002.”


Jokainen voi halutessaan tutustua sisäilmamyrkyistä sairastuneiden tilanteisiin armon vuonna 2013. Osoitteessa > http://homepakolaiset.fi/

Aurinko paistakoot ja mahdollisimman paikkansa pitävä tieto tarvitsijansa tavoittakoot! Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Isojakin asiakokonaisuuksia.

"Suomi avoimemmaksi" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä


* * * *

Päivitys 3.8.2021

Vakuutusalaa, vakuutuslääkäreitä, lakisääteistä vakuutus- ja sosiaaliturvaa sekä vakuutusoikeutta koskevia kirjallisia kysymyksiä on tehty eduskunnassa paljonkin. Miksei siis mitään todellisia parannuksia tapahdu? Voisiko pitkäkestoisella vaalirahoituksella olla osuutensa tilanteeseen?

Tässä päivityksessä Vakuutusongelmaisten liitto ry:n aktiivien tekemään koosteeseen. Se on koostettu vuosien aikana hitaalla, mutta määrätietoisella yhteistyöllä. Pienistä palasista edeten.

Tällaista yhteistyötä kutsutaan myös uusilla nimillä. Kuten joukkoistaminen, talkoistaminen tai crowdsourcing. Vaan kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Alla oleva linkki johtaa Oikeusturvan ajankuva – verkoston .pdf – muodossa olevaan ja 11 A4-sivua pitkään yhteenvetoon. Sisältää 114 kirjallisen kysymyksen hakutiedot, vuosilta 1991 – 2007, eduskunnan www-sivuston hakukonetta varten:

https://suomi2017.files.wordpress.com/2013/03/avainluettelo_kirjallisten-kysymysten-aiheille_eduskunnassa_1991_2007_20122007.pdf

Ammattitaudeista, kuten asbestista sairastuneille löytyy sitten tarvittaessa lisäosumia.

>>> Kyseinen ja 31.7.2021 päivitetty linkki on osa Suomi 2017 verkoston bloggausta, joka käsittelee vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukuntaa, joka oli yksilöity sosiaali- ja terveysministeriö hankkeisiin tunnuksella STM043:00/2018. Ajallisesti toimikaudeksi neuvottelukunnalle oli asetettu 9.4.2018 – 30.4.2021. Sen toimista piti syntyä vakuutuslääkärijärjestelmän täysremontti, mutta tulikin täydellinen tussahdus!

Viidakkoradion tietojen mukaan "neuvottelukunta" on saamassa jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun asti. Jolloin saatetaan olla taas tilanteessa, jossa >>>  sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko vuonna 2014 parkkeerasi (vuonna 2012 käynnistämänsä) vakuutuslääkärijärjestelmän täysremontin, isojen eduskuntapuolueiden hallinnoiman SOSTE ry:n vastuulle.

Joten jokohan olisi aika siirtää lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan asiat Euroopan unionin toimivallan alle?

* * * *

Haluatko auttaa meitä kaikkia? – 3.8.2021
Se mitä ei virallisesti ei tunnusteta. Sitä ei ole olemassa. Se mitä ei ole virallisesti olemassa, sitä ei tarvitse korjata. Saatikka korvata.

Uusimmat käänteet ja ison kuvan katsaukset löytyvät; esimerkiksi
>>> Suomi 2017 - verkoston
kautta.

Liity mukaan toimiin yli puolue- ja aaterajojen. Yli media- ja etujärjestörajojen.

Yhdessä toimien huomaamme, voimme vaikuttaa ja olemme enemmän.

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -

Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.Tunnisteet: , , , , ,

keskiviikkona, maaliskuuta 06, 2013

Hymy

Hymy porautuu lakisääteisen vakuutusalan ytimiin.
Nyt Lehtipisteissä kautta maan. Uusin Hymy 3/2013 kertoo ministeri Risikon vakuutuslääkärijärjestelmää valaisevan työryhmän tilanteista ja katvealueista.

> Vakuutuslääkärijärjestelmää avaava työryhmä -

Vakuutusongelmaisten liitto ry pitää tärkeänä myös vakuutuslakimiesten sidonnaisuuksien ja kytkentöjen esille saamista. Tästä linkistä Oikeusturvan VOLF-työryhmän katsaukseen aiheesta
> Vakuutuslakimiehet -

> Hymyn (numero 6/2012) kahden aukeaman juttu - suomalaisesta vakuutuslääkärijärjestelmästä yllätti annillaan myönteisesti. Reportaasi oli journalistisesti korkeatasoinen.

Kesän ja syksyn aikana muutkin tiedotusvälineet uskalsivat seurata Hymyn mallia. Muun muassa valtakunnallisista tiedotusvälineistä; Helsingin Sanomat ja Yleisradio tarttuivat aiheeseen.

Muistathan, että yksi suoran toiminnan vaikutuskanava on hyvä tiedostaa. Vuosikymmeniä tiedossa olevien epäkohtien esille saamiseen yksi vaikutuskanava ovat vakuutusalan yhtiökokoukset.


Ilman keskusjohtoa toimiva ja itseohjautuva yhden (1) osakkeen omistajien liike on valtava mahdollisuus. Yhden puheenvuoron tiedossa olevista epäkohdista; per yhtiökokous, per vuosi, käyttävää ja varmuudella paikalle tulevaa 10, 100 tai 1000 yhden osakkeen omistajaa alkaa jo ylittämään Suomen korkeaksi tiedetyn uutiskynnyksen.  Varsinkin, kun uutiskynnyksen kohdalla kyse on finanssialasta, johon lakisääteisiä eli kaikille pakollisia vakuutuksia myyvä vakuutusala keskeisesti kuuluu.

Vielä ennättää mukaan vuoden 2013 yhtiökokouksiin. Katso tästä linkistä Oikeusturvan VOLF-työryhmän katsaus > Yhtiökokous -

Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Eikä tässä vielä ihan kaikki.

Liittyen > Helsingin Sanomien vakuutuslääkäriuutisiin 11.-12.12.2012 - sekä Ylen A-studiossa 4.2. 13 ja aamu-tv:n uutisissa 5.2.13 mainitusta hallinto-oikeusprosessista, vakuutuslääkäritietojen julkisuudesta, saat lisätietoa tästä Oikeusturvan ajankuvan > linkistä -

"Vain yhdessä toimien olemme enemmän!" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä

Tunnisteet: , , , , , , , ,

maanantaina, maaliskuuta 04, 2013

Vaalirahasta

Lakisääteisen vakuutus- ja sosiaaliturvan aluetta ymmärtää paremmin, kun Suomen todellinen hallintamuoto eli korporativismi/korporatismi saadaan viimeinkin kaikille tutuksi.

Tästä > linkistä - lisää.

Perusideahan on suomalaisessa korporatismissa on se, että ne organisaatiot ja henkilöt, jotka ovat tässä blogissa pitkään tiedossa olleet epäkohdat ja perustuslain vastaisuudet luoneet, niitä ylläpitäneet ja niistä suoraan taikka välillisesti hyötyneet; ovat niitä kulloinkin mukamas korjaamassa.

- Klikkaamalla kuvakoostetta hiirelläsi, saat sen ruudullesi isompana -


 Lakisääteisten vakuutusten alueella ns. nelikantainen toimintamalli.


Tästä toimintamallista johtuen, esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeri > Risikon vakuutuslääkärijärjestelmää avaavan työryhmän - toiminta tulee olla mahdollisimman avointa; kaikille niille, jotka ovat aihekokonaisuudesta kiinnostuneita. On myös entistä tärkeämpää osata istuttaa työryhmä isompaan viitekehitykseen > Vakuutuslääkärijärjestelmästä -


Muuten viisi (5), kymmenen (10) kuin 15 vuotta vierähtää taas helposti; erilaisissa selvityksissä ja työryhmissä. On myös tärkeää oppia tuntemaan Suomen todellisen hallintamuodon korporativismin/korporatismin avaintoimija eli apparatsikki.

Tästä > linkistä - lisää.

Nykyajan apparatsikki ylittää kaikki totutut puolue-, varallisuus- kuin aaterajat.


* * * *

Iltalehti 19.2.2013 vahvistaa, että vaalirahalla saa:

Hän ajautui ensimmäisen kerran tekemisiin vaalirahoituksen kanssa 1970-80-luvuilla työskennellessään hallintojohtajana Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitossa, joka sittemmin yhdistyi muiden toimijoiden kanssa Finanssialan keskusliitoksi.

Heikkisen mukaan keskusliitto toimi maksumiehenä niin kosteilla lounailla kun isommissakin hankinnoissa. Mersut ja Kekkosen leipälapiot vaihtoivat omistajaa, ja puolueiden kirjanpito pysyi ruodussa.


- Keskusliiton tehtävä oli pitää poliittiset kontaktit yllä, ja yksi tärkeä tekijä oli ainainen vaalirahoitus. Se ei ollut koskaan keskusliiton miehelle miellyttävä tehtävä, mutta tehtävä, joka oli hoidettava. Hallintojohtajan tehtävänä oli kuitata laskut, Heikkinen sanoo.


"Kahvirahojen" lisäksi keskusliitto ohjaili elinkeinoelämän patruunoiden ohjeistuksen mukaan jättimäisiä tukisummia.


- Eteläranta päätti, että vakuutusbranssi maksaa vaikka miljoona markkaa jokaiselle puolueelle ja pankit maksavat toisen miljoonan. Se koordinoitiin Etelärannassa ja mulle joka olin hallintojohtaja, sanottiin, että hoida se. Minä panin kepulle, demareille ja niin edelleen, rahat menemään. Ne rahat kerättiin sitten vakuutusyhtiöiltä, Heikkinen kertoo.


Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.


Sitä vastaan Vakuutusyhtiöiden keskusliitto pääsi vaikuttamaan vakuutusasioita koskevaan lainsäädäntöön.

Lue Iltalehden reportaasi > Sisäpiiriläinen kertoo - ja

> Kiusallinen mies tämä Heikkinen -Iltalehden uutispäällikkö Juha Ristamäki on  tietojemme mukaan perehtynyt vakuutusalana ekosysteemeihin hyvin. Mielenkiintoista onkin nyt seurata, minkälaisia juttua aiheen tiimoilta Iltalehdessä tulee. Hänen kohdallaan vakuutusalaa koskevista tiedoista ja taidoista jatkoreportaasien tekeminen ei tule jäämään kiinni...

Näin Ristamäki kiteyttää todellisuudessa vallitsevat tilanteet:

"...Kuten Heikkinen sanoo, ei puolueille mikään ole riittänyt. Ei ole riittänyt puoluerahoituskaan. Rahalla saa vaaleissa valtaa. 
 
Nuorisosäätiön kohun jälkeen puoluejohtajat ja politiikan näsäviisaat ovat korostaneet, että kyllä nyt on pöytä puhdas ja tulevaisuus avoimmuutta tulvillaan.

Ei tietenkään ole, puoluetoimistojen ja -jäsenten pitää nähdä vain vähän enemmän vaivaa, kerätä rahat pienempinä virtoina."* * * *

Kokonaisen lainsäädäntökoneiston ostaminen on mielestämme mahdollista.

Lue aiheesta Oikeusturvan ajankuvan artikkeli vuodelta 2007. Helvetillinen "kahden lääkärin loukku"-niminen lakipaketti saatettiin voimaan kaikessa hiljaisuudessa:

> Yhteenvetoa nelikantaisesta lainsäädäntömallista -

Pitkäkestoinen ja vakaasti harkittu perustuslain vastainen toiminta on mielestämme ison jymyjutun paikka. Tosin hiljaista on median suunnalta tuon linkin takaa avautuvan kokonaisuuden paljastamisen suhteen ollut. Ainakin toistaiseksi...

* * * *

Mikä parasta. Sidonnaisuuksien ja kytkösten selvittämiseksi lakikin on äänestäjien puolella.

Nerokkaasti laadittu laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta (> Finlex 414/2000 -) sallii edelleen takautuvasti seuraavat toimintamallit:

* vaalirahoittajien nimeäminen
* ilman eurorajoja
* ilman sanktioita

Voisivatko siis eduskunnan nykyiset puhemiehet aloittaa esimerkin näyttämisen?


Mallia hekin voinevat ottaa ilman eri korvausta EK:n nykyisen toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen vaalirahoittajien ilmoittamisen mallista?

Hienoahan se olisi, jos vaalirahoittaminen suoraan tai välikäsien tapahtuvana olisi Suomessa jo vuonna 2013; iloista, avointa, rehellistä ja kaikkien hyväksymää. Niin vaaleilla valittujen päättäjien kuin puolueiden ekosysteemien osalta.

Kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Isojakin asiakokonaisuuksia.

"Finngate - skandaali sakenee" - terveisin
Oikeusturvan VOLF-työryhmä* * * *

Oikeusturvan ajankuvan artikkeli vakuutusalan vaalirahoituksen selville saamiseksi.

tiistaina, joulukuuta 15, 2009


- Vaalirahoituksen avaaminen alkoikin 1960 - ja -70 luvuilta -


Lainsäädäntö ei ole ollut missään vaiheessa esteenä vaalirahoituksen avoimuudelle.

On kuitenkin noudatettu kuuliaisesti maan vakiintunutta tapaa olla kertomatta vaalirahoittajista kuin vain se, mitä kulloinkin mystisen ”On Sovittu Että” – järjestelmän (OSE) keskuudessa on julkisuuteen haluttu kertoa.

Finanssikonsernien ytimien kuten pankki- ja vakuutusyhtiöiden vakaasta vaalirahoituksesta on ollut vain arvailuja ja suusta suuhun kulkevia perimätietoja.

Helsingin Sanomat avasi hieman vaalirahoituksen salaisuuksien arkkua finanssialaa koskevilta osin 8.11.2009 – ”Vaalirahoituksen konkari paljasti entisaikojen metkut”.

Jutun toimittajana on Unto Hämäläinen ja kovimman luokan täsmä tietoa finanssialan vaalirahoituksesta antaa ylipormestari Raimo Ilaskivi.


* * * * * *

Eikä tässä vielä kaikki.

Vakuutusalaa, vakuutuslääkäreitä, lakisääteistä vakuutus- ja sosiaaliturvaa sekä vakuutusoikeutta koskevia kirjallisia kysymyksiä on tehty eduskunnassa paljonkin. Miksei siis mitään todellisia parannuksia tapahdu? Voisiko pitkäkestoisella vaalirahoituksella olla osuutensa tilanteeseen?

Tässä avoin linkki Vakuutusongelmaisten liitto ry:n aktiivien tekemään koosteeseen. Se on koostettu vuosien aikana hitaalla, mutta määrätietoisella yhteistyöllä. Pienistä palasista edeten.

Tällaista yhteistyötä kutsutaan myös uusilla nimillä. Kuten joukkoistaminen, talkoistaminen tai crowdsourcing. Vaan kun kaikki tietää. Kaikki ymmärtää. Isojakin asiakokonaisuuksia.

Alla oleva linkki (päivitetty 31.7.2021) johtaa Oikeusturvan ajankuva – verkoston .pdf – muodossa olevaan ja 11 A4-sivua pitkään yhteenvetoon. Sisältää 114 kirjallisen kysymyksen hakutiedot, vuosilta 1991 – 2007, eduskunnan www-sivuston hakukonetta varten:

https://suomi2017.files.wordpress.com/2013/03/avainluettelo_kirjallisten-kysymysten-aiheille_eduskunnassa_1991_2007_20122007.pdf


Kyseinen ja 31.7.2021 päivitetty linkki on osa Suomi 2017 verkoston bloggausta, joka käsittelee vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukuntaa, joka oli yksilöity sosiaali- ja terveysministeriö hankkeisiin tunnuksella STM043:00/2018. Ajallisesti toimikaudeksi neuvottelukunnalle oli asetettu 9.4.2018 – 30.4.2021. Sen toimista piti syntyä vakuutuslääkärijärjestelmän täysremontti, mutta tulikin täydellinen tussahdus!

Viidakkoradion tietojen mukaan "neuvottelukunta" on saamassa jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun asti. Jolloin saatetaan olla taas tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko vuonna 2014 parkkeerasi (vuonna 2012 käynnistämänsä) vakuutuslääkärijärjestelmän täysremontin, isojen eduskuntapuolueiden hallinnoiman SOSTE ry:n vastuulle.


Joten jokohan olisi aika siirtää lakisääteisten vakuutusten ja sosiaaliturvan asiat Euroopan unionin toimivallan alle?

* * * *


> Tässä yksi konreettinen  ratkaisumalli:

Heti julkaisuvapaa

– Ajankohtaista tietoa potilaiden/vakuutettujen tilanteisiin vaikuttamisesta.
(12.4.2013 kello 14.30):

Julkaisemme ensimmäisenä yhteisömme ministeriölle jättämän kirjelmän vakuutus-alan epäkohdista ja niiden korjaustarpeista sekä keinoista. Tämän jälkeen yhteisömme valittiin ministeriön nimittämään työryhmään kehittämään vakuutuslääkärijärjestelmää.

Oheinen Kukkosen lista on lähetetty ministeriöön 8.10.2012 ja se on tässä alkuperäisessä muodossa medialle julkaisuvapaa mikäli alkuperäinen lähde mainitaan.

Myös otteita listasta voidaan julkaista mikäli alkuperäinen lähde mainitaan.

Vastaanottaja:
kirjaamo @ stm.fi

Jakelu:
paula.risikko @ stm.fi, outi.antila @ stm.fi, erik.stromberg @ stm.fi, inka.hassinen @ stm.fi
Asia: STM – Vakuutuslääkärijärjestelmän läpivalaiseminen”

Tutustu aihekokonaisuuteen kaikessa rauhassa osoitteessa:
http://suomi2017.wordpress.com/kukkosen-lista/

* * * * * * *

- Aurinko paistakoot ja Suomen lukuisat Berliinin muurit murtukoot! -

* * * *

Oikeusturvan ajankuvan etusivulle > tästä linkistä -

* * * *

- Muista myös avoimet kanavamme Twitterissä ja Facebookissa -Kun kaikki tietävät. Kaikki ymmärtävät. Isojakin asiakokonaisuuksia.

* * * *


- Kaikki kirjoituksemma linkit ovat julkaisun hetkellä toiminnassa -

Tunnisteet: , , , , , , ,